Inloggen
RANA - ID 5400


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1957
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 77018
Nat. Official Number: 3507 Z GRON 1957
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'Appingedam' v/h A. Apol C.V., Appingedam, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 178
Launch Date: 1956-12-19
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 395
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr.10262 Type 6ED (290x450)
Speed in knots: 9.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 283.00 Net tonnage
Deadweight: 685.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 34211 Cubic Feet
Bale: 33483 Cubic Feet
 
Length 1: 52.79 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 50.16 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.55 Meters Breadth, extreme
Depth: 3.59 Meters Depth, moulded
Draught: 3.22 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1957-04-03 RANA
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschip 'Irene', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: Jan Klugkist (Kantens) en J.R. Eppinga
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PGYJ

Date/Name Ship 1960-00-00 RANA
Manager: Carebeka N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschip 'Irene', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Jan Klugkist (Kantens) en J.R. Eppinga
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PGYJ

Ship Events Data

1956-08-12: Eemsbode, 12-08-1956. Nieuwe Delfzijlse kustvaarders. Door de heren G. Wedema en L. Mulder te Delfzijl is aan Scheepswerf Van der Werf te Martenshoek opdracht gegeven voor de bouw van een kustvaartuig van plm. 750 ton dw. De heer J. Klugkist te Delfzijl gaf aan Apolʼs Scheepswerf te Appingedam opdracht voor de bouw van een coaster van 750 ton, op te leveren in 1957.
1956-12-19: NvhN 19-12-1956: Tewaterlating m.s. RANA. Bij de scheepswerf Appingedam cv., voorheen A. Apol cv., te Appingedam, werd met goed gevolg te water gelaten het motor-kustvaartuig Rana, dat wordt gebouwd voor rekening van de N.V. Motorschip Irene te Delfzijl. De Rana (bouwnummer 178) is van het gladdektype met een laadvermogen van 670 ton d.w. De voortstuwing zal geschieden door een 390 pk motor, terwijl voorts in de machinekamer 2 hulpmotoren van ieder 25 pk zullen worden aangebracht. Een van deze hulpmotoren zal worden voorzien van een lichtdynamo, de andere van twee pompen met een capaciteit van 40 a 45 kubieke meter per uur. De Rana is een zusterschip van het m.s. Thalassa. De bouw geschiedt onder toezicht van de Lloyds Register of Shipping 100 A I en de scheepvaartinspectie voor de onbeperkte vaart. Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor een coaster van het gladdektype, groot ongeveer 670 ton d.w., voor rekening van een Gronings-Delfzijlster combinatie. Het schip zal worden uitgerust met een 390 pk motor.
1957-03-28: Op 28-03-1957 als RANA, zijnde een motorschip, metende 1414.93 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 10547 d.d. 21-03-1957, liggende te Appingedam, door T. van 't Hof, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 3507 Z GRON 1957 op het achterschip midscheeps in achterwand dekhuis op kampanje, 2.65 m. uit hekplaat, 0 m. uit lengteas en 1.37 m. uit dek.
1957-04-04: NvhN 04-04-1957: Proefvaat m.s. RANA. Op de Eems heeft de geslaagde proefvaart plaats gevonden van het nieuwe motorkustvaartuig Rana, dat bij de NV Scheepswerf Appingedam voorheen A. Apol C.V. te Appingedam werd gebouwd yoor rekening van de N.V. Motorschip Irene te Groningen. De Rana is van het gladdektype, meet ca. 670 ton d.w en heeft de volgende afmetingen: lengte o.a. 52.64 m., lengte tussen de loodlijnen 47.85 meter, breedte 8.50 meter en holte 3.55 meter. De beladen diepgang bedraagt plm. 3.25 m. De voortstuwing geschiedt door een 390 pk. motor waarmede het schip tijdens de proefvaart een snelheid behaalde van ca. 10 knoop De ruiminhoud is: 33000 cft. balespace en 34.000 cft. grainspace. De Rana is een zusterschip van het m.s. Thalassa. De bouw geschiedde onder toezicht van Lloyd'3 Register of Shipping 100 A I en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart.
1962-11-01: NvhN 01-11-1962: Delfzijlster coaster was zes dagen zoek. De kustvaarder RANA uit Delfzijl is zes dagen zoek geweest. Vanmorgen verzocht Radio Scheveningen alle schepen uit te kijken naar de coaster, maar ongeveer een uur later kwam hij de vertrouwensmakelaar het hericht binnen dat het schip terecht was. De Rana met de kapitein en mede eigenaar de heer J. Klugkist uit Delfzijl aan boord, is op 25 oktober uit Boston (Engeland) vertrokken. Op 26 oktober meldde het schip, dat het ter hoogte van Spurn Head, bij de uitgang van de rivier de Humber lag. De Rana (499 ton) werd zondag met een lading gerst in Oslo verwacht, maar was daar nog steeds niet aangekomen. De mogelijkheid bestond dat het schip voor zwaar weer schuilde, maar men begreep niet, dat de Rana, die radio-telefonie aan boord heeft, dit niet meldde. Achteraf is gebleken, dat de Rana al die tijd bij Spurn Head heeft gelegen en inderdaad schuilde. Men kon ons nog niet zeggen, waarom het schip geen bericht heeft gegeven. Mogelijk is de radio-telefonie defect geweest. De Rana (499 ton) is eigendom van de N.V. m.s. Irene te Delfzijl.

1962-11-02: Final Fate:
Onderweg van Boston (Lincs.) (25 oktober vertrokken) naar Oslo met een lading van 610 ton gestorte gerst, op 25 mijl ten westen van Hanstholm (Denemarken) lek gesprongen en gezonken. Vijf bemanningsleden werd gered door het Oost-Duitse koelschip 'Johan Brinkmann', de kapitein en drie anderen door de Britse trawler 'Ross Tern'. Het vermoeden bestaat dat de lading door het lek is gaan werken. Kapitein Klugkist verklaarde later dat het schip bij de Doggersbank op een drijvend voorwerp was gestoten.

1962-11-02: NvhN 02-11-1962: Laatste nieuws: RANA zinkende. Negen man gered van Delfzijlster coaster. Van de Delfzijlster coaster Rana van de rederij N.V. m.s. Irene is vanmiddag om tien minuten over twee gemeld, dat het schip zware slagzij maakte en snel zonk. De Rana (620 ton laadvermogen) bevond zich op dat ogenblik op 20 a 25 mijl ten N.W. van Hansholm (Noord- Denemarken). De negen bemanningsleden waren bezig in de reddingsboten te gaan. In de onmiddellijke nabijheid van de coaster is een Brits schip, waarvan de naam nog niet bekend is. Verder zijn in de buurt de Caltex Gorinchem en de Else Daniëlsen; ook is de reddingsboot uit Thybron uitgevaren. De kapitein en mede-eigenaar van het schip is de heer Klugkist uit Delfzijl. Gisteren meldden we dat de Delfzijlster Rana zes dagen zoek is geweest. Gistermiddag kwam bij de vertrouwensmakelaar het bericht binnen, dat het schip weer terecht was, het lag toen bij Spurn Head. De coaster was met een lading gerst aan boord van de Engelse haven Boston op weg naar Oslo. De Deense coaster Else Daniëlsen, die in de buurt van de Rana ligt, is het vorige jaar op een Groninger werf gebouwd. De Rana is van het gladdektype en kwam in 1957 bij de scheepswerf Appingedam van de helling.
1962-11-03: NvhN 03-11-1962: RANA lekgestoten bij Doggersbank. Nader vernemen wij van de gezonken Rana, dat 't schip bij Doggersbank op een drijvend voorwerp lek gestoten is, aldus de kapitein, de heer J. Klugkist uit Delfzijl. De later in Boston (Eng.) geladen partij graan begon dan ook spoedig nat te worden en alle inspanning van de bemanning kon niet verhinderen, dat de kustvaarder slagzij ging maken.
1962-11-05: Leeuwarder Courant 05-11-1962: Vijf schipbreukelingen van „RANA" weer thuis. Vier anderen (onder wie kok uit Witmarsum) via Denemarken.
Vijf van de negen opvarenden van de Groninger kustvaarder „Rana" (499 ton), die vrijdagavond bij de ingang van de Jammerbocht aan de noordwestkant van Jutland verging, zijn zaterdagmiddag in Hoek van Holland aan land gegaan: zij werden gered door de Oostduitse bananenboot „John Brinckmann," die de schipbreukelingen overzette op de reddingboot „President Jan Lels" van de Hoek, toen de Oostduitser daar op korte afstand voorbij voer. De vier andere opvarenden van de „Rana," onder wie de kapitein Jan Klugkist (62) uit Delfzijl en de kok Rlemer Zijlstra (20) uit Witmarsum, zoon van de landbouwer Arjen Zijlstra, zijn door Britse treilers gered en zijn in Thyborön in Jutland aan wal gezet. Gisteravond zijn zij ook in het land teruggekeerd. De „Rana" was met graan op weg van Boston in Engeland naar Oslo. Het schip had in verband met het slechte werr enkele dagen voor anker gelegen in de Humber-mond, maar was tenslotte toch de Noordzee overgestoken. Al vrij spoedig kreeg de „Rana" slagzij doordat er zich in de scheepswand een lek moet hebben bevonden. Pompen hielp niet, want de lading graan zoog het water op. Kapitein Klugkist trachtte de haven van Skagen te bereiken of het schip op het strand van Jutland te zetten, maar het gelukte niet het steeds meer slagzij makende schip in de richting van de Deense kust te sturen. Tenslotte gaf kapitein Klugkist order het schip te verlaten. Vijf man gingen in de ene sloep: zij werden later opgemerkt door een vliegtuig, dat de Oostduitse bananenboot „John Brinckmann" in hun richting stuurde. De Oostduitser zette de vijf drenkelingen (stuurman H. L. Schippers uit Amersfoort, die bij het aan boord klimmen van de „Brinckmann" van de touwladder viel en op de sloep terecht kwam, waarbij hij een rib brak, tweede werktuigkundige H. Lalkens uit Appingedam, de matrozen B. J. M. Huijer uit Den Haag en H. A. J. Volman uit Arnhem en lichtmatroos J. P. Plat uit Beerta) voor Hoek var Holland over op de reddingboot „President Jan Lels." De kapitein en drie andere bemanningsleden (eerste machinist J. M. Hek uit Zaandam, kok R. Zijlstra uit Witmarsum en matroos G. Hek uit Woudenberg) gingen in de andere sloep en werden aan boord genomen van de Britse treiler „Ross Tern" uit Grimsby. Kapitein Klugkist liet zich later nog weer overzetten op de drijvende „Rana" om te trachten het schip met de te hulp geschoten schepen te bergen, maar hij moest de „Rana" ijlings verlaten, toen die plotseling zware slagzij begon te maken. Net toen de kapitein door de Britse treiler „Ross Jackal" was opgepikt, zonk de „Rana". De beide treilers zetten de schipbreukelingen in Thyborön aan de westkust van Jutland aan wal. Vijf van de negen opvarenden van de „Rana" zijn zaterdagmiddag in Hoek van Holland aan wal gegaan; onder hen bevonden zich stuurman Schippers uit Amersfoort (die aan boord van de reddingboot „President Jan Lels" werd begroet door zijn jonge echtgenote) en de zeventienjarige lichtmatroos Jopie Plat uit Beerta. De vier andere opvarenden, onder wie kok Riemer Zijlstra uit Witmarsum, werden in Jutland aan wal gebracht.

Afbeeldingen


Omschrijving: RANA departure builders yard in Appingedam on 02.04.1957.
Collectie: Gernaat, Ben Th.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: RANA op proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: RANA Proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: RANA
Collectie: Gernaat, Ben Th.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: RANA at Teignmouth Photo March 1961.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Hocquard, D.P. (Dave)