Inloggen
OSCAR - ID 4964


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1910-05-11 / 1911-01-10 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1910
Nat. Official Number: 7429 GRON 1910
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoeneraak
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Johannes Wijnandus Boerma, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 121
Launch Date: 1910-04-19
Delivery Date: 1910-06-11
Technical Data

Gross Tonnage: 124.1 Gross tonnage
Net Tonnage: 99.00 Net tonnage
Deadweight: 180.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 31.48 Meters Length overall (Loa)
Beam: 5.85 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.24 Meters Depth, moulded
Draught: 2.15 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1910-05-11 OSCAR
Manager: Geert Schothorst, Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Schothorst, Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zuidbroek / Netherlands
Callsign: PNMK

Ship Events Data

1910-05-11: Dagregister deel 18, nummer 714, den twaalfden Mei 1900 en tien. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Geert Schothorst, schipper gedomicilieerd te Zuidbroek, verklaar dat de stalen schoeneraak genaamd “Oscar” hebbende een dek een twee masten, groot 351.57 m3 of 124.10 tonnen van 2.83 m3 en gevoerd wordende door mij ondergeteekende, aan mij toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier te lande woonachtig en dat genoemd schip, dat op de werf van den heer Johannes Wijnandus Boerma te Martenshoek aldaar is gebouwd, niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedogen in strijd met de onzijdingheid van den Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden en dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt te Hoogezand wordt gevoerd. Hoogezand 11 Mei 1910 . G. Schothorst. (in de kantlijn staat bijgeschreven: 7429.)
1910-05-19: Op 19-05-1910 eerste meting te Hoogezand. Meetnummer: Hz1494N. Lengte: 31 m 48 cm, breedte: 5 m 85 cm, waterverplaatsing: 218,614 ton. Eigenaar: Geert Schothorst, domicilie: Zuidbroek.
1911-01-19: NRC 19.01.1911: Bremen, 18 januari. De Nederl. schoener “OSCAR”, met hout van Stockholm hier aangekomen, heeft nabij Gotland aan de grond gezeten. De bodem van het schip is hier door duikers onderzocht. Verscheidene bodemplaten zijn gedeukt en beschadigd. Het schip zal naar Fünfhausen gebracht worden om aldaar te repareren.
1911-10-00: Final Fate:
01.10.1911 op weg van Rodvig naar Bonn (via Rotterdam) met onderdelen voor een kraanfabriek gestrand op de Noordzee-gronden van Terschelling en kort daarop door midden gebroken. Vier opvarenden waaronder Kapitein Geert Schothorst, zijn halfbroer Derk Schothorst, een matroos en een lichtmatroos (zijn neefje Gabriël, 17 jaar, de zoon van Lammert Schothorst’s (vader van Geert) broer Jurjen, op zijn eerste reis) kwamen hierbij om het leven.
1911-10-02: Algemeen Handelsblad 02-10-1911: Van Terschelling. Gistermiddag spoelden hier reeds verschillende voorwerpen aan, waaronder 2 hoefvormige reddingboeien, gemerkt „Oscar 1910, Zuidbroek", hoogstwaarschijnlijk van den schoener, dien de kustpost op de Brandaris om halftwaalf in de branding had zien omslaan. De „Oscar", hier bij het loodspersoneel wel bekend, voert gewoonlijk vrouwen en kinderen mee.
1911-10-03: Algemeen Handelsblad 03-10-1911: Terschelling. Hier spoelt veel hout aan, planken, ribben en delen, alles gemerkt T.A.M. Ook is een boei aangedreven van de tjalk „Oscar" van Zuidbroek, schipper Schothorst, gisteren voor Terschelling vergaan. Schipper, stuurman, matroos, vrouw en 4 kinderen zijn verdronken.(opm: het schip is zeker geen tjalk)
1911-10-05: NvhN 05-10-1911: Ofschoon bijzonderheden aangaande de scheepsramp met het schip „OSCAR" van Zuidbroek, (schipper Schothorst, die met zijn geheele gezin voer,) in de buitengronden van Terschelling voorgevallen wel nooit bekend zullen worden, mag men als zeker veronderstellen dat aan de noodlottige ontknooping van dit drama ontzettende tooneelen zijn voorafgegaan: een gansch gezin heeft hier den dood in de golven gevonden.; Om 11 uur 's morgens kreeg de kustwacht op den vuurtoren, een schoener in 't gezicht die blijkbaar aan lager wal was geraakt. Onmiddellijk vertrok de stoomreddingboot „Brandaris", alsmede de stoombooten van den sleepdienst Zur Mühlen, om koers te zetten naar het noordooster gat, waar het vaartuig gezien was. Nog hadden zij de volle zee niet bereikt toen zij van den vuurtoren het sein ontvingen dat hulp niet meer kon baten. De kustwacht had gezien, hoe met een enkele grondzee het vaartuig was omgeslagen en niet meer boven kwam. De reddingboot zette toch nog den tocht voort, maar kon niets meer ontdekken. Reeds zijn een paar kinderklompjes aangedreven. Lijken zijn nog niet gevonden.
1911-10-06: NvhN 06-10-1911: Omtrent de ramp, aan den schoener „Oscar", van Zuidbroek, bij Terschelling overkomen, meldt men ons nader dat niet het geheele gezin is verongelukt doch voor zoover bekend zijn met de „Oscar" omgekomen de eigenaar G. Schothorst, diens halfbroer Derk Schothorst, oud 17 jaar, en de knecht Klaas Bartelds, oud 19 jaar, allen van Zuidbroek. De vrouw van den schipper G. Schothorst vertoefde tijdelijk met haar kind te Amsterdam. Het echtpaar had één kind.
1911-11-06: Nieuws van de dag 06-10-1911: De ramp met de „Oscar". Het aanspoelen van kinderklompjes op Terschelling kan niet in verband staan met de scheepsramp van de „Oscar". Men meldt ons namelijk uit Zuidbroek, dat slechts vier personen aan boord waren, namelijk de kapitein G. Schothorst, diens halfbroeder, een zoon van den arbeider H. Barteld, mede aldaar, terwijl het vierde slachtoffer van Duitsche- afkomst is. De vrouw en kinderen van den kapitein waren niet aan boord.

Afbeeldingen


Omschrijving: Deze schoeneraak is waarschijnlijk de OSCAR van 1910.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Kade