Inloggen
ANNY - ID 505


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1913-06-23 / 1920-12-03 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1913
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 7956 GRON 1913
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1913-06-23
Technical Data

Engine Manufacturer: D. & Joh. Boot N.V., Motorenfabriek 'De Industrie', Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Netherlands
Number of Cylinders: 2
Power: 85
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Industrie Type (x) Kn
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 186.02 Gross tonnage
Net Tonnage: 153.43 Net tonnage
Deadweight: 255.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 32.99 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.24 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.83 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.75 Meters Depth, moulded
Draught: 2.60 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1913-06-23 ANNY
Manager: Abraham van Dijk, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Abraham van Dijk, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NFGV

Date/Name Ship 1916-08-11 ANNY
Manager: Maatschappij Zeilschip Anny, Terneuzen, Zeeland, Netherlands
Eigenaar: Maatschappij Zeilschip Anny, Terneuzen, Zeeland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Terneuzen / Netherlands
Callsign: NFGV
Additional info: Aankoopprijs HFl. 25.000,--. Kapt. J. Kuipers

Date/Name Ship 1918-08-27 ANNY
Manager: George Wilhelm Speulman, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaartmaatschappij 'Piet Hein', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NFGV
Additional info: Aankoopprijs HFl. 73.750,--

Ship Events Data

1913-06-23: Dagregister deel 19 nummer 677, den vijf en twintigsten Juni 1900dertien. Ondergeteekende, Abraham van Dijk, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eigenaar van een stalen zeilschoenerschip genaamd “Anny”, groot bruto 526.96 kubieke meter of 186.02 tonnen van 2. 83 kubieke meter en netto 434.62 kubieke meter of 153.43 tonnen van 2.83 kubieke meter, in 1913 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van W. Rubertus Hoornschedijk, gem. Haren, thans liggende aan de werf van W. Rubertus Hoornschedijk, gem. Haren, welk schip noch in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij dezen den Heer Bewaarder der Scheepsbewijzen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijne name te willen stellen. Hoornschedijk, gem. Haren 23 Juni 1913 A. van Dijk. ( In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring no. 18 van den Scheepsmeter in het district Groningen is nevens vermeld schip gebrand met het merk 7956 GRON 1913.)
1915-02-03: Rotterdamsch nieuwsblad 03-02-1915: Bayonne, 27 Jan. Het Nederl. zeilschip Anny, 20 Jan. van hier naar Swansea vertrokken, had bij Cape Breton met zwaar stormweer te kampen waardoor deklading werd weggeslagen en zeilen verloren gingen. Het werd naderhand naar de reede van St. Jean de Luz gesleept, waar het schip nu nog ligt.
1916-10-13: Op de reis van Christiania naar West-Hartlepool (props) op 13 oktober 1916 in een W.N.W. storm met hoge zeegang gestrand op de westkust van Jutland bij Fjalstring. Dit gebeurde na 2 dagen slecht weer waarbij diverse zeilen uit de lijken waren geslagen en verspeeld, de tuigage onklaar geraakt en de deklast met sloep overboord ook overboord gingen. Het schip bleef drijven en op 11 oktober 's middags 14.00 uur kwam land in zicht. Met een gereefd gaffelzeil was het niet mogelijk om de haven te bezeilen en men besloot om ten anker te gaan in 42 vaden water. In de nacht begon het schip te drijven en na gehouden scheepsraad om 11.00 uur werd besloten de ankers te steken en met het gaffelzeil gezet strandde de schoener op 13 oktober om 15.00 uur voor Fjalstring. Er werd van de wal een verbinding gemaakt met een raketapparaat afkomstig uit Tuskjær Redningsstation waarmee de bemanning van 5 veilig aan land kwam. Op 20 November 1916 is de “ANNY” door het berginsbedrijf Em. Z. Svitzers B. E. uit Kobenhavn, vlot gebracht.
De Telegraaf 16-10-1916: De schoener „Anny” gestrand. Londen, 14 Oct. Volgens een door de Lloyds uit Lemvig ontvangen telegram is de Hollandsche schoener „Anny", geladen met heipalen, en vertrokken van Christiania, bij Fjaltring gestrand. De equipage werd gered. De schoener „Anny", kap. v. Dijk, is 13 September van West-Hartlepool te
Christiania aangekomen. De schoener had een tonnenmaat van 186 ton netto, en werd gebouwd in 1913. De „Anny" behoorde te Groningen thuis.
Rotterdamsch nieuwsblad 17-10-1916:Londen, 15 Oct. Volgens een telegram uit Lemvig is de met mijnstutten geladen en van Christiania komende Nederlandsche schoener “Anny” te Fjaltring (Noorwegen) gestrand. De bemanning is gered.
Algemeen Handelsblad 18-10-1916: ANNY. (Lemvig, 13 Oct.) De Nederl. schoener „Anny" (zie Ochtendblad 16 Oct.) bevond zich op reis van Christiania met mijnstutten naar West-Hartlepool. Het schip had, vóór het strandde, l ½ dag 3 K.M. van de kust bij Fjaltring voor anker gelegen.
Rotterdamsch nieuwsblad 21-10-1916: Lemvig, 13 Oct. De reeds gemelde Nederlandsche schoener “Anny” welke sedert 1½ dag op 3 kilometer afstand der kust bij Fjaltring voor anker lag is heden namiddag gestrand. De uit 5 koppen bestaande bemanning is door het vuurpijltoestel van het schip, dat ongeveer 80 meter van het strand ligt, gehaald . De bestemming der Anny was West Hartlepool.
Algemeen Handelsblad 24-11-1916: Anny. ( Hamburg, 22 Nov.) De bij Fjaltring gestrande Ned.schoener “Anny” (zie Avondblad 18 Oct.) is door den bergingstoomer “Aegir” vlot-en te Lemvig binnengebracht.
De Telegraaf 25-11-1916: Anny. Londen, 23 Nov.( Lloyds). Uit Lemvig wordt geseind, dat de Hollandsche schoener “Anny” weder is vlotgekomen.
Rotterdamsch nieuwsblad 29-11-1916: Lemvig. 22 Nov. De lading van den schoener “Anny” is publiek verkocht.
1917-02-24: Rotterdamsch nieuwsblad 15-03-1917: Aalborg, 24 Febr. De Nederl. schoener “Anny”, kapt. van Dijk, en “Janna”, kapt.van Veen, staan hier op de werf in reparatie.
1917-11-02: Algemeen Handelsblad 02-11-1917: Anny. ( Hamburg, 1 Nov.) De Nederl. schoener “Anny” ( zie Avondblad 27 Oct.) is door het stoomschip “Rogaland” te Stavanger binnengesleept. Het schip is lek en zal op de werf worden geplaatst voor reparatie.
1918-01-23: Rotterdamsch nieuwsblad 23-01-1918: Volgens een hier te lande ontvangen bericht is een scheepsboot met drie opvarenden van den op de reede van Skagen (aan de Jutlandsche kust) voor anker liggenden Nederlandschen schoener “Anny” uit Rotterdam, kapt. N. K. Kuizenga, gekenterd. De zeelieden geraakten te water, doch wisten zich te redden. De scheepsboot ging echter bij dit ongeval verloren.
1918-03-00: Algemeen Handelsblad 12-03-1918: Opgebracht: Bij het Departement van Buitenlandse Zaken is bericht ontvangen dat de Nederlandse schoener “Anny” de 23ste Februari door de Duitsers naar Borkum is opgebracht. Het schip was bevracht met een lading ijzer naar IJmuiden en kwam vermoedelijk van Zweden.
Algemeen Handelsblad 13-03-1918: Anny. ( IJmuiden, 12 Maart.) Volgens nader bericht is de naar Borkum opgebrachte Nederl. schoener “Anny”( zie Avondblad 11 Maart.) niet naar hier, doch naar Rotterdam bestemd.
1920-00-00: Schipper Lukas Boerma (14/8/95), stuurman Roelof de Winter.
1920-12-03: Final Fate:
Op weg met 251 ton steenkool van Newport (Wales) naar Oporto, gestrand bij Villa do Conde (Portugal)
1920-12-06: NRC 06.12.1920: Rotterdam, 6 december:
De Nederlandse motorschoener “ANNY”, van Newport naar Oporto, is, volgens telegram uit Povoavarzin van 3 dezer, op de rotsen nabij Oporto gestrand. Schip en lading zijn vermoedelijk verloren. Het volk is in veiligheid.
NRC 08.12.1920: Londen, 8 december:
Volgens een telegram uit Oporto staat het schip”ANNY” tijdens laag water bijna geheel droog. Wanneer het gunstige weder doorzet zijn er goede vooruitzichten, dat de lading kan worden geborgen.

NRC 11.12.1920: Londen, 10 december:
Van Lloyd’s agent is dato 8 dezer het volgende telegram uit Oporto ontvangen: Ben heden naar de “ANNY” vertrokken, doch kon wegens zware zee niet aan boord komen. Het schip ligt 300 voet van strand in gevaarlijke positie. De lading spoelt aan en wordt geborgen. Berging hangt geheel af van het weer. De kapitein wacht instructies van de rederij alvorens enige stappen te doen.
NRC 17.12.1920: Oporto, 9 december:
De Nederlandse schoener “ANNY” zit op de rotsen, ongeveer 2 mijl noord van Povoa de Varzin, ter hoogte van het dorp Aver-o-Mar.Het schip is aan alle winden van Noord tot Zuid door West blootgesteld. De zeeën slaan over het schip en het dek, De “ANNY” wordt achter door de rotsen omklemd en is waarschijnlijk voor afgebroken. Het ligt met het voorschip omlaag. Doordat het schip zware slagzijde heeft, gelooft men, dat het zwaar aan de bakboordskimmen is beschadigd. Op dat gedeelte rust het schip. Het water ten westen van de rots waarop het schip zit is; naar men meent; diep. Ongeveer 3½ ton steenkool benevens twee bomen, drie luiken, merkels en gebroken luikbedekkingen zijn aangespoeld.
NRC 23.12.1920: Oporto, 20 december:
Er is contract gemaaktop de basis “ No cure, no pay”voor berging van schip en lading.
Voorwaarts 28-12-1920: Anny. Oporto, 9 Dec. De hier gestrande Nederlandsche, schoener Anny zit 2 mijl ten N. van Povoa de Varzim met het achterschip op de rotsen en is blootgesteld aan alle winden van Noord tot Zuid. De zeeën slaan over het schip heen. De Anny wordt achter door de rotsen omklemd en is waarschijnlijk vóór afgebroken. Zij ligt met het voorschip omlaag. Doordat het schip zware slagzijde heeft, gelooft men, dat het zwaar aan de bakboordskimmen is beschadigd. Op dat gedeelte rust het schip. Het water ten westen van de rots, waarop het schip zit is, naar men meent, diep. Ongeveer 3½ tons kolen der lading, twee boomen, drie luikboomen en gebroken luikhoofden zijn aangespoeld.
Algemeen Handelsblad 30-12-1920: Anny.( Oporto, 27 Dec.) De motorschoener “Anny” ( zie Avondbl.23 dezer.) is door het slechte weder van achteren gebroken. Met de bergingswerkzaamheden kan niet worden begonnen alvorens beter weder is ingetreden.
NRC 06.01.1921: Oporto, 3 januari:
De schoener “ANNY” is ernstig gebroken. Men beveelt aan schip en lading te verkopen.
Voorwaarts 28-01-1921: Het vergaan der „Anny". Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft gisteren een onderzoek ingesteld naar de stranding van het schoenerschip “Anny “op de Portugeesche kust op 3 December. De “Anny” behoorde aan de reederij Piet Heijn te Rotterdam. Den gezagvoerder, den heer Boerma, word medegedeeld, dat het onderzoek ook zou loopen over de vraag, of de ramp te wijten is aan een daad of nalatigheid zijnerzijds. Hij verklaarde, dat het schip een tweemastschoener was zonder hulpmotor. De bemanning telde 6 koppen; het schip had een certificaat van deugdelijkheid. Op 19 November verliet het Bristol kanaal met een lading van 250 ton kolen voor Oporto. Op 14 November is bij stormweer een bazaanzeil verloren gegaan. Na 25 November is op gegist bestek gevaren. De wind was zeer veranderlijk; het schip ging voortdurend overstag, om voor den wind te blijven. Op 2 December meende de schipper 40 mijlen uit de kust te zijn. Het was toen tamelijk helder weer; de koers was Z.O. In den daarop volgenden nacht werd niets bijzonders bespeurd. Den volgenden morgen bleek men echter slechts 150 M. uit de branding to zijn. Overstag gaan bleek niet mogelijk, waarop de schipper het anker deed werpen om uit de branding te blijven. Door het hooge water geraakte de Anny echter los, stootte en bleef op de rotsen vastzitten. Do bemanning heeft zich kunnen redden langs lijnen: het verlaten schip is eenige weken later uit elkaar geslagen. Getuige isin den nacht van 2 op 3 December naar kooi gegaan, hoewel hij wist dat het schip in de richting van de kust voer. De stuurman R.de Winter bevestigde in hoofdzaak de verklaringen van den schipper. Om zes uur had deze getuige, die de wacht van den schipper had overgenomen, de branding gezien.
Nog eenige getuigen werden gehoord. De uitspraak volgt later.

De Raad v.d. Scheepvaart heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de stranding op de Portugese kust op 3 december 1920 van het schoenerschip "ANNY" te Rotterdam, waardoor het schip totaal verloren ging. Als getuige werd buiten ede gehoord de gezagvoerder L. Boerma te Groningen. Deze deelde mede, dat de ANNY een 2-mast gaffelschoener, in het bezit was ven een certificaat van deugdelijkheid, geldig tot 1 dec. 1920. Het vaartuig was 19 november van Bristol Canal vertrokken met een lading van 251 ton steenkool met bestemming Oporto. In de nabijheid van de Portugese kust werd om zes uur des middags branding gerapporteerd op 150 meter afstand. Het was te laat om overstag te gaan, zodat beide ankers werden uitgeworpen. Deze hielden 10 minuten, daarna begonnen ze vermoedelijk over de rotsige bodem te krabben. Het schip stootte eveneens op de rotsen. Van de Portugese kust uit werd een kleine boot gestuurd, maar deze kon het schip wegens de rotsige grond niet bereiken. Het wippertoestel kon de vuurpijlen niet ver genoeg neerschieten. Aan boord heeft men toen het tuig losgesneden en aan elkaar geknoopt. Deze lijn heeft men met de stroom naar de kust laten drijven. Een man, die op de rotsen stond, heeft deze lijn aan die van het wippertoestel verbonden. Toen de verbinding tussen schip en wal tot stand was gekomen, hebben de zes man het schip verlaten. Dit is later stuk geslagen. Nog enige getuigen, o.a. de stuurman werden gehoord. Later uitspraak.

Het schip was vertrokken op 19 november van Newport geladen met 251 ton steenkool, tot 24 november was het goed weer. Op die dag ging de bazaan verloren, waarvoor een andere aangeslagen. Op 29 november had men de Cies eilanden op ongeveer 15 mijl oostelijk, er was geen mogelijkheid om een zon bestek te maken. Sedert is er geen land meer verkend. Er zijn verschillende koersen gestuurd. Volgens gegist bestek bevond men zich op 3 december 's middags op ongeveer 40 mijl NW van het vuur van Leixoes. Daarop werd ZO gestuurd. Op de achtermiddagwacht werd 8 mijl en op de platvoetwacht 5 mijl in die richting gemaakt . voor de duisternis intrad is er vanuit de masten geprobeerd land te verkennen, dit lukte niet. Op de eerste wacht viel de wind weg en er stond zware deining. Op de hondewacht (de Schipper) werd er geen land gezien. Om 4.00 uur ging de schipper te kooi. De stuurman met matroos Hermanus Lukkien namen de wacht over. Om het kwartier ging één van twee de mast in als uitkijk. Om 6.00 verkende de stuurman vanuit de mast een lichte streep. De kapitein werd gewaarschuwd, die terstond aan dek kwam en order gaf twee ankers te laten vallen. Er werd 25 tot 30 vaam ketting gestoken, meer durfde de kapitein omdat men anders in de branding terecht zou komen. Voor halzen of overstag gaan was geen gelegenheid, daarvoor was er te weinig wind. In het begin hielden de ankers maar na een minuut of 10 begonnen zij door te zetten. Weldra stootte het schip op de stenen in de branding. De bemanning zocht heil in het want. Het schip moest worden verlaten. Poging tot redding door middel van de reddingboot faalden. Ook gelukte het niet om vanaf het strand lijnen aanboord te schieten. Tenslotte slaagde men erin om een lijn te bevestigen aan een stuk hout dat werd gegrepen door een man van de wal die uit een boot was gesprongen. Zo werd er verbinding gemaakt met het wippertoestel en kon men het schip verlaten De kapitein kwam als laatste aan wal. Enige weken na de stranding is het schip stuk geslagen. Pogingen om schip en lading te bergen in de tussenliggende tijd hadden geen succes. Het was mistig weer er is niet gelood, de schipper berispt, vanwege de land koers.
Rotterdamsch nieuwsblad 24-02-1921: Raad voor Scheepvaart. De Raad van de Scheepvaart deed heden uitspraak betreffende het stranden en geheel verloren gaan van het schoener schip „Anny". De Raad is van oordeel, dat de ramp mede is veroorzaakt door de nalatigheid van den schipper, die bij een landwaartsche koers, terwijl hij zicht van het Leixoes vuur verwachtte, het lood niet heeft gebruikt Had hij dit wel gedaan, dan had hij bijtijds kunnen bemerken, dat hij dichter bij de kust zat dan zijn gegist bestek hem deed vermoeden. Juist waar hij in eenige dagen geen vast bestek had gehad, had hij de controle van het lood niet achterwege mogen laten. De schipper had ook niet af mogen gaan op zijn oordeel, dat er goed vuren zicht was, doch veeleer rekening moeten houden met de mogelijkheid, dat een mist bank hem het vurenzicht belette. Op grond van het bovenstaande straft de Raad den schipper door het uitspreken van een berisping.

Afbeeldingen


Omschrijving: ANNY foto in WO I
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Oorlogsschildering

Omschrijving: ANNY 11 oktober 1916
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: ANNY 13 oktober 1916
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Stranding