Inloggen
PITERDINA - ID 5174


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1928
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5368469
Nat. Official Number: 1061 Z GRON 1928
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: J.J. Pattje & Zonen, Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 138
Delivery Date: 1928-12-04
Technical Data

Engine Manufacturer: Schiffswerft 'Linz' A.G., Linz, Austria
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 100
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Climax gloeikop, 13 3/8-14 15/16
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 149.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 72.00 Net tonnage
Deadweight: 190.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 7400 Cubic Feet
Bale: 7000 Cubic Feet
 
Length 1: 32.75 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.00 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.90 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.20 Meters Depth, moulded
Draught: 2.00 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1936
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 3 cil 120 Pk Industrie nr. 3045 Type 3VD6.

Datum 00-00-1958
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 3 cil 180 Pk Gamma Type (255x400) Kn.

Datum 00-00-1980
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Omgebouwd tot zandzuiger.

Ship History Data

Date/Name Ship 1928-12-04 PITERDINA
Manager: Sybren Stienstra, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Sybren Stienstra, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PQJL

Date/Name Ship 1932-07-31 PITERDINA
Manager: N.V. Rotterdamsche Scheepshypotheekbank, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Scheepshypotheekbank, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PQJL

Date/Name Ship 1932-08-01 KETTY
Manager: Teije Fekkes, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Teije Fekkes, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFJI

Date/Name Ship 1933-09-25 KETTY
Manager: N.V. Rotterdamsche Scheepshypotheekbank, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Scheepshypotheekbank, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PFJI

Date/Name Ship 1934-05-31 WILLY
Manager: Essel Klugkist, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Essel Klugkist, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Additional info: Tijdelijk uit de zeevaart.

Date/Name Ship 1936-05-09 KONINGSDIEP
Manager: Jan Arend Vos, Hoogkerk, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Arend Vos, Hoogkerk, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogkerk / Netherlands
Callsign: PFKZ

Date/Name Ship 1951-06-01 TRINE
Manager: Christian P. Nyborg & E. Sørensen, Aalborg, Denmark
Eigenaar: Christian P. Nyborg & E. Sørensen, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: OYAF

Date/Name Ship 1960-00-00 TRINE
Manager: Fru Anika Nyborg & E. Sørensen, Aalborg, Denmark
Eigenaar: Fru Anika Nyborg & E. Sørensen, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: OYAF

Date/Name Ship 1962-00-00 TRINE
Manager: Erland Sørensen, Aalborg, Denmark
Eigenaar: Erland Sørensen, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: OYAF

Ship Events Data

1928-11-13: Op 13-11-1928 als PITERDINA, zijnde een motorzeilschip, groot 421.24 m3, liggende te Waterhuizen, door H. Mulder, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Sijbren Stienstra, schipper te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1061 Z GRON 1928 op het achterschip, voorkant lichtkap motorkamer.
1928-12-00: NRC 05-12-1928: Delfzijl, 4 december. Het nieuwe motorschip 'PITERDINA', groot 264 m3 netto en voorzien van eeen 100 PK Climax motor is alhier aangekomen. Het schip is gebouwd voor rekening van kapitein Stienstra op de werf van de heer A. Pattje te Waterhuizen.
1928-12-04: NvhN 05-12-1928: Delfzijl, 4 Dec. Heden heeft met goed gevolg op de Eems proef gestoomd, het nieuwgebouwde tweemastmotorschlp „Piterdlna", Het is gebouwd op de werf van de Gebrs. Pattje, te Waterhuizen, bij Gron. voor rekening van kapt. S. Stienstra, te Groningen. Het schip, groot 204 kub. M. netto, is voorzien van een 100 p.k. Climax motor, waarmee het een snelheid van 7mijl behaalde. Op het voordek van dit schip is een 6 p.k. Climax dekmotor opgesteld, welke dienst zal doen bij het laden en lossen. Het is gebouwd onder klasse Bureau Veritas voor de groote kustvaart en is beladen met steenen van Groningen, met bestemming Hamburg. Het geheel werd met volle tevredenheid door den kapitein overgenomen,
1929-08-07: Voorwaarts 12-08-1929: PITERDINA. Stockholm, 7 Aug. Het Nederl. motorzeilschip PITERDINA uit Groningen is in de nabijheid van Kladesholmen gestrand. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.
1931-06-15: Voorwaarts 15-6-1931: PITERDINA. Rotterdam, 15 Juni. Het Nederlandsehe motorschip PITERDINA is gisternamiddag van Holtenau te Hoek van Holland aangekomen met motorschade. De schade werd inmiddels gerepareerd en het schip vertrok binnendoor via Antwerpen naar Paris.
1932-04-13: NvhN 13-04-1932: Openbare verkooping bij wijze van aanbiedingen en openbaar opbod van het (Nederlandsche) Koopvaardijschip „PITERDINA", thans gemeerd in de haven te Nieuwpoort, op Maandag 25 April 1932, om 2 uur stipt namiddags. Ter plaats alwaar voormeld vaartuig gemeerd is, in de haven te Nieuwpoort, zal er door het ambt van Deurwaarder Merlevede, overgegaan worden tot de verkooping bij rechtsmacht van: Het Nederl. staalijzeren Motorzeilschip „PITERDINA", bestemd om te worden gebezigd voor de zeevaart, gebouwd in het jaar 1928 op de werf van J. J. Pattje en Zonen te Waterhuizen, met een bruto inhoud van vier honderd een en twintig en vier en twintig-honderdste kubieke meter, gemerkt 1061 Z. Gron 1928, hebbende een dek en twee masten, voor volkslogies en ballasttank, verder een laadruim, een machinekamer, waarin een Climax motor van honderd paardenkracht is geplaatst en daarachter een watertank, hebbende het schip voorts een salonroef met dekhut en stuurhuis aan het dek, wordende het schip mechanisch voortbewogen door een schroef, zijnde een motorschip met hulpzeiltuig, met al de toebehooren, apparaten en scheepswant, volgens opgemaakte inventaris. Het vaartuig mag bezocht worden door de belanghebbenden op eigen risico, terwijl tevens inlichtingen zijn te bekomen ten kantore der N.V. Rotterdamsche Scheepshypotheekbank, Haringvliet 98, Rotterdam. Het vaartuig wordt verkocht onder de gewone voorwaarden en mits onmiddellijke betaling onder verhoog, in handen van den werkenden deurwaarder. En alles ingevolge opgemaakt lastboek.
1934-11-16: De Tijd 16-11-1934: Van een smokkelschip. Als een filmverhaal. Vier maanden geleden ongeveer werd in de Zeeuwsche stroomen een smokkelschip gesignaleerd, „WILLY" uit Groningen, dat de lading buitengaats overgaf aan een oud-jacht van den vroegeren Duitschen Keizer. Dit is verdwenen in de richting van België. Er moeten kisten spiritus van 95 pCt. mee gemoeid zijn. De „WILLY" is met de overgebleven lading naar Dantzig vertrokken. Op de Oostzee werd de motor onklaar en viel het de Poolsche haven Gdynia binnen. De kisten spiritus waren inmiddels overboord gezet. Na de reparatie had de gezagvoerder geen geld om te betalen, en om dit van zijn opdrachtgever, een Duitscher, los te krijgen, ging niet. Na drie maanden kwam de „WILLY" toch vrij en is nu naar Amsterdam waar beslag is gelegd gekomen. De douane beval het schip naar Rotterdam te brengen, De bemanning van Hollanders en Duitschers zal nu beslag op 't schip doen leggen teneinde iets van de gages te redden. Tegen den gezagvoerder is proces-verbaal opgemaakt.
1934-11-19: NvhN 19-11-1934: Het smokkelschip WILLY. Identiek met de Groningsche PIETERDINA. Wij hebben dezer dagen melding gemaakt van de avonturen van het smokkelschip WILLY en daarbij meegedeeld, dat wij omtrent gemelde Groningsche origine van dit schip geen nadere bevestiging konden krijgen. Thans vernemen wij van goed ingelichte zijde uit Delfzijl, dat de WILLY het Groningsche schip PIETERDINA, kapt. Klugkist, is. Het meet 200 ton en is in 1928 te Waterhuizen gebouwd. Het feit, dat het schip met spriet voer, vindt ten deele hierin een verklaring, dat de randstaten langs de Oostzee een conventie hebben gesloten, waarbij het onder hun vlag varende schepen verboden is met spriet in open zee te liggen. Nederland valt buiten deze conventie en daarom worden veelal onze schepen gebruikt, die — als ze maar drie mijl buiten de grens blijven —in de Oostzee ongehinderd met spriet mogen varen. De Nieuwe Rott. Crt. verneemt nog, in tegenstellingmet het bericht van V. D., dat tegen den schipper geen proces-verbaal wegens smokkelen is opgemaakt en ook van in beslagname van het schip niets bekend is.
1934-12-24: Nieuws van de Dag 24-12-1934: Een smokkelschip aangehouden. Na avontuurlijke reis. Het zal ongeveer vier maanden geleden zyn, dat op de Zeeuwsche stroomen werd gesignaleerd de motorschoener WILLY, thuisbehoorende te Groningen. De houding van dat scheepje gaf aanleiding te vermoeden, dat het de lading niet langs den normalen weg wenschte te lossen. Toen men aan boord ook opmerkte, dat de douane en de politie aandacht schonken, verdween de WILLY het zeegat uit. Er werd toen geconstateerd, dat buiten de 3 myls-grens lading werd overgegeven aan een tweede vaartuig, dat naar gebleken is, een oud jacht van den Duitschen Keizer moet zyn geweest. Dit laatste vaartuig is met groote snelheid, zonder dat het achterhaald kon worden, verdwenen in de richting van de Belgische kust. Men heeft later kunnen constateeren dat de lading welke werd overgenomen, bestond uit kisten spiritus van 95 pCt., een lading dus van hooge waarde en waaraan smokkelaars groote sommen kunnen verdienen. De WILLY is toen met het overgebleven gedeelte van de lading naar onbestemde plaats vertrokken. Later is gebleken, dat het via Kaap Skagen naar Danzig is gevaren om daar te trachten de spiritus aan land te brengen. Het scheepje heeft ook hier echter de vlucht moeten nemen. Op de Oostzee rondzwervende, is de motor defect geraakt, waardoor het hulpeloos was. Met een klein zeil aan den korten mast wist de WILLY de Poolsche havenstad Gdynia te bereiken. Men had intusschen de voorzichtigheid betracht, door de kisten spiritus overboord te gooien. In deze haven is gerepareerd, maar toen het op betalen aankwam, had de gezagvoerder geen geld. Pogingen door hem aangewend om dat te krijgen van zyn opdrachtgever, een Duitscher, hadden geen resultaat. Deze heeft wel de opbrengst van de smokkelwaar ontvangen, maar meende dat hy overigens met het schip niets had te maken. Ook de kapitein van de WILLY heeft tot op dit oogenblik nooit een cent ontvangen. Na drie maanden in Gdynia te hebben gelegen, is het tenslotte toen gelukt vrij te komen. Er werd een lading hout ingenomen en daarmede werd de reis naar het vaderland aanvaard. 16 Nov jl. is de WILLY via het IJselmeer naar Amsterdam gekomen. Onmiddellijk heeft de politie beslag gelegd op het scheepje. Ook de douanen hebben een onderzoek ingesteld en deze laatsten hebben bevolen de WILLY naar Rotterdam te brengen, waar een einde zal worden gemaakt aan dit smokkelschip, dat ook reeds eerder zich met smokkelen heeft beziggehouden. Een einde, omdat de bemanning, bestaande uit Hollanders en Duitschers, vermoedelyk beslag zal leggen op het schip, daar de gezagvoerder geen geld heeft om de gages te betalen. Tegen den gezagvoerder zelf is proces-verbaal opgemaakt wegens smokkelen, waarvoor hy vermoedelyk met de gevangenis zal kennis maken.
1938-01-05: NvhN 05-01-1938: De sleepboot Franziska, die een sleepschip van Statenzijl naar hier zou brengen en die derhalve gisteren van hier derwaarts vertrok, kon wegens het vele drijfijs Statenzijl niet bereiken. In verband hiermede zal het m.s. KONINGSDIEP, dat te Nieuwe Schans zou laden, niet derwaarts vertrekken. Het schip zal de lading hier innemen.
1939-02-23: De Telegraaf 27-02-1939: Koningsdiep. Londen. 27 Febr. Het Nederiandsche m.s. "KONINGSDIEP"', dat nabij Ancona was gestrand, is op 23 dezer door het bergingsvaartuig "Hertha" vlot gesleept, nadat de lading steenen was gelost. Het schip wordt thans naar Stralsund gesleept, waar het zal worden gerepareerd. De "Koningsdiep'' schijnt aanzienlijk te zijn beschadigd.
1939-03-19: Maasbode 19-03-1939: Delfzijl, 17 Maart. Het te Hoogkerk thuisbehoorende motorschip KONINGSDIEP, kapt. Vos, dat nabij Stralsund strandde, werd hier heden door de sleepboot Nederland binnengesleept met ernstige bodemschade en met verlies van roer. Het schip zal binnendoor van hier naar Capelle a/d IJsel vertrekken om daar de schade te herstellen.
1939-04-20: Utrechts Volksblad 20-04-1939: Oude smokkelzaak voor het Hof. Schipper van smokkelschip staat terecht; drankkoning „Al Capone” bleef op de achtergrond. Eis tegen verdachte: half jaar. Den Haag, — Woensdag. In de nacht van 14 op 15 Juni 1934 voer de motorboot „Hercules" van Kadzand uit naar het buiten de territoriale wateren liggende motorschip „WILLY", vanwaar men 5000 liter spiritus clandestien overbracht naar de Nederlandse kust. Dit ging als volgt in zijn werk. De met spiritus gevulde bussen waren in grote kisten gepakt. Deze kisten nu liet men in zee in een net zakken en dit net sleepte de „Hercules" achter zich aan en bracht het naar het Nederlandse strand, op een plaats welke door een wit lichtje was aangeduid. De volgende avond werd het spel herhaald. De kust was toen echter onveilig en het witte lichtje liet zich niet zien. De bemanning van de „Hercules" wist toen niet, waar ze het net met de verboden lading moest neerleggen en ze liet alles in zee zakken. Eerst jaren later kwam dit misdrijf uit. De kapitein van de „Hercules", de 45-jarige schipper H. S., die thans in IJmuiden het vissersbedrijf uitoefent, moest zich voor de Middelburgse rechtbank verantwoorden, evenals degeen, die het hele complot op touw had gezet, zekere E. D., die het vonnis niet afwachtte, maar naar België vluchtte. S. werd tot tweemaal twee maanden gevangenisstraf veroordeeld, D. tot gevangenisstraffen van twee en zes maanden, welke hij echter nooit uitgezeten heeft. De „Hercules" werd verbeurd verklaard. S. stond heden in hoger beroep voor het Haagse gerechtshof terecht. Hij legde een volledige bekentenis af. De rijksadvocaat mr. C. R. C. Wijckerheld Bisdom, zeide in zijn requisitoir, dat z.i. de rechtbank op onjuiste gronden hier twee straffen heeft opgelegd. Volgens de algemene wet wordt poging tot frauduleuze invoer en het misdrijf zelf als een delict beschouwd, weshalve dan ook een straf zal moeten worden opgelegd. Deze straf moet evenwel zeer gevoelig zijn, gezien het verleden van verdachte, gezien de ernst Van dit feit. Voor niet minder dan ƒ20.000 is de Nederlandse Staat benadeeld. Mr. Wijckerheld Bisdom adviseerde tot oplegging van de maximumstraf, waarna de advocaat-generaal, mr. L. B. J. Vermeulen zes maanden gevangenisstraf vorderde.
1939-12-27: Op 27-12-1939 als KONINGSDIEP, zijnde een motorschip, groot 421.24 m3 bruto inhoud volgens meetbrief Groningen d.d. 18.10.1928 no. 2639, liggende te Wartena, door S. de Jong, scheepsmeter te Amsterdam, opnieuw van hetzelfde brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1061 Z GRON 1928 op het achterschip S.B. zijde in de achterkant van de roef, 1.40 m. van de hekplaat, 1.20 m. uit de hartlijn en 0.80 m. boven dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen andere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)
1940-05-00: Was tijdens WO II in bezet gebied. 18 Oktober 1942 door de Duitsers gevorderd en in dienst voor de vaart op Noorwegen. In 1945 weer terug aan de eigenaar.
1950-02-14: Gestrand op de Richel (tussen Terschelling en Harlingen). Ze was op reis van Hull naar Denemarken met een lading cokes. 18 Februari door Doeksen vlotgebracht.
NvhN 15-02-1950: De KONINGSDIEP aan de grond. In de nacht van Zondag op Maandag is het 200 ton metende Groninger kustvaartuig „KONINGSDIEP" van de rederij J. H. Vos te Hoogkerk in het Schuitengat bij Vlieland bij hoog water aan de grond gelopen. Bij laag water kan de uit vijf koppen bestaande bemanning rond het schip lopen. Het schip was met een lading cokes op weg van New Castle naar Svendborg in Denemarken, doch zou Delfzijl aandoen voor het aan boord nemen van enkele machineonderdelen. Gewacht zal moeten worden op hoog tij of men zal de lading van boord moeten halen teneinde het schip vlot te krijgen. Vandaag zullen experts naar de „KONINGSDIEP" gaan om over de wijze van vlot maken te beslissen. De sleepboot „Stortemelk" van de rederij Doeksen te Terschelling is in de nabijheid om zo nodig assistentie te verlenen.
1950-05-06: Leeuwarder Courant 06-05-1950: De „KONIGSDIEP" is hersteld. Medio Februari liep het Ned. m.s. „KONINGSDIEP" van het scheepvaartbedrijf Vos te Hoogkerk, van New Castle met een lading cokes op weg naar Svendborg in Zweden, in het vaarwater Vliestroom op de Richel aan de grond. Nadat het schip was vlot gekomen, is het voor belangrijke reparaties naar de scheepswerf „Welgelegen" te Harlingen doorgevaren. „KONINGSDIEP" had vooral ernstige huid- en bodemschade, terwijl ook de motoren onder handen zijn genomen. De lading cokes is inmiddels uit de twee lichters weer in het schip geladen, en Vrijdag heeft de „KONINGSDIEP", na een oponthoud van ruim twee maanden, de reis naar Svendborg vervolgd.
1979-00-00: Gekocht door Tons Jean Brunes, Struer (Denemarken) en verbouwd tot stenenvisser met nummer Stf 20.
1984-08-00: Final Fate:
Gesloopt door Br. Anda te Hundvag (Stavanger), andere bronnen zeggen: te Naantali, Finland door Nater O/Y.

Afbeeldingen


Omschrijving: 'Koningsdiep' bj 1928 (ex 'Piterdina')
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Trine 1928 ex Koningsdiep ex Willy ex Ketty ex Piterdina
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Trine 1928 ex Koningsdiep ex Willy ex Ketty ex Piterdina
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Trine 1928 - Stf 20 ex Koningsdiep ex Willy ex Ketty ex Piterdina
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Trine 1928 - Stf 20 ex Koningsdiep ex Willy ex Ketty ex Piterdina
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Trine 1928 ex Koningsdiep ex Willy ex Ketty ex Piterdina, passage of the Aggersundbrigde in the Limfjord on 12-04-1978.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Mikkelsen, Bent

Omschrijving: De TRINE, nog met masten
Collectie: Lous, C.
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Kade