Inloggen
RIVAL - ID 5531

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1910-01-17 / 1945-10-00 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1910
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 7375 GRON 1910
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: J.J.G. Wortelboer, Westerbroek, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1909-11-10
Delivery Date: 1910-04-05
Technical Data

Gross Tonnage: 96.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 68.89 Net tonnage
Deadweight: 130.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 28.00 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 25.87 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.06 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.96 Meters Depth, moulded
Draught: 1.81 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-07-1926
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Bij Scheepwerf Niestern te Delfzijl in 07.1926 uitgerust met een 2tew 1 cil 45 Pk Kromhout gloeikopmotor Type (335x350) (Afkomstig uit een Duits motorschip.)

Datum 00-10-1945
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Kwam in 10.1945 weer terug in Delfzijl en ging uit de zeevaart naar de binnenvaart.

Ship History Data

Date/Name Ship 1910-01-17 RIVAL
Manager: Arend Voorzee, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Arend Voorzee, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands
Callsign: PRJT

Date/Name Ship 1913-04-28 MEMENTO MORI
Manager: Berend Huiting, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Berend Huiting, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PRJT
Additional info: Aankoopprijs HFl. 7.700,--

Date/Name Ship 1918-01-23 MEMENTO MORI
Manager: Kornelis Eeftingh Tzn., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Kornelis Eeftingh Tzn., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: PLMT
Additional info: Aankoopprijs HFl. 13.000.--

Date/Name Ship 1920-12-13 MEMENTO MORI
Manager: Jan Hut, Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Hut, Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign: PLMT
Additional info: Aankoopprijs HFl. 17.000,--

Date/Name Ship 1923-10-30 MEMENTO MORI
Manager: Hendrik Pomp, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Pomp, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: PLMT
Additional info: Aankoopprijs HFl. 6.100,--

Date/Name Ship 1925-05-07 ACTIEF
Manager: Gerrit Pomp, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Gerrit Pomp, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: PLMT
Additional info: Aankoopprijs HFl. 9.000,--

Ship Events Data

1910-00-00: Het voorschip is dat van een klipper en het achterschip dat van een tjalk. Qua model dus een misbaksel, in de volksmond een schip met een paardenkont.
1910-01-17: Dagregister deel 18 nummer 608, den tienden Februari 1900 tien. De ondergeteekende Arend Voorzee, schipper gedomicilieerd te Sappemeer, verklaart de eenige eigenaar te zijn van de stalen zeilaak genaamd “Rival”, hebbende een dek en twee masten, groot 195.18/100 m3 of 68.89/100 tonnen van 2.82 kubieke m3, gebouwd te Westerbroek aan de werff van den scheepsbouwer Wortelboer, thans aldaar liggende en gevoerd wordende door hem ondergeteekende als schipper. Geteekend 17 Januari 1910. A . Voorzee. (In de kantlijn staat bijgeschreven 7375)
1918-01-21: RN 240118: Delfzijl, 21 januari. De klipperaak MEMENTO MORI, toebehorende aan schipper Huiting, is voor NLG 13.000 verkocht aan K. Eefting te Gasselternijveen.
1922-01-00: NRC 14.01.1922: Hamburg, 13 januari: De met gerst van Aarhus naar Kopenhagen bestemde Nederlandse tjalk “MEMENTO MORI” is, na op het strand te hebben gezeten, zwaar lek te Korsör binnengesleept. De lading is door de tjalk “Margrietha” voor verder vervoer naar Kopenhagen overgenomen. NRC 17.01.1922: Korsör, 12 januari: De tjalk “Margrietha” heeft de lading van de Nederlandse tjalk “MEMENTO MORI” overgenomen en is heden naar Kopenhagen vertrokken.
1927-05-31: Op 31.05.1927 liggende te Delfzijl door J. Gerrits, beëdigd scheepsmeter te Groningen en ten verzoeke van Gerrit Pomp, schipper te Gasselternijveen door inbranding op het achterschip op de achterste lijst van het roefdek bakboordzijde van een nieuw brandmerk voorzien: 355 Z GRON 1927. (Opm.: Het brandmerk 7375 GRON 1910 is verwijderd.) Omschrijving: Motorklipperaakschip met 1 dek, 1 mast, voor volkslogies, 1 laadruim, machinekamer waarin geplaatst een 45 PK Kromhoutmotor, 1 achteronder en op het dek een woonroef, zijnde een zeilschip met hulpmotor. Inhoud laarruimte 271.60 m3.
1932-11-12: NvhN 12-11-1932: De „ACTIEF” lek. Het m.s. „ACTIEF", kapt. Pomp, dat te Delfzijl binnenkwam op weg van Amsterdam naar Hamburg en Harburg, beladen met koeken, blijkt lek te zijn. De lading zal worden gelost in het m.s. „Annechiena" (Opm.: moet "Annegiena" zijn.), kapt. Voordewind, dat deze lading naar zijn bestemming zal vervoeren.
1936-03-03: De Eemsbode 03.03.1936: Het motorklipperschip “ACTIEF”, kapitein G. Pomp, beladen met sojaschroot, op weg van Kopenhagen naar Rotterdam, kwam zaterdagmiddag te Delfzijl binnen met een gebroken schroef. Het schip wordt thans op Kostverloren (Buitenhaven) van een nieuwe schroef voorzien en zal de reis morgen vervolgen.
1938-12-00: In 12.1938 wordt in een Deense haven een lading parketvloeren ingenomen met bestemming Winneweer aan het Damsterdiep. Kapitein Pomp en zijn vrouw hopen voor Kerst thuis te zijn. De reis voert via Cuxhaven en Nordeney. Achter Spierkeroog blijven ze op het Wad vastzitten. Er komt een harde koude wind uit het oosten opzetten en de “ACTIEF” vriest vast in het ijsveld. Het ijs kruit over het dek. De noodvlag wordt gehesen en de ijsvlet van Neuharlingersiel brengt de 3 bemanningsleden: het echtpaar Pomp en een knecht, naar de vaste wal. Na enkele dagen valt de dooi in en de wind draait naar noord-west. Zo komt er water op het Wad en de “ACTIEF” drijft tijdens eb met de ijvelden het zeegat uit. Kapitein Pomp en de inmiddels gearriveerde verzekeringsexpert staan voor een raadsel. Maar dan draait de wind west en het schip keert terug en strandt op Spiekeroog. De beschadigde lading wordt gelost op boerenwagens. Met springtij trekken twee vissers het schip vlot. Op 15 januanri 1939 bereikt het schip Delfzijl. Verzekering dekt de schade en het schip wordt gerepareerd op de werf van Fikkers in Foxhol.

Zaans volksblad 20-12-1938: Hollandse schepen in nood bij Duitse Wadden-eilanden. Norderney, — Maandag. Gistermorgen is de motorreddingboot „Bremen" van het station Norderney der „Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger" uitgevaren naar Spiekeroog, teneinde op verzoek assistentie te verlenen aan het Nederlandse motorvrachtschip “ACTIEF" van schipper E. Groen, die ter plaatse sinds enige dagen in moeilijkheden verkeert. Na een moeilijke tocht door storm en ijs slaagde de „Bremen" er tenslotte in om in de nabijheid van de „Actief" te komen. Hulpverlening bleek echter niet mogelijk, zodat de reddingboot onverrichterzake terugkeerde. Aan boord van de „Actief" bevindt zich de eigenaar en schipper E. Groen met zijn gezin, bestaande uit zijn vrouw en een 18-jarigen zoon. Het schip heeft een kostbare lading hout aan boord. Schipper Groen vaart veelvuldig van en naar Berlijn. Omstreeks veertien dagen geleden is hij nog in Delfzijl geweest. Het is dus mogelijk, dat hij inmiddels reeds naar Berlijn geweest is en thans elders heen voer met zijn houtlading. De „Actief" is een modern motorschip, een z.g.n. „Wadvaarder" of „Oostzeevaarder", gebouwd in 1929 en metende 183 bruto ton. Het tweede schip: Ten noorden van Baltrum is een tweede schip in moeilijke positie gekomen, waarschijnlijk eveneens een Nederlands schip, omtrent welk echter nog geen nadere gegevens bekend zijn. Naar het schijnt is dit schip gestrand. Wanneer de felle vorst blijft aanhouden, zal men trachten over het ijs de beide Nederlanders te bereiken en hun de nodige en mogelijke hulp te verlenen.
NvhN 22-12-1938: De ACTIEF terecht. Dezer dagen werd melding gemaakt, dat het Nederlandsche motorvrachtschip „Actief" van schipper E. Groen bij Spiekeroog in moeilijkheden verkeerde. Dit blijkt onjuist. Er moet althans sprake zijn van een schip van gelijken of gelijkluidenden naam. De „Actief" van schipper Groen ligt sedert Zaterdag te Harlingen. Hij is op weg met een lading steen van Coblenz naar Langenoog. Over het IJsselmeer bereikte hij Harlingen met het voornemen om via Delfzijl naar de plaats van bestemming te varen. Hij zit thans met zijn schip vastgevroren in het kanaal.
NvhN 23-12-1938: Opvarenden van de „ACTIEF” gered. Een luik als slee gebruikt. Het schip nog in het ijs. De drie opvarenden van het Nederlandsche vrachtschip „Actief", dat sedert eenige dagen in het ijs voor de kust van Spiekeroog vastzit, zijn gisteren onder uiterst moeilijke omstandigheden gered en aan land gebracht. Het vaartuig was, aldus wordt aan de Tel. gemeld, voor de kust voor anker gegaan in verband met het lage water, werd door de strenge vorst verrast en geraakte in gevaar. De bemanning, bestaande uit den kapitein, diens vrouw en een stuurman, poogde tevergeefs over het onbetrouwbare ijs aan land te komen. Ook de pogingen om de drie menschen, die de noodvlag hadden geheschen, met reddingsbooten uit hun hachelijke positie te bevrijden, mislukten. Gisteren, twee dagen nadat het schip vastvroor, trokken vijf jonge visschers uit Neuharlingersiel er op uit, om nogmaals een reddingspoging te ondernemen. Zij probeerden bij afnemend getij, na een urenlange wandeling over het ijs, verbinding met het schip te krijgen. Hun pogingen mochten evenwel niet slagen; keer op keer trachtten zij vergeefs zoo dicht bij het vaartuig te komen, dat zij het door het werpen van een lijn konden bereiken. Eindelijk nam de stuurman van de „Actief" toen een manmoedig besluit. Hij kroop met levensgevaar over het dunne ijs en het gelukte hem een verbindingslijn op de zandbank te werpen, waar de vijf visschers stonden. Met behulp van deze lijn werd een zwaarder touw tusschen het schip en de zandbank aangebracht. Aan het eind van dit touw bevestigden de stuurman en de kapitein van de „Actief" een scheepsluik, en op deze primitieve slee werden de drie personen naar de zandbank getrokken. Daarna gingen de redders en geredden op den terugweg. Onderweg werd de stuurman, die zijn schoenen aan de kapiteinsvrouw had gegeven en zelf op zijn sokken liep, door de reddingsboot uit Spiekeroog opgepikt. De drie geredden zijn naar Neuharlingersiel gebracht. Pogingen van de reddingsboot uit Spiekeroog, om het schip te redden, zijn tot nu toe mislukt.
1941-08-00: In 08.1941 gevorderd en vertrokken vanuit Delfzijl naar Bremen. Deed dienst als verzorgingsschip voor de Duitse eilanden. Kwam in 10.1945 weer terug in Delfzijl en ging uit de zeevaart naar de binnenvaart.
1941-12-30: Op 30.12.1941 liggende te Groningen door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, opnieuw van brandmerk voorzien: 355 Z GRON 1927 door inbeiteling op het achterschip aan SB zijde in de zijkant van de roef, 3.25 m van de hekplaat, 1.65 m uit de lengteas en 1.57 m boven het dek. Opm. bij onderzoek zijn geen andere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden. (Groot 271.60 m3 bruto-inhoud volgens meetbrief Delfzijl d.d. 16-05-1927 nr. 2575.)
1953-10-21: Final Fate:
Op 21.10.1953 “ wordt de teboekstelling als zeeschip doorgehaald en wordt ze teboek gesteld met brandmerk 3056 B GRON 1953. Het schip wordt dan omschreven als: motorschip met een dek, 1 mast, voor volkslogies, 1 laadruim, een achteronder met woonroef, een stuurhut en een machinekamer waarin een 55 PK Industrie ruwoliemotor 1 cyl No. 390 vermeld op de cylinder. Het schip is gebouwd te Westerbroek in het jaar 1910. Op 24.11.1955 “Actief” van Annechiena Henderika te Cate, weduwe van Gerrit Pomp. Op 02.03.1962 "Actief'” van Hermannus Pomp (zoon), schipper te Groningen. Het schip wordt dan omschreven als: Stalen motorschip met 2 dekken, vooronder, werkplaats en woonruimte, achteronder met woonroef, een stuurhut met machinekamer waarin een 165 PK GM Dieselmotor 6 cyl. 2 tact nr. 67166700 aangebracht op het cylinderblok. Op 08.02.1966 “Unitas” van Hendrik Wietse van der Woude, schipper te Amsterdam. Op 04.03.1970 Harm van der Woude, schipper te Meppel. Op 19.07.1976 “Unitas” van Bartel van Zanen, sluiswachter te Burgerdam en Carla Christina Jonge Vos, schilderes, ieder voor de helft. Op 06.06.1984 Johannes Adrianus Maria van Diemen, zeilmaker te Waalwijk. Op 22.09.2008 “Unitas’ van Theresia Louisa Gerardina Marie Winter en Robert Jongh, echtelieden te Rotterdam. Het schip staat dan omschreven als: Motorschip met 2 dekken, vooronder, werkplaats en woonruimte, achteronder met woonroef, stuurhut en machinekamer. General motors 165 PK Nr. 371149198 op het cylinderblok.
Het staat 12.2010 nog zo bij het Kadaster te boek.