Inloggen
ANNA-W - ID 482


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1936
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 86 Z APPING 1936
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'Delfzijl' v/h Gebr. Sander, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 144
Launch Date: 1936-03-12
Delivery Date: 1936-05-01
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 195
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5704 Type T (240 x 360)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 290.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 146.00 Net tonnage
Deadweight: 350.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 41.00 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 38.34 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.18 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.66 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1936-05-01 ANNA-W
Manager: Jan Hendrik Westerloo, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Hendrik Westerloo, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PCRH

Ship Events Data

1936-03-12: NvhN 13-03-1936: Delfzijl, 12 Maart. Bij de N.V. Scheepswerf „Delfzijl" v/h. Gebr. Sander te Delfzijl is heden met goed gevolg een motorschip te water gelaten. Dit schip met afmetingen van 41.00X7.20-2.85 M. en een laadvermogen van 350 ton is gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart- Inspectie groote kustvaart, voor rekening van kapt. J. Westerloo te Delfzijl. Het schip zal van een Brons motor van 200 P.K. worden voorzien. De kiel werd gelegd voor een motorschip met afmetingen van 36.00X6.50X2.65 M. en een D. W. van plm. 260 ton. Dit schip wordt gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie, groote kustvaart voor rekening van kapt. G. Pepping te Nieuw Buinen. Dit schip zal van een Brons motor van 150 p.k. worden voorzien.
1936-03-14: Het Vaderland 14.03.1936: Het bij de N.V. Scheepswerf Delfzijl v/h Gebr. Sander te Delfzijl, voor rekening van kapitein J. Westerloo te Delfzijl, in aanbouw zijnde schip met een laadvermogen van 350 ton, is met goed gevolg te water gelaten. Het schip wordt voorzien van een Brons motor met een capaciteit van 200 Pk.
1936-04-29: Als ANNA W, zijnde een motorvrachtschip, metende bruto 850,86 m3, liggende te Delfzijl, ten verzoeke van Jan Hendrik Westerloo, schipper gedomicilieerd te Delfzijl, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voor zien door het inbeitelen van 86 Z APPING 1936 op het achterschip aan stuurboordzijde in achterkant lichtkap op verhoogd achterdek.
1936-05-01: NvhN 01-05-1936: Proefvaart m.s. Anna W. Op de Eems bij Delfzijl vond gisteren de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorschip Anna W., gebouwd bij de N.V. Scheepswerf „Delfzijl" v/h. Gebr. Sander te Delfzijl, voor rekening van kapt. J. Westerloo te Delfzijl, onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie, groote kustvaart. Het schip is gebouwd met bak en met kruiserhek, terwijl het van twee stalen masten is voorzien. De afmetingen zijn als volgt: lengte over alles 41 M., breedte op het grootspant 7.15 M. en holte in de zijde 2.86 M. Het laadvermogen bedraagt ca. 350 ton, terwijl de inhoud bruto 289 Reg. ton en netto 146 Reg. ton bedraagt. Het heeft een gedeeltelijk dubbelen bodem, die evenals de voor- en achtërpiektank voor waterballast dient. De gezamenlijke ballastcapaciteit bedraagt plm. 70 ton, zoodat het vaartuig onder alle omstandigheden als uiterst zeewaardlg is te beschouwen. Voor de voortstuwing is in de motorkamer een tweetact Brons motor opgesteld. Deze motor is in vier-cylfnder uitvoering met een vermogen van 200 P.K. bij 290 omwentelingen per minuut. Verder is hier nog een hulpmotor geplaatst, een compressorlooze Deutz Diesel motor van 10 P.K. Deze motor heeft aandrijving aan de hulp-compressor, de lenspomp, de ballastpomp en de dynamo. De achterste laadller, die op het verhoogde achterdek geplaatst is, wordt ook door deze motor aangedreven. Voor, onder het bakdek, ls in een ruime hut eveneens een compressorlooze Deutz Diesel motor van 10 P.K. geplaatst, voor het drijven van de voorste laaidlier alsmede voor de ankerlier, die beide op het bakdek geplaatst zijn. Het schip is uitgerust met een tweetal stalen laadboomen. Het laad- en losgerei is vervaardigd volgens de voorschriften van de Inspectie van Havenarbeid. De electrische installatie van het schip omvat alle hutten, de motorkamer, de ruimverlichting en de navigatie-lichten. De dynamo kan zoowel door den hoofdmotor als door de hulpmotor aangedreven worden, terwijl de accumulatoren, die geheel automatisch geladen worden, voor de verlichting zorg dragen als beide motoren stil staan. Door Radio-Holland werd het schip van een radiopeilinrichting voorzien. Het ls met een stroomlijn- balansroer uitgerust en het behaalde een snelheid van ruim 9 mijl. Het schip is verder zeer modern en gerieflijk ingericht, terwijl de betimmering zoowel als de afwerking niets te wenschen overlaten. De verwarming van de verblijven geschiedt door middel van een centrale verwarmlngsinstallatie. Het schip, dat op de proefvaart ruim aan alle eisenen voldeed, werd zeer ten genoegen door den kapitein overgenomen.
1936-05-03: Het Vaderland: 03.05.1936 (bekort)
Het m.s. 'ANNA W', groot 289 ton, gebouwd bij de N.V. Scheepswerf Delfzijl v/h Gebr. Sander te Delfzijl, voor rekening van kapitein J. Westerloo te Delfzijl, heeft een goed geslaagde proeftocht gehouden.
1936-06-09: NvhN 09-06-1936: Het motorschip ANNA W., kapt. Westerloo, liep alhier binnen met schade aan de schroefas. Het is op weg van Keulen met bestemming Warnemünde beladen met steenen. Nadat tevergeefs getracht was het schip op de Paap droog te zetten, teneinde de schade te kunnen herstellen, vertrok het naar Emden om aldaar te dokken.
1937-12-15: NvhN 15-12-1937: Delfzijl. Het motorschip Anna W., kapt. Westerloo, dat alhier op weg van Danzig naar Amsterdam, beladen met spieren als bijlegger binnenliep, zette gisteren de reis weer voort, terwijl ook het motorschip Alko, kapt. Mulder, dat naar hier terugkeerde, gisteren de reis naar Londen weer aanvaardde.
1941-11-06: Te Delfzijl door de Duitsers in beslag genomen.
1942-09-23: In ballast onderweg naar Oulu om een lading hout voor Rotterdam te laden, voor de Finse kust ten nood-westen van Kaskö door de Russische onderzeeer SHCH 13' met geschutvuur in brand geschoten. Alle zeven bemanningsleden kwamen hierbij om het leven. Op 27-09-1942 totaal uitgebrand en zwaar beschadigd bij Strömmingsbadan, ten westen van Bergö op de Finse kust aangetroffen. Aan boord bevonden zich drie verkoolde lichamen die daar, via tussenkomst van de plaatslijke dominee, werden begraven. Het schip is door een Deens bergingsteam geborgen en naar Turku gesleept. Daar na aankomst gezonken. (Opm.: Aantekening bij het overlijden van Jan Hendrik Westerloo: 1942-sep Op of omstreeks 3 september 1942 verliet Jan Hendrik Westerloo als gezagvoederder van het m.s. “Anna W” aan boord van genoemd schip de haven van Delfzijl met bestemming naar enkele havens in de Oostzee. Aan boord bevonden zich de volgende overige bemanningsleden:(aangemonsterd 09-april-1942) Arnoldus van der Luit, waarvoor bij monstering van 22-mei 1942 in de plaats kwam: Wilhelmus Josephus Gierman, geboren 01-04-1920 te Delfzijl, wonende te Delfzijl als stuurman, Albert Doornbos, geboren 31-05-1914 te Groningen, wonende te Delfzijl als machinist, Engelke Keizer, geboren 02-12-1914 te Winschoten, wonende te Delfzijl als Bootsman, Jan van der Werf, geboren 14-12-1925 te Leeuwarden, wonende te Delfzijl als lichtmatroos, Pieter van Hassel, geboren 23-09-1919 te Wageningen, wonende te Maartensdijk als lichtmatroos. De beide laatstgenoemden werden waarschijnlijk later vervangen (de een bij monsterring van 18-06-1942, de ander bij monstering van 21-08-1942; hetwelk echter niet met volstrekte zekerheid is te zeggen omdat de laatste monstering ook betrekking kan hebben op die van 18-06-1942) door de lichtmatrozen: Paulus Adriaan Schild, geboren 04-03-1923 te s’ Gravenhage ,wonende aldaar en Willem van der Ploeg, geboren 07-04-1923 te Groningen en wonende te Groningen als kok-matroos.

01-2021 Informatie van Torsten Hagnéus, Västra Frölunda, Sweden: I have found a notice in a Swedish yearbook - Rospiggen 2021 in translation: "The motor vessel ANNA W was by chance detected on September 23, 1942, aground in Vargö, Vaasa skerries, Finland, with two dead persons abord. The Swedish marine attaché in Finland, Ragnar Thorén, had reported had earlier reported, that the Finnish (!) steamship (!) ANNA H (!) had been run aground between September 22 and 23 after artillery fire by a submarine. The submarine was the SHCH-13 - not identified when the attack against ANNA W took place - but which later 1945 sank the WILHELM GUSTLOFF with 6-8.000 people onboard.
1944-05-13: NvhN 13-05-1944: In den jare 1900 vier en veertig, den derden Mei, ten verzoeke van Bertha Elisabeth Witske, zonder, beroep, Echtgenoote van Jan Hendrik Westerloo, wonende te Delfzijl, te dezer zake domicilie kiezende te Groningen aan de Hooge der A no. 14a ten kantore van Mr. H. J. Buwalda, Advocaat en Procureur aldaar, die in dezen door eischeres tot procureur wordt gesteld en als zoodanig voor haar occupeert, heb ik, Jan Jans Rzn-, Deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank van en wonende te Groningen, Aan: Jan Hendrik Westerloo, gezagvoerder ter koopvaardij, laatst gewoond hebbende te Delfzijl, doch thans afwezig en zonder bekende woonplaats, mitsdien mijn exploit doende door aanplakking van een afschrift dezes en van na te melden stukken aan de hoofddeur van de vergaderplaats der Arrondissements-Rechtbank te Groningen en aan het Huis der Gemeente te Delfzijl, terwijl gelijke afschriften door mij Deurwaarder zijn overgegeven aan den E.A. Heer Officier van Justitie bij gemelde Rechtbank, door wien het oorspronkelijk van dit exploit met „Gezien" is geteekend, terwijl voorts dit exploit zal worden geplaatst in het te Groningen verschijnend dagblad het Nieuwsblad v. h. Noorden, 1 Beteekend: een uittreksel der minuten, berustende ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te Groningen, houdende een verzoekschrift. waarmede verzoekster zich tot die Rechtbank heeft gewend zoomede de hierop d.d 29 Anril 1944 gegeven beschikking; 2. den gereciuireerde gedagvaard: om op Vriijdag den seventienden November e.k., des voorm. te tien uur, te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissementsi Rechtbank te Groningen alsdan gehouden wordende in het Palels van Justitie aldaar; aan de Oude Boteringestraat, ten einde: Aangezien eischeres in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd is met gedaagde; Aangezien gedaagde als gezagvoerder van het motorschip „Anna W." op of omstreeks 3 Sept. 1942 aan boord van genoemd schip de haven van Delfzijl heeft verlaten met bestemming naar enkele havens aan de Oostzee. Aangezien gedaagde vóór zijn vertrek geen volmacht heeft afgegeven tot het waarnemen zijner zaken en geen orde op het beheer zijner zaken heeft gesteld; Aangezien het bovengenoemde motorschip „Anna W." met gedaagde als gezagvoerder aan boord op 15 Sept 1942 de haven van Haparanda heeft verlaten en op 16 of 17 September daaraanvolgende aan de Finsche kust onder Varnö bij Wasa door een der strijdende partijen is beschoten, tengevolge waarvan dit schip zoo goed als geheel is verbrand, terwijl later in het wrak, dat te Varnö is geborgen, twee geheel verkoolde, onherkenbare, lijken zijn gevonden; Aangezien in December 1942 het lijk v. d. zich bij het uitvaren van genoemd schip aan boord bevindenden stuurmansleerling aan de Finsche kust is aangespoeld: Aangezien van de overige bemanning geen enkele tijding of bericht van in leven zijn is binnengekomen, terwijl hun lijken ook niet zijn gevonden, zoodat men moet aannemen, dat alle opvarenden van de “Anna W." bij of tengevolge van de genoemde scheepsramp om het leven zijn gekomen; Aangezien derhalve sedert de laatste tijding van gedaagde meer dan één jaar is verloopen. Aangezien eischeres belang heeft, dat er ten aanzien van gedaagde rechtsvermoeden van overlijden worde uitgesproken, en zij verlof gevraagd en bij de beteekende beschikking bekomen heeft om den gedaagle bij openbare dagvaarding op te roepen; Mitsdien ten aangewezen dage in persoon of door iemand van zijnentwege van zijn aanwezen te doen blijken, bij gebreke waarvan door eischeres, na het vervullen der in dezen voorgeschreven formaliteiten, zal worden geconcludeerd, dat het der Rechtbank behage verlof te verleenen tot het doen eener tweede oproeping. Kosten dezes zijn, buiten die van de advertentie en buiten die van den procureur f 34.85. Jans, Deurw.
1945-00-00: Final Fate:
Geborgen en gesloopt in Turku. (Finland.) De teboekstelling in het Kadaster wordt op 28-01-1948 doorgehaald.
1946-09-10: NvhN 10-09-1946: Heden, den zesden September 1900 zes en veertig, ten verzoeke van Lammertdina Engelsman, echtgenoote van Albert Doornbos, wonende te DelfzijlL, te dezer zake woonplaats kiezende te Groningen aan de Oude Boteringestraat no. 27 ten kantore van de advocaten en procureurs Mr. A. T Vos en R. A. Vos. van wie de laatstgenoemde door mijne requirante tot haren procureur wordt gesteld, die als zoodanig voor haar zal optreden : heb ik Hendrik Kölling, deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Groningen en bij het Kantongerecht aldaar, wonende en kantoor houdende te Appingedam. AAN: Albert Doornbos, laatst gewoond hebbende te Delfzijl, doch thans afwezig en zonder bekende woonplaats, mitsdien mijn exploit doende door aanplakking van een afschrift dezes en van na te melden stukken aan de hoofddeur van de vergaderplaats der Arrondissements. Rechtbank te Groningen, en aan het huis der Gemeente te Delfzijl, terwijl gelijke afschriften door mii deurwaarder, zijn overgegeven aan den E. A. Heer Officier van Justitie bij gemelde Rechtbank, door wien het oorspronkelijk van dit exploit met „gezien" is geteekend, terwijl eindelijk dit exploit zal worden geplaatst in het Nieuwsblad van het Noorden, le. Beteekend: een uittreksel uit de minuten, berustende ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Groningen, houdende een verzoekschrift, waarmede verzoekster zich tot die Rechtbank heeft gewend, zoomede de hierop d.d. 6 Aug. 1946 gegeven beschikking; 2e den gerequireerde Gedagvaard: om op Vrijdag den dertienden December 1900 zes en veertig, des voormiddags om 10 uur te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te Groningen, gehouden wordende in het Paleis van Justitie aan de Oude Boteringestraat aldaar. Ten Einde: Aangezien eischeres in algeheele gemeenschap van goederen is gehuwd met den gedaagde, laatst gewoond hebbende te Delfzijl; Aangezien gedaagde als machinist van het motorschip „Anna W" op of omstreeks 3 September 1942 aan boord van genoemd schip de haven van Delfzijl heeft verlaten met bestemming naar enkele havens aan de Oostzee; Aangezien gedaagde voor zijn vertrek geen volmacht heeft afgegeven tot het waarnemen zijner zaken en geen orde op het beheer zijner zaken heeft gesteld: Aangezien bovengenoemd motorschip „Anna W" op 15 September 1942 de haven van Haparanda (Zweden) heeft verlaten en kort daarop (n.l. op een tijdstip gelegen tusschen 15 September en 25 September 1942) aan de Finsche kust onder Varnö bij Wasa door een der strijdende partijen is beschoten tengevolge waarvan het schip geheel is uitgebrand, zijnde later het wrak van dit schip met twee verkoolde en onherkenbare lijken erin gevonden; Aangezien in December 1942 het lijk van de zich bij het uitvaren van genoemd schin aan boord bevindende stuurmansleerling aan de Finsche kust is aangespoeld; Aangezien van de overige leden der bemanning en dus ook niet van den gedaagde, geen enkele tijding of bericht van in leven zün is binnengekomen, terwijl hun lijken ook niet zijn gevonden, zoodat men moet aannemen, dat alle opvarenden van de „Anna W" bij deze scheepsramp om het leven zijn gekomen; Aangezien er sedert het vertrek van gedaagde — als- i mede sedert het plaats hebben van deze scheepsramp — meer dan één iaar is verloopen en er dus termen zijn ] om ten aanzien van gedaagde rechts-vermoeden van overlijden te doen uitspreken: Aangezien de eischeres recht «n belang heeft dat dit rechtsvecmoeden van overlijden worde uitgesproken, en zij verlof heeft gevraagd en heeft verkregen om den gedaagde bii openbare dagvaarding op te roepen; Mitsdien ten aangewezen dage in persoon of door iemand van zijnentwege van zijn aanwezen te doen blijken, bij gebreke waarvan door de eischeres. na het vervullen der in deze voorgeschreven formaliteiten, zal worden geconcludeerd, dat bij vonnis wordt verklaard, dat er ten aanzien van den gedaagde sedert 16 Sept 1942 rechtsvermoeden van overliiden bestaat, kosten rechtens. De kosten dezes zijn, buiten die van procureur f 26.70 plus f 0.75 is f 27.45. “Gezien" De Officier van Justitie bij de Arr Rtb te Gron: w.g. J. N Meindersma. H. Kölling deurw.
1948-01-31: Door de gemeente Delfzijl, onder opgave van de door de rechtbank genoemde gegevens, worden bij het Nederlandse Rode Kruis informaties ingewonnen en op 26-02-1948 deelde het Rode Kruis het volgende mede:
“Van het Nederlandse Gezantschap te Stockholm kwam een bericht bij mijn bureau binnen, gedateerd 05-januari 1946, waarbij het onderstaande werd medegedeeld. De politie te Vasastadt (Finland) verklaarde dat op 27 september 1942 het Nederlandse motor-Kustvaartuig “Anna W” in het district Malax brandend en stuurloos werd aangetroffen. Aan boord werden drie half verkoolde lijken aangetroffen welke later volgens de Evangelisch Lutherse ritus, op de oude begraafplaats te Wasa ter aarde werden besteld door de Zweedse kerkelijke gemeente. Van geen der drie lijken was echter met zekerheid de indentiteit vast te stellen. Wel kon worden vastgesteld dat het ene lijk toebehoorde aan een zwaar gebouwde volwassen man
van ongeveer 1.80 meter lengte, terwijl de twee andere lijken veel kleiner waren. Volgens de grootte van het schip zou het een bemanning van zes man gehad moeten hebben, doch behalve drie genoemden werd geen spoor gevonden van andere lijken. Tenslotte kan ik U mededelen dat slechts betreffende J.H.Westerloo een overlijdensakte werd ontvangen.

Afbeeldingen


Omschrijving: De proefvaart en oplevering op 1 mei 1936 van de 'Anna-W'
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: Anna-W 1936
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown