Inloggen
LIBELLE - ID 3708


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1937
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5207536
Nat. Official Number: 1812 Z GRON 1937
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: One mast
Rig: 2
Material Hull: Steel
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf J.J. Pattje & Zonen, Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 171
Launch Date: 1937-09-20
Delivery Date: 1937-11-13
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 220
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1689 Type C/D (310x350)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 338.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 167.00 Net tonnage
Deadweight: 415.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 22073 Cubic Feet
Bale: 20800 Cubic Feet
 
Length 1: 43.55 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 41.58 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.35 Meters Breadth, moulded
Draught: 2.79 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1937-11-13 LIBELLE
Manager: A. van Dijk-Delfzijl N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Delfzijlsche Kustvaartonderneming, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: V.o.F. A. van Dijk (Tjark van Dijk en Albert van Dijk Jr.)
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PFOO

Date/Name Ship 1964-06-11 MOERDIJK
Manager: Rotterdamse Bevrachtings- & Scheepvaart Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Maarten Moerman (tot 3.1.1969), Jacob Dijk, Teunis de Groot (van 21.8.1964 tot 15.3.1966), Hindrik Engelsman (vanaf 15.3.1966), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PGAH

Date/Name Ship 1969-03-11 MOERDIJK
Manager: Masoud Comintor Co., Abu Dhabi, United Arab Emirates
Eigenaar: Masoud Comintor Co., Abu Dhabi, United Arab Emirates
Shareholder:
Homeport / Flag: Abu Dhabi / United Arab Emirates

Date/Name Ship 1971-00-00 AL AIN
Manager: Masoud Comintor Co., Abu Dhabi, United Arab Emirates
Eigenaar: Masoud Comintor Co., Abu Dhabi, United Arab Emirates
Shareholder:
Homeport / Flag: Abu Dhabi / United Arab Emirates

Ship Events Data

1937-11-00: Het Vaderland 16.11.1937:
Het op de scheepswerf Waterhuizen van J. Pattje te Waterhuizen voor rekening van de rederij Libelle gebouwde m.s. LIBELLE heeft een goed geslaagde proeftocht gehouden. Het is schip voorzien van een Brons dieselmotor met een capaciteit van 300 Pk. (Opm. JStr: moet 220 Pk zijn.)
1937-11-10: Als LIBELLE, zijnde een motorvrachtschip, groot 958.30m3, liggende te Waterhuizen, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van de N.V. Delfzijlsche Kustvaartonderneming te Delfzijl, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1812 Z GRON 1937 op het achterschip aan stuurboordzijde in achterkant lichtkap motorkamer.
1937-11-13: NvhN 15-11-1937: Delfzijl, 13 November. Op de Eems vond onder groote belangstelling de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorschip LIBELLE, gebouwd op de scheepswerf „Waterhuizen" van den heer J. Pattje te Waterhuizen, voor rekeniog van de reederij N.V. Libelle te Delfzijl. Het schip is van het raised-quarterdek type en het is gebouwd met een dubbele bodem onder klasse British Corporation en Scheepvaart-Inspectie voor de Atlantische vaart. De afmetingen van het schip zijn 43.50X7.35X2.90 M. en het DW. bedraagt plm. 415 ton. Op het mastdek bevindt zioh de stalen mast, die voorzien is van twee stalen laadboomen voor lasten van twee ton, terwijl daar verder twee motorlieren geplaatst zijn, die elk door een Deutz motor van 10 p.k. aangedreven worden. Voor de voortstuwing is in de motorkamer een viertact Brons Diesel motor opgesteld met een vermogen van 220 p.k. Verder is hier nog een Deutz motor van 10 p.k. als hulpmotor geplaatst, voor het aandrijven van de hulpwerktuigen en de dynamo. Op de proefvaart behaalde het schip, met plm. 107 ton waterballast, een snelheid van ruim 9 mijl.
1938-10-27: Nieuwsblad van het Noorden, 07-03-1939: De stranding van de “LIBELLE”. De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam onderzocht vanmorgen de oorzaak van de stranding op 27 October 1938 nabij het eiland Baltum (Duitschland) van het m.s. ”Libelle”; een Groninger kustvaarder van 338 BRT register ton. De gezagvoerder van dit schip werd als getuige en op schuldvraag gehoord. Met een lading hout, welke ook op het dek was gestuwd, was het schip van Hernösand op weg naar Groningen. Om 2 uur 's nachts is het schip vastgeloopen. Het kon pas den volgenden middag vlot komen, nadat de lading was uitgeworpen. De kapitein gaf toe, dat het ongeluk niet behoeven te gebeuren. Door den mist ontbrak elke verkenning, zoodat hij had moeten looden. Een boot, welke hem een uur voor de stranding gepasseerd was, had hem echter in de war gebracht. Hierdoor verkeerde hij in de overtuiging, dat hij niet te dicht bij de kust was. De Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart was van meening, dat de stranding vele oorzaken kan hebben gehad. De kapitein heeft niet op den stroom gelet, geen bestek gevraagd bij het overnemen van de wacht en geen conclusie getrokken uit het naar stuurboord gaan van het hem passeerende schip. Voorts had hij moeten looden.
1940-04-00: De Eemsbode 23.04.1940 m.s. LIBELLE op de Noordzee beschoten. Stuurman Oosterveld licht gekwest. Gisteren kwam bij de Delfzijlsche Kustvaartonderneming bericht binnen, dat haar motorvrachtschip LIBELLE, kapitein J. Lamein van Rotterdam, op de Noordzee door een vreemd vliegtuig is beschoten. Van de zeven opvarenden werd de stuurman, de Heer H. Oosterveld van Farmsum, door een kogel aan een van zijn armen getroffen en licht gewond. De LIBELLE liep een haven aan de Engelse Oostkust binnen, vanwaar kapitein Lamein zijn rederij van het gebeurde op de hoogte stelde. De gewonde stuurman is hier in een ziekenhuis opgenomen; zijn toestand is niet ernstig. De LIBELLE heeft intussen de reis voortgezet.
Delftsche courant 04-05-1940: Kustvaarder LIBELLE beschoten, vermoedelijk door Duitsch vliegtuig. In de Harlinger haven is aangekomen de Groninger kustvaarder “Libelle”, thuisbehoorend te Delfzijl, die op de uitreis des Zondags 21 April omstreeks 's nachts half 1 bij Cross Sand aan de Oostkust van Engeland door een vliegtuig is beschoten. Het schip vertoonde tal van sporen van den aanval. De N.R.C. Vernam de volgende bijzonderheden van een lid van de bemanning: Het schip voerde duidelijk nationaliteitsteekenen. Stuurman Oosterveld bevond zich met den roerganger op de brug, toen eensklaps het geronk van een vliegtuig werd waargenomen, gevolgd door een hevig mitrailleurvuur. Terstond bleek, dat stuurman Oosterveld in den arm was getroffen. Oogenblikkelijk werden de machines gestopt en de lichten gedoofd, teneinde aan de trefkans te ontsnappen. Desondanks bleef het vliegtuig waarvan de nationaliteit niet kon worden vastgesteld, aanvallen en het trof verschillende malen doel. De leden der bemanning werden niet geraakt. Bij nader onderzoek is gebleken, dat de kogels, welke aan bakboord den scheepsromp waren ingedrongen. Aan stuurboord er weer uitkwamen. Ook de schoorsteen en stuurhut van de “Libelle”werden deerlijk gehavend. De stuurman is te Grimsby aan land gebracht, waar hij nog steeds in het ziekenhuis wordt verpleegd. Volgens een door de bemanning ingesteld onderzoek zou zijn gebleken, dat de kogels van Duitsche herkomst waren, aangezien zij het herkenningsteeken “Deutsche Wehrmacht 1940” toonden.
1940-05-12: In Amsterdam liggend door de Duitsers in beslag genomen. Voer onder Nederlandse vlag voor de Wehrmacht. Op 16.01.1942 overgenomen door de Duitse Regering. In Noorwegen op 09.05.1945 teruggevonden in Mörsvik en overgenomen door de Royal Navy. In 06.1945 teruggevonden in Husum. 15.07.1945 overgenomen door de Staat der Nederlanden en naar Delfzijl gevaren voor reparatie's.
1954-01-14: Bij opvaart naar Lillenkenney, schroef en bodemschade opgelopen.
1956-00-00: De Brons 4 tew 4 cil. 220 Pk gereviseerd bij Brons Motoren Fabriek te Appingedam.
1957-05-08: Als LIBELLE, zijnde een motorschip, metende 1001.73 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief, afgegeven te 's Gravenhage no. 10599 d.d. 07-05-1957, liggende te Delfzijl, door A. Kraaijema, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, opnieuw van brandmerk 1812 Z GRON 1937 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant dekhuis op verhoogd achterdek, 2.70 m. uit hekplaat, 0.65 m. uit lengteas en 1.37 m. uit dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen merken van teboekstelling ten hypoyheekkantore of sporen daarvan aangetroffen.)
1959-11-17: Leeuwarder Courant 17-11-1959: Coaster vast zuid van Staveren. Zondagavond is de Delfzijlster kustvaarder „LIBELLE” (354 ton), met hout op weg van Zweden naar Zwolle, op het IJsselmeer negen kilometer zuid van Staveren aan de grond gelopen. Alle pogingen om het schip vlot te trekken zijn tot dusverre mislukt. Vandaag zal men proberen de deklast hout op een dekschuit over te zetten om te proberen de diepgang iets te verminderen. Het schip, eigen aan de N.V. Delfzijlster Kustvaartonderneming A. van Dijk, zit kennelijk muurvast. Drie Urker Noordzeevissers hebben vergeefs getracht het vlot te trekken, gisteren deed de sleepboot „Vijf gebroeders” een vergeefse poging en gisteravond is de motorklipper „Friesland” die verscheidene vissers aan boord had die wel een handje wilden helpen, onverrichterzake in de Staverse haven teruggekeerd. De „Libelle” heeft zeven man aan boord; schipper is de heer K. T. Huttinga van Appingedam.
1961-01-23: Onderweg van Antwerpen naar Nørresundby met calciumfosfaat op 21 januari in de Limfjord aan de grond gelopen. Volgens het strandingsrapport van 23 januari liep de Libelle bij een zwakke oostelijke bries en westgaande stroming bij Draget aan de grond. Het schip kwam later met hulp weer vlot. Verklaring: De oorzaak van het aan de grond lopen was dat de vaarwegmarkering door de ijsgang niet in orde was.
1964-04-27: NvhN 27-04-1964: Veiling Coasters Delfzijl. Op vrijdag 5 juni 1964, des middags om 3 uur, zullen in Hotel Dik te Delfzijl, krachtens artikel 1223 8.W., publiek worden verkocht: 1. Het Zeemotorvrachtschip genaamd Libelle (raised quarterdektype) gebouwd in 1937, metende 958.30 m 3 bruto, 354 BRT, 160 NRT en laadvermogen 410 ton DW, voortbewogen door een 4 cil, 4 takt Brons Dieselmotor van 220 pk, bouwjaar 1937, gereviseerd in 1956, liggende te Bolnes bij Boele's Scheepswerven en Machinefabriek N.V.; 2. Het Zeemotorvrachtschip (gladdektype) genaamd Delfdijk gebouwd in 1956, metende 991.42 m 3 bruto, 350 BRT, 174 NRT. en laadvermogen 407 ton DW, voortbewogen door een 4 cil.. 4 takt M.A.K. motor van 225 p.k., bouwjaar 1956 liggende te Delfzijl, Eemskanaal - Dok: Bezichtiging: het schip Libelle in overleg met Boele's Scheepswerven en Machinefabriek N.V; en het schip Delfdijk in overleg met ondergetekende. Betaling: zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 juni 1964, onder bijbetaling van rente; Aanvaarding: tegelijk met de betaling van de koopprijs; Inlichtingen: uitsluitend ten kantore van de ondergetekende. J. H. Holties, notaris - Delfzijl. Tel. 05961-3362.
1964-06-05: Liggend te Bolnes bij Boele’s Scheepswerven & Machinefabriek N.V., openbaar verkocht.
1964-06-05: NNO 080664
Coasters DELFDIJK en LIBELLE verkocht.
Te Delfzijl werd namens de firma A. van Dijk e.a. het motorkustvaartuig DELFDIJK voor NLG 231.000 verkocht aan de heer G. Westra te Appingedam. De LIBELLE werd namens de Delfzijlse Kustvaart Onderneming voor NLG 136.5000 verkocht aan de heren J. Dijk en M. Moerman te Rotterdam.
1996-00-00: Final Fate:
Lloyd's laat de registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachtig is.

Afbeeldingen


Omschrijving: De proefvaart en oplevering van de 'Libelle' op 13 nov. 1937.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Foto Schepel, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: Libelle 1937
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: Libelle 1937
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Duncan, Alex

Omschrijving: Libelle 1937
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: World Ship Photo Library

Omschrijving: LIBELLE
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: LIBELLE
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: Moerdijk
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Moerdijk in de Koningshaven, Rotterdam.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: MOERDIJK
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: MOERDIJK
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname