Inloggen
R.A.S.M. II - ID 5382


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1921
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 10193 GRON 1921
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: *** Onbekend ***
Type: Zeelichter
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. van Diepen, Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 497
Delivery Date: 1921-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 346.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 305.00 Net tonnage
Deadweight: 600.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 35600 Cubic Feet
Bale: 34500 Cubic Feet
 
Length 1: 42.66 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 40.05 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.51 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.40 Meters Depth, moulded
Draught: 2.96 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1936
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Zomer en najaar 1936 bij Van Goor & Spiekman, Zwartsluis opbouw van een stuurhuis en inbouw motor: 4tew 4 cil 220 Pk Brons Nr. 1651, (310x350). Deze motor (bouwjaar 1931) kwam uit een Belgisch visserschip en was in 1936 omgebouwd van 160 naar 220 Pk injectiemotor. GRT 363, NRT 199, TDW 400. Schip in januari 1937 weer in dienst.

Datum 00-00-1952
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 6 cil 400 Pk Deutz.

Ship History Data

Date/Name Ship 1921-03-31 R.A.S.M. II
Manager: Firma M. J. van der Eb, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Algemeene Scheepvaart Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PQWR

Date/Name Ship 1922-00-00 R.A.S.M. II
Manager: N.V. J. Salomons' Scheepvaart- & Expeditiekantoor (J. Salomons Shipping & Forwarding Office), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Algemeene Scheepvaart Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PQWR

Date/Name Ship 1926-05-05 AREND
Manager: N.V. J. Salomons' Scheepvaart- & Expeditiekantoor (J. Salomons Shipping & Forwarding Office), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Salomons' Reederijbedrijf, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NFTD
Additional info: 1934 callsign PCTC

Date/Name Ship 1936-05-01 AREND
Manager: Roelof Buisman & Jan Westers, Zwartsluis, Overijssel, Netherlands
Eigenaar: Roelof Buisman & Jan Westers, Zwartsluis, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zwartsluis / Netherlands
Callsign: PCTC
Additional info: HFl. 9.000,--

Date/Name Ship 1938-01-22 FREDERIK
Manager: W.H. James & Co's Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Geert Reumer Fredzn., Kampen, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kampen / Netherlands
Callsign: PEDY
Additional info: HFl. 68.000,--

Ship Events Data

1921-03-31: Dagregister deel 23 nummer 29, den een en dertigsten Maart 1900 een en twintig. Eigendomsverklaring. Ondergeteekende Jan Salomons, wonende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid van eenig Direkteur der te Rotterdam gevestigde Naamlooze Vennootschap ”Rotterdamsche Algemeene Scheepvaart Maatschappij”, die vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigende volgens artikel elf harer statuten, verklaart dat gemelde vennootschap de eenige eigenares is van het zeelichter schip genaamd “R.A.S.M. II”, vroeger genaamd No. 497, varende onder Nederlandsche vlag en te huis behoorende te Rotterdam, bevaren door J. Westers, hebbende een dek en een mast, netto groot 304 81/100 tonnen van 2.83 kubieke meter volgens meetbrief voor zeeschepen no. 2349 afgegeven door den scheepsmeter Gerrits te Groningen den 23 Februari 1921 gebouwd te Waterhuzien bij Groningen op de werf van de heeren Gebroeders van Diepen. Groningen, 31 Maart 1921 J. Salomons. (In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 4 April 1921 no. 191 is nevensvermeld vaartuig gebrand met het merk 10193 GRON 1921 en opnieuw gebrand 193.)
1928-07-24: Op 24-07-1928 als AREND, zijnde een zeelichter, groot 346.20 ton, liggende te Boom (België) ten verzoeke van de N.V. Salomons Reederij Bedrijf te Rotterdam, door Anthony Ruys, Consul Generaal de Nederlanden, scheepsmeter te Antwerpen voorzien van een nieuw brandmerk 193 Z GRON 1927 door inbeitelen op het hoofd van het achterluik.
1936-12-08: Op 08-12-1936 als AREND zijnde een motorvrachtschip metende 346.20 ton, liggende te Zwartsluis, ten verzoeke van Roelof Buisman te Zwartsluis en Jan Westers te Groningen, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, opnieuw voorzien van brandmerk 193 Z GRON 1927 door het inbeitelen op het achterschip aan bakboorzijde op achterkant kombuis. (Opm.: Bij onderzoek geen vroegere merken van teboekstelling of sporen daarvan gevonden.)
1938-08-08: Algemeen Handelsblad 11-03-1939: Kapitein geschorst. De Raad voor de Scheepvaart heeft uitspraak gedaan in zake de strading van het motorschip „FREDERIK" tusschen Sunderland en Souter Point aan de Oostkust van Engeland tijdens mist, op 8 Augustus j.l. De stranding, aldus de Raad, is te wijten aan schuld van den kapitein. Bij het voorbijvaren van Sunderland in den dikken mist heeft hij blijkbaar krachtens een zeer oppervlakkige gissing, gegrond slechts op de wijze, waarop hij het mistsein van Sunderland hoorde, aangenomen, dat hij zich op een afstand van twee mijl van Sunderland bevond, terwijl die afstand veel geringer moet geweest zijn. Betrokkene had zich kunnen en moeten vergewissen van de juistheid van die gissing door te looden. De Raad straft hem met drie weken schorsing.
1947-10-22: Het Vrije Volk 22-10-1947. Brand op de „FREDERIK". Aan boord van de kustvaarder „Frederik", die aan pier acht in de Waalhaven WZ. ligt, was men gistermiddag tegen twee uur bezig met het verrichten van reparatiewerkzaamheden. Daarbij werd een brander gebruikt en vermoedelijk zijn er toen vonken weggesprongen waardoor de verf van de scheepshuid is gaan branden. Het vuur greep snel om zich heen en in korte tijd stond de machinekamer en het kombuis in lichte laaie. De brandweer werd gealarmeerd en blusboot 2 die het eerst verscheen ging met vijf stralen op open water de blussing, beginnen. Ook autospuit 8 rukte uit, evenals de gereedschapswagen 1. Van verschillende kanten werd de vijand bestreden, doch men kon niet voorkomen, dat kombuis en machinekamer evenals de hutten bovendeks een prooi der vlammen werden. De schade was vrij aanzienlijk. Of de eigenaar van deze, kustvaarder, de heer Reumer uit Zwartsluis, verzekerd was, kon niet worden nagegaan.
1953-01-06: Final Fate:
Onderweg met een lading gestorte gerst van Rudkjöbing (4 januari vertrokken) naar Antwerpen in de Noordzee, 7 mijl ten noorden van IJmuiden, gezonken ten gevolge van een aanvaring met de logger "'Excelsior III KW 76'. De bemanning werd gered door op de logger over te stappen maar toen ook die dreigde te zinken zijn ze op een Duitse coaster overgestapt die hun in Rotterdam aan wal zette. De logger kon op het nippertje behouden blijven.

Leeuwarder Courant 07-01-1953: Onbestuurde treiler boort een kustvaarder in de diepte. Merkwaardig drama op Noordzee ter hoogte van Egmond.
Gistermiddag omstreeks vijf uur is de Katwijker treiler „Excelsior 3", waarop niemand aan het roer stond, op de Noordzee ter hoogte van Egmond met volle kracht in de flank van de kustvaarder „Frederik" uit Kampen gevaren. De kustvaarder is naderhand gezonken. De leden van de bemanning van de „Frederik" konden overspringen op de „Excelsior"; later zijn ze overgenomen door de Duitse kustvaarder „Libelle", die hen in Rotterdam aan wal zette. Onder de opvarenden bevond zich de matroos Rens Boersma uit Gerkesklooster. De „Excelsior 3" is, volle kracht varend, in de flank van de „Frederik" gelopen op een moment, dat de Katwijker niemand aan het roer had staan. De roerganger moet geslapen hebben en kapitein Plug, die zijn taak tijdelijk had overgenomen, had het roer even in de steek gelaten en zich naar zijn hut begeven. Toen de boeg van de treiler zich diep aan bakboordzijde, ongeveer anderhalve meter voor de brug, in de „Frederik" had geboord en het voor de bemanning van deze kustvaarder een sauve qui peut was, had kapitein Plug — die ijlings naar zijn post was teruggekeerd — tot zijn onthutste en om een reddingslijn roepende collega geschreeuwd: ,U moet niet zo zenuwachtig wezen; het is niet uw schuld, maar de mijne". De stuurman van de „Frederik" had de Katwijker wel zien aankomen, maar het schip gedroeg zich als een normale tegenligger. Toen begon het, dicht bij de „Frederik", evenwel capriolen te maken; het groene licht verdween en het rode werd zichtbaar en dit was voor de „Frederik een reden om uit te halen. In 'n grote bocht stoomde de treiler voor langs, maar plotseling wendde hij een kwart slag, zonder dat er evenwel vaart werd geminderd. Toen was er geen houden aan. Een klap en een gekraak, geschreeuw van stemmen. De steven van de Katwijker was diep, heel diep in de midscheeps gedrongen. De „Excelsior", die zelf ook in zinkende toestand verkeerde, is gisteravond omstreeks zeven uur de haven van IJmuiden binnengelopen, begeleid door een redding- en een sleepboot. De treiler is eigendom van de visserijmaatschappij „Kennemerland" te Katwijk; schipper is de heer C. Plug uit Katwijk. De „Frederik" is eigendom van de reder G. Reumer te Kampen: schipper is de heer Timmerman uit Tamineau (België). Het schip mat 520 ton of 366 brt. en was met een lading graan onderweg van Denemarken naar Antwerpen.

NvhN 07-01-1953: Kustvaarder zonk voor IJmuiden. Visser liet roer van zijn logger in de steek. Gistermiddag is omstreeks vijf uur, zes á zeven mijl Noorwest van IJmuiden, de Katwijker motorlogger Excelsior III (de KW 76) van de Rederij Kennemerland in aanvaring gekomen met de 520 tons kustvaarder FREDERIK van de reder G. Reumer te Kampen. De Frederik kreeg een groot gat even voor midscheeps, maakte zeer veel water en zonk spoedig. De zeven opvarenden stapten op de Excelsior III over en werden daarna door een passerende Duitse coaster overgenomen, die hen naar Rotterdam bracht. Op het nippertje. De Excelsior III, die ook in zinkende toestand verkeerde, riep reddingboothulp in, die onmiddellijk door de Neeltje Jacoba uit IJmuiden en de President Steyn uit Egmond werd verleend. De logger kon echter op eigen kracht — zij het op het nippertje: het water stond tot in de stuurhut — de haven van IJmuiden bereiken. De Fredrik was met 500 ton gerst op weg van Denemarken naar Antwerpen. Aan boord bevonden zich kapitein Maarten Timmerman uit Tamines (België) — hij is echter een Nederlander —, de stuurman Boelo Brouwer uit Rotterdam, de eerste machinist Jan Hoving uit Hoogezand, de tweede machinist G. Tamerus uit Dordrecht, de matrozen Rens Boersma uit Gerkesklooster en Jacob Gerbrand Tolk uit Rotterdam en de kok Jan L. Bonnema uit Delfzijl. De schipper van de Excelsior III, schipper C. Plug uit Katwijk, heeft over het voorgevallene geen woord willen zeggen. Ook zijn bemanningsleden had hij nadrukkelijk verboden iets over het gebeurde los te laten. Zelfs tegen de opvarenden van de Neeltje Jacoba, de reddingboot, heeft Plug, die nogal overstuur was, niets willen vertellen over de aanvaring. Geheimzinnige houding - Deze houding wordt begrijpelijk, als men weet, dat de Katwijker niemand aan het roer had staan. De roerganger moet geslapen hebben en kapitein Plug, die zijn taak tijdelijk had overgenomen, had het roer even in de steek gelaten en zich naar zijn hut begeven. Toen de boeg van de treiler zich diep aan bakboordzijde in de Frederik had geboord, had schipper Plug - die ijlings naar zijn post was teruggekeerd — tot zijn onthutste en om een reddingslijn roepende collega geschreeuwd: „U moet niet zo zenuwachtig wezen. Het is niet uw schuld, maar de mijne". Dit is de tweede maal, dat kapitein Timmerman pech had met hetzelfde schip. In 1947, toen de Frederik in reparatie in de Waalhaven te Rotterdam lag, sloeg de vlam in een hoeveelheid olie en het schip brandde geheel uit. Nu echter is het hele schip voor goed onder de zeespiegel verdwenen. Het weer was ten tijde van de aanvaring uitstekend en het zicht goed, al waren dan langs de kust de lichten net ontstoken. Kapitein Timmerman lag, zo vertelde hij, in zijn kooi, maar de stuurman stond op de brug. Als tegenligger werd er een schip zichtbaar, dat later de Excelsior III bleek te zijn. Het groene licht van stuurboordzijde was te zien en er scheen dus geen vuiltje aan de lucht te zijn, temeer omdat de Frederik mooi in de route lag. Maar de tegenligger ging zonderlinge capriolen maken. In plaats van groen werd opeens rood licht zichtbaar en dit was voor de Frederik reden om uit te halen. In een grote bocht stoomde de treiler voor langs, maar plotseling wendde hij een kwart slag, zonder dat er evenwel vaart werd geminderd. Toen was er geen houden aan. Een klap en een gekraak, geschreeuw van stemmen. De steven van de Katwijker was diep, heel diep midscheeps in de Frederik gedrongen. Niets hebben de mannen van de Frederik kunnen redden dan de weinige kleren die zij aan hadden. Maar u krijgt toch alles vergoed? vroeg iemand. Kapitein Timmerman lachte eens en somde een respectabel lijstje op van dingen, die hij kwijt was. Voor alles en alles bij elkaar krijgt de kapitein hoogstens f 900.— uitbetaald van „Zeerisico". Denkt u, dat ik daarvan alles terug kan kopen? Mijn mannen krijgen belangrijk minder. Bovendien kun je meestal ettelijke maanden op uitbetaling wachten. Ik heb dat meer bij de hand gehad en weet daar dus van mee te praten".

Afbeeldingen


Omschrijving: AREND, liggende in 1936 bij de werf van van Goor & Spiekman te Zwartsluis voor ombouw tot motorschip.
Collectie: Spek, J. (Johan)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Werf

Omschrijving: AREND, liggende in 1936 bij de werf van van Goor & Spiekman te Zwartsluis voor ombouw tot motorschip.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: AREND
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: FREDERIK
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: FREDERIK
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: FREDERIK in hert Noordzeekanaal bij Buitenhuizen
Collectie: www2museum.eu (collectie D. Swierstra)
Vervaardiger: Bunschoten, G.
Overige afbeeldingen


Omschrijving: FREDERIK . (Uit "Friese Koerier" van 08-01-1953.)
Vervaardiger: Unknown