Inloggen
PRINS FREDERIK - ID 5280

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1882
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Passenger-/cargovessel
Type Dek: Spar deck
Masten: Three masts
Material Hull: Iron
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: John Elder & Co., Glasgow, Great Britain
Werfnummer: 260
Date Laid Down: 1881-00-00
Launch Date: 1882-02-22
Delivery Date: 1882-05-00
Technical Data

Engine Manufacturer: John Elder & Co., Glasgow, Great Britain
Motor Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power: 2000
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: Boilers: 2 double ended scotch boilers, 6 furnaces each. Engine: Bunkers: 607 tons of coal / consumption 28 tons/day.
Speed in knots: 11.5
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 3070.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 2063.00 Gross tonnage
Deadweight: 3000.00 tons (oude meting)
Bale: 124800 Cubic Feet
 
Length 1: 106.68 Meters Registered
Beam: 12.01 Meters Breadth, moulded
Depth: 9.40 Meters Breadth, moulded
Draught: 6.46 Meters Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
65 25 0 70 0 160
Configuration Changes

Datum 00-00-1881
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: Ordered: 1881, Contract price: ƒ 954,000.-

Het schip werd vernoemd naar Prins Frederik (1797 - 1881), broer van koning Willem II.

Decks: Tween deck, main deck and spar deck
Depth to tent deck: 30,8 ft.

WT bulkheads: 6.

Hatches: 3.

Rigging: 2x Fore topmast staysail,
Fore sail, lower- and upper fore topsail,
Gaffsails and gaff topsails to all masts.

Crew: 65 persons.Datum 00-00-1888
Type: Remeasurement
Omschrijving: Tonnage became: 2997 BRT, 1909 NRT.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1882
Datum agenda: 1882-04-00
Register nr: 0
Scheepsnaam: PRINS FREDERIK
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Vries & Co., de
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: x
Opmerkingen: ja, verlenging voorlopige zb
1882-05-08, verlenging voorl zb80-

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1882-05-00 PRINS FREDERIK
Manager: N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PQRJ

Ship Events Data

1888-05-30: Op weg van Marseille naar Amsterdam met een lading stukgoed en geen passagiers, tijdens mist te 08.00 uur bij Kaap Ceuta in de Straat van Gibraltar gestoten tegen de rotsen waardoor roer en de achtersteven zwaar beschadigd werden, tevens was de machine beschadigd. Afgebracht door twee sleepboten en voor Gibraltar ten anker gebracht. Een deel van de lading werd te Gibraltar gelost, later weer ingenomen. Op 12 juli 1888 vertrokken van Gibraltar gesleept door de Nederlandse sleepboot HERCULES en 25 juli te IJmuiden aangekomen. Vervolgens naar de Koninklijke Fabriek te Amsterdam voor herstel.
1890-06-25: Final Fate:
Op 25 juni 1890 op reis van Southampton naar Gibraltar in dichte mist in de Golf van Biskaje, na aanvaring met het Britse s.s. MARPESSA (1889 / 1.671 brt), gezonken. Hierbij kwamen zeven opvarenden om het leven.
HND 280690
Blijkens een heden ontvangen Reuter telegram uit Falmouth is aldaar binnengekomen het stoomschip MARPESSA, uit Taganrog, met de kapitein, de bemanning en 93 passagiers van het Nederlandse stoomschip PRINS FREDERIK, hetwelk op de reis van Southampton naar Java tijdens een zware mist met genoemde MARPESSA in aanvaring is gekomen en gezonken. Een luitenant en vijf soldaten zijn bij deze ramp verdronken. Gelijk men weet, was de PRINS FREDERIK verleden zaterdag 21 dezer uit Amsterdam vertrokken. De lijst van passagiers bevat de volgende namen: A. Voorsluijs van Elk en Mej. M. Voorsluijs van Elk, H. van Wijk, H.A. Kooy en echtg., C.W. Gelderman, Mevr. L.M. Steevert, geb. Klaarwater, en dochter, Mej. C.W. Langerberg, A.J. Dozij, H.W.A. Versnel, D. van der Paardt, Mej. E. Niemeijer, benevens Zr.Ms. troepen. De familiën Groothoff, Enderle, Bär, Salomonson, Stibbe, Van Oijen, Keyman en Van Stockum zouden zich eerst te Genua inschepen. Van de directie der maatschappij ontvangen wij nader de volgende mededeling: Bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland is telegrafisch bericht ontvangen van kapitein Visman uit Falmouth, dat haar stoomschip PRINS FREDERIK de 25e juni 's avonds 10 uur bij mist door aanvaring met de MARPESSA, van London, in de Golf van Biscaye gezonken is. De opvarenden zijn gered, met uitzondering van één officier van de landmacht en zes mindere militairen, wier namen zo spoedig mogelijk aan de dagbladen zullen worden medegedeeld.
NRC 010790
Rotterdam, 30 juli. Betreffende het verongelukken van het stoomschip PRINS FREDERIK in de golf van Biscaye door de aanvaring met het stoomschip MARPESSA, ontlenen wij aan een der Engelse bladen nog het volgende:
Ten tijde der aanvaring was het stoomschip zachtjesaan stomende (easy) en bevond, terwijl het mistig was, kapitein Visman, benevens de opper- en derde stuurman, zich op de brug. Een stoomfluit werd gehoord op de stuurboordboeg, welke ogenblikkelijk gevolgd werd door het geluid ener stoomfluit recht vooruit, dat men vermoedde van een ander stoomschip afkomstig te zijn.
De gezagvoerder gaf order om het roer aan bakboord te leggen ten einde ruimte te geven, toen op eens de PRINS FREDERIK met een vreselijk geweld in de midscheeps werd aangevaren, waardoor het tot in de helft van het dek werd doorgesneden. Er werd geen licht gezien, als juist een paar seconden voordat de aanvaring plaats vond. De zee stroomde door de vreselijke grote opening, door de aanvaring veroorzaakt, de machinekamer en het achterruim binnen. Bij het peilen der pompen ontdekte men onmiddellijk, dat het stoomschip reddeloos verloren was. De helft der manschappen bevond zich op het dek, en de passagiers en militairen onder dek en in de hutten. Onmiddellijk stroomden deze op dek, doch er was geen paniek en de gegeven bevelen werden onmiddellijk gehoorzaamd.
De boten werden snel en met de grootste orde te water gelaten, waarin zich, naar men meende, al de opvarenden begaven, doch zoals later bleek werden de tweede luitenant van Wijk en zes militairen vermist (reeds door ons vermeld). Ook de gezagvoerder van de MARNESSA, kapt. Geary, had zijn stoomschip, dat zwaar beschadigd werd door de aanvaring, in de boten verlaten, terwijl hij bevreesd was dat het zou zinken. Toen men echter bevond dat het drijvende bleef, begaven zij zich weder aan boord, waarna de schipbreukelingen van de PRINS FREDERIK op de MARPESSA werden opgenomen.
Nadat allen aan boord waren, werden van de MARPESSA nog twee boten afgezonden om naar de vermisten te zoeken, doch deze keerden terug zonder iets van hen te hebben kunnen ontdekken.
Twee boten van de PRINS FREDERIK werden vermoedelijk door de aanvaring verbrijzeld, en zes boten van de PRINS FREDERIK werden tot veiligheid voor het groot aantal schipbreukelingen door de MARPESSA op sleeptouw meegenomen en liggen nu te Falmouth in de haven.
De dames werden onder dek gehuisvest, terwijl de overige schipbreukelingen zo goed mogelijk op dek werden geborgen. De MARPESSA, waarvan, zoals reeds vermeld werd, veel lading werd overboord geworpen, had gelukkig behalve enige uren regen over het
algeheel op de reis tot Falmouth fraai weer. De gezagvoerder en de officieren en passagiers zijn gelogeerd in het Royal hotel, de overige manschappen in het Voss Marine hotel, en de soldaten werden in het Pendenhis kasteel ingekwartierd.
PGC 250790
Londen, 22 juli. In de Admirality-Division werd de zaak behandeld der aanvaring tussen de stoomschepen PRINS FREDERIK en MARPESSA, tengevolge waarvan de eerstgenoemde de 25e juni in de Golf van Biscaye, ongeveer 70 mijlen ten Z.W. van Quessant is gezonken.
De gezagvoerder verklaart als volgt: Het stoomschip PRINS FREDERIK was bestemd van Amsterdam naar Java, laatst van Southampton, en koerste met de wind Z.W. met fraai weder Z.W. ¼ W., met de machine, dewijl het mistig was half kracht stomende en makende ongeveer 7 mijlen per uur. Een stoomfluit werd gehoord - zoals later bleek van de MARPESSA - op de stuurboordsboeg en op betrekkelijk verre afstand. De stoomfluit van de PRINS FREDERIK antwoordde daarop met een lange aanhoudende stoot. Het roer werd toen aan stuurboord gedraaid en tevens twee korte stoten met de fluit gegeven, en veranderde het schip toen twee streken van koers, waarna de machine gestopt en later met volle kracht achteruit werd gewerkt. Tevens werd de stoomfluit bijna aanhoudend gaande gehouden. Er werd slechts een vaart van ongeveer 3 mijlen in het stoomschip gehouden, juist voldoende om te sturen. Toen werd de stoomfluit van de MARPESSA voor de tweede maal gehoord en zag men tezelfdertijd het toplicht van de MARPESSA ongeveer vier streken op de stuurboordsboeg op een afstand van 350 à 500 voet. Men zag toen dat de MARPESSA op de stuurboordszijde van de PRINS FREDERIK zou aanlopen. Om zulks te vermijden werd onmiddellijk “full speed” gecommandeerd, doch voor dat zulks op de vaart van de PRINS FREDERIK van uitwerking kon zijn, kwam de MARPESSA met grote spoed en waarschijnlijk met bakboordsroer in aanvaring met de PRINS FREDERIK, die aan stuurboordzijde ter hoogte van de machinekamer werd aangevaren en daardoor gezonken is, waardoor 7 militairen, waronder een officier, het leven verloren.
De gezagvoerder van de MARPESSA verklaarde het volgende: Het stoomschip MARPESSA, groot 1071 register ton, was op de reis van Taganrog naar Duinkerken met een volle lading tarwe. De equipage bestond uit 21 koppen. De gestuurde koers was NO/2.0 per kompas. Het weder was mistig, doch was de maan nu en dan zichtbaar. Men stoomde slechts ongeveer 3 mijl vaart. De stoomfluit van de PRINS FREDERIK werd gehoord een weinig op de bakboordsboeg, onmiddellijk werd de machine van de MARPESSA gestopt, en daarna met volle kracht achteruit gewerkt, terwijl drie korte stoten op de fluit werden gedaan. Bijna onmiddellijk nadat de stoomfluit van de PRINS FREDERIK werd gehoord zag men het toplicht en het groene licht van dat vaartuig op 350 à 400 yards afstand op een streek aan bakboord van de MARPESSA. Men zag de PRINS FREDERIK naderen met grote spoed en ogenschijnlijk met het roer aan stuurboord. Kort daarna voer het met de stuurboordzijde tegen de boeg van de MARPESSA, waardoor deze beschadigd werd.
De zitting werd verdaagd.Gezagvoerders

Datum vanaf: 1882
Kapitein: Berkelbach v.d. Sprenkel, R.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1883
Kapitein: Bruyns, A.G.M.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1884
Kapitein: Graadt van Roggen, J.F.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1889
Kapitein: Bakker, Cornelis Anes
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 899
Overige informatie: (1841 - 1910) woonde op Terschelling

Datum vanaf: 1890
Kapitein: Visman, K.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving:
Gemaakt door: Unknown
Bronnen


Jaar: 1944
Bron: Documentation of Shipowner
Omschrijving: Vlootoverzicht, gemaakt bij de SMN te Amsterdam, afdeling dislocatie, in mei 1944.

Jaar: 2003
Bron: Book
Omschrijving: De Eeuw van de Nederland, door A.J.J. Mulder, H.J. Legemaate, J. Nierop, D. Pilkes, Asia Maior te Zierikzee, ISBN 90 74861 21 0.

Jaar: 1983
Bron: Personal Documentation
Omschrijving: Notes of mr. F.G.E. Moll (1898-1983).