Inloggen
NEUTRON - ID 4608


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1964
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 4002 Z GRON 1964
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks, 2 winches
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Bodewes Scheepswerven N.V., Martenshoek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 478
Date Laid Down: 1964-03-11
Launch Date: 1964-06-17
Delivery Date: 1964-09-16
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 360
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 14666 Type 6GB (220x380)
Speed in knots: 9.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 400.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 277.00 Net tonnage
Deadweight: 635.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 29000 Cubic Feet
Bale: 27000 Cubic Feet
 
Length 1: 51.44 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 48.85 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.39 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.70 Meters Depth, moulded
Draught: 2.87 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1964-09-07 NEUTRON
Manager: Beck's Scheepvaartkantoor N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaartmaatschappij 'Globecka', 'Nobecka' en 'Tribecka', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGFN
Additional info: Elk 1/3 deel.

Ship Events Data

1964-06-20: NvhN 20-06-1964: Tewaterlating Neutron op werf te Martenshoek. Bij Bodewes Scheepswerven N.V. te Martenshoek (Gr.) werd met goed gevolg te water gelaten het nieuwe motorkustvaartuig „Neutron," dat wordt gebouwd voor rekening van de heren Gebr. Beck te Groningen. Het schip is van het gladdektype en heeft een lengte tussen de loodlijnen van 46,30 m., breedte 8,35 m., en holte 3,53 m. en zal worden voorzien van een 6 cil. Brons motor van 360 pk.
1964-09-08: Op 08-09-1964 als "NEUTRON", zijnde een motorschip, metende 1131.82 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 13315 d.d. 27-08-1964, liggende te Hoogezand, door T. van 't Hof, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van brandmerk 4002 Z GRON 1964 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in het achterschot van het dekhuis op verhoogd achterdek, 3.10 m. uit hekplaat, 1.05 m. uit de lengteas en 1.44 m. uit dek.
1964-09-19: NvhN 19-09-1964. Motorkustvaarder maakte proefvaart op de Eems. Op de Eems heeft de proefvaart plaats gevonden van het nieuwe motorkustvaartuig NEUTRON dat werd gebouwd bij Bodewes Scheepswerven N.V. te Martenshoek voor rekening van Gebr. Beck te Groningen. Het schip is van het gladdektype en meet 644 ton dw. De NEUTRON is voorzien van een 360 pk 6 cilinder Brons dieselmotor. De uitrusting bestaat uit twee masten, met twee laadbomen, hydraulische laadlieren, hydraulische ankerlier enz. Tijdens de proefvaart werd 10 mijl gevaren.
1965-08-04: Final Fate:
Op 03-08-1965, tijdens de reis van Antwerpen naar London, onder gezag van kapitein Thomas Breider, in de nacht van dinsdag op woensdagnacht om kwart over twaalf op een blinde klip gevaren en gezonken t.h.v. Zeebrugge. De kapitein verzocht om onmiddelijke bijstand. Om één uur kwam het bericht dat de 7 bemanningsleden en 5 passagiers aan boord waren genomen van het vissersvaartuig Zeebrugge Z 555. De kapitein sprong als laatste van boord. (Eerst was er sprake dat de NEUTRON op het wrak van de SAMSIP zou zijn gelopen.)

22-02-1966 Raad heropende onderzoek. Inspecteur blijft bij zijn conclusie inzake NEUTRON. “ Bij dit heronderzoek van de Raad voor de Scheepvaart inzake het verloren gaan van het kustvaartuig NEUTRON op 3 augustus 1965 in de mond van de Westerschelde, dat mede door zorgeloze navigatie van de gezagvoerder op het wrak van de SAMSIP is gestoten, blijf ik bij mijn voorstel om kapitein T.B. zijn bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen te ontnemen voor de tijd van twee jaar. Er zijn geen nieuwe feiten bij dit onderzoek naar voren gekomen”, aldus de Inspecteur voor de Scheepvaart op de dinsdag gehouden zitting. Naar aanleiding van een verslag in “Dagblad Scheepvaart” van 15 december j.l. betreffende deze ramp, waarbij werd opgemerkt: “het is wonderlijk, dat de verzekering, die toch belang heeft bij een eventueel lichten van het wrak, nog steeds niet te weten is gekomen waar de NEUTRON is gezonken”, hetgeen in tegenstelling is met een Bericht aan Zeevarenden, dat nauwkeurig de plaats van de NEUTRON weet op te geven, vlak bij dat van de SAMSIP, met de waterdiepte er boven, heeft de 'Vereniging Zeevaart' de voorzitter van de raad verzocht het onderzoek te heropenen. Hierbij werd thans de heer P.J. de G. van de Nederlandse Hydrografische dienst als getuige- deskundige gehoord. Deze verklaarde, dat het gebied waar de ramp heeft plaatsgevonden, bekend staat voor de vele daar liggende wrakken. Het wordt door de Belgische hydrografische dienst geregeld gecontroleerd en het is vrijwel uitgesloten, dat zich daar een onbekend wrak zou bevinden, hoewel het niet geheel onmogelijk is. Onderzoek. De firma Wijsmuller heeft naar de ramp een onderzoek ingesteld, maar dit is niet zo grondig geschied, als bij de Hydrografische dienst gewoonte is. Het gehele terrein is niet afgezocht, b.v. met asdic en vervolgens in kaart gezet. Wel is op 14 augustus 300 meter bewesten de SAMSIP een wrak gevonden, liggende richting noord-zuid. Of dit wrak nu nog op die plaats ligt en of het de NEUTRON is, is niet te zeggen, aldus de getuige-deskundige. De raadsman van de kapitein bracht naar voren, dat de Hydrografische dienst met 100% zekerheid kan zeggen, dat het gevonden wrak dat van de NEUTRON is. Zolang dit niet onbetwistbaar is aangetoond, kan men kapitein B. niet veroordelen. De verzekeringssom is inmiddels uitbetaald; de verzekeraar is er niet gelukkig mee, maar ook de verzekerde niet, daar het schip te laag verzekerd was.
Zoals reeds gezegd, bleef de Inspecteur voor de Scheepvaart bij zijn conclusie, dat de NEUTRON door zorgeloze navigatie op het door een boei aangegeven wrak van de SAMSIP is gelopen. De raad zal later uitspraak doen. Latere uitspraak: De kapitein kreeg 10 maanden ontzegging van de bevoegdheid.
1966-06-16: NvhN 16-06-1966. Groninger kapitein gestraft voor zinken van NEUTRON. De Raad voor de Scheepvaart heeft de 44-jarige kapitein Th. B. uit Groningen gestraft door hem de bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen voor de tijd van tien maanden te ontnemen. De raad acht hem schuldig aan het stoten ca tegevolge daarvan lek worden en zinken van het m.s. “NEUTRON" op de Noordzee bij de mond van de Westerschelde op 3 augustus van het vorig jaar. Het onderzoek in deze zaak is volgens de raad bemoeilijkt omdat de opgaven van de kapitein aan de waterschout in Zeebrugge niet overeenkwamen met zijn mededelingen aan de scheepvaartinspectie en zijn verklaring ter zitting. Kapitein B. had verklaard dat de NEUTRON naar zijn mening niet op het wrak van de “SAMSIP" was gestoten daar het schip tijd van stoten en snelheid in aanmerking genomen, de SAMSIP reeds voorbij had moeten zijn. De raad neemt op dit punt als eigen oordeel over hetgeen door de inspecteur voor de scheepvaart is aangevoerd. De NEUTRON is inderdaad op een wrak en niet aan de grond gelopen of niet met een onder water drijvend voorwerp in aanraking gekomen. De raad neemt aan dat de NEUTRON op het enige ter plaatse aanwezige wrak, de SAMSIP, gestoten is en tengevolge daarvan is gezonken.
NB
Het s.s. SAMSIP was een Liberty gebouwd in 1943 bij de werf Bethlehem Fairfield Shipyard Inc. (te water gelaten als Edwin A. Robinson) en in dienst van Ministery Of War Transport USA/New Zeeland Shipping Co. Ltd. en is op 7 december 1944, onderweg in ballast van Antwerpen naar de Thames, na een mijnexplosie vergaan. Het wrak was gemerkt met een boei.

Opm. In alle originele weergave's van bovenstaande berichtgeving staat de naam van het schip als SANSIP genoemd terwijl dat SAMSIP moet zijn.

Afbeeldingen


Omschrijving: NEUTRON during completion at the Bodewes Shipyard
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: NEUTRON op proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: NEUTRON 1964
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: NEUTRON on trials
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart