Inloggen
RIVAL - ID 5526


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1902-08-27 / 1930-12-13 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1902
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 5949 GRON 1902
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1902-09-01
Technical Data

Gross Tonnage: 82.56 Gross tonnage
Net Tonnage: 66.13 Net tonnage
Deadweight: 145.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 23.49 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 21.67 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.96 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.05 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-04-1940
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: 29.04.1940 bij Scheespwerf Yuyck te Capelle a/d IJssel verbouwd tot kolensleepschip, thuishaven Amsterdam.

Ship History Data

Date/Name Ship 1902-08-27 RIVAL
Manager: Geuchien Tuil, Wildervank, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geuchien Tuil, Wildervank, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands

Date/Name Ship 1920-03-23 RIVAL
Manager: Otto Tuil, Wildervank, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Otto Tuil, Wildervank, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs HFl. 12.000,--

Ship Events Data

1902-08-27: Dagregister deel 15 nummer 598 den zeven en twintigsten Augustus 1900twee. Ik ondergeteekende Geuchien Tuil, schipper wonende aan scheepsboord, doch gedomicilieerd te Wildervank, verklaar bij deze te zijn de eenige eigenaar van het ijzeren (zeil) tjalkschip genaamd “Rival”, varende onder Nederlandsche vlag, te huis behoorende te Wildervank, gebouwd op de werf van Wieger Rubertus te Hoornschedijk, gemeente Haren, hebbend een dek, een mast, gemeten volgens meetbrief afgegeven te Hoornschedijk, gemente Haren, den 16 Augustus 1902 door den scheepsmeter A. Smit te Groningen, onder nummer 1406 op eene bruto inhoud van 233.94 kubieke meter of 82,56 tonnen van 2.83 kubieke meter en op eene netto inhoud van 187.34 kubieke meter of 66.13 tonnen van 2.83 kubieke meter, thans liggende bij genoemde werf en door mij bevaren wordende. Groningen, den 27 Augustus 1902. G. Tuil. In de kantlijn staat bijgeschreven: 5949 en Opnieuw gebrand 1413 B.
1920-03-23: Dagregister deel 22 nummer 639 den drie en twintigsten Maart 1900twintig. Afschrift van een verklaring van Geuchien Tuil, schipper gedomicilieerd te Wildervank, voor zich zelf en als lasthebber van Reinderdina Tuil, zonder beroep gedomicilieerd te Wildervank, Egbert Tuil, schipper gedomicilieerd aldaar, Jan Orsel, schipper gedomicilieerd te Groningen, als zonder huwelijkse voorwaarden gehuwd met Heidewich Tuil en Derk Tuil, schippersknecht gedomicilieerd te Wildervank, dat zij uit de nalatenschap van Geuchien Tuil en nu wijlen Geertje Bakker, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd geweest, die zonder testament te hebben gemaakt is overleden, de "Rival" voor HFl. 12.000,-- verkopen aan Otto Tuil, schipper gedomicilieerd te Wildervank.
1930-12-13: Op 13.12.1930 liggende te Groningen door H. Mulder, scheepsmeter te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk: 1413 B GRON 1930 op het achterschip in het dek naast de luchtkap kajuit bakboordzijde. De merken 5949 GRON 1902 zijn niet meer aanwezig bevonden. Het wordt dan omschreven als sleepschip met 1 dek, een laadruim,een roef, een achter- en vooronder zonder eigen beweegkracht. Het schip is gebouwd te Groningen in het jaar 1902.
1953-01-20: Op 20.01.1953 gedom. te Amsterdam p.a. D. Tuil, Houtmankade 68 bis.
1960-02-00: Final Fate:
07.02.1960 verkocht voor de sloop.