Inloggen
NORMA - ID 4768


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1909-04-08 / 1924-04-15 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1909
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 3115 WINSCH 1909
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kofftjalk
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf, van der ,Geert Willem.., Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1909-04-00
Technical Data

Gross Tonnage: 99.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 77.67 Net tonnage
Deadweight: 155.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 25.92 Meters Registered
Beam: 5.64 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.12 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1909-04-08 NORMA
Manager: Jakob Sloots Gzn., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Jakob Sloots Gzn., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: PNCH

Date/Name Ship 1917-11-16 NORMA
Manager: Hendrik Herman Dresselhuijs, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Herman Dresselhuijs, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PNCH
Additional info: Aankoopprijs HFl. 23.500,--

Date/Name Ship 1918-04-18 NORMA
Manager: N.V. Zeeschip Norma, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Zeeschip Norma, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PNCH

Date/Name Ship 1920-05-21 NORMA
Manager: Cornelis Holscher, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Cornelis Holscher, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PNCH
Additional info: Aankoopprijs HFl. 31.000,--

Date/Name Ship 1923-11-16 NORMA
Manager: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband N.V., Sappemeer, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband N.V., Sappemeer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands
Callsign: PNCH
Additional info: HFl. 9.400,--

Date/Name Ship 1924-04-15 NORMA
Manager: Germany
Eigenaar: Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Germany

Ship Events Data

1909-04-07: Dagregister deel 14, nummer 583, den achtsten April 1900 en negen. Ik, ondergeteekende Jakob Sloots, schipper wonende aan boord, gedomicilieerd te Gasselternijveen, gemeente Gasselte, verklaar dat het staalijzeren zeiltjalkschip genaamd “Norma” hebbende een dek en twee masten, gemeten op een inhoud van netto twee honderd negentien/ vier en negentig honderdste kubieke meter of zeven en zeventig, zeven en zestig honderdste tonnen van twee en drie en tachtig honderdste kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergetekende, aan mijn in eigendom toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier te lande woonachtig, dat het bestuur over al hetgeen het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Gasselternijveen wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den staat op voet van oorlog uitgerust zal worden en dat gemeld schip nog nooit aan enig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld. Geteekend, den 7 April 1909. Geteekend J. Sloots. In de kantlijn staat geschreven: Blijkens verklaring d.d. 19 April 1909 van de beëdigden scheepsmeter H. Pieters te Hoogezand is nevensgemeld vaartuig gebrand als volgt: 3115 WINSCH 1909.
1909-04-19: Op 19-04-1909 eerste meting te Hoogezand. Meetnummer: Hz1391N. Lengte: 26 m 14 cm, breedte: 5 m 65 cm, waterverplaatsing: 189,573 ton. Eigenaar: Jakob Sloots, domicilie: Gasselternijveen.
1914-10-00: NRC 20.10.1914: Londen, 17 october:
Het Nederlandse schip “NORMA”, met hout van Fredrikstad naar Yarmouth bestemd, heeft de bestemming nog niet bereikt. Men vreest dat het schip op een mijn gelopen is. ( De “NORMA” is een stalen koftjalk , groot 99 ton en is Gasseltenijveen thuis behorende.)
1920-02-00: NRC 20.02.1920: Hamburg, 19 februari: De Nederlandse tjalk “NORMA” is bij het vierde vuurschip in aanvaring geweest met de Duitse viskotter” F.F. 72”, welke zwaar beschadigd te Cuxhaven is binnengelopen. De “NORMA” is met dekschade eveneens te Cuxhaven aangekomen.
1923-11-00: NRC 14.11.1923: Sappemeer, 13 november: Het stalen zeilkoftjalkschip “NORMA”’ groot 99 registertonnen, kapitein C. Holscher, is verkocht voor ƒ 9400.
1924-04-00: NRC 13.03.1924: Rotterdam, 12 maart: De stalen koftjlak “NORMA” klasse Germ. Lloyds K., bruto 99 netto 78 reg. ton, gebouwd in 1909 in Stadskanaal, is door bemiddeling van de N.V. Scheepsmakelaaarskantoor v/h L. van der Hilst & Co., naar Duitsland verkocht. Het schip zal onder de oude naam blijven varen.
1924-04-15: Genoemd schip “Norma” (brandno. 3115) is blijkens aangehechte verklaring d.d. 15 Febr. 1924 van de eigenares N.V. Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, gevestigd te Sappemeer, in het buitenland aan een buitenlander verkocht . Voormelde verklaring is op heden te dezen kantore aangeboden. Winschoten, 15 Febr. 1924. De Bewaarder.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1917
Kapitein: Leunis, C.J.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: Verklaring 15-04-1924.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown