Inloggen
ANNA - ID 465


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1927
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5184540
Nat. Official Number: 332 Z GRON 1927
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 50
Launch Date: 1927-00-00
Delivery Date: 1927-05-31
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Machinefabriek 'Bolnes' v/h J.H. van Cappellen, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 90
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Bolnes Gloeikopmotor (320x350)
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 172.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 83.00 Net tonnage
Deadweight: 240.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 8829 Cubic Feet
 
Length 1: 33.10 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.14 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.22 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.35 Meters Depth, moulded
Draught: 2.15 Meters Other
Configuration Changes

Datum 00-00-1931
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Inbouw nieuwe motor: 2tew 2 cil 90 PK Bolnes Diesel 240x350, 7 Kn.

Datum 00-00-1958
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tdw 6 cil 140 PK Hoffman

Datum 00-00-1972
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Te Piraeus weer verbouwd tot vrachtschip.

Datum 00-00-1996
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tdw 6 cil 180 PK Duvant (Moteurs Duvant-Valenciennes)

Datum 00-00-1999
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: De kapotte Duvant motor werd vervangen door een gebruikte 6 Cyl. Kelvin van 190 Pk met bouwjaar 1975.

Ship History Data

Date/Name Ship 1927-05-31 ANNA
Manager: Jannes Bonninga, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jannes Bonninga, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NDJQ
Additional info: 1934 callsign PCRB

Date/Name Ship 1935-01-14 ANNA
Manager: Jan Kuiper, Usquert, Netherlands
Eigenaar: Jan Kuiper, Usquert, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Usquert / Netherlands
Callsign: PCRB

Date/Name Ship 1943-09-00 V 1004
Manager: Kriegsmarine Gruppe Süd, Germany
Eigenaar: Kriegsmarine Gruppe Süd, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Germany

Date/Name Ship 1949-02-21 ANNA
Manager: Capt. Konstantinos Kyriakides, Piraeus, Greece
Eigenaar: Capt. Konstantinos Kyriakides, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece

Date/Name Ship 1949-03-04 KOSTANTINAKIS
Manager: Capt. Konstantinos Kyriakides, Piraeus, Greece
Eigenaar: Capt. Konstantinos Kyriakides, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SZWQ

Date/Name Ship 1955-10-24 KEFALONIA
Manager: D.M. Strintzi & Co., Piraeus, Greece
Eigenaar: D.M. Strintzi & Co., Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SZWQ
Additional info: Callsign changes on 31.07.71 in: SV2700

Date/Name Ship 1975-12-00 KEFALONIA
Manager: Sea Falcon Shipping Ltd.
Eigenaar: Thalasios Ierax Nautiliaki EPE, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Greece
Callsign: SV2700

Date/Name Ship 1977-05-00 KEFALONIA
Manager: Nauageresies Ellados (Greek Salvage), Greece
Eigenaar: Nauageresies Ellados (Greek Salvage), Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Greece
Callsign: SV2700

Date/Name Ship 1978-12-00 KEFALONIA
Manager: John & Michael Savvas, Piraeus, Greece
Eigenaar: John & Michael Savvas, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SV2700

Date/Name Ship 1980-10-10 GERO STELIOS
Manager: John & Michael Savvas, Piraeus, Greece
Eigenaar: John & Michael Savvas, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SV2700

Date/Name Ship 1998-00-00 GERO STELIOS
Manager: Giannis Savvas, Piraeus, Greece
Eigenaar: Giannis Savvas, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SV2700

Date/Name Ship 1999-00-00 GERO STELIOS
Manager: Nikolaos Charalabis & Nikitas Frouzakis, Rhodos, Greece
Eigenaar: Nikolaos Charalabis & Nikitas Frouzakis, Rhodos, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Rhodos / Greece
Callsign: SV2700

Ship Events Data

1927-05-17: Als ANNA, zijnde een motorschip, groot 487.41 m3, liggende te Groningen, door H. Mulder, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Jannes Bonninga, schipper te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 332 Z GRON 1927 op het achterschip op de achterkant van het erf, stuurboodzijde. (Opm. Nieuw schip, voor de eerste maal teboekgesteld.)
1927-05-31: NvhN 02-06-1927: Delfzijl, 1 Juni. Gisteren is op de Eems een goed geslaagde proefvaart gehouden met het nieuwe motorschip ANNA, waarbij een vaart van 7.7 mijl werd behaald. Genoemd schip is gebouwd op de Noord Ned. Scheepswerf Noordster, te Groningen, onder toezicht Soheepvaart-inspectie en Bureau Veritas, voor rekening van kapitein J. Bonninga, te Groningen. Het schip heeft een laadvermogen van 240 ton en is voorzien van een Bolnes motor van pl.m. 90—100 p.k.
1928-08-13: De Telegraaf 15-08-1928: ANNA. Delfzijl, 13 Aug. Het te Groningen thuis behoorende m.s. „Anna", kapt. Bonninga, liep hier heden met defecten motor binnen. Het is beladen met veevoerkoeken van Hull naar Holmar (w) en zal hier repareeren.
1933-03-03: Tijdens slecht zicht, aan den grond gelopen in de Vlistroom nabij de Vliereede.
02-09-1933 Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart: No 73 Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart in zake het aan den grond loopen van het motorzeilschip Anna in den Vliestroom tijdens slecht zicht. Op 3 Maart 1933 is het motorzeilschip Anna tijdens slecht zicht in den Vliestroom, nabij de Vliereede, aan den grond geloopen. In overeenstemming met het voorstel van den inspecteurgeneraal voor de scheepvaart besliste een commissie uit den Eaad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij art. 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval zou instellen, welk onderzoek ter zitting van den Raad van 18 Juli 1933 in tegenwoordigheid van den inspecteur-generaal voor de scheepvaart heeft plaats gehad. De Raad nam kennis van de stukken van het voorloopig onderzoek der scheep- vaartinspectie en hoorde als getuigen Jannes Bonninga en Pieter Hekman, onderscheidenlijk kapitein en stuurman op de Anna tijdens het ongeval. Uit een en ander is den Raad het volgende gebleken: De Anna, metende 172,06 bruto-, 82,99 netto-registerton, onderscheidingssein N D J Q, is een Nederlandsch motorzeilschip, eigendom van den kapitein Jannes Bonninga, gedomicilieerd te Groningen. Het schip is in het jaar 1927 te Groningen van staal gebouwd en heeft een Bolnes Dieselmotor van 90—100 pk, waarmede het een vaart van ruim 6 mijl per uur kan loopen. De maximum diepgang is ongeveer 6 voet 6 duim. In verschillende plaatsjes aan het Kaiser-Wilhelm kanaal, beoosten Rendsburg, had de Anna tarwe geladen voor Dusseldorf. De bemanning bestond uit den kapitein, den stuurman, een matroos en een lichtmatroos, tevens kok, terwijl vrouw en kind van den kapitein mede aan boord waren. Op 3 Maart 1933 kwam de Anna tegen dag worden voor het Noordgat van het Vlie. Te 8.15 uur werd daar wegens het slechte zicht geankerd tot 11 uur 's ochtends. De mist klaarde eenigszins op, de reis is vervolgd en zonder ongevallen kwam het schip te 12 uur 's middags op de Vliereede. Daar is het schip ingeklaard, waartoe de ambtenaren aan boord kwamen. Na de inklaring besloot de kapitein de reis te vervolgen, hoewel het zicht nog nu en dan door mistvlagen werd belemmerd. De kapitein zag aan bakboord vooruit de eerstvolgende zwarte ton en ook nog de daaropvolgende. Hij besloot eerst even te gaan eten en ging naar beneden, de wacht overlatende aan den stuurman, zonder hem evenwel een te sturen kompaskoers op te geven. Al spoedig werd — beneden zijnde — zijn aandacht getrokken door het onregelmatig werken van den motor. Hij begaf zich terstond aan dek en trof den stuurman in het stuurhuis, bezig met den kijker te zoeken naar een ton. De kapitein haalde den handel van den motor over op ,,achteruit", doch dit kon niet meer verhinderen, dat het schip zonder te stooten aan den grond liep. Het was omstreeks 1 uur 's middags; het water was vallende. Het schip heeft daar gezeten tot den volgenden dag 1 uur 's middags, dus 24 uren. Toen is het met assistentie van twee motorbooten vlot gekomen. De stuurman, getuige Hekman, die in het bezit is van een diploma als stuurman van de kleine stoomvaart en meermalen door den Vliestroom had gevaren, verklaarde aanvankelijk, dat hij, toen de kapitein na het verlaten van de Vliereede naar beneden ging om te eten, twee zwarte tonnen zag; later kwam hij echter op deze verklaring terug en zeide er niet zeker van te zijn of hij reeds dadelijk zwarte tonnen had gezien. Hij heeft steeds met den kijker naar een roode ton uitgezien, doch heeft deze niet kunnen ontdekken voordat het schip reeds aan den grond was geloopen. De inspecteur-generaal voor de scheepvaart heeft aangevoerd: dat uit het onderzoek is gebleken, dat de navigatie aan den huiselijken kant is geweest; dat de kapitein zag wat er te zien was en daaruit de gevolgtrekking maakte, dat daarop veilig gevaren kon worden, doch het resultaat is geweest, dat de stuurman, die met de navigatie was belast, toen de kapitein naar beneden was gegaan, niet wist wat hij doen moest; dat het voorgevallene zeker voor den kapitein een les zal zijn geweest om beter orders te geven en zich er van te overtuigen, dat de stuurman ziet, wat hij, kapitein, zelf ziet. De Raad is van oordeel, dat deze stranding geheel aan onjuiste navigatie is toe te schrijven. De stuurman had middenvaarwaters moeten blijven, hetgeen hier heel gemakkelijk was uit te voeren omdat het schip een vrijwel recht stuk had af te leggen. Het moet wel vrij mistig zijn geweest, daar het schip tussclien twee roode tonnen aan den grond is geloopen en deze geen van beide zijn gezien. De stuurman verklaarde ter zitting, dat hij er niet zeker van is. of hij de zwarte tonnen gezien heeft. Maar dan had hij ook geen enkel gegeven voor een veilige navigatie, daar een kompaskoers niet was opgegeven. De navigatie is dus geheel onvoldoende geweest. Ten deele valt de schuld daarvan terug op den kapitein, die onvoldoende orders heeft gegeven en er stilzwijgend van uitging, dat de stuurman zag, wat hij zag. Wellicht is de verhouding van vader en zoon hier aan de zorgvuldigheid in de navigatie niet ten goede gekomen. De kapitein had, toen hij naar-beneden ging, een kompaskoers middenvaarwaters moeten opgeven. De kapitein heeft op den Raad niet den indruk gemaakt, dat hij onbekwaam of zorgeloos zoude zijn. Hij zal het thans voorgevallene in het vervolg zeker ter harte nemen. Aldus gedaan door de heeren prof. mr. B. M. Taverne, plaatsvervangend voorzitter, C. J. Canters, G. J. Lap, A. L. Boeser en B. C. van Walraven, leden, R. Kramer, buitengewoon lid, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. H. B. Tjeenk Willink, en uitgesproken door voornoemden plaatsvervangend voorzitter ter openbare zitting van den Raad van 22 Augustus 1933. (get.) B. M. Taverne, C. J. Canters, G. J. Lap, A. L. Boeser, van Walraven, R. Kramer, H. B. Tjeenk Willink. Voor eensluidend afschrift, H. B. Tjeenk Willink, Secretaris.
1935-02-08: Eemsbode, 08.02.1935: Het motorschip ANNA vroeger bevaren door kapitein Bonninga van Groningen, werd verkocht aan kapitein J. Kuiper te Groningen, die het schip zelf in de vaart wil brengen. De ANNA arriveerde gisteren met kalizout beladen van Bremen te Groningen.
1942-05-07: In Rotterdam door de Duitsers gevorderd. Bij N.V. Scheepswerf & Machinefabriek van P. Smit Jr. in drie stukken gesneden.
1943-06-11: Per trein naar Oostenrijk gebracht en daar op pontons via de Donau naar Odessa aan de Zwarte Zee getransporteerd. Daar weer in elkaar gezet en toegevoegd aan het Sonderunternemen 'Donau' (Kriegsmarine).
1943-09-01: Onder bevel van Seetransportchef Kertsch gesteld en nam deel in de Zwarte Zee aan de ontruiming van de Krim. Voer in de oorlog in de Zwarte Zee als resp. 'V1213', 'V1209' en 'V 1004' voor de Gruppe Süd.
1944-04-28: Via de Dardanellen naar de Egeïsche Zee.
1944-10-13: Bij het Griekse eiland Volos tijdens een geallieerde luchtaanval tot zinken gebracht.
1944-10-21: Vrijgegeven aan de Zeecommandant van de Dodekanesos om te worden gebruikt als 'Blockschiff'.
1946-02-21: Gelicht maar geabandonneerd door de Nederlandse Regering. Overgenomen door de Griekse Regering. Op 21.02.1949 als ANNA door de Griekse Regering verkocht aan Kapitein Konstantinos Kyriakides, Piraeus.(Het schip wordt in het havenregister van Piraeus ingeschreven onder nummer 1083.) In 1949 hersteld en als KONSTANTINAKIS weer in de vaart gebracht. (Opm.: Over de periode na 1948 bestaat onduidelijkheid. Sommige bronnen zeggen dat het schip naar Albanië verkocht zou zijn en verbouwd tot tanker. Dit blijkt dus niet waar te zijn.)
1992-00-00: In het voorjaar van 1992 in verband met problemen met de motor uit de vaart genomen en opgelegd in Pothia. Vervolgens in gebruik genomen als opslagschip voor zand en grind.
1999-10-05: In Griekenland gesignaleerd als varend schip met de naam 'Gero Stelios'
2005-04-00: Final Fate:
Gesloopt op Rhodos bij een z.g. nieuwe scheepswerf. Het schip heeft tot 02.2011 in de registers gestaan.

Afbeeldingen


Omschrijving: De ANNA van 1927, mogelijk liggende te Groningen
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Gero Stelios 1927 ex Gerostelios ex Gero Stelios ex Kefalonia ex Kostantinakis ex Anna ex V1004 ex Anna.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Gero Stelios
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Gero Stelios
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Anderiesse, Piet J.

Omschrijving: De KEFALONIA (op het schip staat CEFALLONIA), een foto genomen door Aris Bilalis te Piraeus
Collectie: Krüsmann, Jochen - Goch
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: GERO STELIOS
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: GERO STELIOS
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.
Onderwerp: Kade

Omschrijving: Gero Stelios 1927 at Rhodos in 06.2000.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: Gero Stelios at Rhodos in 06.2000.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: Gero Stelios at Rhodos in 06.2000.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: Gero Stelios at Rhodos in 06.2000.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: Gero Stelios 1927 (5) ex Gerostelios ex Gero Stelios ex Kefalonia ex Kostantinakis ex Anna ex V1004 ex Anna at Rhodos in 06.2000.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)