Inloggen
PARAMOUNT - ID 5051


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1949
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 2467 Z GRON 1949
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: Two masts
Rig: 2 winches, 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 227
Launch Date: 1949-09-03
Delivery Date: 1949-11-11
Technical Data

Engine Manufacturer: Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., Augsburg, German Federal Republic
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 395
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: MAN Type (11 1/4-16 9/16)
Speed in knots: 9.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 491.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 257.00 Net tonnage
Deadweight: 550.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 31600 Cubic Feet
Bale: 29500 Cubic Feet
 
Length 1: 49.50 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 45.81 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.23 Meters Breadth, moulded
Depth: 4.15 Meters Depth, moulded
Draught: 3.05 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1949-11-11 PARAMOUNT
Manager: Eiso Hendrik Schuur & Cornelis Lenten, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Eiso Hendrik Schuur & Cornelis Lenten, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGRB
Additional info: Elk 1/2 deel.

Date/Name Ship 1951-00-00 PARAMOUNT
Manager: N.V. Scheepvaartkantoor Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Eiso Hendrik Schuur & Cornelis Lenten, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGRB

Date/Name Ship 1955-12-16 GREENHAVEN
Manager: Anthony & Bainbridge, Newcastle on Tyne, Great Britain
Eigenaar: White Haven Shipping Company Ltd, Newcastle on Tyne, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Newcastle on Tyne / Great Britain

Ship Events Data

1949-04-05: Het schip in aanbouw wordt bij het Kadaster te boek gesteld als PARAMOUNT, eigendom van de N.V. Scheepsbouw Unie N.V. te Groningen. Voltooid 29.10.1949.
1949-09-03: NvhN 03-09-1949: Bij de N.V. Noord Ned. Scheepswerven aan het Winschoterdiep te Groningen, werd hedenmorgen met gunstig gevolg te water gelaten het nieuwe kustvaartuig „PARAMOUNT", dat werd gebouwd voor rekening van de heren Schuur en Lenten te Groningen. De „Paramount" is van het raised-quarterdek-type en meet 550 ton d.w. De afmetingen zijn: lengte over alles 49.50 m., tussen de loodlijnen 45 m., breedte 8.15 m, holte tot hoofddek 3.15 meter en holte tot raised-quarter-dek 4.15 meter. Het schip, dat van moderne navigatie-middelen wordt voorzien, wordt uitgerust met een 500 pk 8-cylinder MAN-Dieselmotor. De „Paramount" wordt gebouwd onder klasse Bureau Veritas voor de Atlantische vaart.
1949-10-29: Als PARAMOUNT, zijnde een stalen motorschip, metende 1390.55 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 7895 d.d. 27-10-1949, liggende te Groningen, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2467 Z GRON 1949 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant dekhuis op verhoogd achterdek, 2.28 m. uit hekplaat, 1.20 m. uit lengteas en 1.60 m. boven dek.
1951-12-03: NvhN 03-12-1951: OCEAAN had motorschade. De Groninger kustvaarder Oceaan kreeg gisternacht nabij de Zuidkust van Engeland motorschade. Het schip verzocht om assistentie. Een andere Groninger coaster de PARAMOUNT slaagde er in de Oceaan de haven van Southampton binnen te krijgen. De Oceaan is eigendom van de Scheepsvaart kantoor „Groningen."
1955-10-04: Het Vrije Volk 04-10-1955: PARAMOUNT zit aan de grond. De Nederlandse coaster „Paramount" (491 ton), eigendom van E. H. Schuur en C. Lenten Hzn, te Groningen, is op weg naar Amsterdam in de Stockholmer scheren op de stenen gelopen. Het schip zal een deel van de deklast overboord zetten om vlot te komen. Men wacht nog op een sleepboot die daarbij assistentie kan verlenen. NvhN 05-10-1955: Kustvaarder Paramount aan de grond en weer vlot. Dinsdagmorgen is de Groninger kustvaarder Paramount bij Stockholm aan de grond gelopen. Vanmiddag heeft een sleepboot het schip weer vlot getrokken. Er kwamen geen persoonlijke ongevallen voor. De Paramount was met een lading hout onderweg van Kalajoki in Finland naar Amsterdam, toen zij Dinsdagmorgen vroeg vast liep op het eiland Tjarven in de buurt van Stockholm. Omtrent de oorzaak is niets bekend. Vanmiddag heeft een sleepboot de Groninger kustvaarder weer vlot getrokken. De Paramount is nu op weg naar Stockholm voor bodeminspectie. Verwacht wordt, dat het schip zijn reis naar Amsterdam spoedig kan voortzetten. De Paramount werd in 1949 gebouwd.
NvhN 22-11-1955: De stranding van de Paramount. Bejaarde kapitein lette niet op kustlicht. Een berisping was de straf die de inspecteur-generaal voor de Scheepvaart, de heer J. Metz, aan de Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam vroeg uit te spreken tegen de grijze kapitein van de kustvaarder Paramount, de 61-jarige J. J. uit Groningen, die volgens de inspecteur mede schuldig moet worden bevonden aan de stranding van zijn schip op 4 October j.l. in de Stockholmer scheren. De hoer Metz voegde er direct aan toe, dat hij een veel hogere straf zou hebben gevraagd, indien de gezagvoerder niet zulk een lange diensttijd achter de rug had. Hij vaart sinds 1918 als kapitein en is nog nimmer met de Raad in aanraking geweest. Het schip was in October j.l. met een lading hout op weg van een Finse haven naar Rotterdam. Ondanks het ruwe weer heeft de kapitein niet de op de kaarten aangegeven route, doch een kortere en moeilijker weg gevolgd. Daarbij heeft hij een lichtboei gepeild en niet gelet op het kustlicht, dat voor hem een gevaarlijke zone aangaf. De kapitein gaf als reden op, dat hij op dat tijdstip niet geheel gezond was. Het schip strandde en maakte water. Met behulp van een bergingsvaartuig en met motor- en stoompompen is het vaartuig naar Stockholm gebracht, waar een noodreparatie is verricht.
De Raad zal later schriftelijk uitspraak doen.
Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van donderdag 22 december 1955, no.249
No.97 Uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart inzake de stranding van het motorschip „Paramount" in de Stockholmer Scheren nabij Tjarven. Betrokkene: de kapitein J. Jonk. Op 4 oktober 1955 is het motorschip „Paramount" op de reis van Kalajoki naar Rotterdam in de Stockholmer Scheren nabij Tjarven gestrand. In overeenstemming met het voorstel van de inspecteur-generaal voor de scheepvaart besliste een commissie uit de Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij artikel 29 der Schepenwet, dat de raad een onderzoek zou instellen naar de oorzaak van deze stranding en dat het onderzoek tevens zou lopen over de vraag of niet deze stranding mede te wijten is aan de schuld van de kapitein van de „Paramount", J. Jonk, wonende te Groningen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden ter zitting van 22 november 1955, in tegenwoordigheid van de inspecteur voor de scheepvaart J. Metz. De raad nam kennis van de stukken van het voorlopig onderzoek der Scheepvaartinspectie, waarbij een proces-verbaal van het verhoor van de kapitein van de „Paramount", zomede van de te Stockholm en te Rotterdam afgelegde scheepsverklaringen, benevens het scheeps- en machinedagboek en de gebruikte Duitse kaart no. 208: Stockholmer Scheren, en hoorde de kapitein, voornoemd, als betrokkene buiten ede. De voorzitter zette de betrokkene, aan wie voormelde beslissing was meegedeeld, doel en strekking van het onderzoek uiteen en gaf hem gelegenheid tot zijn verdediging aan te voeren hetgeen hij daartoe dienstig achtte, hem daarbij het laatste woord latende. Uit de verklaringen en bescheiden is de raad het volgende gebleken: Het motorschip „Paramount" is een Nederlands schip, toebehorende aan rederij E. H. Schuur en C. Lenten, te Groningen. Het meet 491 brutoregisterton en wordt voortbewogen door een 390 pk motor. Na te Kalajoki een volle lading gezaagd hout te hebben geladen, waarvan 48 standaard aan dek was gestuwd, vertrok de „Paramount" op 2 oktober 1955, te 6.15 uur, vandaar met bestemming Amsterdam of Rotterdam. De diepgang was bij vertrek vóór 27 dm, achter 31 dm. De bemanning bestond, inclusief de kapitein, uit 7 personen. De kapitein, die reeds sinds 1918 in die rang vaart, had op 14 september 1955 het bevel over de „Paramount" verkregen. Het schip had vóór vertrek twee dagen gewacht op beter weer om de reis te beginnen. Het was op 2 oktober goed weer met goed zicht; de wind was N.N.W. 5—6, de zee dooreenlopend. De kompassen wezen goed aan; er werd steeds op het stuurkompas gepeild. Op 2 oktober, te 16.53 uur, werd Ostra Kvarken-v.s. op korte afstand gepasseerd. Op 3 oktober, te 19.33 uur, werd Understen op circa 1 mijl afstand gepasseerd. Het weer werd minder goed, de lucht was bedekt en men had af en toe regenbuien. De wind was Z.Z.W. 5—8, men had een hoge en wilde zee, waardoor het schip zwaar werkte en veel water overnam. Te 0 uur van 4 oktober werd het licht van F!otjan 108° r.w. en dat van Logskar 80° r.w. gepeild. De kapitein nam toen de wacht over. In overleg met de stuurman besloot de kapitein, in verband met de weersomstandigheden, terug te keren en de reis te vervolgen door de Stockholmer Scheren. De kapitein liet het schip 283° r.w. voorliggen, recht op Simpnasklubb aan. Toen de kapitein te 0.50 uur het licht van de boei van de Renmaagdgrund 202° r.w. peilde, besloot hij reeds daar langs Tjarven de scheren binnen te varen. Hij zette de telegraaf op halve kracht en stuurde recht op de boei aan. Bij het afzetten van de koerslijn bleek deze ongeveer een halve mijl vrij té lopen van Tjarven; de kapitein heeft bij het koers veranderen geen aandacht besteed aan de sectoren van het vuur van Tviklova, welke goede aanwijzingen geven voor het vaarwater, dat de „Paramount" binnen zou varen. Voordat het licht van Tjarven dwars kwam, heeft de kapitein wel opgemerkt, dat het vuur van Tviklova groen was. Hij besteedde daaraan geen aandacht, maar lette meer op de gasboei, waarvan de peiling vrijwel
dezelfde bleef, zodat de kapitein vertrouwde voldoende vrij te varen van Tjarven. Te 1.30 uur liep de „Paramount" aan de grond. Het licht van Tjarven werd 115° gepeild, de afstand tot dit licht op circa 200 m geschat. Het gelukte niet met eigen middelen vlot te komen. Het schip stootte zwaar en het ruim bleek na enige tijd 10 cm water per uur te maken. Op een verzoek om hulp werd vernomen, dat te 12 uur een bergingsvaartuig zou komen. Op 4 oktober, te 12 uur, werd de bergingsboot „Hermes" vastgemaakt. De „Hermes" gaf enige pompen over. Om gemakkelijker het water uit het ruim te verwijderen, heeft men een gat gemaakt in het voorpiekschot en een zware pomp op de voorpiek laten pompen. Hoewel het ruim toen lens was, gelukte het niet tussen 15.10 en 16.10 uur het schip vlot te brengen. Er is toen besloten de deklast te werpen. Hiermee was men 5 oktober, te 2 uur, gereed. De wind was toegenomen tot N.O. 6—8 en het schip stootte zwaar. Er is daarna nog ongeveer 12 standaard hout uit het ruim geworpen. Te 12.15 uur begon de „Hermes" weer te trekken en te 12.25 uur kwam de „Paramount" vlot. Steeds pompende en begeleid door de „Hermes", voer de „Paramount" naar Stockholm en te 21.15 uur meerde de „Paramount" aldaar. Na voorlopige reparatie kon op 15 oktober, te 10.30 uur, de reis worden voortgezet. Op 22 oktober, te 15 uur, meerde de „Paramount" in de Tweede Katendrechtse haven te Rotterdam. Ter zitting verklaarde de kapitein geheel overeenkomstig het hiervóór vermelde. Hij voegde daaraan toe, dat er in totaal 124 standaard was geladen. Op 4 oktober besloot betrokkene, na overleg met de stuurman, om binnendoor te gaan; de koers werd toen 283° naar Simpnasklubb. Toen betrokkene te 0.50 uur het licht zag van de boei van Renmaagdgrund, besloot hij daarlangs naar binnen te gaan. Deze boei werd 202° gepeild en betrokkene liet deze koers sturen. Betrokkene ziet zeer goed in, dat hij beter had gedaan Tjarven aan stuurboord te houden en dus benedenwinds van dit eiland langs te gaan. Hij meende echter, dat de koers 202° hem voldoende ver van Tjarven zou houden, en heeft verder geen controle uitgeoefend. Hoewel hij tijdig het licht van Tviklova zag, heeft hij aan dit licht, dat met zijn sectoren een zeer goede leiding zou hebben gegeven, geen aandacht besteed. Het schip gierde vrij sterk. Te 1.30 uur liep het vast. Betrokkene had tevoren de Engelse zeemansgids bestudeerd. Betrokkene wijt zijn onoplettendheid aan oververmoeidheid en zijn minder goede gezondheidstoestand. Daarnevens kan hij geen reden geven, waarom hij niet op Tviklova heeft genavigeerd. De inspecteur voor de scheepvaart voert aan, dat over deze stranding weinig te zeggen valt. De kapitein geeft zelf toe, dat het beter was geweest om, toen hij op 4 oktober besloot om de scheren binnen te varen, langs Tjarven te gaan in de aanbevolen route. Vooral indien de kapitein niet geheel in orde was, had hij daartoe moeten besluiten. Zeker bij slecht weer was het beter geweest Tjarven aan stuurboord te houden. Doch ook als hij de route had gevaren benoorden Tjarven, zou hij daarvan vrij zijn gevaren, indien hij op het licht van Tviklova had gelet. Hij voer op de boei van Renmaagdgrund aan; het schip verlijerde en strandde op een steen, die speciaal in de zeemansgids wordt genoemd. Door deze stranding is ernstige schade ontstaan aan schip en lading. De kapitein is hier medeschuldig aan. De inspecteur merkt op, dat hij, indien een jonge kapitein deze fout zou hebben gemaakt, een zware straf zou hebben voorgesteld. In verband met diens jarenlange ervaring stelt de inspecteur de raad voor kapitein J. Jonk te straffen door het uitspreken van een berisping. Het oordeel van de raad luidt als volgt: Het stranden van het Nederlandse motorschip „Paramount" op zijn reis van Kalajoki in Finland naar Amsterdam of Rotterdam op 4 oktober 1955 in de Stockholmer Scheren op de rotsen nabij Tjarven moet worden geweten aan onjuiste navigatie van betrokkene. De raad wil hierbij vooropstellen, dat naar zijn oordeel betrokkene, toen hij te omstreeks 0.50 uur besloot niet bij Simpnasklubb, doch reeds eerder naar binnen te gaan en zijn koers, die gericht was op Simpnasklubb. te wijzigen, beter had gedaan een koers te nemen, waarbij hij Tjarven aan stuurboord zou laten liggen, en deze koers aan te houden totdat hij de aanbevolen route naar Stockholm zou hebben bereikt. Doch eenmaal een koers kiezend, waarbij hij Tjarven aan bakboord hield, in de richting van Renmaagdgrundlichtboei, had hij niet mogen nalaten om nauwkeurig acht te geven op de sectoren van het licht van Tviklova, wat betrokkene volgens zijn eigen opgave heeft nagelaten, daarvoor als vermoedelijke reden opgevende, dat hij zich niet geheel gezond, althans minder fit gevoelde. Had betrokkene zulks wel gedaan, dan zou hij bij raadpleging van zijn kaarten terstond hebben gezien, dat hij, om veilig langs Tjarven te varen, in de rode sector van Tviklova moest varen en niet in de groene, zoals hij nu heeft gedaan, en hij zou dan tevens hebben beseft, dat zijn schip door wind en golven om de oost werd verzet en dat zijn werkelijke koers veel dichter langs Tjarven liep dan hij veronderstelde. De koers, welke hij nu heeft gelopen, bracht het grote gevaar mee, dat de „Paramount" op de rotsen ten westen van Tjarven, waarvoor in de zeilaanwijzingen wordt gewaarschuwd, zou lopen, en zulks is ook geschied, waardoor aanzienlijke schade aan schip en lading is veroorzaakt. Hoewel de raad op grond van het vorenstaande van oordeel is, dat betrokkene in vrij ernstige mate in zijn beleid als kapitein van de „Paramount" is te kort geschoten in zijn navigatie en dat het aan de grond lopen
van dat schip aan zijn schuld is te wijten, meent de raad, rekening houdende met de lange staat van dienst van betrokkene als gezagvoerder en zijn leeftijd, daarbij mede in aanmerking nemende, dat zijn gezondheidstoestand op het ogenblik van de ramp te wensen overliet, in dit geval te kunnen volstaan met het uitspreken van een berisping. De raad straft dan ook kapitein Johannes Jonk, geboren te Delfzijl op 13 maart 1895, wonende te Groningen, door het uitspreken van een berisping. Aldus gedaan door de heren mr. G. A. Schreuder, 2de plv. voorzitter, H. A. Broere, W. F. v. Vreeswijk en A. Kunst, leden, in tegenwoordigheid van 's raads secretaris, mr. A. Boosman, en uitgesproken door voornoemde voorzitter ter openbare zitting van de raad van 22 november 1955. (Get.) G. A. Schreuder, A. Boosman.
1956-03-01: Final Fate:
Onderweg in ballast van Ballina naar Belfast in een zware storm op de rotsen bij Roaninish Island (Ierland), ten zuidwesten van Aranmore, en wrak geslagen. De bemanning werd door een helicopter gered.

Afbeeldingen


Omschrijving: De PARAMOUNT gaat op proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: PARAMOUNT op proefvaart
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: PARAMOUNT
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: World Ship Photo Library
Onderwerp: Kade

Omschrijving: PARAMOUNT op 01-06-1955
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: PARAMOUNT Sharpness
Collectie: -
Vervaardiger: Nash, Mike
Onderwerp: Havenopname