Inloggen
R.A.S.M. I - ID 5381


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1921
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 10195 GRON 1921
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Lighter
Type: Zeelichter
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: G.J. van der Werff, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 137
Delivery Date: 1921-04-00
Technical Data

Gross Tonnage: 223.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 195.00 Net tonnage
Deadweight: 400.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 35600 Cubic Feet
Bale: 34500 Cubic Feet
 
Length 1: 36.78 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 33.84 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.00 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.88 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1930
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Inbouw motor: 4 tew 3 cil 150 Pk Deutz, 11-17 3/4, 8 mijl. GRT 229, NRT 154, TDW 320

Ship History Data

Date/Name Ship 1921-03-31 R.A.S.M. I
Manager: Firma M. J. van der Eb, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Algemeene Scheepvaart Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PQWN

Date/Name Ship 1922-00-00 R.A.S.M. I
Manager: N.V. J. Salomons' Scheepvaart- & Expeditiekantoor (J. Salomons Shipping & Forwarding Office), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Algemeene Scheepvaart Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PQWN

Date/Name Ship 1926-00-00 MEEUW
Manager: N.V. J. Salomons' Scheepvaart- & Expeditiekantoor (J. Salomons Shipping & Forwarding Office), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Salomons' Reederijbedrijf, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PLST

Date/Name Ship 1931-03-14 MEEUW
Manager: N.V. J. Salomons' Scheepvaart- & Expeditiekantoor (J. Salomons Shipping & Forwarding Office), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschip 'Gasselternijveen', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PLST

Date/Name Ship 1932-12-23 MEEUW
Manager: N.V. Industrieële Maatschappij 'De Noord', Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Industrieële Maatschappij 'De Noord', Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Alblasserdam / Netherlands
Callsign: PLST

Date/Name Ship 1933-01-02 CLARA
Manager: Jan Sap, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Sap, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: NKFV

Ship Events Data

1921-01-03: Voorwaarts 03-01-1921: Van de werf van den scheepsbouwmeester, den heer G. J. van der Werff, te Hoogezand, is met goed gevolg te water gelaten een stalen zeelichter, bouwnummer 137, groot pl.m. 400 ton, voor rekening der Rotterdamsche Algemeene Scheepvaart Mij., te Rotterdam. Onmidellijk daarna is de kiel gelegd voor gelijk schip voor dezelfde maatschappij.
1921-03-31: Dagregister deel 23 nummer 34, den vierden April 1900 een en twintig. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Jan Salomons, als Directeur van te Rotterdam gevestigde Naamlooze Vennootschap ”Rotterdamsche Algemeene Scheepvaart Maatschappij”, en als zodanig deze vennootschap wettig vertegenwoordigende, verklaart dat gemelde naamlooze vennootschap de eenige eigenares is van het zeelichter schip “R.A.S.M. I”, groot bruto 222.57 ton en netto 195.12 ton beide van 2.83 kubieke meter, gebouwd te Hoogezand. Hoogezand, 31 maart 1921. J. Salomons. (In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 5 April 1921 no. 192 is nevensvermeld vaartuig gebrand met het merk 10195 GRON 1921 en opnieuw gebrand 194.)
1924-10-00: NRC 20.10.1924: Rotterdam, 20 october: De zeesleepboot 'Hector' vertrok 18 october van Rotterdam naar Londen met de lichters 'RASM I' en 'RASM III' op sleeptouw.
1928-07-24: Op 24-07-1928 als MEEUW, zijnde een zeelichter, groot 222.57 ton, liggende te Boom (België) ten verzoeke van de N.V. Salomons Reederij Bedrijf te Rotterdam, door Anthony Ruys, Consul Generaal de Nederlanden, scheepsmeter te Antwerpen voorzien van een nieuw brandmerk 194 Z GRON 1927 door inbeitelen op het hoofd van het achterluik
1933-03-02: Final Fate:
Van Hamburg (24 februari vertrokken) onderweg met een lading kalizout in zakken naar Wexford bij de bestemmingshaven aan de grond gelopen en op 4 maart gezonken. De bemanning werd gered. De kapitein-eigenaar kreeg twee maanden ontzegging van de bevoegdheid.
1933-03-06: De Banier 06-03-1933: Nederlansch motorschip gezonken. Het Nederlandsche stoomschip CLARA, met een lading potasch van Hamburg naar Wexford, is Zaterdagavond 6 u. ter hoogte van de Blanckwater Bank, lerland gezonken. De uit zeven personen bestaande bemanning is gered en op het lersche lichtschip lerne ondergebracht, meldt de N.R.C. (De Clara (ex Meeuw), van de NV. J. Vermaas' Scheepvaartbedrijf te Rotterdam, 229 ton bruto en 154 ton netto, werd in 1921 bij de werf van Van der Werff te Hoogezand gebouwd.)
1933-03-07: NvhN 07-03-1933: De gezonken motorschoener „CLARA”. Amsterdam, 6 Maart. De bemanning is te Rosslare geland.
1933-03-07: NvhN 08-03-1933: Het vergaan van de „CLARA”. Rosslare Harbour. 7 Maart. (Reuter) De jonge mevrouw Sap, de echtgenoote van den kapitein, is nog niet geheel bekomen van den strijd op leven en dood, welke zij geleverd heeft bij het vergaan van het Groningsche m.s. „Clara", waarbij zij zulk een heldhaftige rol heeft gespeeld. Voor het schip op 4 Maart nabii de kust van Wexfort zonk dreef het 4 dagen rond met een groot lek. Mevrouw Sap had een groot aandeel in de redding van de bemanning. Even als zij stond zij aan de pompen en spoorde haar uitgeputte makkers aan tot bovenmenschelijke krachtproeven. De kapitein en mevr. Sap, benevens 5 leden van de bemanning werden eenige oogenblikken voor de „Clara" zonk. door het s.s. „lerne" opgepikt. Zij is thans naar haar woonplaats teruggekeerd.
1933-03-07: Leeuwarder Courant 07-03-1933: De gezonken motorschoener „CLARA”. Op het nippertje gered. Omtrent het vergaan van het Groningsche motorschip „Clara", dat met een lading potasch op weg was van Hamburg naar Wexford in lerland, blijkt uit de nadere berichten, dat de opvarenden een paar heel zorgvolle dagen hebben doorgebracht. Nadat het schip reeds Donderdag j.l. op een zandbank sloeg en lek raakte, heeft de bemanning zonder onderbreking moeten pompen om het vaartuig drijvende te houden. De jonge vrouw van de kapitein hielp daarbij krachtig mee. Op het laatste nippertje kwam de redding (door de mist was het schip niet eerder opgemerkt. De Engelsche treiler „Eneore" heeft nog getracht het schip op sleeptouw te nemen, maar toen dat mislukte zijn de opvarenden overgegaan op de „lerne", een lersche boot. De laatste die gered werd, was de vrouw van den kapitein. Deze jonge vrouw, die zich blijkens de berichten bij deze schipbreuk zoo kordaat geweerd heeft, is, naar men ons meedeelt, een oud-Leeuwarder,mej. Clara Achenbach. Einde van het vorige jaar, 27 December, is zij te Leeuwarden getrouwd met den Groninger schoenerkapitein Jan Sap, en zij maakten sindsdien de zesde reis (meestal naar Engeland of lerland en enkele naar Frankrijk). Thans hebben ze schip en lading en al hun eigen bezittingen verloren en ternauwernood het leven er afgebracht. Het schip behoorde aan de N.V. J. Vermaas' Scheepsbedrijven te Rotterdam; het mat 229 bruto registerton en werd in 1921 te Hoogezand gebouwd. De geredde schipbreukelingen zijn thans per scheepsgelegenheid op weg naar Rotterdam, waar ze Donderdag verwacht worden.
1933-05-04: Leeuwarder Nieuwsblad 24-05-1933: Vreemde navigatie. Kapitein voor twee maanden geschorst. In zake het lek worden en zinken van het motorschip „CLARA" in de nabijheid van Wexford (lerland) is de Raad voor de Scheepvaart van oordeel, dat deze ramp is te wijten aan de schuld van den kapitein, die alles heeft nagelaten om zijn schip te, redden en die, indien hij zijn schip opzettelijk had willen doen verloren gaan, niet beter had kunnen doen dan hij thans heeft gedaan. Alle redelijkheid in de navigatie heeft ontbroken. Het geheele optreden maakt een vreemde, raadselachtige indruk. Na het stooten en vooral nadat water in het schip was gekomen, is het optreden van den kapitein, zoo mogelijk nog raadselachtiger. Terwijl alle pompen weigerden en het water uit het schip gehoosd moest worden, acht de kapitein nog geen reden aanwezig om een noodsein op te zetten. Hij zendt den stuurman naar de wal om hulp te halen om het schip leeg te pompen. Voor de Raad staat het vast, dat het schip behouden had kunnen worden wanneer bijtijds een noodsein was opgezet, daargelaten nog, dat het schip in het geheel niet lek had behoeven te worden. De Raad meent dat schorsing hier geboden is en straft den kapitein, door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip voor de tijd van twee maanden.Afbeeldingen


Omschrijving: R.A.S.M. I 1921.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Meeuw 1921 ex R.A.S.M. I in 09.1930
Collectie: Mulder, G.J.
Vervaardiger: Unknown