Inloggen
SCHWALBE - ID 5799


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1910-10-16 / 1941-03-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1910
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 7448 GRON 1910
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoeneraak
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: G.J. van der Werff, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1910-10-27
Technical Data

Gross Tonnage: 125.18 Gross tonnage
Net Tonnage: 98.72 Net tonnage
Deadweight: 156.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 30.05 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 28.87 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.10 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.24 Meters Depth, moulded
Draught: 2.10 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1924
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Bij Niestern in Delfzijl omgebouwd en voorzien van een 2 cil 2t ew 60 Pk Callesen Apenrade 6,5 Kn. Proefvaart op 25 juli 1924. GRT 142, NRT 97, TDW 168.

Datum 00-00-1937
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 3 cil 90 Pk Industrie nr. 3098 7 Kn.

Datum 00-00-1957
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 2 cil 180 Pk Darmstad

Ship History Data

Date/Name Ship 1910-10-16 SCHWALBE
Manager: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jakob Oorburg, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PRWD

Date/Name Ship 1914-01-26 SCHWALBE
Manager: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Engel Pilon, Wildervank, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: PRWD
Additional info: Aankoopprijs HFl. 12.500,--

Date/Name Ship 1932-10-12 SCHWALBE
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Hoeve, Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oude Pekela / Netherlands
Callsign: PRWD
Additional info: Call sign 1934: PHKH

Date/Name Ship 1941-03-00 D 20
Manager: Kriegsmarine, Wilhelmshaven, Germany
Eigenaar: Kriegsmarine, Wilhelmshaven, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Wilhelmshaven / Germany

Date/Name Ship 1942-02-00 SCHWALBE
Manager: Otto Arens, Rostock, Germany
Eigenaar: Otto Arens, Rostock, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Rostock / Germany
Callsign: DBOJ
Additional info: 194? Lübeck, 1952 Hamburg, 1954 Lübeck

Date/Name Ship 1956-00-00 SCHWALBE
Manager: Hans F. Sbresny, Hamburg, German Federal Republic
Eigenaar: Hans F. Sbresny, Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DHAQ

Ship Events Data

1910-06-16: Dagregister deel 18 nummer 750, den zestienden Juni 1900 en tien. Ik ondergeteekende Georgius Josephus van der Werff, scheepsbouwmeester wonende te Hoogezand, verklaar in dit jaar op mijn werf aldaar te hebben volbouwd en nieuw te water gelaten een zeilschoeneraakschip genaamd “Schwalbe” hebbende een platte bodem geen kiel, in eigendom toebehoorende aan- en bevaren wordende door Jakob Oorburg, gedomicilieerd te Groningen, ingevolge meetbrief d.d. Hoogezand 10 Juni 1910 no. 795 gemeten bruto op driehonderd vier en vijftig en vier en zestig honderdste (354.64) kubiek meter of een honderd vijf en twintig en achttien honderdste (125.18) tonnen van 2.83 kubiek meter en netto op twee honderd negen en zeventig en zeven en zestig honderdste (279,67) kubieke meter of acht en negentig en twee en zeventig honderdste (98.72) tonnen van 2.83 kubieke meter. Aldus opgemaakt te Hoogezand 10 Juni 1910. G.J van der Werff. In de kantlijn staat bijgeschreven 7448 en opnieuw geboekt 875)
1928-09-11: Op 11-09-1928 als SCHWALBE, zijnde een stalen motorschoeneraakschip, groot bruto 379.93 m3, liggende te Jutphaas, door W. Elinga, scheepsmeter te Utrecht, ten verzoeke van Engel Pilon, schipper te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het branden van 875 Z GRON 1928 op het achterschip op drempel stuurhuis, bakboordzijde. (opm.: Het oude merk 7448 GRON 1910 is verwijderd.)(Het schip wordt dan omschreven als: Motorschoener, hebbende 1 dek, 2 masten, 1 laadruim, machinekamer, waarin een 60 PK 2cyl. Apenrader motor, voor volklogies, verder een woonroef en op het dek een stuurhuis, zijnde een zeilschip met hulpmotor.)
1929-12-00: NRC 27.12.1929: Leeuwarden, 27 december: Bij Dokkummernieuwezijlen is het motorschip 'SCHWALBE’, groot 200 ton, schipper E. Pilon van Groningen, geladen met boomstammen en op weg van de Oostzee naar Steenwijk aan de grond geraakt. Twee schepen, die assistentie verleenden geraakten eveneens aan de grond.
1932-10-08: NvhN 08-10-1932: M.s. „SCHWALBE” verkocht. Het motorschip „Schwalbe", vroeger eigenaar kapt. Pilon van Groningen, thans eigenaar N. V. Scheepswerf „Delfzijl" v.h. Gebr. Sander, is onderhands verkocht aan kapt. J. Hoeve van Groningen, die het schip voortaan zal bevaren.
1934-11-00: De Eemsbode: 01.11.1934: Gisteren arriveerde te Delfzijl als bijlegger het te Groningen thuisbehoorende motorzeilschip 'SCHWALBE', kapitein Hoeve. Dit schip was met pijpaarde op weg van de Rijn naar Flensburg en kreeg ter hoogte van Norderney met stormweer te kampen, waardoor het grootzeil en de fok scheurden. De schade wordt te Delfzijl hersteld.
1941-03-00: In Duitse handen geraakt. Overgedragen aan de Deutsche Marine te Wilhelmshaven en hernoemd 'D 20'. In februari 1943 onder toezicht geplaatst van de Hafencommandant van Delfzijl, bemand met Duits personeel en weer hernoemd 'Schwalbe'. Op weg met een lading hout naar Emden en Delfzijl tijdens zware storm bij Darsserort (Pommern) vuurtoren gestrand op 14 november 1942 en kort daarna wrak geslagen. Gelicht en door de verzekering verkocht en daarna gerepareerd. (De teboekstelling bij het Kadaster wordt op 17-03-1943 doorgehaald.)
1964-07-09: Final Fate:
Verkocht aan en gesloopt door Walter Ritscher te Hamburg-Harburg.

Afbeeldingen


Omschrijving: 'Schwalbe'
Collectie: Groot, Harry de
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Schwalbe 1910
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Een afbeelding van de kleine Duitse kümo 'Schwalbe' op Wyck auf Föhr (ex Ned. schoeneraak 'Schwalbe').
Collectie: Groot, Harry de
Vervaardiger: Unknown