Inloggen
ACTIEF - ID 44


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1928
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 1029 Z GRON 1928
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: G.J. van der Werff, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1928-10-15
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 70
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Type (x)
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 135.18 Gross tonnage
Net Tonnage: 62.52 Net tonnage
Deadweight: 183.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 29.80 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 27.61 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.83 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.20 Meters Depth, moulded
Draught: 1.98 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1951
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Andere hoofdmotor: 4tew 4 cil 120 Pk MaK (bouwjaar 1950) Type (215x360)

Ship History Data

Date/Name Ship 1928-10-15 ACTIEF
Manager: Ernst Groen, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Ernst Groen, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1928-10-26 ACTIEF
Manager: Georgius Josephus van der Werff, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Georgius Josephus van der Werff, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands

Date/Name Ship 1929-04-00 ZUECA I
Manager: Giovanni Stucky Soc. Anon., Venezia, Italy
Eigenaar: Giovanni Stucky Soc. Anon., Venezia, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Venezia / Italy
Callsign: PMSY
Additional info: Call sign 1934: IVTO

Date/Name Ship 1948-00-00 PLUTO
Manager: Carlo Rosani Co., Trieste, Italy
Eigenaar: Carlo Rosani Co., Trieste, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Trieste / Italy
Callsign: IVZU

Date/Name Ship 1948-00-00 PLUTO
Manager: Domenico Stanicic, Venezia, Italy
Eigenaar: Domenico Stanicic, Venezia, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Venezia / Italy
Callsign: IVZU

Date/Name Ship 1954-00-00 LJUBAC
Manager: Obalna Plovidba 'Sibenik', Sibenik, Yugoslavia
Eigenaar: Obalna Plovidba 'Sibenik', Sibenik, Yugoslavia
Shareholder:
Homeport / Flag: Sibenik / Yugoslavia

Date/Name Ship 1959-00-00 LJUBAC
Manager: Lošinjska Plovidba, Mali Lošinj (Lussinpiccolo), Yugoslavia
Eigenaar: Lošinjska Plovidba, Mali Lošinj (Lussinpiccolo), Yugoslavia
Shareholder:
Homeport / Flag: Mali Lošinj (Lussinpiccolo) / Yugoslavia

Ship Events Data

1928-08-30: NRC 30-08-1928: Hoogezand, 29 Aug. Van de werf van den heer G.J. v. d. Werff, alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten de stalen motorboot ACTIEF, met de afmetingen 31.50 X 5.40 X 2.35 M. groot ca. 210 ton. voor rekening van den heer E. Groen te Groningen. Het schip is gebouwd onder toezicht van den Germ. Lloyd en Scheepvaart-inspeotie voor de kleine kustvaart en zal worden voorzien van een 70 P.K. Brons-motor. De kielen worden gelegd van een motorboot van plm. 70 ten voor rekening van schipper A. Visser te Hoogezand en van een sleepkastje van 400 ton voor rekening van schipper v. d. Laan te Bierum.
1928-10-10: Dagregister deel 2 nummer 420, den vijftiende October 1900acht en twintig. Verklaring van eigendom. De ondergeteekende Ernst Groen, schipper, gedomicilieerd te Groningen, verklaart bij deze te zijn de eenige eigenaar van het motor-zeilschip genaamd “Actief”, gebouwd te Hoogezand op de werf van G.J. v.d. Werf in het jaar 1928, metende 135.18 ton van 2.83 M3 bruto en 62.52 van 2.83 M3 netto, hebbende een laadruim, machinekamer, ballasttank en woonroef, een mast, een dek, voortbewogen door zeilkracht en een 70 p.k. Bronsmotor te Appingedam, zijnde motorschip met hulpzeilen, bestemd voor zeeschip (kleinen kustvaart), thuisbehoorende/liggende te Hoogezand op de werf van de heer G.J. van der Werff, welk schip nimmer hier ten lande is te boek gesteld geweest. Hij verzoekt de Bewaarder van de Hypotheken, het Kadaster en de Scheepsbewijzen te Groningen daarvan de te boekstelling te verrichten volgens de bepalingen vervat in het Koninklijk Besluit van 28 December 1928 Staatsblad no 518. Groningen den 10 October 1928. E. Groen. In de kantlijn staat bijgeschreven: Nevensgenoemd schip is op 17 October 1928 ingebeiteld 1029 Z GRON 1928 blijkens bewijs afgegeven door den scheepsmeter D. Loorbach te Groningen d.d. 17 October 1928.
1928-10-17: Op 15-10-1928 bij het Kadaster teboekgesteld als "Actief" zijnde een motorschip met hulpzeilen, voorzien van 1 laadruim, machinekamer, ballasttank, 1 woonroef, 1 mast, 1 dek en een 70 PK Bronsmotor. Eigendom van Ernst Groen, schipper te Groningen. Op 17-10-1928, als "Actief", zijnde een motorschip, groot 135.18 Reg. Ton., liggende te Hoogezand, door D. Loorbach, scheepsmeter te Groningen, ten verzoek van Ernst Groen, schipper te Groningen, van brandmerk 1029 Z GRON 1928 voorzien door het inbeitelen op het achterschip, in achterkant achtererf, aan stuurboordzijde. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen andere merken van teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)
Op 26-10-1928 eigendom van Georgius Josephus van der Werff, scheepsbouwer te Hoogezand. Deze teboekstelling wordt op 04-04-1929 doorgehaald.
1928-10-20: Eerste meting te Hoogezand op 20-10-1928. Meetnummer: G2702N. Lengte: 31 m 50 cm. breedte: 5 m 40 cm, waterverplaatsing: 193,326 ton. Eigenaar: E. Groen, domicilie: Groningen.
1929-04-02: Algemeen Handelsblad 02-04-1929: De bij de firma G. J. van der Werff te Hoogezand nieuwgebouwde vrachtboot ACTIEF (135 bruto en 63 netto reg. ton), is onderhands naar Italië verkocht. Het schip is te Amsterdam voorzien van een 100 P.K. Kromhoutmotor en gisteren onder Italiaansche vlag met den naam Zueca I naar Venetië vertrokken.
1929-09-13: Verkocht door bemiddeling van Salomons Shipping te Rotterdam. Artikel in “Het Schip” nr. 19 d.d. 13.09.1929: Herhaaldelijk komt het voor dat producten onzer scheepsbouw naar het buitenland worden overvoerd en vrijwel steeds gaat dit met succes, waaraan het voortstuwingsmiddel natuurlijk niet vreemd is. Wederom is dit het geval geweest met het motorscheepje “Zueca I”, hetwelk op de werf van den heer G.J. van der Werff te Hoogezand is gebouwd. Het vaartuig meet 135 reg. ton bruto inhoud en heeft de afmetingen 31,50x5,40x2,35 m. Als voortstuwingsmotor was gemonteerd een Kromhoutmotor van 100 pk van het type 2 M 4. Het vaartuig, hetwelk gebouwd was voor de fa. G. Stucky te Venetië ging onder commando van een Italiaansche kapitein naar de Adriatische Zee. De geheele tocht, een afstand van 3162 zeemijlen, werd in 18 dagen en 20 uur volbracht, zoodat de gemiddelde vaartsnelheid 7 mijl per uur bedroeg. Onderweg werd veel slecht weer ondervonden, waaronder het schip zich uitstekend hield. De eenvoudige constructie van den motor, die onafgebroken uitstekend heeft gewerkt, maakte het mogelijk, dat slechts twee dagen voor het vertrek de bemanning aan boord behoefde te komen om met schip en werktuigen geheel vertrouwd te zijn.
1961-00-00: Verkocht aan de shipshandler “Brodokomerc”, Rijeka en omgebouwd tot een kolenopslag lichter. Uitgeschreven uit het Register van Koopvaardijschepen en ingeschreven in het Register van drijvende objecten als “MA 74”.
1965-00-00: Final Fate:
Verkocht aan Brodaspas en het kwam in 01.1965 gesleept te Sveti Kajo aan om gesloopt te worden. (info 1961 en 1965 van Marijan Žuvic)

Afbeeldingen


Omschrijving: Actief 1928.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Zueca I 1928 ex Actief.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown