Inloggen
SECUNDA - ID 5817


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1932
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5369413
Nat. Official Number: 5286 Z ROTT 1932
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Werf 'Vooruit', Spaarndam, Noord-Holland, Netherlands
Werfnummer: 119
Launch Date: 1932-02-00
Delivery Date: 1932-07-02
Technical Data

Engine Manufacturer: Motoren Werke 'Mannheim' A.G. (MWM), Mannheim, Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 350
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: MWM Type (305x450)
Speed in knots: 9.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 431.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 212.00 Net tonnage
Deadweight: 650.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 28300 Cubic Feet
Bale: 27200 Cubic Feet
 
Length 1: 48.49 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 46.33 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.65 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.89 Meters Depth, moulded
Draught: 3.50 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1939
Type: Remeasurement
Omschrijving: Als VREDE GRT 432, TDW 650

Datum 00-12-1961
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 6 cil 320 PK MWM Type Benz (250x350) 9,5 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1932-07-02 SECUNDA
Manager: P. Fauchey's Cargadoorsbedrijf N.V. (Harm Mulder Bzn en Anton W. van der Heide), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorscheepvaart-Maatschappij 'Amsterdam', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder: Harm Mulder Bzn & Antonius Wilhelmus van der Heide
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PRWG
Additional info: 1934 callsign PHKT

Date/Name Ship 1937-06-30 FLYING WELSHMAN
Manager: Hermanus van den Broek (dir. W.H. James & Co.), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschip Flying Welshman, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEDD

Date/Name Ship 1939-11-21 VREDE
Manager: Hermanus van den Broek (dir. W.H. James & Co.), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschip Flying Welshman, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIIZ

Date/Name Ship 19??-00-00 VREDE
Manager: W.H. James & Co's Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschip Flying Welshman, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIIZ

Date/Name Ship 1956-04-10 TROTZENBURG
Manager: Eggert Pahl, Hamburg, German Federal Republic
Eigenaar: Partenreederei ms 'Trotzenburg', Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DIJN

Date/Name Ship 1964-09-18 ILMENAU
Manager: Peter Johann Kay, Hamburg, German Federal Republic
Eigenaar: Peter Johann Kay, Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DIJN

Date/Name Ship 1967-09-18 ILMENAU
Manager: Peter Johann Kay, Hamburg, German Federal Republic
Eigenaar: P/R Ilmenau, Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DIJN

Date/Name Ship 1970-00-00 GIORGAKIS M
Manager: Ioannis Mallis, Thessaloniki, Greece
Eigenaar: Ioannis Mallis, Thessaloniki, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Thessaloniki / Greece
Callsign: SXVU

Ship Events Data

1932-03-22: Als SUCUNDA, zijnde een motorschip, groot 1133.08 m3, liggende te Spaarndam, door S. de Jong, scheepsmeter te Amsterdam ten verzoeke van de N.V. Motorscheepvaart Maatschappij Amsterdam te Rotterdam, voorzien van brandmerk 5286 Z ROTT 1932 door het inbeitelen op S.B. zijde lichtkap motorkamer op het achterschip.
1932-07-02: Algemeen Handelsblad 02-07-1932: Scheepsbouw. De op de scheepswerf Vooruit te Spaarndam voor rekening van de reederij Mulder & Van der Heide te Rotterdam nieuwgebouwde stalen motorboot SECUNDA (480 tons draagvermogen), is na een goedgeslaagden proeftocht in de Visschershaven te IJmuiden aangekomen om de compassen te regelen. Daarna zette het motorschip de reis buitenom naar Rotterdam voort om aldaar, voor de eerste reis te laden. Naar we vernemen zal het motorschip voor den groentevaart tusschen Nederlandsche- en Britsche havens worden gebezigd.
1935-06-27: NvhN 28-06-1935: Ned. m.s. „Secunda”. Rotterdam, 27 Juni. Het Nederlandsche m.s. „SECUNDA" is bij Klitmoller aan den grond gevaren.
1935-06-27: Onderweg van Hirtshals naar Fur tijdens mist op de Westkust van Denemarken aan de grond gelopen, de volgende dag door een bergingsvaartuig vlot getrokken en op eigen kracht de reis vervolgd. Lichte bodemschade.
1935-06-29: Het Vaderland 29-06-1935: Vlot gebracht. Het bij Klitmoller gestrandde Nederlandsche m.s. SECUNDA is vlot gebracht en naar Thyberon vertrokken.
1937-07-08: NvhN 08-07-1937 Scheepsbouw. Het m.s. „SECUNDA”, groot bruto 400 ton, gebouwd in 1932, van Mulder van der Heide te Rotterdam, is verkocht aan een nieuw op te richten maatschappij, onder directie van den heer H. v. d. Broek te Rotterdam en verdoopt in „FLYING WELSHMAN”.
1938-12-21: Limburgsch dagblad 21-12-1938: Vluchteling met een ton op de bank. Verstekelingen aan boord van schepelingen zijn paria's …., lieden het eene land ontloopen, om dat er geen brood is en zich naar het andere begeven omdat het avontuur er lokt, doch die meestal met hetzelfde schip weer huiswaarts keeren. Aan boord van de “Flying Welshman”, een kustvaarder, werd te Rotterdam de 22-jarige Joodsche verstekeling uit Dantzig aangetroffen. Hij is de eerste verstekeling in bonis, die daar is aangekomen. Hoewel de politie eerst dacht met een verstekeling van het gewone soort te doen te hebben, zoo wees haar onderzoek uit, dat deze man meer dan Fl. 100.000,- op een bank in Kopenhagen had staan en dat hij ook nog op banken in andere landen geld had staan. Het schip neemt hem weer mee; na deze informatie vermoedelijk als passagier. Daar het toch dien kant uitvaart kan hij in Denemarken informeeren of men daar, na zijn geld, ook hen zelf wil toelaten.
1940-04-02: Haagsche courant 02-04-1940: Kustvaarder te IJmuiden binnengebracht. Na onderzoek weer vrijgegeven. Een Nederlandsche marinevaartuig heeft den Nederlandschen kustvaarder “VREDE”, thuisbehoorende te Rotterdam, een schip van ongeveer 250 ton, te IJmuiden binnengebracht, waar het door marine-autoriteiten aan een onderzoek is onderworpen. Het onderzoek werd ingesteld op verdenking van onneutrale handelingen. Na het onderzoek is het schip vrijgegeven, daar voor verdere vasthouding geen gronden aanwezig bleken.
1940-04-06: De Banier 06-04-1940: Een Nederlandsch kustvaartuig als mijnenlegger? Opzienbarende vraag in het Lagerhuis. Wij vernemen uit Londen dat Schout bij nacht Sueater, Conservatief afgevaardigde, den minister- president op 10 April in het Lagerhuis zal vragen, of het hem bekend is, dat een Nederlandsche kolenboot te Velsen aan het Noordzeekanaal onder militaire bewaking is geplaatst, nadat men had ontdekt, dat het schip electro-magnetische mijnen aan boord had, met het doel deze in de vaargeul van een Engelsche haven te leggen, en of op een volledig onderzoek zal worden aangedrongen. Blijkbaar heeft Schout bij nacht Sueater het oog op het geval van de „VREDE” te IJmuiden, welk schip na onderzoek door de marine-autoriteiten is vrijgelaten, aangezien géén grond voor langere aanhouding aanwezig was.
1940-05-26: Nam van 26 mei tot 1 juni 1940 deel aan de Operatie 'Dynamo' (Evacuatie van Duinkerken) en redde 473 personen.
1940-05-31: Door de Nederlandsche kustvaarder Rika (1935) naar Dover gesleept.
1947-02-10: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van de stranding van het motorschip Vrede nabij Spurnpoint tijdens dichte mist op reis in ballast van Esbjerg naar Grimsby. Op 8 Februari 1947 vertrok de Vrede van Esbjerg en de loods werd te 17.30 uur ontscheept. Op 9 Februari werd te 0.45 uur HR-1 lichtschip gepasseerd. De wind ruimde naar zuidoost en nam toe tot windkracht 7. Vanaf HR-1 is de voorgeschreven route gevolgd maar kapitein M. de Roo de directe koers naar Outer Dowsing-boei gevolgd. Op de platvoet en eerste wacht van 9 Februari werden sneeuwbuien ondervonden en het zicht minderde tot 2 mijl. Het lukte niet een peiling te krijgen op Silver-lichtschip. Op 10 februari te 01.30 uur werd kapitein de Roo gepord omdat het mistig werd. Hij ging direct naar de brug en gaf order vaart te minderen en te loden. Te 01.45 en 02.25 uur werd 14 vadem gelood. Steeds werd tevergeefs geluisterd naar het mistsein van Humber-lichtschip en Spurnpoint. Te 02.45 uur zou weer gelood worden maar nog voordat het lood gegooid werd liep het schip vast. Direct werd volle kracht achteruit geslagen maar zonder resultaat. Bij dag worden werd het zicht beter en bleek het schip tegen de duinen te staan. Eerst op 24 Maart om 19.15 uur kon het schip worden vlot getrokken en naar Grimsby gesleept.Oordeel van de Raad is o.a. dat de kapitein er op heeft vertrouwd, volgens de Raad geheel ten onrechte, dat hij de drift gedurende de oversteek van de Noordzee zó juist heeft geschat dat hij er vanuit ging niet meer dan 10 mijl noord of zuid van de Humber zou uitkomen. Hij noch stuurman van Delft heeft de, aan de hand van de log, gegiste plaats in de kaart gezet. De Raad is van oordeel dat kapitein de Roo zeer weinig zorgzaam heeft genavigeerd en geen gebruik heeft gemaakt van de gegevens van de log. Had hij dat wel gedaan dan zou hij gemerkt hebben dat ze gevaarlijk dicht onder de Engelse kust zaten. Ook de lodingen zijn, blijkens de gebruikte kaarten, zeer onnauwkeurig geweest en tussen de lodingen is er zeer onvoorzichtig volle kracht gevaren. Resumerende acht de Raad de stranding van de Vreede in ernstige mate te wijten van de schuld van de kapitein. De Raad straft daarom kapitein M. de Roo, wonende te Schiedam, disciplinair door ontneming van de bevoegdheid om als kapitein te varen op een schip, als bedoeld in art. 2 der Schepenwet, voor de tijd van 6 weken. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 15 oktober 1947.
1970-08-21: Classed LR until 21/8/70, then HR.
1978-06-00: Opgelegd in Piraeus.
1981-00-00: Te Lavrion (Griekenland) door onbekende slopers gesloopt. (Zie hoofdstuk 28 van het boek 'De schippers Mulder')

Afbeeldingen


Omschrijving: SECUNDA
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: FLYING WELSHMAN
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: VREDE
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: TROTZENBURG
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Mac Fie, D. (Donald)

Omschrijving: TROTZENBURG
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: TROTZENBURG
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ILMENAU
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto