Inloggen
PACIFIC - ID 4998


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1946
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5135214
Nat. Official Number: 2173 Z GRON 1946
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 196
Launch Date: 1946-03-30
Delivery Date: 1946-10-29
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 195
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 6279 Type T (240x360)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 289.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 122.00 Net tonnage
Deadweight: 345.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 15963 Cubic Feet
Bale: 15186 Cubic Feet
 
Length 1: 41.10 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 38.25 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.05 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.60 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1985
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Andere hoofmotor: 2tew 4 cil 240 Pk Alpha (1957)Type 404-24VO (240x400) 8 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1946-10-29 PACIFIC
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Cornelis Tammes, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGQD

Date/Name Ship 1952-10-28 ARCTIC
Manager: Muller & Reitsma N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Handel-, Exploitatie- & Administratie Maatschappij 'Succes 12', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder: Kommer Pieter Kwak
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PCTB

Date/Name Ship 1955-01-24 GRATIA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Ommies Velvis, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEJZ

Date/Name Ship 1955-11-16 GRATIA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Firma Velvis & Zonen (Ommies, Klaas en Roelof Velvis), Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEJZ

Date/Name Ship 1967-02-23 GRATIA
Manager: H.A. Hermansson, Halbevik, Sweden
Eigenaar: H.A. Hermansson, Halbevik, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Halbevik / Sweden
Callsign: SMFK
Additional info: £ 18.500,--

Date/Name Ship 1982-01-00 GRATIA
Manager: P/R Gratia, Halbevik, Sweden
Eigenaar: P/R Gratia, Halbevik, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Halbevik / Sweden
Callsign: SMFK

Date/Name Ship 1983-11-00 GRATIA
Manager: AB Gute Invest, Stockholm, Sweden
Eigenaar: AB Gute Invest, Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden
Callsign: SMFK
Additional info: Zkr. 450.000,--

Date/Name Ship 1991-05-00 GRATIA
Manager: Hagerneholms Byggverksahmet AB, Stockholm, Sweden
Eigenaar: Hagerneholms Byggverksahmet AB, Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden
Callsign: SMFK
Additional info: ZKr. 400.000,--

Date/Name Ship 1996-12-00 GRATIA
Manager: Hasse Moller, Stockholm, Sweden
Eigenaar: Hasse Moller, Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden
Callsign: SMFK

Date/Name Ship 1997-08-00 GRATIA
Manager: Rexuma AB, Stockholm, Sweden
Eigenaar: Rexuma AB, Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden
Callsign: SMFK

Date/Name Ship 2004-00-00 GRATIA
Manager: Harju & Partners, Stockholm, Sweden
Eigenaar: Harju & Partners, Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden
Callsign: SMFK

Ship Events Data

1946-10-26: Als PACIFIC, zijnde een stalen motorvrachtschip, groot 819.23 m3 bruto inhoud volgens meetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 6822 d.d. 05-10-1946, liggende te Groningen, door J. Matthijssen, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2173 Z GRON 1946 op het achterschip aan S.B. zijde in achterschot van lichtkap motorkamer, 6.38 m. uit hekplaat, 0.40 m. uit lengteas en 1.56 m. boven dek.
1946-10-31: NvhN 31-10-1946: De „PACIFIC” vaart proef....Ja, daar in de buitenhaven van Delfzijl lag de „Pacific". Helder glansde de keurig wit geschilderde romp in de zon, die zoo waar de regenperiode scheen te hebben onderbroken om luister bij te zetten aan het feit, dat de Groninger scheepsindustrie eens te meer een van haar over de geheele wereld bekende producten had afgeleverd. En ook nu weer is dat resultaat van ervaring en deskundigheid een coaster, opvallend door slankheid van lijn en toch ook groote degelijkheid. Er is zelfs een „voorgeschiedenis" aan verbonden, want het materiaal heeft de bouwster, de Noord Nederlandsche Scheepswerven, aan het Winschoterdiep, voor de speurende oogen van de bezetters verborgen weten te houden. Zoodoende kon nu weer een pracht schip worden gebouwd, waarmede de bouwers eer in leggen en de eigenaar, de heer C. Tammes te Groningen, zijn zeemanshart ten volle kan ophalen. Als naam is gekozen „Pacific" ter herinnering aan de vorige coaster van den heer Tammes, die in April 1945, juist voor het einde van den wereldoorlog, onder de kust van Engeland nog is getorpedeerd. Is het te verwonderen, dat de eigenaar den dag van Dinsdag 29 October, moment van de proefvaart, als een groote gebeurtenis is gaan beschouwen, ook, dat de bouwers zich in precies dezelfde stemming gevoelden! Met een uitgebreid en vroolijk gezelschap aan boord is de tocht, onder leiding van den heer A. Meppelder Sr., gemaakt ,eerst tot onder Emden, daarna tot onder de kust van Borkum, dat als een zandhoop met betonnen kop uit de zee oprijst. Kalm was de Eems, rustig en snel vervolgde het schip zijn weg, dragende een feestende bevolking. „Uitstekend" was de algemeene indruk en „prachtig" die over de inwendige indeeling. Daartoe behoort ook een welhaast luxieuse woonruimte, bestaande uit salon, woonkamer, prima ingerichte keuken met butagas-fornuis, en drie slaapkamers met warm- en koud stroomend water en tenslotte een compleet ingerichte badkamer. Alles waarlijk keurig ingericht en voorzien van electrisch licht en centrale verwarming. Het schip, dat een zeer geslaagde ankerproef maakte, bleek een snelheid van ruim 9 mijl normaal te halen, dank zij zijn bouw en de 195 p.k. Bronsmotor. Als eerste particuliere schip is het voorzien, naast andere moderne vindingen als een richtingzoeker, van een echolood-installatie, welke radiografisch seinen uitzendt, die onmiddellijk door den bodem der zee weerkaatst worden, waardoor de diepte wordt geregistreerd. Een ieder, die weet, welke verraderlijke hoogten en laagten de zeebodem heeft, kan bevroeden, van welk een groote waarde en dergelijk instrument is. Geen wonder dan ook, dat allen door bouw en inrichting, vol lof waren over dit 330 ton metende vaartuig, dat vandaag naar Esbjerg zou vertrekken om suikerbieten te laden voor Hamburg.
1946-11-26: NvhN 27-11-1946: De „PACIFIC” aan den grond in gevaarlijke positie bij Noord-Finland. Gisteren werd te Groningen bericht ontvangen, dat de nieuw-gebouwde motorcoaster „PACIFIC", kapt. C. Tammes aldaar, ter hoogte van Yxpila (Noord-Finland) is gestrand. De positie is gevaarlijk. Sleepershulp is aanwezig. De „PACIFIC" maakte in het laatst van October de proefvaart en werd toen door den eigenaar overgenomen van de Noord Nederlandsche Scheepswerven. Het prachtige schip, dat denzelfden naam draagt van de vorige „PACIFIC", welke in April 1945 getorpedeerd werd, was voorzien van een richting-zoeker en een echolood-installatie. Het vertrok direct naar Esbjerg om suikerbieten te laden voor Hamburg en voer nu in ballast van Stockholm naar Yxpila, waar hout geladen zou worden voor België.
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van de stranding van het nieuwe motorschip Pacific, op reis in ballast van Stockholm naar Yxpila in Finland, bij Skataklacken(Finland). Op 24 november 1946 vertrok de Pacific om 09.00 uur van Stockholm met een bemanning van 7 personen maar ook met een monteur, een vrouw en 2 kinderen aan boord. Om 16.10 werd de loods bij Simpnäsklubb ontscheept waarna koers gezet werd op Understen. Hoewel de kompassen eind oktober in Groningen waren gecompenseerd, werd nu een miswijzing van -6 graden op het stuurkompas gevonden. Sydostbrotten werd om 18.00 uur van 25 november op een halve mijl aan bakboord gepasseerd. Het was regenachtig geworden en de wind was toegenomen tot 6 à 7 Z.W. Kapitein/eigenaar C. Tammes kwam op 26 november om 0.00 uur voor de hondenwacht op de brug. De vaart was 8 mijl en het was de bedoeling om meer in te sturen zodra het vuur van Tankar oost zou worden gepeild. Het zicht was veranderlijk. De kapitein heeft rond 01.45 uur lichtmatroos D.W.R van der Weerd als uitkijk naar voren gestuurd met de opdracht vooral scherp naar stuurboord uit te kijken, maar er werd niets gezien. Om 02.25 uur, toen de kapitein juist in de kaart in het stuurhuis keek, werd een licht recht vooruit gepraaid, een bepaald karakter kon niet worden vastgesteld. Direct daarna liep het schip vast, de motor werd gestopt, rondom werd met een stok gestoken en bleek de Pacific vrijwel over de gehele lengte vast te zitten en dat zich rondom het schip rotsen bevonden. Nu bleek het vuur, dat was gezien, het vuur van Tankar te zijn en dat het schip vastzat op het eilandje Skataklacken. Het schip maakte direct zoveel water, dat de pompen het niet bij konden houden. Op 28 november kwam een bergingsvaartuig met een pomp langszij, het ruim werd leeggepompt en een duiker dichtten aan weerszijden een lek. In de avond begon het stijf te waaien uit het noorden en liet men, om stoten tegen te gaan, de ballasttank oplopen. Op 29 november werd het weer wat kalmer en na tank en ruim leeg gepompt te hebben kwam de Pacific met behulp van een sleepboot vlot en voer op eigen kracht naar Yxpila. Oordeel van de Raad is dat, al staat vast , dat kennelijk een verkeerde koers gestuurd is, de oorzaak daarvan niet met zekerheid is na te gaan. Kapitein Tammes heeft rekening gehouden met de afwijking van het kompas, doch hij heeft geen gelegenheid gehad om deze afwijking nauwkeurig te controleren. Er wordt dan ook niet over een disciplinaire maatregel gesproken in het verslag. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 15 oktober 1947.
1946-11-30: NvhN 30-11-1946: De PACIFIC behouden. Naar wij vernemen is de nieuwe Groninger Coaster van den heer Tammes, de Pacific, die op haar maidentrip was gestrand, weer vlot gekomen en behouden Yxpila binnengeloopen. Het schip schijnt weinig schade te hebben gekregen en zeer waarschijnlijk kan de Pacific de voor haar bestemde lading innemen en naar België varen.
1952-08-21: Het Vrije Volk 21-08-1952: Coaster „PACIFIC" op Maasvlakte in nood. Een Herfstbui - of hoort dit slechte weer tegenwoordig bij de Hollandse Augustus? - heeft gisteravond de Nederlandse kustvaarder „PACIFIC" (289 ton) uit Groningen voor Hoek van Holland in moeilijkheden gebracht. De motor weigerde en terwijl de wind toenam tot een kracht van 6 tot 7, raakte het vaartuig in ondiep water, in het „gat van de Houg". Het zond verzoeken om hulp uit, die beantwoord werden door de sleepboot Schelde van Smit en Co. en de reddingboot Pres. Jan Lels.
- In de vroege uren van de nacht begon toen in dit ruige zeegebied een verwoede strijd om de kustvaarder vast te maken. De reddingboot bracht drie trossen uit om de PACIFIC naar dieper water te trekken, maar alle trossen knapten af. Ten slotte koersten reddingboot en sleepboot maar weer naar binnen, omdat er voor de zes opvarenden van de PACIFIC toch geen direct gevaar bestond. Om ongeveer half een was men weer in de haven van Hoek van Holland teruggekeerd Vanmorgen bij afnemende Noordenwind, maar nog flinke zeegang, wachtte de PACIFIC nog steeds op dezelfde plaats, in vier en halve meter water. Het bergingsvaartuig „Zeeleeuw" voer uit en later ook de sleepboot Maas van Smit en Co. Nieuwe kans. Inmiddels had kapitein Kaspers van de PACIFIC per radio aan de Pres. Jan Lels, die eveneens weer een oogje in het zeil kwam houden, gemeld, dat hij 's middags om twee uur een sleepboot verwachtte en de kans leek niet gering, dat de Maas wel onverrichterzake zou kunnen terugkeren. Bovendien was het helemaal niet zeker of de badgasten in de Hoek de PACIFIC wel te zien zouden krijgen, omdat de mogelijkheid bestond van afslepen in de richting van de Eilanden.
1996-00-00: Ligt sinds vele jaren opgelegd in Stockholm. Lag er in 08.2009 nog.
2006-04-00: Final Fate:
Bericht uit Zweden: 15.03.2006: Gratia is in the Hammarby chanal since a couple of years back, she is used as a pleasure ship. As far as I can see, she has not moved for 3-5yrs or so..... (Zie hoofdstuk 34 van het boek “De schippers Mulder.)

Afbeeldingen


Omschrijving: PACIFIC
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: ARCTIC
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: ARCTIC
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: GRATIA
Collectie: Oostmeijer, Jan
Vervaardiger: Onbekend **
Onderwerp: Kade

Omschrijving: GRATIA op 04-11-1966 in de Hollandsche IJssel onderweg op haar eenmalige reis met een lading hout naar Gouda.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: GRATIA
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: GRATIA
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: GRATIA
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: GRATIA in 1967
Collectie: Lous, C.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: GRATIA in 1967 met schoorsteenkleur H..A. Hermansson
Collectie: Lous, C.
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Kade

Omschrijving: GRATIA
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: GRATIA op 14-04-2006 te Stockholm.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: GRATIA aug. 2016 Stockholm
Collectie: -
Vervaardiger: Foggy
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: GRATIA Stockholm 3.7.2022
Collectie: -
Vervaardiger: Fricke, Wolfgang
Onderwerp: Havenopname