Inloggen
ROTTUM - ID 5601


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1927
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5175044
Nat. Official Number: 412 Z GRON 1927
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: J. Vos & Zoon, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 60
Launch Date: 1927-05-05
Delivery Date: 1927-07-07
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 120
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1527 Type C/D (280x350)
Speed in knots: 7.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 196.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 119.00 Net tonnage
Deadweight: 245.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 11654 Cubic Feet
Bale: 10500 Cubic Feet
 
Length 1: 32.46 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.10 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.33 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.54 Meters Depth, moulded
Draught: 2.17 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-193?
Type: Rebuilt
Omschrijving: Omstreeks midden dertiger jaren werd de achtermast verwijderd en werd tegen de roef aan een aparte kombuis voor de bemanning gebouwd.

Ship History Data

Date/Name Ship 1927-07-07 ROTTUM
Manager: Jan Roelf Boersma, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Roelf Boersma, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PRMW
Additional info: 1934 callsign PHEP

Date/Name Ship 1938-00-00 ROTTUM
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Roelof Boerma en Johan Wilhelm Klaas Tulp, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHEP

Date/Name Ship 1952-08-01 NECTON
Manager: V.o.F. A. van Dijk (Tjark van Dijk en Albert van Dijk Jr.), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jurjen Hesseling (scheepsexpert), Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGDH

Date/Name Ship 1956-02-17 JONET
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf Gruno, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Albert Brouwer, Klaas Boersma & Gebr. Carel Wilhelm, Frans en Johannes Kuipers, Meppel, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Meppel / Netherlands
Callsign: PFES
Additional info: 1960 Groningen

Ship Events Data

1927-00-00: Gebouwd in op dracht van N.V. Vrachtvaart Oke (J.J. Onnes), Groningen maar tijdens de bouw verkocht.
1927-05-08: Algemeen Handelsblad 08-05-1927: Scheepsbouw. Van de werf van J. Vos & Zoon te Groningen, is te water gelaten het staalijzeren motorvrachtschip „ROTTUM" voor rekening van kapitein J. R. Boerma, aldaar, gebouwd voor de groote kustvaart klasse Germ. Lloyd. Het schip, groot 250 ton, wordt voorzien van een 105 p.k. Brons-motor. De kiel is gelegd voor een soortgelijk schip voor kapitein A. Bonninga te Groningen.
1927-07-05: Als ROTTUM, zijnde een motorschip, groot 555.17 m3, liggende te Groningen door H. Mulder, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Jan Roelof Boerma, schipper te Groningen, van haar brandmerk voor zien door het inbeitelen van 412 Z GRON 1927 op het achterschip ingang stuurhut, stoorboordzijde. (Opm.: Nieuw vaartuig, voor de eerste maal teboekgesteld.)
1927-07-07: NvhN 08-07-1927: Delfzijl, 7 Juli. Gisteren vertrok van hier naar Emden het nieuw gebouwde motorschip "Rottum", groot 292 ton. Dit vaartuig is gebouwd op de werf van de heeren J. Vos & Zn., te Groningen, voor rekening van kapitein J.R. Boerma, onder toezicht Germ. Lloyd en Scheepv. Insp. en is voorzien van een Bronsmotor, van 105 p.k. Een succesvolle proefvaart werd gisteren op de Eems gehouden.
1928-07-26: NvhN 26-07-1928: Het m.s. „Rottum", kapt. Boerema. beladen met steenkool van Swansea naar Semrlshamn (Zw.), liep hier den 23 Juli J.l. met defecten motor binnen. Na gerepareerd te zijn, vervolgde het gisterenavond de reis, doch keerde heden weer terug en ankerde op de reede met defecten motor.
1928-11-01: Leeuwarder nieuwsblad 01-11-1928: Een Groningsch schip in nood. Het te Groningen thuis behoorend motorschip „Rottum", kapt. Boerema. heeft op de thuisreis van Exeter naar Delfzijl bij Dover noodseinen gegeven, daar door den storm de mast over boord is geslagen en het stuurgerei gebroken, zoodat het schip hulpeloos ronddreef.
NvhN 01-11-1928: Het motorschip „Rottum”. De reeders van het motorschip „Rottum", kapt. Boerma, deelden ons hedenmorgen mee, dat de schade aan genoemd schip niet zoo groot is als aanvankelijk werd vermoed. Slechts het roer raakte defect, waardoor men genoodzaakt was een hulproer te maken, met behulp waarvan men met veel moeite veilig Dover wist te bereiken. De mast is dus niet over boord geslagen, terwijl de bemanning ook geen nootseinen heeft gegeven.
1939-04-04: De Telegraaf 24-04-1939: Lichtopstand bij aanvaring vernield. Amsterdam, 24 April. Het kustvaartuig "ROTTUM" heeft Zondagmorgen bij een aanvaring in het Binnen-lJ den lichtopstand F. vrijwel geheel vernield, waardoor een schade van eenige duizenden guldens aan dit apparaat is toegebracht. Het motorschip was op weg naar Zwartsluis. Tegenover het Hendrik dok, op de route naar de Oranjesluizen, staat op enigen afstand van den wal de lichtopstand F. in het water, welke 's avonds een flikkerlicht ten behoeve van de scheepvaart over dit gedeelte van het IJ uitwerpt. Hoewel het dag was en het zicht volkomen helder, is het kustvaartuig met volle kracht op het baken geloopen. Toevallig zag het personeel van de Oranjesluizen de aanvaring en toen het motorschip even later de sluizen binnenliep, werd het hier opgehouden. De sluismeester waarschuwde de havenpolitie, die spoedig ter plaatse was. De kapitein van de "Rottum", de heer Tulp, verklaarde dat hij den lichtopstand niet gezien had. Nadat de assurantie in kennis was gesteld en de politie proces-verbaal had opgemaakt, kon het vaartuig de reis voortzetten. Bij het onderzoek bleek, dat van den lichtopstand niet veel gespaard was gebleven. De reparatiekosten zullen ruim twee duizend gulden bedragen. Maandag zal men het apparaat lichten. De havenpolitie heeft een noodlicht aangebracht, dat gedurende de reparatie een vast groen schijnsel uitwerpt in plaats van de normale groene flitsen.
1940-05-00: Van 1941 tot 1945 in Duitse dienst. In juni 1941 ingezet voor de bevoorrading van de Duitse en Deense eilanden. Op 05-01-1942 gestrand nabij Kalmarsund met een lading hout. Vlot gebracht door de sleepboot ‘Kolma’ en naar Kalmar gebracht in lekkende conditie. Vanaf juli 1943 in Noorse wateren. Bij de bevrijding van Noorwegen (9 mei 1945) teruggevonden in Skibotn. De Duitsers misbruikten het schip, waardoor er in 1945 uitgebreide herstelwerkzaamheden noodzakelijk waren.
1951-04-02: Tijdens de reis van Delfzijl naar London met een lading aardappel meel, averij aan de hoofdmotor opgelopen en terug naar Delfzijl gesleept voor reparaties. 09-04-1951 te London aangekomen na herstel werkzaamheden aan de motor te Delfzijl.
NvhN 02-04-1951: De ROTTUM kreeg motorpech. Het te Groningen thuisbehorende motorschip „Rottum", op weg met een lading aardappelmeel van Delfzijl naar Engeland, kreeg ter hoogte van Borkum motorschade en vroeg om sleepboothulp. De sleepboot „Golfbreker" vertrok gistermorgen van Delfzijl en arriveerde des middags met de „Rottum" in de haven. De schade zal te Delfzijl hersteld worden.
1951-04-02: NvhN 02-04-1951: M.s. ROTTUM verkocht. Het m.s. Rottum, groot 250 ton d.w., eigendom van de heren J. R. Boerma en H. Tulp, beiden te Groningen, is door het uittreden van de heer Boerma eigendom geworden van kapitein Tulp.
1951-04-13: Ten anker liggend te Gravesend, aangevaren door het Engelse schip HOLDERNOOK. De ROTTUM moest voor reparatie terug naar Nederland varen. Vertrok op 16-04-1951 uit Londen naar Delfzijl om daar de aanvaringsschade bij Scheepswerf Delfzijl v/h Gebr. Sander te herstellen. (Bron: boek Vereniging Oranje 1905-1965)
1953-03-09: NvhN 10-03-1953: De NECTON gestrand en weer vlot. Het 250 ton metende Groninger motorschip Necton (ex-Rottum), dat eigendom is van de heer J. Hesseling, is Maandagochtend ten Zuidoosten van Stensoe in de Kalmar Sont (Zuid- Zweden) aan de grond gelopen. Gisteren werd tevergeefs gepoogd de Necton vlot te krijgen, doch heden is dat gelukt en kon het schip op eigen kracht Kalmar binnenlopen. De Necton was van Antwerpen op weg naar Oskarshamm.
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van het aan de grond lopen, bezuiden Stensö, van het motorschip Necton, beladen met boomstammen, in de Kalmarsund op reis van Antwerpen naar Oscarshamn. Nadat een deel van de lading in een lichterwas gelost kwam het schip na enige uren weer vlot. Oordeel van de Raad is dat de stranding van de Necton te wijten is aan het feit dat de kapitein, toen hij door slecht zicht het vuur van Skansgrund niet zag, te lang is doorgelopen en het ten anker gaan zelfs nog uitstelde, toen hij uit lodingen kon opmaken, dat verder doorgaan zeer gevaarlijk was. Indien men bij het bevaren van een lastig vaarwater als de Kalmarsund niet tijdig betrouwbare gegevens heeft, moet men de pogingen om door te varen opgeven en ten anker gaan. Toen de kapitein de lichtenlijn van Morbylanga had gehad, maar het licht van Skansgrund niet zag, had hij nog enige tijd op het kompas kunnen door varen, maar had daarbij voortdurend moeten blijven loden. Hij had niet op geringer diepte dan 10 meter mogen komen en zeker bij deze diepte onmiddellijk ten anker moeten gaan. Het valt de Raad op, dat op de Necton niet veel aandacht aan de kompassen werd besteed. Deze moeten geregeld worden vergeleken. Zelfs nu bij slecht zicht werd dit nagelaten. De Raad is van oordeel, dat de onvoldoende navigatie van de kapitein het gevolg is van een gebrek aan ervaring, maar vertrouwt, dat de kapitein zijn fout inziet en zijn lering heeft getrokken. De Raad acht kapitein Harm R. Dost, geboren 21 april 1918, wonende te Groningen, schuldig aan het aan de grond lopen van zijn schip en straft hem door het uitspreken van een berisping. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 14 juli 1953.
1956-02-18: NvhN 18-02-1956: M.s. NECTON wordt JONET. Het in eigendom aan de heer J. Hesseling toebehorende motorkustvaartuig Necton is verkocht aan de combinatie Boersma, Brouwer en gebroeders Kuipers. Het schip, dat in 1927 bij de scheepswerf Vos en zoon te Groningen werd gebouwd en een laadvermogen heeft van 265 ton d.w. zal onder de naam Jonet weer in de vaart komen. De thuishaven blijft Groningen.
1958-04-21: Tijdens de reis van Perth naar London, te Lowestoft binnen gevaren met machineschade. Op 24-04-1958, na reparatie aan de motor, reis naar London vervolgd.
1961-01-28: Liggend te Velsen, brand uitgebroken in achterschip en daarbij ernstige schade opgelopen. NvhN 30-01-1961: Brand op Groninger coaster in IJmuiden. Aan boord van de Groninger kustvaarder JONET, die in verband met het slechte weer in de kleine sluis te IJmuiden gemeerd lag, om beter weer af te wachten, is gistermorgen omstreeks half acht brand uitgebroken. Het verblijf van de bemanning werd totaal verwoest. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Er was op het moment dat de brand uitbrak slechts één matroos aan boord. De Velsense brandweer was spoedig aanwezig. Zij slaagde er in het vuur met één straal meester te worden. De schade is tamelijk groot, maar de eigendommen van de bemanning konden grotendeels in veiligheid worden gebracht en ook de lading heeft geen brandschade ondervonden. In hoeverre de lading waterschade heeft ondervonden is nog niet bekend.
1969-03-15: Final Fate:
Onderweg met een lading van 245 ton kunstmest in zakken van Rotterdam naar Boston Lincs., in dichte mist aan de grond gelopen op een strekdam bij Mundesley op 7 mijl van Cromer, Norfolk. De daarop volgende storm deed het schip totaal verloren gaan. De bemanning werd gered. Het liep zware bodemschade op, werd total loss verklaard, de lading werd gelost en ter plaatse gesloopt door King & Co.
NvhN 17-03-1969: Groninger coaster aan grond gelopen. De Groninger kustvaarder JONET (270 tond.w.) is zaterdagmorgen bij Mundesley aan de Engelse oostkust in dichte mist aan de grond gelopen. Pogingen om haar vlot te trekken zijn zaterdag mislukt. Zondagavond zou een nieuwe poging worden gedaan, maar vanmorgen was nog niet bekend of die poging succes heeft gehad. De Jonet van de reder Brouwer is geladen met kunstmest.---

The 'JONET' 15th March 1969. It was during thick fog that the Dutch coaster 'JONET' came ashore at Mundesley and her crew had to be taken off by the Rocket Brigade. Efforts to refloat her were hampered by high seas breaking over her and furthermore she had the ill luck to have come ashore near a groyne. It was on the evening tide that she swung on to this groyne and holed herself. Sunday brought hundreds of sightseers but owing to a biting wind they seemed content to watch her from the cliff-tops. Efforts were made to unload her cargo of bagged Fertilizer, but all in vain for another tide carried her back on the groyne and she became a total wrecks. When conditions improved a gang of men arrived with steel-cutting equipment and within a few weeks not a trace of the 'JONET' was left.

Afbeeldingen


Omschrijving: ROTTUM
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ROTTUM
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: NECTON
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: NECTON te Groningen aan het Lage der Aa (destijds kantoor van de firma Wagenborg)
Collectie: Nierop, J.G.
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: NECTON
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: NECTON
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: NECTON
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: JONET
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Kleyn, R. (Ruud)

Omschrijving: JONET
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: JONET in 1966 in de Waalhaven, Rotterdam.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: JONET aan de grond bij Mundesley bij Cromer, Norfolk, op 15-03-1969.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: JONET aan de grond bij Mundesley bij Cromer, Norfolk, op 15-03-1969.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown