Inloggen
SAFE - ID 5657


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1939
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 1925 Z GRON 1939
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepsbouwbedrijf v/h Th. J. Fikkers, Foxhol, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 60
Launch Date: 1939-06-15
Delivery Date: 1939-07-26
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Machinefabriek 'Bolnes' v/h J.H. van Cappellen, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 5
Power: 300
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Bolnes Type (x)
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 376.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 183.00 Net tonnage
Deadweight: 475.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 44.60 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 41.00 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.50 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.00 Meters Depth, moulded
Draught: 2.85 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1939-07-21 SAFE
Manager: Jacob Salomons, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jacob Salomons, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHHC

Ship Events Data

1939-07-00: Betekenis SAFE is: Salomons-Feenstra.
1939-07-21: Op 21-07-1939 als SAFE, zijnde een motorvrachtschip, groot 1064.69 m3 bruto inhoud, volgens meetbrief d.d. 11-07-1939 no. 6028, liggende te Foxhol, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1925 Z GRON 1939 op het achterschip aan S.B zijde in achterkant kombuis op verhoogd achterdek.
1939-07-26: NvhN 26-07-1939: Op de Eems vond de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe m.s. SAFE, gebouwd op de werf van den heer Th. J. Fikkers te Foxhol voor rekening van kapt. J. Salomons te Groningen, onder klasse British Corporation en Scheepvaart- Inspectie, groote kustvaart. Het schip is van het raised-quarter dektype, met een plaatsteven en over de geheele lengte een dubbelen bodem met voor en achter plek tanken. De stalen mast die midscheeps is opgesteld, is voorzien van twee laadboomen voor lasten van twee ton, terwijl voor de bediening twee Bodewes motorlieren zijn geplaatst, die elk door een 10 pk. Deutz Dieselmotor worden aangedreven. De Bodewes ankerlier wordt door een 7 pk. Deutz Dieselmotor aangedreven. Het hijschgerei is geleverd met certificaat van de Inspectie van Havenarbeid. Het schip meet 375.84 bruto en 183.10 netto Registerton, en heeft een D.W. van ca. 430 ton. De afmetingen zijn als volgt: lengte over alles 44.60 M., de grootste breedte 7.56 en de holte tot het vrijboorddek 3 M. tot het verhoogd dek 4 M. Voor de voortstuwing is in de motorkamer een 300 pk. Bolnesmotor geplaatst, terwijl hier verder een 12 pk. Listermotor is opgesteld voor het aandraven van de pompen en de dynamo. Het schip, dat gebouwd is met een balansroer. behaalde op proefvaart een snelheid van ruim 10 mijl. Het is verder uitgerust met een Radio-peilinstallatie van Radio-Holland.
1939-10-07: Final Fate:
Van Antwerpen vertrokken naar Riga met een lading van 206 ton stukgoed en daarna vermist. Naar mag worden aangenomen is het schip omstreeks 19.10.1939 in een mijnenveld bij Jutland met man en muis vergaan. De 7 bemanningsleden kwamen om het leven. Aan boord waren: Kapitein Jacob Salomons (28) uit Groningen, Stuurman L. Wijbrands Azn (27) uit Stavoren, 1e Machinist G.E. Heynsdijk (26) uit Axel, 2e Machinist L.F. Jetzes (37) uit Veendam en drie buitenlanders. (Opm.: Kok H. Merkus 28 jaar uit Wijnegem (België), Matroos F.J.A, Brinkmans uit Bruggenhout (België) en Lichtmatroos J. Lareida 26 jaar uit Thalwil (Zwitserland))
1939-10-26: Algemeen Handelsblad 26-10-1939: Ongerustheid over een kustvaarder. Van de „SAFE” sinds twee weken niets gehoord. Ongerustheid is ontstaan omtrent het lot van het motorschip „Safe" van kapitein J. Salomons, dat veertien dagen geleden van Antwerpen vertrokken was met bestemming Riga, beladen met stukgoed. Niet alleen is het nog niet in de haven van bestemming aangekomen — er is althans geen enkel bericht van aankomst ontvangen —, maar ook is het onderweg nergens gesignaleerd. Het is niet aan te nemen, dat de kapitein zich ver uit de kust gewaagd zal hebben, zoodat zijn schip waargenomen moet zijn. Waarschijnlijk heeft hij echter wel het Kielerkanaal vermeden; kustvaarders gaan nog steeds liever om den kop van Jutland. Bekend is het echter niet hoe de kapitein zijn route heeft gekozen. In elk geval, de „Safe" had al lang en breed te Riga kunnen zijn. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat kapitein Salomons zijn aankomst niet heeft kunnen melden nu er het een en ander gaande is in de Baltische landen. En ook is het niet geheel uitgesloten dat eventueele berichten omtrent waarnemingen hun bestemming niet hebben bereikt. Doch desondanks is de ongerustheid omtrent de „Safe" sterk toenemende. Het scheepje, dat 400 ton meet en evenals de „Tegri" te Gasselternijeveen staat ingeschreven, is nog gloednieuw. Op 26 Juli van dit jaar heeft het zijn proeftocht gemaakt. Met hoeveel manschappen kapitein Salomons aan boord moet zijn is niet bekend.
1939-12-02: De Banier 02-12-1939. Het verloren gaan van de „Tegri” en de „SAFE”. De raad voor de scheepvaart heeft uitspraak gedaan inzake het vermoedelijk verloren gaan van de Groninger kustvaartuigen „Tegri" en de „Safe". De „Tegri" wordt, zooals men weet gedurende de reis van Gotenborg naar Nederland na 25 September j.l. vermist en de „Safe" na het vertrek op 8 October van Vlissingen naar Riga.
De „Tegri”. De raad is van oordeel, dat het gehouden onderzoek helaas tot geen andere conclusie kan voeren dan dat het in 1938 gebouwde motorschip „Tegri" met man en muis is vergaan. Het is niet gebleken, dat eenig gebrek aan het schip kleefde wat inrichting, uitrusting of belading betreft, noch ook, dat iets is nagelaten om den kapitein op de hoogte te doen zijn van hetgeen hij noodig had te weten. Van schip, opvarenden of lading is tot nog toe geen spoor gevonden. Wel zijn in de dagbladen berichten verschenen omtrent het aanspoelen van een kist, welke van de lading van het motorschip „Tegri" afkomstig zou zijn, doch een ingesteld onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat bedoelde kist niet tot de lading van genoemd motorschip heeft behoord.
De „Safe”. Aangaande de „Safe" is de raad van oordeel, dat het gehouden onderzoek helaas geen andere conclusie kan voeren dan dat het dit jaar gebouwde motorschip met man en muis is vergaan. Het is niet gebleken, dat eenig gebrek aan het schip kleefde wat inrichting, uitrusting of belading betreft, noch ook, dat iets is nagelaten om den kapitein op de hoogte te doen zijn van hetgeen hij noodig had te weten. Van schip, opvarenden of lading is tot nog toe geen spoor gevonden.

Afbeeldingen


Omschrijving: 'Safe' 1939 launched.
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Safe' 1939 on trials
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Proefvaart
Algemene informatie

 

NNO 151139
Het verloren gaan van de SAFE - De ramp waarschijnlijk bij Falsterbo geschied.
Zoals men zich zal herinneren worden de Nederlandse kustvaartuigen TEGRI en SAFE, beide thuis behorende te Gasselternijeveen, waaromtrent men ongeveer twee maanden na hun vertrek, resp. uit Delfzijl en Antwerpen, niets meer heeft vernomen, als verloren beschouwd. Officieel is dit bovendien vastgesteld in een openbare zitting van de Raad voor de Scheepvaart, welke de vorige week plaats vond. De Kopenhaagse correspondent van het te Malmö verschijnende „Sydsvenska Dagbladet" meldt thans, dat het Nederlandsche m.s. SAFE waarschijnlijk op de Oostzee ten zuiden van Falsterbo in het Duitse mijnenveld op een mijn gelopen is en gezonken. In de tijd, dat het schip Falsterbo zou moeten passeren, hebben vissers het geluid van mijnontploffingen gehoord. Tot nu toe is — aldus het bericht — geen enkel spoor van het vaartuig gevonden. De SAFE is op 7 oktober met stukgoederen van Antwerpen naar Riga vertrokken. In de vroege ochtend van 8 oktober was de loods in het Oostgat bij Vlissingen van boord gegaan. Sedertdien heeft men van het schip niets meer vernomen. 

NNO 011239
Het verloren gaan van de TEGRI en de SAFE - Uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart.
De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft heden uitspraak gedaan inzake het vermoedelijk verloren gaan van de kustvaartuigen TEGRI en SAFE, beiden uit Gasselternijveen. De TEGRI wordt, zoals men weet, gedurende de reis van Gotenburg naar Nederland na 25 september jl. vermist en de SAFE na het vertrek op 8 oktober van Vlissingen naar Riga. De Raad is van oordeel, dat het gehouden onderzoek helaas tot geen andere conclusie kan voeren dan dat het in 1938 gebouwde m.s. TEGRI en het dit jaar gebouwde m.s. SAFE met man en muis zijn vergaan. Het Is niet gebleken, dat enig gebrek aan de schepen kleefde wat inrichting, uitrusting of belading betreft, noch ook, dat iets Is nagelaten om de kapiteins op de hoogte te doen zijn van hetgeen zij nodig hadden te weten. Van de schepen, opvarenden of ladingen Is tot nog toe geen spoor gevonden.