Inloggen
PALOMA - ID 5036


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1955
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 3338 Z GRON 1955
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf Gebr. Coops, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 207
Launch Date: 1955-05-18
Delivery Date: 1955-06-29
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 395
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 10161 Type 6ED (290x450)
Speed in knots: 9.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 493.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 281.00 Net tonnage
Deadweight: 661.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 32000 Cubic Feet
Bale: 30000 Cubic Feet
 
Length 1: 51.93 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 49.43 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.44 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.07 Meters Depth, moulded
Draught: 3.24 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1955-06-29 PALOMA
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik en Jan Westers Fzn., Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGQU
Additional info: Elk 1/2 deel.

Ship Events Data

1955-05-20: Op 20-05-1955 als "PALOMA", bouw no. 207, zijnde een motorschip in aanbouw,nog niet gemeten, liggende te Martenshoek, door J.D.J. Postma, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van brandmerk 3338 Z GRON 1955 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in het dekhuis op de kampanje, 2.25 m. uit hekplaat, 0.80 m. uit de lengteas en 1.55 m. uit dek.
1955-07-02: NvhN 02-07-1955: Proefvaart m.s. PALOMA. Op de Eems heeft een geslaagde proefvaarts plaats gevonden van het nieuwe motorkustvaartuig Paloma, dat bij de Scheepswerf van Gebr. Coops te Hoogezand werd gebouwd voor rekening van Gebr. H. en J. Westers te Groningen. Dit is het eerste schip, dat bij de nieuwe scheepswerf van Gebr. Coops werd gebouwd. De Paloma (bouwno. 207) is van het gladdektype, meet 650 ton d.w. en is uitgerust met een 395 p.k. motor, waarmede het schip tijdens de proefvaart een snelheid behaalde van 101 mijl per uur. De bouw geschiedde onder Klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart met houtvaartcertificaat voor dieper afladen.
1955-12-19: NvhN 19-12-1955: De Paloma in Hangoe binnengebracht. De kustvaarder Paloma (499 ton) is hedenochtend door een schip van de Finse kustwacht in Hangoe, Zuid- Finland, binnengebracht. De Paloma maakte zware slagzij. Het schip was Zondagochtend bij het eiland Dagoe in nood komen te verkeren. Een gedeelte van de deklading moest overboord gezet worden. De Paloma, die onderweg was van Kotka naar Sas van Gent, is van de Gebr. Westers uit Groningen.
NvhN 20-12-1955: Paloma had last van het ijs.
Het 499 ton metende kustvaartuig Paloma, van J. en H. Westers uit Groningen, dat onderweg was van Kotka [Finse Golf) naar Gent met een lading hout, heeft moeilijkheden van de strenge kou ondervonden. Aan dek vervoert het schip n.l. ook een lading hout en het overkomende water, dat tegen het hout spat, is gaan bevriezen. Door het gewicht van het ijs maakte de Paloma een slagzij van 35 graden.
Het vaartuig is nu bij Hangö (een eilandje aan c.e Zuidwestkust van Finland) een schuilplaats gaan zoeken, met vereende kracht is men begonnen het ijs weg te hakken en op het ogenblik heeft men al veertig ton verwijderd. Wanneer men met dit werkje gereed is gekomen, zal het schip zijn reis kunnen vervolgen.
1967-03-23: Final Fate:
Onderweg van Visnes (21 maart vertrokken) naar Hamburg met een lading van ca. 500 ton kopererts tijdens zwaar weer gezonken ten gevolge van lekkage op 35 mijl noordwest van Helgoland. Er bleek een scheur in de romp halfverwege het voorruim aan stuurboord te zijn, die niet te dichten bleek. De bemanning werd gered door het Duitse visserssschip 'Gerhard Ekkinga' uit Emden. Dit schip nam de 'PALOMA' vervolgens op sleeptouw maar het schip zonk toch. Door het nat worden van de lading als gevolg van de scheur was de lading gaan schuiven. De scheur bleek al langer bij de kapitein bekend te zijn. Zeven maanden ontzegging bevoegdheid.
1967-03-23: Leeuwarder Courant 23-03-1967: Bemanning gered van kustvaarder uit Groningen. De negen opvarenden van het Nederlandse kustvaartulg PALOMA (493 ton) waaronder een vrouw en een kind, is in de vroege morgenuren opgepikt door de Westduitse kustvaarder Gerhard Ekkenga op 35 mijl ten noordwesten van Helgoland. Dit meldt het kustradiostation Norddeich. De PALOMA, eigendom van Rederij H. Westers te Groningen, had gemeld dat het schip in zinkende toestand verkeerde. Later op de dag is het schip gezonken.
1967-03-23: Raad voor de Scheepvaart: Reder Westers: De betreffende brief is bij verhuizing zoekgeraakt. Vanuit Duisburg heeft de kapitein mij telefonisch gemeld, dat het scheurtje afgelast en in orde was. Het schip in na belading te Duisburg via Rotterdam naar zee vertrokken. Vanuit Rotterdam meldde de kapitein mij telefonisch, dat alles aan boord in orde was. Daarna heb ik tot aan de nacht van de ramp niets meer van het schip vernomen. Ik heb geen brief van de kapitein ontvangen, waarin de tweede reparatie te Tonsberg beschreven zou zijn. Op 23 maart 1967 werd ik door een familielid te omstreeks 3.30 gepord met de mededeling, dat de “Paloma” in zinkende toestand was en de bemanning veilig aan boord van het Duitse schip “Gerhard Ekkinga” was. Hierop ben ik naar het huis van mijn broer gegaan. Daar vernam mijn broer van de verzekering, dat de “Gerhard Ekkinga” een sleepverbinding tot stand gebracht had. Er is tussen mijn broer en mij niet over gesproken zelf handelend op te treden, b.v.sleepboothulp met pompen te bestellen. Deze zaken werden, zoals gewoonlijk, aan de verzekering overgelaten. Te omstreeks 0.00 vernam ik van Wijnne & Barends, dat het schip gezonken was. Kort daarna belde de kapitein mij vanuit zee op. Hij deelde mij mede, dat het bovenvermelde scheurtje weer was gaan lekken, er water in het ruim gekomen was en het schip daardoor slagzij had gemaakt, dat de “Paloma” omstreeks 09.00 uur gezonken was en de bemanning veilig aan boord van de “Gerhard Ekkinga” was. Op 24 maart 1967 hebben mijn broer en ik de opvarenden aan de Nederlands-Duitse grens opgehaald en naar huis gebracht. Op 25 maart 1967 is ten huize van mijn broer het voorgevallene doorgesproken. Hierbij waren aanwezig de kapitein, de stuurman, de eerste motordrijver, mijn broer en ik. Toen is erover gesproken hoe de scheepsverklaring opgesteld moest worden. Wij bekeken de zaak zo, dat alleen het traject Visnes tot aan de plaats van de ramp daarin behandeld zou moeten worden. Het vermelden van eerdere reparaties aan bovenvermelde scheur oordeelden zij niet noodzakelijk, daar immers de kapitein ervan overtuigd was, dat hij met een volkomen zeewaardig schip op 21 maart 1967 vertrokken was. Een rapport van ir. H.R. de Jong, scheepsbouwkundig adviseur bij de Scheepvaartinspectie, houdt het navolgende in: Het schip werd in 1955 gebouwd bij de Scheepswerf Gebr. Coops te Hoogezand; het was een z.g. gladdekcoaster met bak en kampanje, een laadruim en twee luikhoofden. Met het schip werd een hellingproef genomen en van het homogeen beladen schip werd een aanvangsmeracenterhoogte van ongeveer 64 cm berekend. Gegevens betreffende de stabiliteit voor verschillende hellingen van het schip zijn niet aanwezig; aangenomen kan echter worden, dat de kromme van statische armen voor de homogeen beladen toestand nog aanvaardbaar is. Ten tijde van de ramp was het schip beladen met ongeveer 500 ton erts; bij deze belading is de stabiliteit van het schip uiteraard groot geweest. Van de lading is weinig bekend; gesproken werd over kopererts, maar gezien de beschrijving van de lading door de gezagvoerder (zo fijn als zand), is het mogelijk koperconcentraat geweest. Bij droge lading kan het zetten van gevelingschotten noodzakelijk zijn, waarvoor korrelgrootte en korrelvorm maatgevend zijn. Bij een vochtgehalte boven 2 á 3 % is gevaar van overgaan als bij graan niet meer aanwezig; bij nog hoger vochtgehalte kan de samenhang van de stof verdwijnen en een pap ontstaan. Het percentage vocht, waarbij deze toestand ontstaat, varieert, afhankelijk van de soort erts en bij één ertssoort zelfs nog onafhankelijk van de mijn, waar het erts gedolven wordt. Het juiste percentage kan voor elk geval alleen proefondervinderlijk worden vastgesteld. De gezagvoerder heeft verklaard, dat de lading vochtig aanvoelde; de weersomsstandigheden tijdens de belading: regenachtig met weinig wind. Er waren maatregelen genomen om het erts tijdens de belading zo goed mogelijk droog te houden door de luikhoofden, voor zoveel mogelijk, gesloten te houden. Gevelingschotten waren niet geplaatst. Tijdens de reis kreeg het schip slagzij over bakboord. Bij inspectie bleek zich water in het ruim te bevinden. De verklaringen omtrent de aard en omvang van de geconstateerde huidbeschadiging lopen sterk uiteen: Gezagvoerder: scheur, soort barst aan stuurboord boven de lading, waardoorheen water sijpelde. Machinist: scheurtje van 15 cm aan stuurboord, ongeveer 1 m boven de vulling; het water stroomde naar binnen. Stuurman: ongeveer 1,5 m onder gangboord een verticale scheur van 25 cm en een andere scheur; door de verticale scheur spoot het water goed naar binnen. Uit de geraadpleegde documentatie met betrekking tot het gehouden toezicht bij dokkingen is het volgende gebleken: Datum: 6 oktober 1966. Werf: Boele, Bolnes. Bodemschade: Aan stuurboordzijde is het scheepsvlak in de kim opgezet en in het voorschip t.p.v. tank nr. 1 zijn noodreparaties in het buitenland aangebracht; schade wordt hersteld, te vernieuwen huidplaten K¹, K² stuurboord A², A ³, B6 en B7: in verband met interingen in de kantbeplating de onderste strook hiervan in de ruimvulling eveneens te vernieuwen. Hieruit is geen verband te concluderen met de geconstateerde schade tijdens de ramp. Ter zitting van de raad hebben verklaard:
De kapitein (op 24 augustus 1967): Ik had geen technische omschrijving inzake de samenstelling van de lading kopererts ontvangen. Ik weet niet of de voorman verstand had van dit soort lading; dit heb ik hem ook niet gevraagd. Hij zei mij alleen, dat hij er nooit van gehoord had, dat voor dit soort lading schotten geplaatst moesten worden. Bij vertrek was er niets abnormaals met het schip, het had toen nog geen slagzij. De slagzij ontstond te 23.45 uur—dus aan het eind van mijn wacht—op 22 maart 1967. De stuurman, die in het ruim had geontroleerd, rapporteerde mij een scheur in de stuurboordzijde halverwege het voorruim. Ik ben zelf door het luikje gaan kijken en constateerde een barst van 20 á 25 centimeter lang, even boven de lading. De lading lag normaal, dus niet verschoven. Op dezelfde reis hadden wij in Noorwegen (Tonsberg)-alwaar wij een paar dagen voor Visnes waren om een lading staalplaat te lossen—reeds een barst aan stuurboord geconstateerd, waardoor in het ruim de binnenkant van de huid vochtig was geworden. Deze barst is toen te Tonsberg gerepareerd. Ik heb hier geen rapport van, doch heb het wel in het journaal vermeld. Het journaal is echter met het schip gezonken. Tijdens het laden van de staalplaat op de Ruhr, ik meen te Walsum, ben ik in het ruim geweest. Toen zag ik aldaar voor het eerst een vochtige plek aan stuurboordzijde. De huid was geolied, zodat de vochtige plek direct in het oog sprong. Toen constateerde ik aan stuurboord een barst achter het spant langs. Het was geen scheur met opening, doch een barst, waar men niet doorheen kon kijken. Ik heb toen de reder telefonisch van de barst op de hoogte gebracht. De raad straft de kapitein, door hem de bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen te ontnemen voor de tijd van zeven maanden.

Afbeeldingen


Omschrijving: PALOMA tewaterlating
Gemaakt door: Fotobedrijf Piet Boonstra, Groningen
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: PALOMA op proefvaart
Gemaakt door: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: De PALOMA op proefvaart
Gemaakt door: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: PALOMA
Gemaakt door: Sherlock, F.G.

Omschrijving: PALOMA op 01-06-1958
Gemaakt door: Skyfotos Ltd.
Klik hier voor website fotograaf
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: PALOMA
Gemaakt door: Brink, Harm .