Inloggen
ACTIEF - ID 45


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1913-00-00 / 1920-00-00 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart
Onder Nederlandse Vlag tussen:1925-00-00 / 1954-04-15

Identification Data

Bouwjaar: 1909
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 7348 GRON 1909
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1909-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 93.83 Gross tonnage
Net Tonnage: 77.29 Net tonnage
Deadweight: 140.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 27.53 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 25.56 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.98 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.04 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1913-00-00 ACTIEF
Manager: Willem Harm Salomons, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem Harm Salomons, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NBGD
Additional info: Ui de binnenvaart naar de wad- en Sontvaart

Date/Name Ship 1920-01-31 ACTIEF
Manager: Pieter Bakker, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Pieter Bakker, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NBGD
Additional info: Prijs Fl. 16.500,--

Date/Name Ship 1930-10-01 ACTIEF
Manager: Jan Klein, Appingedam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Klein, Appingedam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Appingedam / Netherlands
Callsign: NBGD
Additional info: Call sign 1934: PCCR

Ship Events Data

1909-00-00: Gebouwd voor de binnenvaart. Op 31.12.1909 opgeleverd.
1909-12-24: Dagregister deel 18 nummer 557, den dertigsten December 1900negen. Ondergeteekende Willem Harm Salomons, gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn de eigenaar van een zeil klipperaak genaamd “Actief”, groot bruto 265.83 kubieke meter of 93.83 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 218.90 kubieke meter of 77.29 tonnen van 2.83 kubieke meter, in 1909 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van W. Rubertus, Hoornschedijk, gem. Haren, thans liggende aan de werf, welk schip nog in geen kantoor van bewaring der Scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij deze den Heer Bewaarder der Scheepsbewijzen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Haren, 24 Dezember 1909. W. H. Salomons. In de kantlijn staat bijgeschreven: 7348.
1910-01-14: Eerste meting te Groningen op 14-01-1910: Meetnummer: G1172N. Lengte: 27 m 52 cm, breedte: 5 m 00 cm, waterverplaatsing: 170,025 ton.
Eigenaar: W.H. Salomons, domicilie: Groningen.
1913-00-00: In de Wad- en Sontvaart.
1920-00-00: Weer in de binnenvaart.
1925-00-00: Weer in de Wad- en Sontvaart.
1927-05-04: Leeuwarder nieuwsblad 04-05-1927: Lemmer, 4 Mei. Schipper P. Bakker van Groningen van den klipper „ACTIEF", heeft het tjalkschip „Zwerver" binnengesleept. Dit schip, dat geladen is met schuimaarde, was op weg van Oud-Beijerland naar Termunterzijl en verspeelde tusschen Urk en Marken, tengevolge van een stormbui, keil en kluizer.
1928-10-01: Als ACTIEF, zijnde een zeilklipperaakschip, groot 265.83 m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, scheepsmeter te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 910 Z GRON 1928 op 't achterschip, tegen het vaste boord bij de achtersteven. (Opm.: Brandmerk 7348 GRON 1909 is vernietigd.) Het schip wordt dan omschreven als: zeilklipperaak, hebbende 1 dek, 1 mast, 1 laadruim. voor volkslogies, achteronder en op het dek een woonroef.
1954-04-15: Final Fate:
Uit de zeevaart en naar de binnenvaart met brandmerk 3190 B GRON 1954. Op 18.06.1954 als ACTIEF, zijnde een stalen motorschip, metende 172.879 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Amsterdam no. A15471 d.d. 14-04-1954, liggende te Amsterdam, door A.P. Blok, ambtenaar van de Scheepsmetingsdienstte Amsterdam, voorzien van brandmerk 3190 B GRON 1954 op het achterchip aan S.B. zijde in het boeisel, 1.30 m. uit hekplaats, 1.60 m. uit lengteas en 0.45 m. uit dek. (Opm.: De door de bewaarder vermelde oude merken 910 Z GRON 1928, S.B. in binnenkant stuurhut, zijn vernietigd.) Het wordt dan omschreven als: een motoraakschip, hebbende 1 dek, 1 laadruim, voor volkslogies, achteronder, op het dek een woonroef, stuurhut, laad- en losinstallatie met Deutz r.o. motor van 18/20 PK, voortbewogen door een Blackstone r.o. motor 37 Pk. No. 33785 aangebracht op de cyl., tevens voorzien van een Blackstone hulpmotor van 26 PK., nummer onbekend. 10.04.1967 "Actief" van Bene Klein (zoon), schipper te Delfzijl. 21.07.1972 uit de binnenvrachtvaart en in gebruik als woonboot. Eigenaar wordt dan Fredericus Joannes Hilberdink, regisseur te Amsterdam. Het schip krijgt dan een 6 cyl. 120 PK DAF motor Nr.d.d.575-A-20382 aangebracht aan S.B. zijde, bouwjaar 1964.
Op 29.09.1977 wordt de teboekstelling doorgehaald. Het schip is te Winschoten gesloopt.