Inloggen
MARIA ANTIENA - ID 4024


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1903-00-00 / 1927-09-28 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart
Onder Nederlandse Vlag tussen:1931-05-18 / 1953-11-20 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1896
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 6031 GRON 1903
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kofftjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Johannes Wijnandus Boerma, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1896-00-00
Delivery Date: 1896-00-00
Technical Data

 
Gross Tonnage: 78.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 69.00 Net tonnage
Deadweight: 130.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 23.81 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 21.78 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.95 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.04 Meters Depth, moulded
Draught: 1.96 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1896-00-00 MARIA ANTIENA
Manager: Roelof Feenstra Sr., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Roelof Feenstra Sr., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Additional info: Binnenvaart

Date/Name Ship 1903-02-25 MARIA ANTIENA
Manager: Anne Feenstra, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Anne Feenstra, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PKTB

Date/Name Ship 1927-12-22 MARIA ANTIENA
Manager: Geert Kalkhuis, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Kalkhuis, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1930-01-30 DE HOOP
Manager: Geert Kalkhuis, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Kalkhuis, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Ship Events Data

1903-00-00: In 1903 van de binnenvaart naar de Wad- en Sontvaart onder klasse GL
1903-02-25: Dagregisterdeel 15 nummer 742, den zes en twintigsten Februari 1900 drie. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Anne Feenstra, schipper gedomicilieerd te Amsterdam, verklaar dat het stalen zeiltjalkschip genaamd “Maria Antiena”, hebbende een dek en een mast, zijnde netto groot 178.52 kubieke meter of 63.01 tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende, dat ik Nederlander ben hier ten lande woonachtig, dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Groningen wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedogen, in strijd met de onzijdigheid van den Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Martenshoek, den 25. Februari 1903. A Feenstra. ( In de kantlijn staat bijgeschreven: 6031 en in de andere kantlijn staat bijgeschreven: Opnieuw geboekt deel I no. 508)
1927-09-13: Anne Feenstra liet na de verkoop van deze Maria Antiena (1896) aan Geert Kalkhuis bij Scheepswerf Coops te Hoogezand een nieuwe Maria Antiena (1927) bouwen (brandmerk 2442 B ROTT 1927)
1927-09-28: Liggende te Hoogezand door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter te Groningen en ten verzoeke van Anne Feenstra, schipper te Amsterdam voorzien van een nieuw brandmerk: 508 B GRON 1927 aangebracht op het achterschip op de voorste lijst van de achterste lichtkap. Opmerking: De oude merken 6031 GRON 1903 niet meer aanwezig gevonden. Omschrijving: zeiltjalkschip met vooronder, 1 laadruim, woonroef, 1 dek en 1 mast.
1931-05-18: Liggende te Delfzijl door H. Mulder, scheepsmeter te Groningen, en ten verzoeke van Geert Kalkhuis, schipper te Groningen een nieuw brandmerk ingebrand: 1475 Z GRON 1931 Opm. De oude merken 508 B GRON 1927 zijn vernietigd. Omschrijving: stalen zeiltjalkschip met 1 laadruim, woonroef, 1 dek en 1 mast, groot 78,78 ton van 2,83 m3.
1953-11-20: Op 20-11-1953 wordt de teboekstelling als zeeschip bij het Kadaster doorgehaald en ze wordt op 21-11-1953, liggende te Groningen, door L.J.A. Matthijssen, ambtenaar van de Scheepsmetingdienst te Groningen opnieuw teboekgesteld als binnenschip met brandmerk 3065 B GRON 1953, metende 145.463 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Groningen No. G 8520 dd 22-09-1953. De oude merken 1475 Z GRON 1931 zijn niet gevonden. Omschrijving: motorschip met 1 dek, 1 laadruim, een voor- en achteronder met woonroef, een stuurhut en een machinekamer waarin 45 PK Kromhoutmotor 1 cyl. type RO4, motornummer onbekend. Ze is dan eigendom van Geert Pieter Kalkhuis, schipper gedom. te Amsterdam. In 19?? wordt de motor vervangen door een 6 cyl. Caterpillar scheepsdieselmotor van 90 PK, type D 318 motornummer 6V490 aangebracht aan BB zijde op de motor tussen de vijfde en zesde cilinder. Op 17-08-1971 van Janke Nijkeuter, expl. van vaartuig te Harlingen, wed. van Geert Pieter Kalkhuis. Deze teboekstelling wordt op 04-12-1972 bij het Kadaster doorgehaald.

Gezagvoerders

Kapt./eigenaar koftjalk "MARIA ANTIENA"Id  4024.

Periode 1903-1927.

Datum vanaf: 1903
Kapitein: Feenstra., Anne

Kapt ./eigenaar koftjalk "(de) HOOP " Id 4024.

Periode 1931-1953.

Datum vanaf: 1931
Kapitein: Kalkhuis., Geert