Inloggen
ARDJOENO - ID 584


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1936
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5212907
Nat. Official Number: 1764 Z GRON 1936
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Gebr. Niestern & Co., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 206
Launch Date: 1936-10-28
Delivery Date: 1936-11-24
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 195
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5705 Type T (240x360)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 312.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 148.00 Net tonnage
Deadweight: 355.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 20000 Cubic Feet
Bale: 19000 Cubic Feet
 
Length 1: 41.48 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 38.89 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.35 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.64 Meters Breadth, moulded
Draught: 2.70 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1936-11-24 ARDJOENO
Manager: Abram Noë, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Abram Noë, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PCTB

Date/Name Ship 1937-10-12 LIBERTY
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Johannes Pieter Beck, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFOQ

Date/Name Ship 1946-04-15 LIBERTY
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Engel, Johannes Pieter en Pieter Engel Beck, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFOQ

Date/Name Ship 1951-04-20 KOLGA
Manager: V.o.F. A. van Dijk (Tjark van Dijk en Albert van Dijk Jr.), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschip 'Kolga', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: Jan Roelof Boerma, Cornelis Vegt, Nanno Engelsman en Tjark van Dijk
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PFKL

Date/Name Ship 1955-04-22 PROCYON
Manager: Firma Vinke & Co, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Maarten Moerman, Schiedam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Schiedam / Netherlands
Callsign: PGWS

Date/Name Ship 1956-05-28 PROCYON
Manager: Firma Vinke & Co, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Kustvaartrederij 'Procyon', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder: Blees & Kluijver's Houtimport N.V.
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PGWS

Date/Name Ship 1961-03-29 LOUISE
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Renzo Andries Visser, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFPE

Ship Events Data

1936-11-24: Als ARDJOENO, zijnde een motorvrachtschip, metende 883.18 m3, liggende te Delfzijl, door J.L. Kleijn, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Abram Noë te Delfzijl, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1764 Z GRON 1936 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant dekhuis op verhoogd achterdek.
1936-11-24: NvhN 26-11-1936: Proefvaart m.s. ARDJOENO. Delfzijl, 25 Nov. Gisteren vond op de Eems de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorschip Ardjoeno, gebouwd op de werf van de Gebr. Niestern te Delfzijl voor rekening van kapt. A. Noë alhier, onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie, voor de groote kustvaart. Het is van het kruiser-hek type met plaatsteven en het is voorzien van een lage dubbele bodem, die zoowel voor waterballast als voor oliebunker dienst doet. Deze lage dubbele bodemconstructie is vervaardigd volgens het patent van de fa. Niestern alhier. Het schip heeft twee Mannesmann masten met twee Mannesmann laadboomen. Bij elke mast is een motorlier opgesteld die door een Deutz Diesel motor van 10—12 P.K. gedreven wordt. De motor, die de voorste lier aandrijft, geeft tevens aandrijving aan de ankerlier, terwijl de motor voor de achterste laadlier in de motorkamer geplaatst is en daar ook als hulpmotor dienst doet voor het aandrijven van de hulpwerktuigen en de dynamo. Het laad- en losgerei is vervaardigd volgens de voorschriften van de Inspectie van Havenarbeid. De verlichting is geheel electrisch. Deze installatie werd geleverd en ingebouwd door de fa. J. van Bruggen te Delfzijl. Het schip heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 41.15 M., breedte op het grootspant 7.30 M. en holte in de zijde 2.90 M. Het D W. bedraagt 380 ton en het is netto 148.13 Reg. ton en bruto 311.716 Reg. ton. Voor de voortstuwing is in de motorkamer een tweetact Brons motor geplaatst. Deze motor is in vier cylinder uitvoering met een vermogen van 200 P.K. Het schip is keurig afgewerkt en ook de betimmering laat niets te wenschen over. Het behaalde op de proefvaart in ballast een snelheid van ruim 9 ½ mijl. Het schip bleek zeer goed en tevens uiterst gemakkelijk te besturen, terwijl op de proefvaart eveneens bleek dat het vaartuig zeer goede manoeuvreer-eigenschappen bezat. Het voldeed ruimschoots aan alle gestelde eischen en het werd hierna zeer ten genoegen door den kapitein overgenomen.
1936-11-30: NvhN 30-11-1936: Delfzijl, 28 Nov. De electrische installatie aan boord van het motorschip Ardjoeno, welk schip dezer dagen op de Eems een welgeslaagde proefvaart maakte, is geleverd door het Technisch Bureau Herman G. Eekels te Hoogezand en niet zooals gemeld.
1936-12-22: NvhN 22-12-1936: Delfzijl, 21 Dec. Het motorschip “Ardjoeno”, kapt. Noë, dat alhier als bijlegger binnenliep, zette heden de reis weer voort. Het schip is beladen met aardappelen van Kopenhagen naar Londen.
1937-07-00: De Maasbode 12-07-1937: m.s.”Ardjoeno”. Het motorschip “Ardjoeno” liep Zaterdag met defecten motor te Delfzijl binnen. Het schip is geladen met suiker van Londen naar Parnu. De herstellingen zullen aldaar uitgevoerd worden.
NvhN 14-07-1937: Delfzijl, 13 Juli. Het motorschip “Ardjoeno”, kapt. Noë, dat alhier met defecten motor binnenliep, beladen met suiker op weg van Londen met bestemming Parnu, heeft alhier de schade hersteld en zette heden de reis weer voort.
1937-10-13: NvhN 13-10-1937: Delfzijl. Het alhier thuisbehoorende m.s. ARDJOENO, kapitein-eigenaar A. Noë, is door bemiddeling van E. Wagenborg's Scheepvaart- en Expeditiebedrijf N.V. alhier, verkocht aan kapitein E. Beck te Groningen.
1937-11-16: De Telegraaf 16-11-1937: Liberty. Delfzijl, 16 Nov. — Het motorschip “Ardjoeno", welk schip door kapitein A. Noë te Delfztjl werd verkocht aan kapitein P. J. Beck te Groningen, is thans onder den nieuwen naam “Liberty" in de vaart gebracht. Het vertrok heden onder den nieuwen naam van hier naar Anklam,beladen met aardappelmeel.
1938-03-31: NvhN 31-03-1938: Delfzijl. Het motorschip Liberty, kapt. Beck, liep alhier als bijlegger binnen. Het schip is beladen met klei van Für met bestemming Colchester.
NvhN 04-04-1938: Delfzijl, 2 April. Het motorschip “Liberty”, kapt. Beck, dat alhier als bijlegger binnenliep, zette zaterdag de reis weer voort. Het schip is beladen met klei van Für naar Cochester.
1939-01-05: NvhN 05-01-1939: Een Groninger kustvaarder baant zich een weg. Een week ijshakken. De Groninger kustvaarder „Liberty" heeft een lading hout gehaald uit Wilna, bestemd voor Utrecht, waar het schip na een moeilijken tocht is aangekomen. Een redacteur van het Utrechtsch Dagblad is met kapitein E. Beck een praatje gaan maken en schrijft daarover het volgende: Aan het schip was niets bijzonders te zien, hoogstens zou men aan de vele menie-strepen die over de zwarte romp kris kras door elkaar loopen kunnen zeggen, dat het schip noodig eens een goede verfbeurt moet hebben. Wanneer men echter eens even blijft kijken naar het lossen, dan valt al direct op, dat het hout nog dik aan elkaar gevroren zit, zoodat men moet bikken om het los te krijgen. Wij hebben den kapitein van dezen kustvaarder eens gevraagd, hoe hij aan al dat ijs gekomen is. „Dat ijs? dat is nog niets vergeleken bij wat we gehad hebben". En met een glunder gezicht haalt de nog jonge man een mapje te voorschijn met foto's. Hier lijkt het schip wel zoo uit de Poolzee gekomen. Kabels, die in normale omstandigheden duimdik zijn, waren nu veranderd in armdikke staven. Luchtkokers, winches, enfin, alles wat los en vast zat, zat onder een ijspantser. „En koud dat het was, het vroor soms 26 graden". „Op welke reis was dat?" „We voeren van Koningsbergen door het Pregelkanaal naar Pillau en vandaar naar Dantzig met nog een paar andere schepen. Alleen zou er geen doorkomen aan geweest zijn, want het ijs was op sommige plaatsen meer dan een halven meter dik. We werden vergezeld door drie groote ijsbrekers, die zelf ook moeite hadden er door heen te komen". De ijsvorming op het voorschip, dat hoog opgeladen was met hout, had tengevolge, dat het schip a. h. w. „koplastig" werd, waardoor het moeilijk te besturen was. „Hoeveel ijs denkt u wel aan boord te hebben gehad?" „Dat zal ongeveer veertig ton geweest zijn, want we lagen twintig centimeter te diep". „U zult wel veel last van de koude ook gehad hebben?" „Niet zoon beetje, er zijn verschillende leidingen gesprongen, terwijl we een weeklang met ons zessen bezig zijn geweest om het ijs weg te hakken". Die zes man waren dan onze zegsman, de stuurman, de machinist en de drie matrozen. „Hebt u in de Nederlandsche wateren nog veel last van ijs gehad?" „Dat beetje? Daar komen we zóó wel doorheen! Dat is maar kinderspel, vergeleken bij wat we al meegemaakt hebben". De reis van Dantzig naar Utrecht nam dan ook slechts vier dagen in beslag. „Wanneer we gelost hebben, gaan we naar de werf in Rotterdam., want met dat ijs krijg je soms gemeene dingen en wat onder de waterlijn is gebeurd, zal het onderzoek in het dok moeten uitwijzen".
1940-05-16: Overgenomen door de Netherlands Shipping & Trading Commmittee, Londen, Engeland. 11 juni 1940 in timecharter bij Ministry of Shipping, Londen, Engeland. 1 juni 1945 terug aan J.P. Beck, Groningen.
1951-04-02: NvhN 02-04-1951: m.s. LIBERTY verkocht. Door bemiddeling van Bureau Inspector N.V. te Groningen is het m.s. Liberty, groot 379 ton d.w., eigendom van Beek's vrachtvaartbedrijf te Groningen, verkocht aan een rederscombinatie te Groningen en Delfzijl.
1951-04-18: NvhN 18-04-1951: Liberty werd Kolga. Het motorschip Liberty, onlangs door de heren Beck van Groningen verkocht aan een combinatie in Delfzijl, zal onder de nieuwe naam van Kolga in de vaart worden gebracht.
1953-11-20: Leeuwarder courant 20-11-1953: Reddingbootsteiger te Oostmahorn beschadigd. De coaster „Kolga" uit Delfzijl heeft in de nacht van Woensdag op Donderdag de reddingbootsteiger te Oostmahorn ernstig beschadigd. De gehele kop van de steiger, die deze zomer pas grondig was gerepareerd en vernieuwd, is uit de grond getrokken.
1957-07-13: Leeuwarder courant 13-07-1957: De kustvaarder „Procyon" van Amsterdam (360 ton) is op de werf „Welgelegen" te Harlingen geheel vernieuwd. Met een nieuwe scheepshuid, nieuwe dekken en een geheel gemoderniseerd interieur is het schip nu naar Kalmar in Zweden vertrokken.
1961-01-24: Het Vrije Volk 24-01-1961: In ruim gevallen. Bij het meren van de Nederlandse coaster Procyon in de Waalhaven te Rotterdam is maandagavond de 33-jarige stuurman J. J. de Jong uit Den Haag van vier meter hoogte in het ruim gevallen. Met een gebroken enkel en een gebroken hielbeen is hij opgenomen in het Havenziekenhuis.
1961-03-17: NvhN 17-03-1961: PROCYON verkocht naar Groningen. De 360 ton metende kustvaarder PROCYON van rederij Blees en Kluijver te Amsterdam, ondergaat momenteel een opknapbeurt bij Welgelegen te Harlingen. Het vaartuig is verkocht reder Visser te Groningen en zal in de vaart komen onder de naam LOUISE. De thuishaven wordt Groningen.
1969-07-00: Als 'Cote Du Nord' omgebouwd tot zandzuiger voor L. Piriou, Ploumagoar. Het nog bestaan van dit schip is twijfelachtig, reeds jaren geen bewegingen meer geregistreerd.
1969-07-19: Final Fate:
NvhN 19-07-1969: „LOUISE" verkocht. (Van een onzer correspondenten.) De heer R.A. Visser te Groningen heeft zijn motorkustvaartuig Louise verkocht aan de heer L. Piriou te Ploumagoar (Frankrijk) die het schip onder de nieuwe naam COTE DU NORD (984 PL) in de vaart brengt. Het schip zal door de nieuwe eigenaar worden ingezet voor de zandwinning op de Franse kust. De Louise behoort tot het gladdektype en heeft een draagvermogen van circa 355 ton bij 312 bruto reg. ton. Het schip werd in 1936 gebouwd en is al eerder in de vaart geweest onder de namen Procyon, Kolga, Liberty en Ardjoeno.

Afbeeldingen


Omschrijving: Proefvaart en oplevering ARDJOENO op 24 nov. 1936
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: LIBERTY
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Rechts de LIBERTY waarschijnlijk in 1946 vlak na WO II in een Noorse haven
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: KOLGA
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: PROCYON
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: PROCYON
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Duncan, Alex

Omschrijving: PROCYON en ADARA
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: PROCYON
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: De LOUISE afgemeerd in de Groninger Oosterhaven (foto omstreeks 1965)
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: LOUISE
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: LOUISE
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: LOUISE
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: LOUISE
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: COTE DU NORD te Pontrieux
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: COTE DU NORD bij Paimpol
Collectie: -
Vervaardiger: Riteau, Pascal