Inloggen
APOLLINARIS IV - ID 550


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1929
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nat. Official Number: 4484 Z ROTT 1929
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Meyer & Co.'s Scheepsbouw-Maatschappij N.V., Zaltbommel, Gelderland, Netherlands
Werfnummer: 553
Delivery Date: 1929-12-13
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 120
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1608 Type C/D (280x350)
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 199.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 132.00 Net tonnage
Deadweight: 250.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 14000 Cubic Feet
Bale: 14000 Cubic Feet
 
Length 1: 33.05 Meters Length overall (Loa)
Beam: 6.61 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.74 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1954
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1954 nieuwe hoofdmotoren: 2x4tew 2x6 cil Pk Bergius Type (150x230)

Datum 00-00-1957
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1957 gehermotoriseerd: twee tew 6 cil Bergius Type (x)

Ship History Data

Date/Name Ship 1929-12-13 APOLLINARIS IV
Manager: P. Fauchey's Cargadoorsbedrijf N.V. (Harm Mulder Bzn en Anton W. van der Heide), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Harm Mulder Bzn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NFLG

Date/Name Ship 1931-01-09 APOLLINARIS IV
Manager: P. Fauchey's Cargadoorsbedrijf N.V. (Harm Mulder Bzn en Anton W. van der Heide), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaart Maatschappij Duiveland, Voorburg, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Voorburg / Netherlands
Callsign: NFLG
Additional info: 1934 callsign PCSR

Date/Name Ship 1936-11-00 WESTERN HILL
Manager: Western Coasters Ltd, Plymouth, Great Britain
Eigenaar: Western Coasters Ltd, Plymouth, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Plymouth / Great Britain

Date/Name Ship 1939-00-00 WESTERN HILL
Manager: W. Hill, Plymouth, Great Britain
Eigenaar: W. Hill, Plymouth, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Plymouth / Great Britain

Date/Name Ship 1947-00-00 PLYMSTOCK
Manager: Plym Shipping Co Ltd.., Plymouth, Great Britain
Eigenaar: Plym Shipping Co Ltd.., Plymouth, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Plymouth / Great Britain

Date/Name Ship 1954-00-00 PLYMSTOCK
Manager: Dayaram Tirthdas, Gibraltar, Great Britain
Eigenaar: Dayaram Tirthdas, Gibraltar, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Plymouth / Great Britain

Date/Name Ship 1957-00-00 PLYMSTOCK
Manager: B. Mazorra, Tanger, Spain
Eigenaar: B. Mazorra, Tanger, Spain
Shareholder:
Homeport / Flag: Tanger / Spain

Ship Events Data

1929-09-22: Algemeen Handelsblad 22-09-1929: Voor rekening van den heer H. Mulder, firma P. Fauchy, te Rotterdam werden bij J. Meyer's Scheepsbouwmaatschappij te Zalt-Bommel te water gelaten twee motorzeevrachtbooten met 260 tons laadvermogen, gebouwd onder British Lloyds + 100 A.l. Deze schepen zullen worden voorzien van 4 cylinder 144 P.K. „Bronsmotoren", aan de schepen een snelheid geven zullen van 8 a 9 knoopen. De schepen zijn bestemd voor de kustvaart op Engeland en Oostzeehavens en gebouwd volgens teekening van D. C. Muhring, Technisch Bureau voor Scheepsbouw te Rotterdam.
1929-12-05: Voorwaarts 05-12-1929: Scheepsbouw. De twee op de werf der firma J. Meyer's Scheepsbouw Mij. te Zaltbommel voor rekening van de reederij P. Fauchey en H. Mulder te Rotterdam nieuwgebouwde stalen motorbooten, elk van 199 bruto tons, zijn thans gereed gekomen en worden onder de resp. namen van APOLLINARIS 111 en APOLLINARIS IV in de kustvaart gebracht.
1929-12-14: Op 14-12-1929 als APOLLINARIS IV, metende 199.46 ton van 2.83M3, liggende te Rotterdam, door F. Meijer, scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van Harm Mulder, scheepsbevrachter te Voorburg, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 4484 Z ROTT 1929 op het achterschip aan stuurboordzijde op de lichtkap van de motorkamer.
1930-01-15: Voorwaarts 15-01-1930: Apollinaris IV. IJmuiden, 14 Januari. De met steenen van Nykjobing naar Neuss ( Duitschland) bestemde Ned. motorboot “Apollinaris IV” is met gebrek aan motorolie en eenige lichte storm-schade als bijlegger hier binnengeloopen., doch heeft later de reis voortgezet.
1930-10-31: Voorwaarts 01-11-1930: APOLLINARIS IV. Londen, 31 October. Volgens een telegram uit Lemvig is het Nederl. motorschip Apollinaris IV in de haven van Thyboron gestrand. Het schip kan zonder assistentie niet vlot komen. Een bergingsvaartuig is ter plaats. APOLLINARIS IV. Londen. 1 Nov. Het Ned. motorschip Apollinaris IV is zonder assistentie vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.
1930-11-01: 01-11-1930 Algemeen Handelsblad: Apollinaris IV. (Londen, 31 Oct.) Volgens een telegram uit Lemvig is het Nederl. motorschip “Apollinaris IV” in de haven van Thyboron gestrand. Het schip kan zonder assistentie niet vlotkomen. Een bergingsvaartuig is ter plaatse.
1933-02-22: Het Volk 22-02-1933: M.s. „Apollinaris IV” loopt averij op. Rtterdam, Woensdag. Het Nederlandsche m.s. „Apollinarls IV", op reis van Londen naar hier, is op de Thames tegen de Hammersmithbrug gevaren en bekwam schade aan den bovenbouw.
1934-12-22: Algemeen Handelsblad 23-12-1934: APOLLINARIS IV. (Londen, 23 Dec.) Het Nederlandsche motorschip „Apollinaris IV", met een lading houtmeel, is buiten de haven van Kircaldy gestrand. Pogingen worden gedaan om vlot te komen.
Algemeen Handelsblad 30-12-1934: APOLLINARIS IV. Londen, 29 Dec. Het motorschip „Apollinaris IV" (zie vorig Ochtendblad) is heden van Kircaldy naar Leith vertrokken alwaar in het droogdok een onderzoek zal plaats hebben o.a. naar de machines, welke echter thans goed werken.
No 35 Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart in zake het aan den grond loopen van het motorschip Apollinaris IV in de haven van Kirkcaldy (Firth of Forth). Betrokkene: de kapitein Jan Schutte. Op 22 December 1934 is het motorschip Apollinaris IV in de haven van Kirkcaldy (Firth of Forth) aan den grond geloopen en later, met sleephulp, vlot gebracht. In overeenstemming met het voorstel van den inspecteurgeneraal voor de scheepvaart besliste een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij art. 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek naar de oorzaak van deze stranding zou instellen, welk onderzoek ter zitting van 7 Februari 1935 in tegenwoordigheid van den waarnemend inspecteur-generaal voor de scheepvaart P. S. van 't Haaff heeft plaats gehad. De Raad nam kennis van de stukken van het voorloopig onderzoek der scheepvaartinspectie en hoorde als getuige, buiten eede, Jan Schutte, kapitein op de Apollinaris IV ten tijde van het ongeval. De door den kapitein gebezigde zeekaart — Engelsche Admiraliteitskaart N°. 2397a, Firth of Forth to Moray firth — was ter tafel. Tijdens het verhoor van den kapitein, voornoemd, besliste de Raad, dat het onderzoek tevens zou loopen over de vraag of niet het ongeval mede zou zijn te wijten aan de schuld van hem, kapitein. De voorzitter deelde den getuige 's Raads beslissing mede, hield hem voor hoe hij thans in de positie van betrokkene verkeerde en alsnog gelegenheid had aan te voeren, hetgeen hij tot zijn verdediging noodig achtte en om het laatst het woord te voeren. Uit een en ander is den Raad liet volgende gebleken: De Apollinaris IV is een Nederlandsch motorschip, metende 199,46 bruto-, 131,87 netto-registerton, roepnaam PCSE, van H. Mulder, te Voorburg, onder directie van de N. V. P. Fauchey's Cargadoorsbedrijf, te Rotterdam. Op 20 December 1934 vertrok de Apollinaris, bemand met 4 personen, van Rotterdam naar Kirkcaldy. Het schip was beladen met houtzaagsel; diepgang vóór 18 dm, achter 22 dm.
Op 22 December werd te 19.15 uur Bass rock gepasseerd op ongeveer 2 mijl afstand en te 22 uur kwam het schip vóór de haven van Kirkcaldy. De kapitein was reeds eenmaal ter plaatse geweest en was toen zonder loods de haven binnengevaren, 2½ uur vóór hoogwater. Thans was het laagwater. De kapitein had vernomen, dat men de haven ook wel bij laagwater kon aandoen en daarom besloot hij dadelijk, zonder loods, naar binnen te gaan. Het was goed weder, wind Z.O., helder zicht, kalme zee. In peiling van de havenlichten werd langzaam naar binnen gevaren, doch nauwelijks was men binnen de oostpier, of het schip liep aan den grond en bleef zitten. Aangezien het opkomend water was, liet de kapitein den motor doordraaien, om, zoodra het schip vlot zou komen, verder de haven binnen te kunnen gaan. Te 22.30 uur werd het schip door stroom en wind naar bakboord gedreven. Men liet de beide ankers vallen, doch geen van beide hield in den rotsachtigen bodem. Er ontstond een motordefect, zoodat men genoodzaakt was den motor te stoppen. Een sleepboot was op dat oogenblik niet te krijgen. Het schip werkte steeds verder naar de kust. Daarom werd besloten de motorkamer op te laten loopen, waardoor het vaartuig dieper kwam te liggen en vrij van de kust bleef. Met laagwater viel het schip geheel droog. De motorkamer werd leeggepompt en sleepboothulp gevraagd. Daarmede kwam de Apollinaris omstreeks te 15.10 uur van 23 December weer vlot en werd verder naar binnen gesleept. Na lossing is te Leith voorloopig gerepareerd; met een certificaat van zeewaardigheid is vervolgens in ballast de terugreis naar Rotterdam aanvaard. Op de werf te Bolnes bleek, dat de bodem zwaar beschadigd was. De kapitein had geen andere dan de hierboven genoemde zeekaart tot zijn beschikking; hij had Duitsche zeilaanwijzingen aan boord. De waarnemend inspecteur-generaal voor de scheepvaart heeft aangevoerd: dat deze stranding geheel het gevolg is van onverstandige navigatie van den kapitein, die, als hij zich maar even vergewist had van den toestand, had geweten, dat er geen sprake van was, dat hij met laagwater de haven van Kirkcaldy kon binnenloopen; dat de kapitein dan echter moet beginnen met een Nederlandschen Zeemansgids aan boord te hebben in plaats van een Duitschen almanak; dat hij ook geen behoorlijke kaart aan boord had; dat dit op zich zelf nu niet zoo erg is, doch hij dan niet zonder loods de haven moet binnenloopen, dat tot verontschuldiging van den kapitein mag worden gewezen op zijn goede wijze van optreden na het ongeval. De Raad is van oordeel, dat dit ongeval geheel is te wijten aan de schuld van den betrokkene, die de haven is binnen geloopen zonder zich er van te overtuigen, dat dit mogelijk was, ja zelfs zonder een Nederlandschen Zeemansgids aan boord te hebben. Deze navigatie kan niet anders dan roekeloos worden genoemd. Na het ongeval is de kapitein flink en met beleid opgetreden. Een straf van schorsing acht de Raad echter geboden. Mitsdien: Straft den betrokkene Jan Schutte, kapitein, geboren 12 Februari 1904, wonende te Wildervank, door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip, als bedoeld bij artikel 2 der Schepenwet, voor den tijd van veertien dagen. Aldus gedaan door de heeren prof. mr. B. M. Taverne plaatsvervangend voorzitter, C. J. Canters, G. J. Lap, A. L. Loeser en B. C. van Walraven, leden, T. Tammes, plaatsvervangend buitengewoon lid, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. H. B. Tjeenk Willink, en uitgesproken door voornoemden plaatsvervangend voorzitter ter openbare zitting- van den Raad van 11 April 1935. (get.) B. M. Taverne, C. J. Canters, G. J. Lap, A. L. Boeser, van Walraven, T. Tammes , H. B. Tjeenk Willink. Voor eensluidend afschrift, H. B. Tjeenk Willink, Secretaris.
1936-04-25: Op 25 april 1936 strande de Herzogin Cecilie bij Ham Stone Rock en dreef naar de klippen van Bolt Head aan de kust bij Devon. Daar werd een deel van de lading gelost o.a door de Apollinaris IV. (zie foto)
1936-07-24: De Eemsbode, 24 juli 1936: Het motorschip 'Apollinaris IV', kapitein Stijkel, welk schip met uien beladen op weg van Hamburg naar Londen wegens motorschade te Delfzijl binnenliep, kon deze schade herstellen en de reis inmiddels vervolgen.
1936-11-11: NvhN 11-11-1936: Schepenverkoop. Het m.s. „Apollinaris IV", groot bruto 199 ton, gebouwd in 1929, van de Scheepvaart Mij. Duiveland, directie Fauchy's Cargadoorskantoor te Rotterdam, is naar Engeland verkocht, naar verluidt voor ongeveer f 40.000.
1960-00-00: Na 1960 uit Lloyd's Register verdwenen. Lot onbekend. (Zie ook hoofdstuk 28 van het boek “De schippers Mulder”)

Afbeeldingen


Omschrijving: APOLLINARIS IV
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam collectie Arense/Lazet
Vervaardiger: Onbekend **

Omschrijving: APOLLINARIS IV
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: APOLLINARIS IV
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Duncan, Alex

Omschrijving: APOLLINARIS IV te Charlestown, Cornwall.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: APOLLINARIS IV te Charlestown, Cornwall.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De APOLLINARIS IV op 25-04-1936 langszij de gestrande "Herzogin Cecilie" om een gedeelte van de landing over te nemen.
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: WESTERN HILL
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: WESTERN HILL
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: PLYMSTOCK
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: PLYMSTOCK
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: PLYMSTOCK in de haven van Antibes. (Nu, 2023, een jachthaven.)
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Onbekend
Algemene informatie

AH 241234
Londen, 23 december. Het Nederlandse motorschip APOLLINARIS IV, met een lading houtmeel, is buiten de haven van Kirkcaldy gestrand. Pogingen worden gedaan om vlot te komen.

AH 251234
Londen, 23 december. Het Nederlandse motorschip APOLLINARIS IV, met een lading hout en meel, is buiten de haven van Kirkcaldy gestrand. Pogingen worden gedaan om vlot te komen. — (Later bericht). Bij de pogingen om vlot te komen zijn de machines onklaar geraakt waarna het schip op de rotsen is gelopen. Later werd het door een sleepboot vlot gesleept en met lekkage in een dok te Kirkcaldy geplaatst. De lading moet gelost worden. De plaats van de lekkage is niet direct vast te stellen, daar de kapitein de machinekamer vol water heeft laten lopen teneinde te voorkomen, dat het schip op de zee-muur zou lopen.

AH 291234
Londen, 28 december. De lading van het motorschip APOLLINARIS IV (zie ochtendblad 25 dezer), is geheel gelost. De bodem is ontzet. Er is een weinig lekkage. Het schip zal hedenavond naar Leith vertrekken, ter onderzoek in het droogdok.

AH 301234
Londen, 29 december. Het motorschip APOLLINARIS IV (zie vorig Ochtendblad) is heden van Kirkcaldy naar Leith vertrokken alwaar in het droogdok een onderzoek zal plaats hebben o.a. naar de machines, welke echter thans goed werken.

AH 120435
Raad voor de Scheepvaart. Daarna had zich te verantwoorden de kapitein van de APOLLINARIS IV, wegens het vastlopen van genoemd schip in de haven van Kirkcaldy (Firth of Forth). Daar dit ongeval geheel is te wijten aan de schuld van de betrokkene, die de haven is binnengelopen zonder zich ervan te overtuigen, dat dit mogelijk was, ja zelfs zonder een Nederlandse Zeemansgids aan boord te hebben. Deze navigatie kan niet anders dan roekeloos worden genoemd! Na het ongeval is de kapitein echter flink en met beleid opgetreden. Niettemin straft de Raad de kapitein met schorsing voor de tijd van veertien dagen.