Inloggen
SEINE - ID 5819


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1926
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5022003
Nat. Official Number: 11533 GRON 1926
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf 'Gideon' J. Koster Hzn., Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 98
Launch Date: 1926-00-00
Delivery Date: 1926-04-21
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Kromhout Motoren Fabriek D. Goedkoop Jr., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 160
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Kromhout Type (x)
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 175.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 107.00 Net tonnage
Deadweight: 240.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 11650 Cubic Feet
 
Length 1: 34.93 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 34.04 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.72 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.55 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1937
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1937 nieuwe hoofdmotor: tew 2 cil Pk Tuxham Type (x)

Datum 00-00-1954
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1954 nieuwe hoofdmotor: 2tew 2 cil 150 Pk Hundested Type (360x420)

Datum 00-00-1974
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1974 nieuwe hoofdmotor: 2tew 2 cil 165 Pk Hundested (1957) Type (390x420) 9 Kn

Datum 00-00-1990
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: In 1990 in gebruik als woonboot.

Ship History Data

Date/Name Ship 1926-00-00 SEINE
Manager: Jan Koster Hzn, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Koster Hzn, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PRWJ

Date/Name Ship 1928-11-23 SEINE
Manager: London & Rochester Trading Company Ltd., London, Great Britain
Eigenaar: London & Rochester Trading Company Ltd., London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Callsign: LRTC
Additional info: Callsing 1934: MQFV

Date/Name Ship 1946-12-00 SEINE
Manager: M.P. Almlund, Ommel, Denmark
Eigenaar: M.P. Almlund, Ommel, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Ommel / Denmark
Callsign: OXEO

Date/Name Ship 1961-00-00 ARBO
Manager: L.R. Smith & Co. A/S, Copenhagen, Denmark
Eigenaar: Arbo Bahr Co. A/B, Copenhagen, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Copenhagen / Denmark
Callsign: OXEO

Date/Name Ship 1964-00-00 LISELOTTE
Manager: Villy Jensen, Hadsund, Denmark
Eigenaar: Villy Jensen, Hadsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Hadsund / Denmark
Callsign: OXEO

Date/Name Ship 1971-00-00 VERA BAGER
Manager: Erling Bager, Marstal, Denmark
Eigenaar: Erling Bager, Marstal, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Marstal / Denmark
Callsign: OXEO

Date/Name Ship 1976-00-00 VERA BAGER
Manager: Erling Bager, Odense, Denmark
Eigenaar: Erling Bager, Odense, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Odense / Denmark
Callsign: OXEO

Date/Name Ship 1986-00-00 VERA BAGER
Manager: Erling Bager, Marstal, Denmark
Eigenaar: Erling Bager, Marstal, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Marstal / Denmark
Callsign: OXEO

Date/Name Ship 1989-00-00 VERA BAGER
Manager: Erik Martin Nielsen, Marstal, Denmark
Eigenaar: Erik Martin Nielsen, Marstal, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Marstal / Denmark
Callsign: OXEO

Ship Events Data

1926-00-00: Het schip was gebouwd voor rekening van Wm. H. Muller & Co., Rotterdam maar werd niet overgenomen omdat de fundatie van de hoofdmotor te zwak bleek te zijn. Het schip werd voor eigen rekening van de werf toch in de vaart gebracht. Nadat het probleem in 1928 was overwonnen werd het schip alsnog door Muller overgenomen (NIET volgens Kadaster).
1926-03-20: NvhN 20-03-1926: Van de scheepswerf „Gideon" van den heer J. Koster Hzn. te Groningen, is met goed gevolg te water geloopen het casco van een stalen motorvrachtboot voor de zeevaart voor de firma Wm. Muller en ' Co. te Rotterdam. Het schip is gebouwd voor de groote kustvaart, met verhoogd voor- en achterdek en kruiserhek, volgens hoogste klasse Veritas en Scheepvaart Inspectie. Het laadvermogen is 260 ton aan dek en 230 ton op het Plimsol merk. Het voortstuwingsvermogen bestaat uit 'n 160 p.k. Kromh. middeldr. motor en hulpzeiltuig. Direct na stapelloop werd de kiel gelegd voor een motorvrachtboot voor de kleine kustvaart, groot 180 ton, overzee voor rekening van den heer S. Karssies te Groningen.
1926-04-09: Dagregister deel 25 nummer 183. Twaalf april 1900 zes en twintig. Bijlbrief. De ondergeteekende J. Koster Hzn., scheepsbouwer te Gideon nabij Groningen verklaart hiermede dat op zijne scheepswerf te Gideon voornoemd, is gebouwd en nieuw te water gelaten, voor eigen rekening de staalijzeren motorvrachtboot "Seine", welk vaartuig met toebehoren behoort aan ondergeteekende J. Koster Hzn. te Groningen. Groningen, 9 april 1926. J. Koster Hzn. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 13 april 1926 No. 588 is nevensvermeld vaartuig ingebeiteld met het merk 11533 GRON 1926. Tevens staat bijgeschreven: Opnieuw gebrand 788 Z.
1926-04-21: NvhN 24-04-1926: DELFZIJL, 21 April. Heden is door het nieuw gebouwde motorschip „SEINE" proefgestoomd. Dit schip is gebouwd op de werf van den heer Koster te Gideon, voor eigen rekening. Het is voorzien van een Kromhoutmotor van 160 p.k. en is gebouwd onder toezicht van de scheepvaart-inspectie. De proefvaart heeft aan de eischen voldaan.
1926-04-22: NvhN 27-04-1926: Groningen, 27 April. Den 22 April 1926 werd op de Eems een proefvaart gehouden met de motorvrachtboot „SEINE". Deze motorvrachtboot heeft afmetingen van 32.25 Meter lengte over de stevens, 5.75 Meter breedte over de spanten en 2.55 Meter holte in de zijden, is 272 ton groot tot aan dek toe geladen en 242 ton op het Plimsoll merk. Het schip is gebouwd met kruiser achter-schip, (waardoor het laadruim extra groot is, n.l. 330 kubieke Meter, wat zeer ten dienste komt van stukgoederen) met ruime machinekamer en ruime verblijven voor de equipage. Verder heeft het schip 26 ton waterballast en 8 ton vaste olie. tanks. De voortstuwing geschiedt door een 160 P.K. Kromhout motor, waarmede het schip een snelheid behaalde van 8 ¾ mijl of 16.2 K.M. Voor het vervoer van kaas is er in het ruim een flinke kaasstelling aangebracht. Het schip is gebouwd onder hoogste klasse Veritas en Scheepvaart Inspectie voor de Kleine Kustvaart met uitbreiding van de geheele Noord-Oostzee en het Engelsche kanaal.
Na de goed geslaagde proefvaart werd het schip zeer naar genoegen door de fa. Wm. Muller & Co. te Rotterdam overgenomen, welke firma dit schip in geregelden dienst zal laten varen van Rotterdam op Parijs. De bouwmeester van dit schip is de heer J. Koster Hzn., Scheepswerf „Gideon" te Groningen; Binnen zeer korten tijd wordt door de Scheepswerf „Gideon" nog een zusterschip aan de N.V. Wm. Muller & Co. te Rotterdam afgeleverd, welke eveneens voor bovengenoemden dienst gebruikt zal worden. (Opm. JS: De in dit krantenbericht genoemde overdracht vond dus NIET plaats.)
1926-12-29: NRC 31-12-1926: SEINE. Havre, 29 December. Het Nederlandsche motorschip Seine, van de N.V. Mm. H. Muller & Co.'s Erts en Scheepvaartbedrijf te Rotterdam, dat hier verleden week binnenliep, heeft schade aan den motor bekomen. De schade wordt alhier hersteld. Het motorschip Meuse, van dezelfde maatschappij, is hier aangekomen om de lading van de Seine in te nemen. Deze lading zal door de Meuse naar de bestemming worden vervoerd.
1928-07-16: Op 16-07-1928 als SEINE, zijnde een motorvrachtschip, groot 496.65 m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Jan Koster Hzn, scheepsbouwer te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 788 Z GRON 1928 op 't achterschip in de luchtkap van de motorkamer. (Opm.: Brandmerk 11533 GRON 1926 is verwijderd.)
1928-11-23: NRC 25.11.1928: Delfzijl, 23 november: Het motorschip 'SEINE', gebouwd op de werf van de heer J. Koster Hzn te Groningen, groot 240 ton, is naar Rochester verkocht. Het is voorzien van een 150 P.K. Kromhoutmotor en ligt in Groningen graan te laden voor Londen.
1928-12-04: Algemeen Handelsblad 04-12-1928: Verkochte schepen. Het Nederlandsche motorschip „SEINE", (175 bruto- en 107 netto reg. tons), in 1926 gebouwd en eigendom van den heer J. Koster Hzn., te Groningen, welk vaartuig geruimen tijd op Parijs heeft gevaren voor de N.V. Wm H. Müller & Co.'s Erts- en Scheepvaartbedrijf, te Rotterdam, is thans aan een Engelsche reederij verkocht.
1954-01-27: 27-01-1954: Het ms. SEINE van Ommel, 170 brt gebouwd van staal, kreeg een aanvaring op 27/1 54 in de haven van Gotenburg. Zeeverklaring van Gotenburg van 22/1 54. Zeeverklaring van Frederiksværk van 9/6 54. Om ongeveer 20.30 uur, toen de SEINE uitvarend was en Hunnebådan gepasseerd was, zag het vooruit aan bakboord 2 toplichten en beide boordlichten van een naar binnen lopend schip, die bleek later de sleepboot ROBERT van Gotenburg te zijn. De vaart werd verminderd, en toen de ROBERT dwars van hun lag, werd bakboord roer gegeven richting Gäveskär achter de sleepboot om. Onmiddelijk daarna bemerkte men dat de ROBERT de verlichting voerde voor machinegedreven schepen die sleepten, en werd het roer van de SEINE hard naar stuurboord gedraaid, terwijl de motor volle kracht op achteruit werd gezet. Op het zelfde ogenblik zag men een helder licht van een praam die door de ROBERT werd gesleept maar kort daarna draaide de praam naar de bakboord boegzijde van de SEINE, waardoor beide vaartuigen licht werden beschadigd. Uit de afgegeven verklaring van de bemanning van de ROBERT en de pramen blijkt, dat toen de ROBERT, die 2 pramen naast aan elkaar vastgemaakt sleepte, zich ongeveer 500 meter west voor Hunnebådan bevond, men vooruit aan bakboord het toplicht en het rode boordlicht van een schip zag, die uitgaand was. De schepen lieten rood op rood zien, en de reis werd voortgezet, maar toen de SEINE dwars van hun was, zag men dat het schip naar bakboord draaide en daarna naar stuurboord, waarna de aanvaring gebeurde zoals boven genoemd. Verklaring: Het ministerie mag aannemen, dat de schuld van de aanvaring was, dat men aan boord van de SEINE de lichtenvoering van het andere schip verkeerd heeft begrepen.
1954-09-18: 18-09-1954: ms. SEINE van Ommel, 170 brt. Gebouwd in 1926 van staal. Op reis van Arendal naar Frederiksværk met erts. Raakte iets onder water op 18/9 54 in het Kattegat; zocht een noodhaven. Zeeverklaring in Frederiksværk op 28/9 54. Om 19.00 uur toen de SEINE bij een licht noordwestelijke bries zich in de omgeving van Schagenrif Vuurschip bevond, merkte men een harde stoot in de schroef, waardoor deze werd uitgekoppeld en de motor begon te bonken. De motor werd gestopt, en het onderzoek wees uit dat de krukas was gebroken. De reis werd alleen op de zeilen voortgezet maar later werd de SEINE op sleep genomen door een vissersvaartuig en naar Frederikshavn gesleept. Verklaring: Het ministerie mag aannemen dat de oorzaak van de motorschade een drijvend stuk hout in de schroef is geweest.
1955-04-18: 18-04-1955 Het ms. SEINE van Ommel, 170 brt. Gebouwd in 1926 van staal. Onderweg van Hamburg naar Gdynia met vaseline in vaten. Raakte z'n deklast kwijt op 18/4 55 in de Oostzee. Zeeverklaring en zeeverhoor in Rønne op 23/4 55. Op 15/4 55 om 16.00 uur vertrok de SEINE die beladen was met 1189 vaten vaseline, waarvan 246 aan dek, totaal 223 ton, van Hamburg. Op 17/4 om 19.00 uur passeerde men Dueodde bij een matige oostelijke bries bij rustige zeegang en helderheid. Op 18/4 om 04.00 uur wakkerde de wind aan tot een sterk oostnoordoostelijke bries. Om ongeveer 05.00 uur raakte door de zeegang het voorste vat aan stuurboord zijde los en sloeg overboord.
De wind wakkerde aan tot storm rond 08.00 uur met zware zee. Het schip rolde op de zeegang en de hele bemanning werd aan dek geroepen om de deklast te sjorren. Hierbij gingen de vaten die op de luiken lagen overboord. Om 20.00 uur zwakte de wind af naar een bries en om 22.00 uur werd koers gezet naar Rønne, waar men later constateerde dat van de 246 vaten aan dek er nog 95 over waren. Verklaring: Het ministerie mag aannemen dat de schade is veroorzaakt door de weersomstandigheden
1957-03-06: 06-03-1957 Het ms. SEINE van Ommel, 170 brt gebouwd in 1926 van staal. Op reis van Arendal naar Årsdalstangen met erts. Kreeg op 6 maart bij de noorse westkust een aanvaring. Het zeeverhoor in Kopenhagen op 11 april. Om ongeveer 14.55 uur passeerde de SEINE bij helder weer het vuur van Storesundsflu en voer met langzame vaart verder door de oostelijke doorvaart. Toen het schip zich aan het noordeinde van Garpeskjærkaai bevond, zag men vooruit aan stuurboord op een afstand van ongeveer 20 meter een ander schip, wat later bleek het noorse vissersvaartuig TORILD te zijn, de haven uitgaan. De motor werd meteen volle kracht achteruit gezet, dat met 3 korte stoten met de fluit werd kenbaar gemaakt; maar onmiddellijk daarna draaide de SEINE met de steven naar de bakboordzijde van de TORILD. Bij de aanvaring kreeg de SEINE de steven beschadigd. Verklaring: De zeeverklaring van de TORILD is niet aanwezig.
1962-02-07: 07-02-1962 Het ms. ARBO van Kopenhagen, 170 brt. Gebouwd in 1926 van staal. Op reis van Malmø naar Bremen met graan. Kreeg op 7 februari een aanvaring in de Oostzee; zocht een noodhaven ( 53 ). Het politierapport tezamen met die van de Scheepvaartinspectie gedateerd op 8 februari. Zeeverhoor in Nykøbing Falster op 14 februari. Om ongeveer 04.30 uur toen de ARBO zich bij een zwakke zuidwestelijke bries met goed zicht en 290º sturend ongeveer 10 zeemijlen zuid van Gedser bevond, zag men ongeveer 5º aan stuurboord op een afstand van ongeveer 1½ zeemijlen het groene boordlicht van een ander schip. Iets later, toen de afstand tussen beide schepen ongeveer 50 meter was, liet het andere schip plotseling zijn rode boordlicht zien. De schroef werd op achteruit gezet, maar vóór deze manoeuvre was uitgevoerd, draaide de ARBO met zijn steven tegen de bakboord midscheepszijde van het andere schip. Bij de aanvaring ontstond een zware lekkage aan de ARBO z'n voorschip. Het andere schip, waarvan werd aangenomen dat het een vrachtschip tussen de 2000 en 5000 ton was, zette zijn reis voort op een oostliggende koers. Op 8 februari om ongeveer 05.00 uur kwam de ARBO in Gedser aan onder begeleiding van een marinevaartuig. Verklaring. Een zeeverklaring van het andere schip is niet aanwezig.
1990-00-00: In 1990 verkocht aan Niels Struman te Kopenhagen en in gebruik als woonboot te Kopenhagen.
2003-00-00: 2003 ligt als "Siggi I" als hulk in Copenhagen, South Harbour. (Staat ten onrechte in Lloyd's Register vermeldt als "Siggi" van Hans Werner Weihs, Honduras.) Staat 10.2005 niet meer in Lloyd’s, maar nog wel in Equasis vermeldt als jacht.

Informatie van Teun van der Zee van maart 2006:
“Ellen” is still afloat, but I am afraid in a rather poor condition. She is lying as a houseboat in Copenhagens southern area, in fact close to “Tyra” ex “Voorlooper”, and “Vera Bagger”, the former “Seine” from Gideon in Groningen in 1926. Three Dutch ships lying a the same quay in their autumn of live and by the way on the opposite quay the”Passant” is lying (Blt. Vos and Zoon in 1922 # 31 as “Alida”.

2007-00-00: In 2007 uitgeschreven uit het Deense Scheepsregister.
2009-08-00: Final Fate:
Gesloopt te Kopenhagen.

Afbeeldingen


Omschrijving: Seine 1926.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Liselotte 1926 ex Arbo ex Seine.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Vera Bager 1916 ex Liselotte ex Arbo ex Seine on 09-04-1984 at Sonderborg.
Gemaakt door: Staal, Lars

Omschrijving: m.v."Vera Bager" at Copenhagen 2008.
Gemaakt door: Dahl, Benny Elbæk

Omschrijving: Vera Bager 1926 at Copenhagen in 2008.
Gemaakt door: Dahl, Benny Elbæk

Omschrijving: Vera Bager 1926 "Broken Up" the 2nd September 2008 at Copenhagen.
Gemaakt door: Dahl, Benny Elbæk

Omschrijving: Vera Bager 1926 "Broken Up" the 2nd September 2008 at Copenhagen.
Gemaakt door: Dahl, Benny Elbæk

Omschrijving: Vera Bager 1926 "Broken Up" the 2nd September 2008 at Copenhagen.
Gemaakt door: Dahl, Benny Elbæk

Omschrijving: Vera Bager 1916 ex Liselotte ex Arbo ex Seine on 16-04-2008 at Copenhagen.
Gemaakt door: Mikkelsen, Bent