Inloggen
PRO PATRIA - ID 5348

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1927
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5224211
Nat. Official Number: 560 Z GRON 1927
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: H.P.J. Thiecke v/h J.W. Boerma, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 55
Delivery Date: 1927-12-19
Technical Data

Engine Manufacturer: Schiffswerft 'Linz' A.G., Linz, Austria
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 80
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Climax-gloeikop Type (310x360)
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 131.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 63.00 Net tonnage
Deadweight: 155.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 7000 Cubic Feet
Bale: 6500 Cubic Feet
 
Length 1: 31.52 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 28.77 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.40 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.02 Meters Depth, moulded
Draught: 2.14 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-03-1941
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe motor geplaatst bij J. Vos & Zn. te Groningen: 4tew 2 cil 80 Pk MWM Type Benz (245x360) 7 Kn.

Datum 00-00-1961
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 4 cil 80 Pk Daimler Benz Type (140x210).

Ship History Data

Date/Name Ship 1927-11-26 PRO PATRIA
Manager: Fokke Bosma, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Fokke Bosma, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PQSW
Additional info: 1934 callsign PGWN

Date/Name Ship 1945-11-00 PRO PATRIA
Manager: Staat der Nederlanden, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Staat der Nederlanden, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: PGWN

Date/Name Ship 1948-03-25 GEJA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Fekkes, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PEHA

Date/Name Ship 1956-10-18 MARIE STEFFENS
Manager: Wilhelm Steffens, Hamburg, German Federal Republic
Eigenaar: Wilhelm Steffens, Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DINE

Date/Name Ship 1968-00-00 MARIE STEFFENS
Manager: Kurt Neumann, Hamburg, German Federal Republic
Eigenaar: Kurt Neumann, Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DINE

Date/Name Ship 1973-00-00 MARIE STEFFENS
Manager: Helga Fabian, Stubben, German Federal Republic
Eigenaar: Helga Fabian, Stubben, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DINE

Date/Name Ship 1975-00-00 MARIE STEFFENS
Manager: Inge Lisa Schmidt, Hamburg, German Federal Republic
Eigenaar: Inge Lisa Schmidt, Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DINE

Date/Name Ship 1989-00-00 MARIE STEFFENS
Manager: Kurt Otto Schmidt, Hamburg, German Federal Republic
Eigenaar: Kurt Otto Schmidt, Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DINE

Ship Events Data

1927-11-29: Op 29-11-1927 als PRO PATRIA, zijnde een motorvrachtschip, groot 371.33 m3, liggende te Martenshoek, door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Fokke Bosma, schipper te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 560 Z GRON 1927 op 't achterschip, boven op vast boord bij de achterbolder.
1927-12-20: NRC 20-12-1927: Rotterdam, 19 Dec. Heden had de proefvaart plaats van het schip "PRO PATRIA" van den heer F. Bosma te Groningen. Dit vaartuig meet 160 ton over zee en is gebouwd onder Bureau Veritas, Noord- en Oostzee. In het schip is geplaatst een 80 P.K. 2 cylinder Climax ruwoliemotor. De proefvaart had plaats in tegenwoordigheid van experts van Bureau Veritas en Scheepvaartinspectie. De Pro Patria voldeed, ruimschoots aan de gestelde eischen. Onmiddellijk, na de proelvaart is het schip door den kapitein overgenomen en naar Duitschland vertrokken voor het innemen van lading.
1943-09-00: Op 19-12-1941 wordt de teboekstelling bij het Kadaster doorgehaald. In Delfzijl door de Duitsers in beslag genomen. Voer als PRO PATRIA voor P.J. Wehlen, Hamburg (DKHH) op Noorwegen en Denemarken. In augustus 1945 weer terug in Delfzijl.
1945-12-12: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van het aan de grond lopen van de Pro Patria op de reis van Delfzijl naar Halmstad op Masnedo Kalv. Ten tijde van het ongeval was het schip nog in het bezit van de Nederlandse Regering. De Minister van Scheepvaart trad op als reder. Kapitein Siewert Thomas kwam op 22 november 1945 aan boord van het schip en maakte bezwaren tegen de gebrekkige uitrusting van de Pro Patria, dat voordien door de Duitsers was gebruikt. Maar bij vertrek op 5 december was de uitrusting behoorlijk in orde. De bemanning bestond uit vier personen. Op 12 december vertrok het schip uit Kiel, om 09.00 uur werd de loods ontscheept en volgde de voorgeschreven route door de Kieler Bocht, Groote Belt en Gron Sund. De wind was W.N.W. kracht 9. Op 12 december te 21.00 uur, toen het schip zich bij de rode ton van Masnedo Kalv bevond, sloeg de motor af. Op de brug bevonden zich op dat moment behalve de kapitein ook de stuurman en een roerganger. De kapitein begaf zich onmiddellijk naar de motorkamer en de stuurman snelde naar het voorschip om het bakboord anker te laten vallen. Het anker hield echter niet en voordat het stuurboord anker kon worden gepresenteerd was het schip al door de stormwind op Masnedo Kalv gedreven. Weldra bleek dat het schip water maakte in het ruim en in de motorkamer. Om 21.30 liep de motor weer maar het lukte niet om vlot te komen. Op 13 december om 19.00 uur kwam het schip plotseling vlot. De kapitein, die vreesde dat het schip zou zinken, besloot het op een veilige plek aan de grond te zetten. Hij heeft de Pro Patria aan de oostkust van Masnedo aan de grond gezet, bleef daar tot 14 december en bracht het schip toen naar de kade van Masnedosund waar het voorlopig werd gerepareerd. Verdere reparatie werd te Halmstad verricht, waar het tot 24 januari bleef liggen. Oordeel van de Raad is dat het aan de grond lopen van de Pro Patria te wijten is aan het afslaan van de motor in nauw vaarwater, bij zeer slecht weer en het niet houden van het anker. Het afslaan van de motor vindt zeer vermoedelijk zijn oorzaak in het feit, dat de door Duitsers tijdens de bezetting aangebrachte olietank te klein is, zodat deze geregeld en ook bij slechte weersomstandigheden uit vaten moest worden bijgevuld waarbij de mogelijkheid dat er water in de tank komt niet is uitgesloten nu de opening van de vulpijp vrijwel gelijk met het dek ligt. Van enige tekortkoming van kapitein Thomas is niet gebleken. Integendeel is de Raad van oordeel, dat hij, ter plaatse goed bekend zijnde, met beleid heeft gehandeld door het schip, dat na de stranding zoveel water maakte dat gevaar voor zinken te duchten was, in de nabijheid op een beschutte plaats met gunstige bodem aan de grond te zetten. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 18 november 1946. Opm.: Het schip was voorzien van een geldig certificaat van deugdelijkheid. Dat het schip, door de Duitsers uitgerust op een wijze, welke niet geheel voldeed aan de Schepenwet toch heeft mogen uitvaren, vindt zijn oorzaak in het feit, dat na de bevrijding de middelen tot verbetering niet direct voor handen waren en er een zeer grote behoefte aan scheepsruimte bestond.
1948-03-25: Op 25-03-1948 als GEJA, zijnde een stalen motorschip, groot 371.33 m3 bruto inhoud volgens meetbrief Groningen d.d. 27-10-1927 no. 2606, liggende te Delfzijl, door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 2339 Z GRON 1948 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant stuurhut, 0.98 m. uit hekplaat, 1.20 m. uit lengteas en 1.20 m. boven dek.(Opm.: De oude merken 560 Z GRON 1927, noch andere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan zijn gevonden.)
1948-05-11: NvhN 11-05-1948: Het te Groningen thuisbehorende motorschip „GEJA" (kapitein Fekkes) ex„PRO PATRIA", is op weg van Holmsund (Zweden) naar Zaandam, ter hoogte van Palerö op de stenen gelopen. Het schip maakt geen water en men is bezig de deklast hout te lichten en de „Geja" daardoor vlot te krijgen.
1953-11-20: Eemsbode 20-11-1953: Aanvaring in de haven. Het m/s.”GEJA” van kapt J. Fekkes kwam donderdagmiddag bij het verhalen van de kade naar de nieuwe steiger in aanvaring met het aldaar liggende Duitse m/s ”Heimkehr”. Het dek van de Heimkehr werd ernstig opgebogen terwijl tevens belangrijke schade aan de railing ontstond. De Geja liep slechts weinig schade op. Experts zullen een nader onderzoek instellen. De aanvaring werd veroorzaakt doordat de motor van de Geja plotseling weigerde.
1956-10-16: NvhN 16-10-1956: M.s. GEJA naar Duitsland verkocht. Het te Delfzijl thuisbehorende motorschip GEJA van de heer J. Fekkes is verkocht aan kapitein Steffens te Stade (Duitsland). De GEJA (ex PRO PATRIA) werd in 1927 gebouwd bij de scheepswerf H. P. J. Thiecke te Martenshoek en meet plm. 155 ton deadweight. Het schip behoort tot het type wadvaarder en is voorzien van een 80 p.k. motor. De nieuwe naam van het schip wordt MARIE STEFFENS.
1960-01-17: 17-01-1960 M/S MARIE STEFFENS uit Hamburg, 128 B.R.T. Tijdens de reis van Hamburg naar Kastrup met een lading sulfaat aan de grond gelopen bij Søborg Huse in mistige weersomstandigheden. Nadat een deel van de lading was gelost is het schip weer vlot gebracht.
1987-00-00: Staat in LR 1987 met een ander IMO nummer namelijk 9137249.
1991-01-00: Final Fate:
In 01-1991 in Hamburg om gesloopt te worden door Eisen Metall A.G. (Aanvang sloop 02-1991)

Afbeeldingen


Omschrijving: Pro-Patria 1927
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Pro-Patria 1927
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Van links naar rechts Elma 1931, Pro Patria 1927, Horizon 1925, Immanuel 1925 en de Annegiena 1931
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Pro-Patria 1927
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving:
Gemaakt door: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving:
Gemaakt door: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: Marie Steffens (ex Geja ex Pro Patria)
Gemaakt door: Unknown
Algemene informatie

 

NNO 110548
Het  te Groningen thuis behorende motorschip GEJA (kapitein Fekkes) ex-PRO PATRIA, is op weg van Holmsund (Zweden) naar Zaandam, ter hoogte van Palerö op de stenen gelopen. Het schip maakt geen water en men is bezig de deklast hout te lichten en de GEJA  daardoor vlot te krijgen.