Inloggen
RES NOVA - ID 5466


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1907-00-00 / 1929-00-00 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1907
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 9632 GRON 1919
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Aak
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Gebr. Coops, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1907-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 139.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 110.00 Net tonnage
Deadweight: 210.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 23.30 Meters Registered
Beam: 6.30 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.98 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1956
Type: Lengthened
Omschrijving: In 1956 verlengd: nu 30.23m (verlengd met 7 meter.)

Ship History Data

Date/Name Ship 1907-00-00 RES NOVA
Manager: Jan Zijlstra, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Zijlstra, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PRGN

Date/Name Ship 1919-10-13 RES NOVA
Manager: Abraham Zijlstra, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Abraham Zijlstra, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PRGN
Additional info: Aankoopprijs HFl. 8.500,--

Ship Events Data

1919-09-19: Dagregister deel 22 nummer 354 den achttienden September 1900negentien. Heden den zeventienden September negentienhonderd negentien is voor mij, Hendrik Sanders, notaris te Groningen, verschenen: De heer Jan Zijlstra, zonder beroep, wonende te Groningen, die verklaart eenig eigenaar te zijn van het ijzeren aakschip genaamd “Res Nova” groot ongeveer twee honderd zeven en vijftig ton, voor zijne rekening gebouwd te Hoogezand, welk schip nog nimmer aan eenig hypotheekantoor werd te boek gesteld, weshalve de comparant door de overschrijving deze akte gemeld vaartuig ten zijnen name geboekt wenscht te zien ten kantore van de hypotheken en der scheepsbewijzen te Groningen. Waarvan acte in originali uit te reiken. (In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 19 September 1919 no. 116 is nevensvermeld vaartuig gebrand met het merk 9632 GRON 1919 en Opnieuw gemerkt 2902 B GRON 1953.)
1926-05-19: Nieuwe Rotterdamsche Courant 20-05-1926: RES NOVA. Londen, 19 Mei. Het te Groningen thuishorende motorschip Res Nova, van den Rijn naar Norrkoping is, na gestrand geweest te zijn, te Ronne aangekomen. Het moet lossen en repareeren.
Rotterdamsch Nieuwsblad 22-05-1926: Ronne, 20 Mei. Het reeds gemelde motorschip Res Nova heeft zware bodemschade; in het ruim staat water, Het kan geen certificaat van zeewaardigheld bekomen tenzij de schade eerst hersteld wordt. Van de reeds geloste tarwe en zemelen zijn 170 balen zwaar door zeewater beschadigd. Door experts wordt aanbevolen een en ander in veiling te verkoopen op Zaterdag 22 dezer. Men hoopt het schip hier te kunnen repareeren.
De Maasbode 18-06-1926: RES NOVA. Ronne 17 Juni. Het (meer gemelde) Ned. motorzeilschip Res Nova heeft schade hersteld en de reis naar Norrkoping voortgezet.
1928-00-00: Van 1928 tot 1929 in de zeevaart.
1953-03-12: Final Fate:
Op 12-03-1953 bij het Kadaster teboekgesteld als RES NOVA, een stalen motorschip hebbende een dek, een laadruim, een voor- en achteronder met woonroef, een stuurhut en een machinekamer waarin een 6cyl. 105 PK Klockner Humbold Deutz dieselruwoliemotor type S.A.6.M. 517 no. 949776 vermeld op het cyl. blok. Ze is dan eigendom van Grietje Veling z.b. te Groningen, wed. van Abraham Zijlstra. Op 16-03-1953 als RES NOVA, zijnde een motorschip, metende 253.980 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Amsterdam no. A13702 d.d. 05-01-1949, liggende te Groningen, door C.J.A. Matthijssen, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2902 B GRON 1953 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant roef, 4.25 uit de hekplaat, 1.20 m. uit de lengteas en 1.38 uit dek. (Opm.: De door de Bewaarder vermelde oude merken zijnde 9632 GRON 1919 of sporen daarvan zijn niet gevonden.) Op 27-03-1956 van Jan Zijlstra, schipper, ged. te Groningen. Op 04-12-1968 ALIDA, eigendom van Hendrik Eltje Hut, schipper, gedom. te Delfzijl. Op 11-03-1974 als ALIDA, zijnde een motorschip, metende 300.192 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Amsterdam no. A23419 d.d. 19-02-1974, liggende te Veendam, door J. Spakman, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, opnieuw van het brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2902 B GRON 1953 op het achterschip aan S.B. zijde in het achterschot van de roef, 4.25 uit de hekplaat, 1.80 m. uit de lengteas en 1.42 uit dek. (Opm.: De door de Bewaarder vermelde oude merken zijn niet aangetroffen.) Op 05-09-1977 ALBERDINA van Albert Dokter, schipper gedom. te Groningen. Ze heeft dan een 4 takt 200 PK MAN dieselmotor van bouwjr. 1952 type W6V 15/18 no. 362179 aangebracht op een plaatje aan s.b. zijde op het motorblok. Het schip is gebouwd te Hoogezand in het jaar 1907. Op 15-11-1982 BONA FIDE van de Firma Sippens en Bruinsma, scheepvaartonderneming, te Vlaardingen, waarvan de vennoten zijn Hendrik Sippens en Piet Bruinsma, beide te Vlaardingen. Ze heeft dan een 8 cyl. 4 takt. Deutz dieselmotor van 165.4 kW, bouwjaar 1972 motornummer 4748591 aangebr. b.b. zijde motorblok. Op 26-10-1983 wordt Hendrik Sippens alleen eigenaar. Op 29-01-1990 JOHANNA, eigendom van Alexander Willem Benjaminse, schipper, gedom. te Rotterdam. Op 05-08-1994 voor Hfl. 30.000,- verkocht aan John Louis Alexander Tukker te Leimuiden. De omschrijving is dan: Stalen motorschip, gemerkt: 2902 B GRON 1953 genaamd "JOHANNA", gebouwd in Hoogezand in het jaar negentien honderd zeven, hebbende een dek, een laadruim, voor- en achteronder met woonroef, een stuurhut en een machinekamer, waarin een acht cylinder viertakt "Deutz" dieselmotor van een honderd vijf en zestig vier/tiende kilowatt, bouwjaar negentienhonderd twee en zeventig, motornummer 4748591, aangebracht bakboordzijde motorblok, met een verplaatsing van twee honderd vijf en negentig en negenhonderd acht en tachtig/eenduizendste kubieke meter. (Staat in 10-2015 nog zo bij het Kadaster teboek.)

Afbeeldingen


Omschrijving: Res Nova 1908.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown