Inloggen
NIEUWE ONDERNEMING - ID 4642


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 1913-00-00 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1901
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 3827 ROTT 1901
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gouwsluis, Zuid-Holland, Netherlands
Delivery Date: 1901-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 77.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 62.00 Net tonnage
Deadweight: 130.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.35 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 22.89 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.06 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.12 Meters Depth, moulded
Draught: 1.79 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1901-00-00 NIEUWE ONDERNEMIMG
Manager: Jan Slump, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Slump, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Ship Events Data

1901-05-04: Op 04-05-1901 eerste meting te Rotterdam. Meetnummer: R1774N. Lengte: 26 m 40 cm, breedte: 5 m 48 cm, waterverplaatsing: 165,045 ton. Eigenaar: J. Slump, domicilie: Sloterdijk.
1904-12-23: PGC 23-12-1904: Hansweert, 21 december. De met ijzer geladen aak NIEUWE ONDERNEMING, schipper J. Slump, komende van Rotterdam en met bestemming Antwerpen, is door de passagiersboot MINISTER VAN DER SLIJDEN aangevaren. De NIEUWE ONDERNEMING verloor de boegspriet en kreeg aan het voorschip enige averij. De reis is echter voortgezet.
1913-00-00: 1913 uit de Wad- en Sontvaart of in de binnenvaart.
1927-10-25: Op 25-10-1927 bij het Kadaster teboekgesteld als DOROTTEA, een staalijzeren klipperzeilschip, gebouwd te Aphen aan de Rijn in 1901, met 1 dek, 1 mast, eigendom van Andries Meijer, schipper te Ter Neuzen 5/8, Coleta Catharina Meijer, naaister te Ter Neuzen 1/8, Franziscus Ludovicus Meijer, schippersknecht te Ter Neuzen 1/8 en Catharina Coleta Dorothea Meijer, zonder beroep te Ter Neuzen 1/8 deel.
1928-08-14: Op 14-08-1928 als DOROTTEA, zijnde een stalen klipperzeilschip, groot 161,-- m3, liggende te Ter Neuzen, door Pieter van Wouwe, scheepsmeter te Vlissingen, ten verzoeke van Andries Meijer, schipper te Ter Neuzen, van brandmerk 2599 B ROTT 1927 voorzien door het branden op de stuurlier op het achterschip aan stuurboordzijde. (Opm.: Merken van vorige branding zijnde 3827 ROTT 1901 zijn vernietigd.
1928-09-05: Op 05-09-1928 eigendom van Josephuszoon Florentinus de Nijs, schipper te Terneuzen.
1933-09-12: Op 12-09-1933 eigendom van Huig Rook, koopman te Ouderkerk a/d IJssel. Op 04-01-1934 hernoemd in SPES SALUTIS.
1934-00-00: Op 15-12-1934 meting te Ouderkerk a/d IJssel. Meetnummer: R9398N. Naam schip: SPES SALUTIS. Plaats werf: Gouwsluis. Bouwjaar: 1901. Lengte: 26 m 12 cm, breedte: 5 m 49 cm. Waterverplaatsing: 19,882 ton
1935-00-00: Het schip wordt later omschreven als: Overlaadschip met twee gieken, vooronder, woonroef en laaddruim en machinekamer waarin een motor is opgesteld tot drijfkracht van de hijschinrichting en voortbewogen door een 30 PK Deutz diesel r.o. motor 2 cyl 2 tact werkende op een schroef, no. 274254/55 op het blok van de motor.
1939-02-06: Op 06-02-1939 eigendom van H. Rook en Zonen N.V. te Ouderkerk a/d IJssel.
1950-06-10: Final Fate:
Op 10-06-1950 eigendom van Firma Gebr. Rook te Krimpen a/d IJssel, waarvan de vennoten waren: Christiaan Willem Rook, koopman te Ouderkerk a/d IJssel en Elias Rook, koopman te Krimpen a/d IJssel. Op 26-08-1954 via N.V Scheepswerf en Mach. fabriek A. van der Grijp te Giessendam verkocht aan Aannemers- en Handelsbedrijf van Oord N.V. te Werkendam. Op een onbekende datum verkocht aan A. Elfrink en op 06-09-1978 aan Marten Dek te Velserbroek, die op 27-10-2011 notaris Buijsman te Velsen verzocht een verklaring van eigendomsverkrijging en verjaring op te maken ter inschrijving in de openbare registers gehouden door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, afdeling Schepen. De verklaring luidt al volgt: Gezien het vorenstaande is de comparant bevoegd als economisch eigenaar en als zaakwaarnemer van de rechtsopvolger(s) van de juridische eigenaar en mede als gerechtigde namens zijn rechtsvoorgangers bevoegd het schip te verkopen en in eigendom te leveren alsmede bevoegd is tot alle andere rechtshandelingen als eigenaar ten aanzien van het schip, waaronder begrepen het doen registreren van zijn eigendom van het binnenschip in de registers van voormelde Dienst, en de comparant tenslotte het schip ongeveer éénendertig (31) jaar ongestoord in bezit heeft gehad, zodat hij tevens door verjaring eigenaar van het binnenschip is geworden. Bij alle na het jaar negentienhonderd vierenvijftig (1954) plaatsgehad hebbende verkopen en economische leveringen hebben alle partijen verzuimd de respectieve overdrachten en leveringen door middel van een akte van levering in te schrijven ten kantore van voormelde Dienst, afdeling Schepen. De verklaring betreft het volgende binnenschip: Het ijzeren overslagschip, genaamd “SPES SALUTIS”, gebouwd te Alphen aan den Rijn in het jaar negentienhonderd één (1901), bestemd als binnenschip, gemerkt “2599 B ROTT 1927”, met een waterverplaatsing van éénhonderd éénenzestig en twaalf duizendste (161,012) kubieke meter (m3), hebbende een vooronder, woonroef, een laadruim en een machinekamer, voortbewogen door een twee cylinder twee-takt Deutzdieselmotor, sterk dertig (30) paardenkrachten, motornummer 274254/55, welk nummer is aangebracht op het blok van de motor,waarvan de omschrijving thans luidt: Soort schip: klipper/overslagschip, genoemd: SABBATSRUST, hebbende een stalen romp, dek en opbouw; gebouwd te Alphen aan den Rijn in het jaar negentienhonderd één (1901);lengte over alles zesentwintig en twaalf honderdste (26,12) meter, breedte over alles vijf en negenenveertig honderdste (5,49) meter; indeling: vooronder, ruimte stroomvoorziening, woonruimte, salon, opbouw met kombuis, open achterdek met stuurstand; voortbewogen door een DAF dieselmotor, type 575, zes (6) cylinders, met een vermogen van achtentachtig (88) Kilowatt, motornummer A 58031, aangebracht op het motorblok; hebbende een brandstoftank van tweeduizend (2.000) liter en een watertank van zevenduizend (7.000) liter; waterverplaatsing: éénhonderd éénenzestig en twaalf duizendste (161,012) kubieke meter (m3); gemerkt: 2599 B ROTT 1927; welk schip de bestemming heeft van varend woonschip, en voor welk schip domicilie wordt gekozen op het adres: 1991 AT Velserbroek, Linie 17. Ze staat 01-2015 nog zo bij het Kadaster te boek.

Afbeeldingen


Omschrijving: Sabbatsrust 1901 ex Spes Salutis ex Dorottea ex Nieuwe Onderneming
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Sabbatsrust 1901 ex Spes Salutis ex Dorottea ex Nieuwe Onderneming
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Sabbatsrust en route from Groningen to Delfzijl for 'Delfsail' on 28 June 2016.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: Sabbatsrust en route from Groningen to Delfzijl for 'Delfsail' on 28 June 2016.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: Sabbatsrust en route from Groningen to Delfzijl for 'Delfsail' on 28 June 2016.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)