Inloggen
MARABOE - ID 3963


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1931
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 5108 Z ROTT 1931
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepsbouwwerf Gebroeders Pot, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 843
Delivery Date: 1931-05-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Humboldt-Deutz Motoren A.G., Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 330
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz Type (11-19 11/16)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 496.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 341.00 Net tonnage
Deadweight: 672.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 37082 Cubic Feet
Bale: 33727 Cubic Feet
 
Length 2: 46.18 Meters Registered
Beam: 7.84 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.78 Meters Depth, moulded
Draught: 2.90 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1951
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 3 cil Pk Deutz (1938)

Datum 00-00-1953
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 6 cil 500 Pk Crossley Type (265x340)

Ship History Data

Date/Name Ship 1931-05-06 MARABOE
Manager: N.V. Technisch Bureau Gebr. Voskamp, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschip 'Maraboe' (31.12.1954 N.V. Scheepvaart Mij 'Maraboe'), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PKDS
Additional info: 1934 callsign PFTW

Date/Name Ship 1936-08-18 NGARUA
Manager: William A. Wilson, Southampton, Great Britain
Eigenaar: William A. Wilson, Southampton, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Southampton / Great Britain

Date/Name Ship 1937-00-00 LOCH FISHER
Manager: James Fisher & Sons (Liverpool) Ltd., Barrow-in-Furness, Great Britain
Eigenaar: James Fisher & Sons (Liverpool) Ltd., Barrow-in-Furness, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Barrow-in-Furness / Great Britain
Callsign: MMMY

Date/Name Ship 1946-00-00 ROXTON
Manager: T. Bagley & Co. Ltd., Middlesbrough on Tees, Great Britain
Eigenaar: T. Bagley & Co. Ltd., Middlesbrough on Tees, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Middlesbrough on Tees / Great Britain
Callsign: MMMY

Date/Name Ship 1950-00-00 KENRIX
Manager: J.R. Rix & Sons Ltd., Nassau, Bahamas
Eigenaar: Rix Shipping Co. Ltd., Hull, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Hull / Great Britain
Callsign: MMMY

Date/Name Ship 1958-00-00 KIMOLOS
Manager: C, D, & C. Ventouris & N. Diakos, Piraeus, Greece
Eigenaar: C, D, & C. Ventouris & N. Diakos, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SVLL

Date/Name Ship 1960-00-00 KIMOLOS
Manager: Ventouris Bros., Piraeus, Greece
Eigenaar: Ventouris Bros., Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SVLL

Ship Events Data

1931-05-05: De Banier 05-05-1931: Ridderkerk. Van een der hellingen der N.V. Scheepswerp Gebr. Pot alhier is afgeleverd het stalen motorvrachtschip „MARABOE" gebouwd voor Binnenlandsche rekening. Het schip heeft de afmetingen van 46 bij 7.75 bij 3.60 M. - De voortstuwing geschiedt door een Deutz-motor van 330/390 P.K.
1931-05-06: Op 06-05-1931 als MARABOE, zijnde een zeemotorschip, groot 495.95 RT, liggende te Rotterdam, door B. Klop, scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van de N.V. Motorschip Maraboe, gevestigd te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 5108 Z ROTT 1931 op het achterschip aan bakboordzijde ingang officiershutten.
1931-11-00: Het Vaderland 23.11.1931: Uit Kiel wordt gemeld: Gisteravond ongeveer 9 uur is in het Kaiser Wilhelmkanaal bij KM-paal 45,7 het Nederlandse motorschip MARABOE in aanvaring gekomen met het Russische stoomschip 'Sibier'. De MARABOE stootte lek en zonk bijna onmiddellijk. De bemanning werd gered door de Russen en aan boord van het Russische stoomschip genomen. Nog in de loop van de avond werd met het bergingwerk begonnen. De MARABOE is eigendom van de Gebr. Voskamp te Rotterdam en meet plm. 496 ton brutto. Het schip is zo goed als nieuw. Het is in loop van dit jaar in de vaart gekomen en heeft een waarde van ongeveer Fl. 180.00,--. Het was met een lading aardappelen onderweg van Kjoge in Denemarken naar ons land. Het Russische stoomschip 'Sibier', op weg van Hamburg naar Leningrad, heeft slechts geringe schade opgelopen en is in het kanaal voor anker gegaan. De vaart door het Kaiser Wilhelmkanaal is door het ongeval niet gestremd.
1931-12-19: Voorwaarts 19-12-1931: MARABOE. Flensburg, 18 December. Door het Seeamt alhier is uitspraak gedaan inzake de aanvaring, welke den 22sten November J.l. in het Kieler Kanaal heeft plaats gehad tussen het Nederl. motorschip MARABOE en het Russische motorschip Sibler. Het ongeval wordt toegeschreven aan het ultscheren van de Slbier naar de Noordzyde van het Kanaal en het niet oogenbllkkelijk werpen der ankers. Op het manoeuvreeren van de MARABOE viel niets aan te merken.
1932-05-14: Bij het binnenlopen van de haven van Nieuwpoort (België) in aanvaring gekomen met een steiger. Aanzienlijke schade.
1932-09-19: Onderweg van Rotterdam naar Aarhus ten gevolge van slecht weer slagzij Cuxhaven binnengelopen. Nadat de lading opnieuw was getrimd kon ze haar reis vervolgen.
1932-09-27: Het Vaderland, 27.09.1932: Rotterdam 28 september. Het Nederlandse m.s. MARABOE, op reis van Wexford naar Carreg y Llam, is bij Carreg y Llam aan de grond gevaren. Het schip, dat bodemschade heeft en water maakt, zit zodanig nabij de kust, dat de bemanning zonder bezwaar de wal kan bereiken. Hedenochtend was bij de rederij nog geen bericht binnengekomen dat het schip vlot was.
Het Vaderland, 30.09.1932. Rotterdam, 29 september: Het m.s. MARABOE is vlot en in de Carnavonbaai ten anker gegaan. De machinekamer staat vol water. Het ligt in de bedoeling van de rederij het schip naar Liverpool te slepen voor eventuele reparatie.
Het Vaderland, 01.10.1932: Rotterdam, 30 september: Het m.s. MARABOE is gisteravond 10 uur te Holyhead (bij Liverpool) aangekomen, gesleept door het bergingsvaartuig 'Ranger'.
Het Vaderland, 06.10.1932: Liverpool, 4 october: Het m.s. MARABOE arriveerde heden hier in de haven gesleept door het bergingsvaaartuig 'Ranger'.
1932-12-22: Sumatra Post 22-12-1932: De Maraboe op de rotsen. Slecht weer aan de lersche kust. Vrijdag 2 December 1932 is in de Rotterdamsche haven een klein bootje binnengekomen, de MARABOE, groot 496 ton en eigendom van de reederij Gebroeders Voskamp, welke boot in zeer critieke omstandigheden heeft verkeerd, toen zij een maand of twee geleden tijdens slecht, weer bij de Carnarvenbay in Ierland aan den grond liep. Direct na aankomst van de boot is de N.R. Ct. eens gaan hooren, wat men alzoo meegemaakt had en dit blijkt heel wat geweest te zijn. Het kleine, stevig gebouwde scheepje, dat onder commando stond van kapitein H. K. v. d. Meer, tornde moeizaam tegen het zware weer op met bestemming naar Carnavonbay om daar een lading steenen in te nemen. Daar ter plaatse ontbreekt iedere havenaccomodatie, zoo vertelde de le machinist M. Nederlof, die bij afwezigheid van den kapitein het woord deed, en er bevindt zich een primitief aanlegsteigertje, zoo maar op het strand. Wij moesten daar meeren om de lading steenen — wij kwamen uit Wexford in lerland met bestemming Liverpool —in te nemen. Er was niemand aanwezig om den tros aan te pakken en dus moesten we het op ons eigen houtje maar probeeren. Wij manoeuvreerden zoo goed en zoo kwaad als het ging, maar de windvlagen dreven ons af en op het laatst kwamen wij hoe langer hoe hooger op het strand te zitten. Ik was in de machinekamer en dacht, dat de boot telkens tegen het aanlegsteigertje aanbonkte en dat dit wel wat erg lang duurde. Maar toen ik boven kwam, zag ik dat we op het strand, waarop groote keien liggen, vastzaten. Bij vallend water kon je om de schuit heen loopen, zoo’n verval is er daar en omdat de kop en de staart op groote steenen rustten, kon men onder de heele schuit doorkijken. We probeerden met een sleeptros en met een werpanker los te komen, wat ons niet lukte. Door het stooten op de steenen was er een groot gat in de machinekamer gekomen die daardoor volliep en daar zaten we, zonder eigen kracht overgeleverd aan de golven, die ons schip onbarmhartig op de keien bonkte. We hebben toen scheepsraad gehouden, waarin besloten werd om hulp te gaan telefoneeren. Daarvoor werd een reddings boot uitgezet, waarin de kapitein, twee walmenschen en mijn persoon plaats namen om te probeeren het land te bereiken. Door een zware golf werd de reddingsboot op het land gegooid en sloeg om zoodat wij een nat pak haalden. Toen moesten we tegen de rotsen opklauteren, want de telefoon bevond zich in een huisje boven op de rots. Na een uur klimmen bereikten wij den top en wij hebben toen een sleepbootenbureau opgebeld om assistentie. Er kwan anderhalve dag later een sleepboot opzetten, die ons heeft losgeleept waarna duikers de grootste gaten hebben gedicht zoodat wij met de pompen dag en nacht aan ‘t werk, de haven van Holyhead konden bereiken, net op tijd, want net weer zou nog ongunstiger voor ons worden en dan waren we aan gruizelementen geslagen. Gedurende vier dagen hebben we op goed weer gewacht, terwijl de duikers onder de waterlijn de gaten dichtten- Eindelijk hebben we Liverpool bereikt. We hebben bijna een geheel nieuwe kiel gekregen en alles in de machinekamer, die geheel onder water heeft gestaan moest gedemonteerd worden. Zoo zijn we eindelijk met de lading steenen in Londen aangekomen en vandaar wel een lading lijnkoeken naar Aalborg. vandaar leeg naar Rostock en tenslotte met een lading graan naar hier. U ziet, dat we een emotioneele reis gehad hebben en gedurende eenige uren is de toestand zeer critiek geweest. Ook de reddingsbooten die uit Port Dinnilyn kwamen hebben bij de berging getracht een werpanker uit te brengen, maar zij moesten onverrichterzake terug keeren omdat ze zagen dat ze het niet klaar konden spelen. U ziet dus, dat we er werkelijk slecht voor gestaan hebben, want een luikhoofd was ook al gescheurd. Vanmiddag vertrekken wij weer.
1934-06-30: Onderweg van Danzig naar Wisbech in de rivier Nene aan de grond gelopen. Zware schade opgelopen. Tijdelijke reparatie op de Wilton's scheepswerf aldaar. Vertrokken op 3 juli naar Rotterdam voor definitieve reparaties.
1935-01-14: Met een lading suiker onderweg naar Nakskov buiten de haven aan de grond gelopen. Nadat 150 lading was gelost kwam ze vlot en werd naar Nakskov gesleept voor reparatie.
1935-03-19: Kwam van Bordeaux aan te Briton Ferry. Had een gedeelte van haar deklading schroot verloren ten gevolge van het slechte weer.
1935-12-17: 17-12-1935, na vertrokken te zijn uit Rotterdam, later op de dag met machineschade terug gekeerd voor reparaties.
1936-08-06: De Tijd 06-08-1936: Schepenverkoop. Het m.s. „MARABOE", groot bruto 496 ton, gebouwd ln 1931, van de N.V. motorvrachtschlp Maraboe, directie T. den Hartigh en Gebr. Voskamp te Rotterdam, is naar Engeland verkocht.
1938-12-01: Onderweg met een lading kolen van Ayr naar Barrow in de Walney Channel aan de grond gelopen. Later met sleepboothulp vlotgebracht en naar Barrow gesleept om te lossen.
1946-11-09: In ballast onderweg van River Blackwater naar Seaham brak brand uit in de accommodatie en breidde zich uit naar de machinekamer. Ze kon Kings Lynn bereiken. Grote schade. 21 December weer gerepareerd in de vaart.
1963-11-08: Final Fate:
In ballast onderweg van Sunderland naar Leningrad gezonken bij het eiland Dagö. (Finland.) De bemanning werd gered door de Russische sleepboot 'Hermes' en in Tallinn aan land gezet.

Afbeeldingen


Omschrijving: proefvaart MARABOE - foto mei 1931
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: proefvaart MARABOE - foto mei 1931
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: MARABOE
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving:
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Grounded near Careg-Y-Llam, North Wales, Sept. 1932
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Grounded near Careg-Y-Llam, North Wales, Sept. 1932
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De Maraboe als ROXTON
Collectie: Schell, W.A
Vervaardiger: Duncan, Alex
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: KENRIX
Collectie: Besteling, P
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: als KENRIX
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto