Inloggen
ANNA - ID 466


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1931
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5348689
Nat. Official Number: 5220 Z ROTT 1931
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Nieuwbouw- & Scheepsreparatiebedrijf A. de Bakker, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 95
Launch Date: 1931-04-00
Delivery Date: 1931-06-06
Technical Data

Engine Manufacturer: Machinefabriek Gebr. Stork & Co. N.V., Hengelo, Overijssel, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Stork nr. 3418 Type (270x450)
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 267.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 160.00 Net tonnage
Deadweight: 292.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 15375 Cubic Feet
Bale: 14872 Cubic Feet
 
Length 1: 37.49 Meters Registered
Beam: 6.53 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.45 Meters Depth, moulded
Draught: 2.59 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1954
Type: Rebuilt
Omschrijving: Theehut geplaatst.

Datum 00-02-1971
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 8 cil 240 Pk English Electric (Kelvin) Type (165x184)

Ship History Data

Date/Name Ship 1931-06-06 ANNA
Manager: Nicolaas Muller Jzn., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Nicolaas Muller Jzn., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NDJR
Additional info: 1934 call sign PCRC

Date/Name Ship 1937-11-29 ANNA
Manager: Jan Muller Nzn, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jan Muller Nzn, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign: PCRC

Date/Name Ship 1946-00-00 ANNA
Manager: Staat der Nederlanden, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Staat der Nederlanden, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: PCRC

Date/Name Ship 1948-03-24 ANTARES
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Lukas Boerma, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCRV

Date/Name Ship 1954-09-29 TAGRI
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Tabe Ritskes, Leeuwarden, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Leeuwarden / Netherlands
Callsign: PHWH

Date/Name Ship 1976-02-25 TAGRI
Manager: Trans Overseas S.A., Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Trans Overseas S.A., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.

Ship Events Data

1931-10-20: Als ANNA, zijnde een motorschip, metende volgens opgave van den Bewaarder 542.13 m3, liggende te Rotterdam, door B. Klop, scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van Nicolaas Muller, reeder te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 5220 Z ROTT 1931 op het achterschip op het voorschot kampanje aan B.B. zijde.
1942-03-00: Te Rotterdam in beslag genomen door de Duitsers. Juni 1942 in dienst van de Kriegsmarine te Kiel als 'Funkmess Erprobeschiff für U-boote'. Ze deed dienst tussen Kiel, Le Havre en Bergen. In april 1945 ten gevolge van een geallieerde aanval voor Kiel gezonken. In december 1945 door een Zweeds bergingsbedrijf geborgen en aan de Staat der Nederlanden. Herbouwd en gerepareerd bij K.A. Brink Scheepsreparatiebedrijf te Rotterdam. In november 1947 aan Boerma toegewezen.
1948-03-25: Als ANTARES, zijnde een stalen motorschip, groot 776.92 m3 bruto inhoud volgens meetbrief no. 4387 's Gravenhage d.d. 02-01-1948, liggende te Rotterdam, door W.R. Boerrigter, scheepsmeter te Rotterdam, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 7154 Z ROTT 1948 op het achterschip midscheeps in achterkant achterste dekhuis, 7.60 m. uit hekplaat, 0.0 m. uit lengteas en 0.97 m. boven dek. (Opm.: De vroegere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore 5220 Z ROTT 1931 zijn door een ingebeitelde streep vernietigd.)
1949-08-14: Op de Noorderhaaks (boven Den Helder) gestrand maar weer vlot. Kustvaarder gestrand Op de Noorderhaaksgronden bij Kijkduin. Gisterochtend is op de Noorderhaaksgronden bij Kijkduin de Nederlandse kustvaarder "ANTARES" gestrand met een lading kolen. Het weer was heiig. De sleepboten "Hector" en "Noord-Holland" voeren uit IJmuiden ter assistentie uit, maar konden de kustvaarder niet benaderen door de vele ondiepten van de Noorderhaaksgronden. Bij hoog water is het schip, dat geen schade heeft opgelopen, gisteravond laat vlot gesleept. (Nieuwsblad van het Noorden, 15-08-1949)
17-11-1950 Uitspraak Raad voor de Scheepvaart: No. 63 Uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart in zake het aan de grond lopen van het motorschip „Antares" op de Noorder Haaks. Betrokkene: A. Wieringa, kapitein. Op 14 Augustus 1949 is het motorschip „Antares", op reis van Blyth naar Amsterdam, op de Noorder Haaks aan de grond gelopen en is 12 uur later met behulp van de sleepboot „Hector" weer vlot gekomen. In overeenstemming met het voorstel van de inspecteurgeneraal voor de scheepvaart besliste een commissie uit de Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij artikel 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek zou instellen naar de oorzaak van dit vastlopen. Bovendien besliste genoemde commissie, eveneens in overeenstemming met het desbetreffende voorstel van de inspecteur- generaal voor de scheepvaart, dat het onderzoek tevens zou lopen over de vraag of niet het ongeval mede te wijten is aan de schuld van de kapitein van de „Antares", A. Wieringa, wonende te Noordbroek. Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting van 25 September 1950, in tegenwoordigheid van de inspecteur voor de scheepvaart J. Visser. De Raad nam kennis van de stukken van het voorlopig onderzoek der Scheepvaartinspectie, waarbij processen-verbaal van de verhoren van de kapitein en de roerganger van de „Antares", zomede van het scheepsdagboek en de door de kapitein gebruikte Engelse kaart no. 2182 a, en hoorde de kapitein, voornoemd, als betrokkene buiten ede. De voorzitter zette de betrokkene, aan wie voormelde beslissing bij deurwaardersexploit was betekend, doel en strekking van het onderzoek uiteen en gaf hem gelegenheid tot zijn verdediging aan te voeren, hetgeen hij daartoe dienstig achtte, hem daarbij het laatste woord latende. Uit de verklaringen en bescheiden is de Raad het volgende gebleken: Het motorschip „Antares" is een Nederlands schip, toebehorende aan L. Boerma, te Groningen. Het meet 274 bruto registerton en wordt voortbewogen door een 150 pk Storkmotor. Op 12 Augustus 1949 te 19.25 uur vertrok de ,,Antares", beladen met een volle lading steenkool, van Blyth met bestemming Amsterdam. De diepgang was bij vertrek vóór 7'6", achter 8'6". Aan boord bevonden zich met de kapitein mee 6 man bemanning en één passagier. Te 19.45 uur was het schip in zee en te 21.00 uur passeerde het Souther Point op 2 a 3 mijl afstand. De log wees toen O aan. Voor een kleine reparatie moest van 2.45 tot 3.25 uur van 13 Augustus de motor worden gestopt. Te 4.00 uur werd op koers Z.O.t.Z. Whitby gepasseerd op 3 mijl afstand, bij logaanwijzing 40. Vanhier zette de kapitein een koers uit van 122° r.w., een koers, welke dwars door gevaarlijk gebied liep naar een punt even bezuiden Egmond. De kompaskoers werd Z.O.J^O. op het stuurkompas, een in het bovendek van de stuurhut hangend vloeistofkompas. De kapitein zegt dit kompas wel af en toe te hebben vergeleken met het voor de stuurhut staande standaardkompas. Er zou weinig verschil in aanwijzing zijn geweest. Ongeveer een jaar geleden waren de kompassen gecompenseerd; ze hadden slechts kleine fouten. Het was steeds rustig weer, vrijwel geen wind en kalme zee; de vaart was 7 mijl. Daar de afstand van Whitby tot IJmuiden goed 220 mijl is, rekende de kapitein er op, dat gedurende de oversteek van ongeveer 30 uur de stromen elkaar wel zouden opheffen en hij bracht die voor de gis daarom niet in rekening. Op de overtocht zijn geen schepen of boeien gezien. Te 8.00 uur van 14 Augustus wees de log 230 mijl en had men dus sinds Whitby 190 mijl afgelegd. Het was nu heiig en af en toe ondervond men mistvlagen. Er is niet gelood. Te 10.20 uur, terwijl de kapitein de wacht had en behalve de roerganger niemand aan dek was, begon de motor zwaarder te lopen en hoewel betrokkene nog s.b.-roer liet geven, liep het schip te zelfder tijd vast; men had niets van branding bemerkt. Men slaagde er niet in door middel van schroefmanoeuvres vlot te komen. Toen het helderder werd, peilde men de toren van Kijkduin Z.O.t.Z., waaruit bleek, dat de „Antares" op de Noorder Haaks zat. Het schip maakte geen water en bleek later ook geen schade te hebben gekregen. Nadat de sleepboot „Hector" had vastgemaakt, slaagde deze er in de ,Antares" 14 Augustus te 19.30 uur vlot te slepen. Ter zitting heeft betrokkene verklaard, dat hij de koers afzette naar Egmond, dus benoorden IJmuiden, omdat hij op deze wijze eerder verkenning zou hebben van de wal. Hij had wel routekaarten aan boord, maar is dwars overgestoken, omdat de voorgeschreven route langs Smith Knoll langer is. Er waren stroomkaarten aan boord. Betrokkene heeft niet met stroom rekening gehouden en er niet aan gedacht, dat de stroom langs de Hollandse kust om de Noord zette. Er was een handlood aan boord. Dit is niet gebruikt, omdat de „Antares" volgens de gis nog ver van de kust zou staan. Er zijn wel geregeld mistseinen gegeven. Aan boord wordt het kladjournaal dagelijks bijgehouden, het netjournaal wordt later ingeschreven. Betrokkene zegt wel eens een azimuth te nemen, maar overigens de deviatie uit de stuurtafel toe te passen. De „Antares" is tijdens hoogwater vastgelopen, maar is daarbij niet beschadigd. Betrokkene - geeft toe, dat hij fouten heeft gemaakt en dat de omstandigheden niet moeilijk waren. De inspecteur voor de scheepvaart voert aan, dat betrokkene bij het passeren van Whitby op 13 Augustus 1949 te 4.00 uur een goed afgevaren bestek had. Hij zette de koers af naar een punt even bezuiden Egmond en rekende er op, dat de noord- en zuidgaande stromen elkaar zouden opheffen. De stroomatlas is onvoldoende geraadpleegd, anders zou zijn opgemerkt, dat het schip tijdens de overtocht om de Noord zou worden gezet. Het was steeds rustig weer. Op 14 Augustus te 10.10 uur liep de „Antares" aan de grond op de Noorder Haaks. Zij had toen volgens de log vanaf Whitby 203 mijl afgelegd. De afstand van Whitby tot Egmond is 213 mijl. Hoewel de Haaksgronden moeilijk zijn aan te loden, had betrokkene toch moeten loden, daar hij verwachtte tijdens mist de kust bij Egmond aan te zullen lopen. De inspecteur merkt verder op, dat de kapitein zijn koers niet heeft bepaald aan de hand van de voorgeschreven routes. De inspecteur acht kapitein Wieringa mede schuldig aan de stranding van zijn schip en stelt voor, diens bevoegdheid om als kapitein te varen op zeeschepen te ontnemen voor de tijd van drie weken. Als het weer niet zo rustig was geweest, hadden de gevolgen van de stranding op deze gevaarlijke gronden zeer ernstig kunnen zijn voor schip en opvarenden. Het oordeel van de Raad luidt als volgt: Betrokkene heeft nagelaten bij het stellen van zijn koers van Whitby naar IJmuiden rekening te houden met de routes, voorgeschreven met het oog op het mijnengevaar. Voorts heeft hij geen rekening gehouden met de stromen, die hij tijdens de overtocht zou ondervinden en welke hem vooral op het laatste deel van het traject voorlijker en om de Noord zouden zetten. Verder is nagelaten tijdig voor het aanlopen der kust geregeld te loden. De Raad acht dan ook de stranding te wijten aan zorgeloze navigatie van de kapitein. De Raad is van oordeel, dat tegen betrokkene een strafmaatregel moet worden genomen, en straft mitsdien Arend Wieringa, geboren 1 November 1913, wonende te Noordbroek, door hem de bevoegdheid om als kapitein te varen op kustvaartuigen te ontnemen voor de tijd van drie weken. Aldus gedaan door de heren mr. A. Dirkzwager, tweede plv. voorzitter, C. H. Brouwer en K. E. Dik, leden, in tegenwoordigheid van 's Raads wnd. secretaris J. F. Verbeek, en uitgesproken ten openbare zitting van de Raad van 20 October 1950. (Get.) A. Dirkzwager; J. F. Verbeek.
1954-09-30: NvhN 30-09-1954: Antares wordt Tagri. De kustvaarder Antares van de heer L. Boerma te Groningen is verkocht aan de heer F. Ritskes te Leeuwarden. De Antares werd in 1931 gebouwd bij het Nieuwebouw- en Scheepsreparatiebedrijf De Bakker te Rotterdam en meet ca. 292 ton deadweight. In de machinekamer staat een 150 p.k. motor opgesteld. De heer Ritskes zal het schip onder de nieuwe naam Tagri in de vaart brengen, terwijl de thuishaven Groningen gewijzigd wordt in Leeuwarden.
Leeuwarder courant 30-09-1954: Eerste reis van Leeuwarder coaster gaat naar Finland. De „Tagri" haalt hout voor Grouw. Op 27 September voeren er twee Friese schepen door de Sont. De 28e waren dat er twaalf en op de 29e zelfs dertien. Dit is geen fabeltje, maar een verheugende werkelijkheid, althans voor het jaar 1754. Toen bloeide de zeevaart van Friesland uit nog. leder nummer van de Leeuwarder Courant gaf daarvan het bewijs in zijn rubriek „negotienieuws." Die rubriek sprak niet alleen van de Sont, maar ook van Zuidelijker streken, die door de schepen werden opgezocht. De vaart van en naar de Oostzee was echter 't belangrijkst. In vergelijking met het negotienieuws van vroeger zijn thans de scheepvaartberichten voor Friesland ietwat een bijkomstigheid. Zij zeggen alleen, waar de schepen zitten, waarop Friese zeelieden varen. Zeker ook dat is belangrijk, want het bewijst, dat er nog altijd Friezen zijn die de wijde zeeën bevaren. Dat houdt de band met de zee en de wijde wereld aan, maar hoe anders was het vroeger, toen uit het hart van Friesland de schepen naar verre landen vertrokken of er vandaan kwamen. Weer komen er zeeschepen in Friesland. Coasters, die aanmerkelijk groter zijn dan de schepen van twee eeuwen geleden. Het aantal kustvaarders dat hier komt, neemt steeds toe en het plezierige is nu, dat nu ook Leeuwarden — zoals gisteren reeds werd gemeld — zijn „eigen" coaster heeft. Alle begin is moeilijk, maar wie weet wat er uit groeit. Neemt ook niet de coasterbouw in Friesland verheugend toe? Gisteren lag de „Tagri" nog in de Harlinger haven. Vandaag is zij onderweg naar Rotterdam om daarna naar Finland te varen. Zo gaat dan de kapitein-eigenaar Tabe Ritskes het avontuur tegemoet. Nu ia dat avontuur voor de eerste reis niet zo groot, want de “Tagri" gaat hout halen voor de Halbertsma fabrieken in Grouw. Met die ene vracht is de eigenaar er natuurlijk niet en zo staat hij dan nu voor de opgave een klantenkring op te bouwen. Een zware opgave, die de 43-jarige Leeuwarder echter bewust heeft aanvaard. Precies zoals 23 jaar geleden, toen hij van de binnenschipperij naar de zeevaart is overgestapt. Dat was ook niet zo gemakkelijk, want de heer Ritskes stamt uit een geslacht van Friese binnenschippers. Hij zag daarin echter niet veel heil meer en zo heeft hij dan als jonge kerel de bakens verzet. Het is hem niet slecht gegaan, want nu vaart hij dan op een eigen schip. Spreekt het niet vanzelf, dat hij met enige trots Leeuwarden als thuishaven op de achtersteven heeft laten schilderen. En, spreekt het ook niet vanzelf, dat hij van harte hoopt menigmaal met vracht in de Leeuwarder haven te komen? De „Tagri' (afkorting van Tabe en Griet) in de Harlinger haven.
1954-10-07: NvhN 07-10-1954: Tagri had moeilijkheden. De kustvaarder Tagri (vroeger Antares geheten), een schip van 274 br. ton, kwam in de vliegende storm ook bij Ameland in moeilijkheden te verkeren. De Duitse sleepboot Wotan, die van het eiland Borkum ter assistentie was uitgevaren, lag te diep om de Tagri te kunnen bereiken. Daarop zou de sleepboot Zuidzee van Terschelling proberen om deze kustvaarder te bereiken. Dat bleek echter niet meer nodig, want toen om ongeveer 9 uur vanochtend de zee wat afnam, wist de Tagri met eigen middelen uit haar gevaarlijke positie--200 m van de branding op Bornrif— weg te komen. Om pl.m. 11 uur verkeerde het schip niet meer in gevaar en kon de Insulinde, die in de nabijheid lag, naar Oostmahorn terugkeren.
Leeuwarder courant 07-10-1954: Leeuwarder kustvaarder voor Ameland in moeilijkheden. „Tagri" zat in nood, De Leeuwarder kustvaarder „Tagri" (274 brt.) kwam vannacht op z'n eerste reis onder de nieuwe eigenaar, de heer Tabe Ritskes van Leeuwarden, benoorden Ameland in moeilijkheden. Om half één vuurde het schip noodseinen af, die door de Hollumer kustwacht werden opgemerkt. De “Tagri" slaagde er echter in voor anker te gaan vlak voor de kust bij Ballum: het scheepje lag slechts anderhalve mijl van paal 8. Driehonderd meter verder en het had in de branding gezeten. Dan was de coaster onherroepelijk gestrand. Toen het weer vanmorgen op klaarde, was het gevaar voorbij. Om streeks half elf slaagde de „Tagri" er in, z'n reis te vervolgen. De redding boot „Insulinde" was voortdurend in de nabijheid. De „Tagri" was op reis naar Finland om hout te halen voor Grouw. Schipper Ritskes — die met nog vijf man boord is — was nu bevracht door de firma Wijnne en Barends te Groningen.
Leeuwarder courant 08-10-1954: Ruwer dan in rampnacht. Dat wisten de mannen van de „Insulinde" echter niet. Die kregen bericht, dat er benoorden Ameland noodseinen waren waargenomen en zij stoven over de Wierumer gronden, waar brokken water over kwamen, en door het Friese Gat naar zee. Daar ontmoetten ze een zee, die volgens schipper Klaas Toxopeus ruwer was dan in de rampnacht. De „Insulinde" voer naar de „Helene Russ", die acht mijl van Ameland dermate door de zee was toegetakeld, dat zij deklast en mast verloor. De Duitse boot trok echter het verzoek om assistentie in en de „Insulinde" behoefde geen hulp te verlenen. „Tagri" ontsnapte aan stranding. Inmiddels bleek, dat de waargenomen vuurpijlen niet afkomstig waren van de „Helene Russ", maar van de Leeuwarder coaster „Tagri", die enkele mijlen buiten Ameland voer en het tegen de ruwe zee niet kon klaren. Kapitein Ritskes, op zijn eerste reis met het eigen schip, liet de ankers uitgooien en de motor op volle toeren draaien. Eén ankerketting begaf het en langzaam maar zeker schoof de “Tagri" naar het strand bij Ballum. Gelukkig voor de schipper pakte het anker 300 meter voordat de kustvaarder in de branding kwam en — onherroepelijk zou zijn gestrand. Met de motor draaiende en de “Insulinde" in de onmiddellijke nabijheid wist de “Tagri" zich daar, anderhalve mijl van het strand van Ballum te handhaven tot het weer opklaarde. Zoals wij in een deel ven onze edities van gisteren al meldden, slaagde de Leeuwarder kustvaarder er in, omstreeks half elf naar de normale route terug te keren Een eindweegs begeleid door de reddingboot zette kapitein Ritskes daarop zijn reis naar Finland voort. De “Insulinde" kwam omstreeks één uur gistermiddag in Oostmahorn terug. De mannen waren vijftien uur aaneen in touw geweest onder niet bepaald prettige omstandigheden.
1955-10-25: De Heerenveensche koerier 25-10-1955: Kustvaarder Tagri 2 dagen op het Wad. Harlingen — De te Leeuwarden gedomicilieerde kustvaarder Tagri van reder-kapitein Ritskes vertrok Donderdag in ballast van Delfzijl met bestemming Harlingen. Vanwege de oostelijke wind stond op het Friese Wad weinig water waardoor de Tagri aan de grond raakte. Bij laag water lag de kustvaarder geheel droog. Eerst Zondag is het schip vlot gekomen.
NvhN 25-10-1955: Kustvaarder strandde op Friese Wad. De kustvaarder Tagri van reder-kapitein Ritskes te Leeuwarden, die Donderdag in ballast van Delfzijl met bestemming Harlingen vertrok, raakte door de lage waterstand benoorden Ternaard op het Friese Wad aan de grond. De kustvaarder kwam eerst Zondag op eigen kracht vlot. Bij eb stond er zo weinig water, dat het schip geheel droog zat.
1960-08-17: Leeuwarder courant 17-08-1960: Enige Leeuwarder coaster was even in thuishaven. Kapitein-eigenaar T. Ritskes 25 jaar Kustvaart- gezagvoerder
Ik herinner me een feestje in Duinkerken. Dat is al weer heel wat jaren geleden. Maar toen dronken we wijn. En de stuurman die dronk d'r zoveel van, dat hij z'n hoofd niet goed meer rechtop kon houden. Die avond aten we snert aan boord. Zie ik opeens het hoofd van de stuurman neer beneden ploffen, zo met z'n gezicht in de snert! Maar de man naast hem, die ook half zat te slapen kon ik net tegen houden. Anders was hij ook de 'snert' in gegaan. Schipper Ritskes senior, 75 jaar, zit in de stuurhut van de coaster “Tagri”, waar zijn zoon de kapitein-eigenaar van is en diept met kennelijk plezier herinneringen op. Mooie, sterke verhalen over de binnenvaart en de zeevaart. Het gebeurt niet zo vaak, dat junior in de buurt is. En dan nog wel in Leeuwarden. De „Tagri" is de enige kustvaarder, welke in de Friese hoofdstad staat ingeschreven en de baas op het schip is een Leeuwarder. Dit jaar mag hij zijn 25-jarig jubileum vieren als kapitein, maar of de heer T. Ritskes, nu bijna 49, dat ook doet is vers twee. Gisteren kwam de „Tagri" voor de wal met hout uit Sundsvall bij de Leeuwarder Houthandel aan de Snekertrekvaart en morgen gaat men weer weg. Eerst naar Zoutkamp om 263 ton kippegrit te laden voor Abö in Finland, een reis van normaal vijf dagen. Vandaar leeg naar Harnosand, waar opnieuw hout wordt ingenomen, dat bestemd is voor een bedrijf te Hasselt. Het is te hopen, hat het Groninger bevrachtingskantoor in Hasselt ook lading voor de „Tagri" gevonden heeft en indien dat het geval is blijft het hurry up werken met niet veel tijd voor jubilea. Een coaster, die werkeloos langs de wal ligt is een dure kostganger en voor zijn eigenaar een zorgenkind. Kapitein Ritskes heeft die zorgen gekend, want het is nog niet zo lang geleden, in de beruchte periode van de bestedingsbeperking, dat de kustvaart geen vet soppen was. Tegenwoordig pikken de zaken weer op en wordt er ruimer adem gehaald in deze vrachtvaarderij. De kapitein is niet slechts zeeman, hij moet ook het zakelijk deel van het vak beheersen. Er zijn overal mannetjes genoeg, die er op uit zijn een ander vliegen af te vangen en wie niet bij de pinken is ziet goede vrachten zijn neus voorbij gaan. Klein reisje. Toen de jonge Ritskes negenentwintig jaar geleden de binnenvaart, waarin hij door familie en werk geboren en getogen was, vaarwel zei, voer hij eerst als kok op een coaster. Later werd hij matroos, vervolgens — uiteraard na de vereiste studie en het doen van examens — stuurman. Op de „Annie", een Groninger kuster, werd hij kapitein. Hij was getrouwd, had een kind en een tweede op komst. In april 4940 ging hij voor een klein reisje van twee weken weg met aardappelen naar Engeland. Het kleine reisje duurde ruim vijf jaar, want op 10 mei werd hij in volle zee naar een Britse haven gedirigeerd en kort daarop ingelijfd bij een Nederlandse regeringsrederij die voor de Britse oorlogsinspanning alle materieel inzette, dat men aan de Duitsers had kunnen onthouden. Het moet geen grapje zijn geweest, dat van-haven-naar-haven varen langs de Engelse en lerse kusten in die jaren. Bij perfect zeemanschap kwam de dwingende eis van de kennis der mijnenvelden en wie de eigen mijnenvelden kon omzeilen liep grote risico's met de vijandelijke mijnen. Tel daarbij op, dat de Luftwaffe zware offensieven tegen de geallieerde scheepvaart en de Britse haven, heeft gevoerd en men komt tot de conclusie, dat je enige veine moet hebben om er dan met een coaster heelhuids door te scharrelen. Bij een gelegenheid strooiden Duitse bommenwerpers dertig bommen rond de „Annie" waarvan de dichtstbijzijnd op enkele meters van het scheepje explodeerde. Hoewel de stuurhut beschermd was door een provisorische pantsering van tegels gingen toch alle ramen in gruzelementen Een ruit vloog zo haastig weg, dat de sponning achteraan kwam en keurig om de hals van de stuurman geslingerd werd. Daarom is toen ondanks alles wel gelachen! Na de oorlog kwam de Annie met zijn kapitein behouden thuis, waar een meisje van ruim vijf kennis mocht maken met haar vader. Personeelsprobleem. In '54 kocht de heer Ritskes de „Tagri", die nu 29 jaar oud is maar bij de laatste technische inspectie door de experts met bewondering om haar sterke bouw is geroemd. De coaster meet 292 ton d.w., is 40 m. lang overall en 6,45 m. breed. Er is immer goed mee gevaren hoewel de allereerste reis op de Waddenzee bijna fout liep doordat men in een storm omhoog dreigde te lopen in de buurt van Ameland. Daarna heeft zij gelukkig meer wel als wee gekend, afgezien van de personeelszorgen van de kapitein. Hij heeft nu een prima bemanning van zes, inclusief hijzelf. Maar van die zes zijn twee Spanjaarden, Francisco en Manuel. „Uitstekende matrozen", zegt de heer Ritskes. „Is het alleen niet bar erg, dat je in je eigen land haast geen goeie mensen voor de kustvaart meer kunt krijgen? Waarom niet? Ik zou het niet weten. Het is een goed vak, er wordt goed betaald — maar ze komen niet. Als daar eens wat aan te doen was dan zouden er een hoop mensen uit de kustvaart beter slapen." Morgen vaart hij weer weg. Zijn vrouw, die twee maanden — in de schoolvakantietijd — met hem is meegeweest wordt van zeegaande echtgenote weer een landmevrouw In haar woning in de Jan Steenstraat 3. De Jongsten van de vijf spruiten, die ook aan boord waren, gaan naar school na een vakantie vol zee, zout en wind. En vader zoekt als altijd langs de kusten van Europa zijn vrachten. Een vreemd bestaan? „Ach, als je het gewoon bent niet" zegt de kapitein.
1961-12-28: Friese koerier 28-12-1961: Scheepvaart op de Wadden heeft het zeer moeilijk. Ameland geisoleerd. (Van onze korrespondent)
Harlingen — Ameland is sinds woensdagavond zeven uur geïsoleerd. De laatste boot, die gistermiddag om half twee uit Holwerd vertrok, was pas tegen zeven uur aan de steiger te Nes. De vaarroute zit vrijwel geheel dicht met ijs. Hoe zwaar de tocht is geweest blijkt uit het feit, dat de boot over de laatste kilometer ruim een uur heeft gedaan. Verbinding met Ameland is nu alleen nog maar mogelijk via de zgn. luchtbrug, een verbinding welke tussen het vliegveld Leeuwarden en het kleine vliegveldje onder Ballum op Ameland met pipercubs wordt onderhouden. In voorgaande jaren heeft deze luchtbrug altijd voortreffelijk gewerkt. Aanvragen om met het vliegtuig te worden overgevlogen dienen te worden ingediend bij de Rijkswaterstaat te Leeuwarden. De traditionele verbinding met Schiermonnikoog is nog niet verbroken. De postboot slaagde er woensdagmiddag nog in het eiland te bereiken en men is van plan zo lang zulks mogelijk is door te varen. Terschelling en Vlieland zijn eveneens nog steeds bereikbaar, zij het met vrij grote vertraging. Voor de haven van Harlingen ligt een enorme hoeveel heid drijfijs; daarentegen niet bij Terschelhng. Op de Vlieree onder Vlieland ligt de kustvaarder “Tagri” van rederij J. Ritskes voor anker. Tot tweemaal toe is het met 125 pk uitgeruste schip op weg geweest naar Harlingen Beide keren moest de kapitein halverwege terugkeren, gehinderd als hij werd door zwaar ijs. De kustvaarder Cahrina F van de rederij Fortuin uit Zwartsluis slaagde er woensdagmiddag wel in de haven van Harlingen te bereiken. Dit schip heeft een tweemaal zo sterke motor De mosselcultures in de Waddenzee zijn met zware ijsvelden bedekt. De vissers vrezen, dat hierdoor voor tienduizenden guldens schade is aangericht ,in Harlingen liggen momenteel ruim honderd vissersschepen voor anker.
1973-02-14: Leeuwarder courant 14-02-1973: Kustvaartkapitein uit Leeuwarden ernstig gewond. Dorchester — De gezagvoerder van een Nederlandse kustvaarder, de 61-jarige T. Ritskes uit Leeuwarden, is vanmorgen ernstig gewond toen hij trachtte een brand in de machinekamer van zijn schip te blussen. Dit vaartuig, de 274 ton metende TAGRI, die in Leeuwarden is geregistreerd, was op weg van Cornwall naar Kent. De brand kon worden geblust voordat brandweerlieden en een arts uit Weymouth het schip konden bereiken.
1976-02-28: Verkocht als 'TAGRI' aan Trans Overseas S.A., Panama en geschikt gemaakt om 25 passagiers te vervoeren. Op 29 febr. 1976 van Kralingsche Veer vertrokken met een lading kunstmest voor Aqua Dulce, Panama. Passeerde het Panama kanaal op 18 april 1976. Voer daarna met passagiers en lading in het Caribisch gebied.
Leeuwarder courant 28-02-1976: Leeuwarder coaster is naar Miami verkocht. Leeuwarden — De enige kustvaarder, die Leeuwarden als thuishaven had, is verkocht naar Miami. Dat is de „Tagri", die schipper-eigenaar Tabe Ritskes uit de Jan Steenstraat jarenlang trouw heeft gediend. De naam van zijn schip was een samenvoeging van de voornamen Tabe en Grietje van het echtpaar Ritskes. De coaster is in 1931 gebouwd, vijf jaar geleden heeft het vaartuig nog een nieuwe motor gekregen. De heer Ritskes heeft de „Tagri" van de hand gedaan, omdat hij over enkele maanden 65 wordt. Het schip ligt nu in Rotterdam en zal weldra de oversteek naar Miami maken. Van de nieuwe thuishaven uit gaat het straks stukgoederen — en op het dek passagiers — tussen de eilanden in de Caraibische Zee vervoeren.
1981-01-04: Final Fate:
Onderweg van Isla de San Andres naar Barranquilla, Colombia, lek geraakt in de voorpiek, ten N.W. van Cartagena. De pompen weigerden en het schip zonk langzaam in pos. 11.50.N. - 76.47.W. De bemanning werd gered door de Noorse bulkcarrier 'Star Dieppe' en op 5 januari 1981 te Santa Marta aan land gezet.

Afbeeldingen


Omschrijving: ANNA
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ANNA
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: ANTARES
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: World Ship Photo Library

Omschrijving: ANTARES
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: TAGRI
Collectie: Kon. Nederl. Redding Maats.
Vervaardiger: Clarkson, John

Omschrijving: TAGRI sailing on Penryn River - U.K.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Holmes, William

Omschrijving: TAGRI
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: TAGRI
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: TAGRI
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: TAGRI
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: TAGRI te Delfzijl in 1968.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: TAGRI
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: TAGRI
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *