Inloggen
KARANAN - ID 3370


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1936
Classification Register: British Corporation Register of Shipping and Aircraft (BC)
IMO nummer: 5398610
Nat. Official Number: 1749 Z GRON 1936
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Shelterdeck open
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf 'Gideon' J. Koster Hzn., Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 148
Launch Date: 1936-08-01
Delivery Date: 1936-09-14
Technical Data

Engine Manufacturer: Humboldt-Deutz Motoren A.G., Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 300
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz Type (280x450)
Speed in knots: 9.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 256.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 69.00 Net tonnage
Deadweight: 395.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 29500 Cubic Feet
Bale: 28288 Cubic Feet
 
Length 1: 46.30 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 44.30 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.75 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.21 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1936-09-14 KARANAN
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem in ‘t Veld & Jacobus Johannes Weeber, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PFGY

Date/Name Ship 1939-10-25 INLAND
Manager: T.E.J.: Son Broström, Gothenburg, Sweden
Eigenaar: Angfartygs AB Tirfing, Gothenburg, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Gothenburg / Sweden
Callsign: SGUR

Date/Name Ship 1943-12-00 GLADAN
Manager: Harry Trap, Gothenburg, Sweden
Eigenaar: Hallands Ångbåts AB, Gothenburg, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Gothenburg / Sweden
Callsign: SGUR

Date/Name Ship 1957-05-00 SANTONI
Manager: Rune Johansson, Klädesholmen, Sweden
Eigenaar: Rune Johansson PR, Klädesholmen, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Klädesholmen / Sweden
Callsign: SGUR

Date/Name Ship 1957-12-00 SANTONI
Manager: Rune Johansson, Klädesholmen, Sweden
Eigenaar: Rederi A/B Glimfjord, Klädesholmen, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Klädesholmen / Sweden
Callsign: SGUR

Date/Name Ship 1958-08-00 ZERO
Manager: Bo Sörman-Zandén PR, Klintehamn, Sweden
Eigenaar: Partrederi för ms 'Zero', Klintehamn, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Klintehamn / Sweden
Callsign: SGUR

Date/Name Ship 1959-07-00 ZERO
Manager: Claes Witte, Gothenburg, Sweden
Eigenaar: C.H. Witte PR, Klintehamn, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Klintehamn / Sweden
Callsign: SGUR

Date/Name Ship 1966-06-00 SAAD
Manager: Saadallah Toufic Chebaro, Beirut (Beyrouth), Lebanon
Eigenaar: Saadallah Toufic Chebaro, Beirut (Beyrouth), Lebanon
Shareholder:
Homeport / Flag: Beirut (Beyrouth) / Lebanon
Additional info: £ 20.500,--

Date/Name Ship 1968-05-00 LASSI
Manager: Ahmed Mohamed Adel Orfall, Beirut (Beyrouth), Lebanon
Eigenaar: Ahmed Mohamed Adel Orfall, Beirut (Beyrouth), Lebanon
Shareholder:
Homeport / Flag: Beirut (Beyrouth) / Lebanon
Callsign: ODKU

Date/Name Ship 1969-00-00 LASSI
Manager: Khaled Taher Manasterli, Beirut (Beyrouth), Lebanon
Eigenaar: Khaled Taher Manasterli, Beirut (Beyrouth), Lebanon
Shareholder:
Homeport / Flag: Beirut (Beyrouth) / Lebanon
Callsign: ODKU

Date/Name Ship 1971-00-00 OMAR
Manager: Wafic Begdache, Beirut (Beyrouth), Lebanon
Eigenaar: Wafic Begdache, Beirut (Beyrouth), Lebanon
Shareholder:
Homeport / Flag: Beirut (Beyrouth) / Lebanon
Callsign: ODKU

Ship Events Data

1936-08-01: NvhN 03-08-1936: Tewaterlating „KARANAN”. Zaterdag werd met goed gevolg van de scheepswerf .Gideon" van J. Koster Hzn. hier ter stede te water gelaten het nieuwe Koster-type motorzeevrachtschip „Karanan", in aanbouw voor rekening van de heeren W. in t Veld en J. J. Weeber te Rotterdam. Het schip heeft een laadvermogen van 360 ton met een kubieke capaciteit van 27000 cub. ft Midscheeps wordt in de machinekamer een 300 P.K. Deutz Diesel motor ter voortstuwing geplaatst. Op ingenieuse wijze is de waterballast-capaciteit opgevoerd tot 200 ton. De bouw geschiedt onder speciaal toezicht Brit. Corp en Scheepv. Inspectie voor classificatie groote kustvaart. De kiel werd gelegd voor een motorzeevrachtschip van 285 ton d. w. voor rekening van kapt. R. Brinkman.
1936-09-08: Als KARANAN, zijnde een stalen motorvrachtschip, groot 725.11 m3, liggende te Groningen, door A. Kielema, scheepsmeter te Groningen (Gideon), ten verzoeke van Willem in 't Veld en Jacobus Johannes Weeber te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1749 Z GRON 1936 op het achterschip in achterkant dekhuis aan stuurboordzijde.
1936-09-18: De Eemsbode, 18.09.1936: J.l. maandag vond op de Eems bij Delfzijl onder grote belangstelling de proefvaart plaats met het door de Scheepswerf 'Gideon' van J. Koster Hzn. te Groningen gebouwde motorkustvaartschip KARANAN. Dit schip, dat gebouwd werd voor rekening van de heren W. in 't Veld en J.J. Weeber te Rotterdam, is een z.g. nieuw Koster-type motorkustvaartschip. Het heeft belangrijke voordelen boven kustvaartschepen van het tot dusver algemeen geldende type, omdat de gehele bouw en inrichting van het schip erop gericht is een zo voordelig mogelijk exploitatie-resultaat te bereiken. Het deadweight bedraagt 380 ton van 1000 Kg. De bruto tonnage is 250 reg. ton en de netto tonnage is 69 reg.ton. De ruiminhoud bedraagt 29550 cub. ft., hetgeen neerkomt op een beschikbare laadruimte van ca. 79 cub. ft per ton lading. Op ingenieuze wijze is de waterballst-capaciteit gebracht op 205 ton, waardoor onder nagenoeg alle omstandigheden met leeg schip-hetgeen in de kustvaart nog al eens voorkomt-kan worden gevaren. De beladen diepgang bedraagt 8’4”, welke het schip in staat stelt zijn lading tot ver in het binnenland te brengen. Voor het bergen der lading zijn drie ruimen beschikbaar, hetgeen de mogelijkheid schept tot het vervoer van gesepareerde ladingen. De luikhoofden zijn van zulke afmetingen, dat stukken met een lengte van 60”gemakkelijk geladen en gelost kunnen worden. De laad- en losinrichting wordt gevormd door twee stalen masten met stalen laadbomen, welke bediend worden door twee motorlaadlieren, gedreven door 10 Pk Deutz motoren, met een hefcapaciteit van 2 ton. De laad- en losinstallatie werd geleverd met certificaat Haveninspectie. De verblijven en de motorkamer bevinden zich midscheeps. Hierdoor werd een rustige en geriefelijke woonruimte verkregen. De verblijven zijn ruim, geriefelijk en smaakvol ingericht. De voortstuwing geschiedt door een 6 cylinder viertact compressorloze Deutz Dieselmotor van 300/360 Pk bij 300 omwentelingen per minuut. De asleiding loopt geheel op S.K.F. rollagers, waardoor de wrijving van de asleiding, welke door plaatsing van de motor midscheeps zeer lang is, tot een minimum is beperkt. Het schip is voorzien van een Melcher-patent bronzen schroef en Oertz patent roer, waardoor de snelheid van het schip zo mogelijk is opgevoerd. Op de proeftocht werd met het schip, beladen met 200 ton waterballast, een snelheid bereikt van 10,4 mijl. De verlichting geschiedt electrisch, waarvoor de installatie geleverd werd door de heeer Herman G. Eekels te Hoogezand. De bouw van het schip geschiedde onder speciaal toezicht van Britisch Corporation en Scheepvaart Inspectie voor classificatie grote kustvaart. Na afloop van de proefvaart werd het schip met grote tevredenheid door de eigenaren overgenomen. Het schip zal te Groningen zijn eerste lading, carton, innemen voor Kings Lynn.
1936-09-20: Tijdens haar 'maiden trip' in zware mist gestrand op het strand van Blakeney. Op 1 oktober 1936 vlotgetrokken en voor reparatie’s naar King’s Lynn gebracht.
De Eemsbode, 22.09.1936: Het nieuwgebouwde motorschip KARANAN, kapitein In ’t Veld, dat de vorige week op de Eems een geslaagde proefvaart maakte en j.l. zaterdag met een lading stroocarton voor zijn eerste reis van Delfzijl naar Kings Lynn is vertrokken, is in de nacht van zondag op maandag nabij de Engelse kust in moeilijkheden geraaakt. In een dikke mist is het schip bij Blakeney Point, acht mijl ten oosten van Wells, aan de grond gelopen. Op de noodseinen van de bemanning, zijn twee reddingsboten uitgevaren, die echter geen assistentie gehoefden te verlenen, daar geen onmiddellijk gevaar bestond. Met behulp van een sleepboot uit Hull is later bij hoogwater getracht het schip weer vlot te krijgen, waarin men echter niet is geslaagd. Vermoedelijk zal een deel van de lading gelicht worden, daar anders op springtij moet worden gewacht. De uit zeven koppen bestaande bemanning blijft aan boord.
Schuttevaer 03.10.1936: Het motorschip KARANAN voor bijna drie weken op haar eerste reis op de Oostkust van Engeland gestrand is donderdag vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.
De Eemsbode29.09.1936: Na tal van vergeefse pogingen is men er gisteren in geslaagd het nieuwe Nederlandse motorschip KARANAN, dat op 21 september j.l., op zijn eerste reis, nabij Blakeney Point aan de grond is gelopen, weer vlot te krijgen. De KARANAN was vrij ernstig beschadigd, doch kon op eigen kracht verder varen. Het schip is inmiddels te Kings Lynn gearriveerd, waar het de lading carton zal lossen.
1937-01-14: NvhN 14-01-1937: Zorgelooze navigatie. Het aan den grond loopen van de KARANAN. De Raad voor de Scheepvaart deed uitspraak inzake het aan den grond loopen van het motorschip Karanan op de Engelsche Oostkust nabij Blakeney. De Karanan is daar gestrand doordien op dit vaartuig niet met nauwkeurigheid was bepaald, welke koers gedurende de reis over de Noordzee van het lichtschip “Terschellingerbank” naar King’s Lynn was gevolgd en in verband daarmede het licht van de boei van Blakeney Overfalls ten onrechte is gehouden voor dat het lichtschip „Inner Dowsing”. Het getuigd van een grote mate van zorgeloosheid van de betrokkenen, dat zij lichtvaardiglijk hebben aangenomen het licht van bedoeld lichtschip te zien en, vertrouwende daarna op de juistheid van die waarneming, daarna het schip volle kracht in in de richting van de Engelsche kust hebben doen varen. De stranding is te wijten aan de schuld van beide betrokkenen, doch in belangrijk grooter mate aan de schuld van kapitein In ’t Veld, dan aan die van het stuurman Weeber. De raad was daarom van oordeel, dat op In’t Veld een straf van schorsing van twee maanden moet worden toegepast, terwijl ten aanzien van Weeber kon worden volstaan met het uitspreken van een berisping.
1939-10-00: Eemsbode 31.10.1939: Het te Rotterdam thuisbehoorende motorzeeschip KRANAN, kapitein-eigenaar J.J. Weeber, is naar Zweden verkocht en vertrok inmiddels onder Zweedse vlag naar Stockholm. De KARANAN is een schip van het Koster-type en werd in 1936 op de scheepswerf 'Gideon' te Groningen gebouwd.
1967-08-00: Classed BC until 8/67, then BV.
1980-02-29: Gezonken in de haven van Beirut. In mei 1980 geborgen, maar niet weer in de vaart gebracht. December 1980 tijdens storm weggedreven en ter hoogte van Jounieh Bay wrak geslagen en gezonken. In juni 1981 was het wrak nog op de rotsen van Tabarja Beach te zien.

Afbeeldingen


Omschrijving: Akte 19-09-1936.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: KARANAN
Collectie: Reineking, Klaas
Vervaardiger: Nautical Photo Agency, Suffolk
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: De KARANAN tijdens de oplevering in sept. 1939 in het Verbindingskanaal te Groningen.
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 20 sept. 1936 - De KARANAN gestrand bij Blakeney Point, Engelse Oostkust.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: KARANAN 20 sept. 1936 gestrand bij Blakeney Point, Engelse Oostkust.
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam collectie Arense/Lazet
Vervaardiger: Onbekend **
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: De KARANAN gestrand bij Blakeney Point, Engelse Oostkust. Met de hulp van twee Engelse sleepboten wordt gepoogd het schip weer vlot te trekken.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: KARANAN 20 september 1936
Collectie: Heyboer, Ir. L.
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: INLAND
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: GLADAN
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Johannesson, T. (Tomas)

Omschrijving: GLADAN
Collectie: -
Vervaardiger: Howell, Chris
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: GLADAN
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: GLADAN
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: SANTONI
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: ZERO
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ZERO
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: ZERO
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: ZERO
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: ZERO
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: ZERO
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown
Algemene informatie

RN 280839
Rotterdam, 26 augustus. Het Nederlandse motorschip KARANAN van Koningsbergen naar Anklam, is in de afgelopen nacht met gebroken krukas te Stettin binnengesleept.

RN 290839
Rotterdam, 28 augustus. Het reeds gemelde Nederlandse motorschip KARANAN zal waarschijnlijk naar Rotterdam worden gesleept.

RN 300839
Rotterdam, 29 augustus. Naar wij vernemen heeft het reeds gemelde Ned. m.s. KARANAN slechts geringe machineschade bekomen, welke inmiddels reeds is hersteld. Het schip zou heden van Stettin naar Rotterdam vertrekken.

RN 040939
Rotterdam, 2 september. Het Nederlandse motorschip KARANAN is hier vanochtend van Stettin aangekomen. Het schip gaat voor een kleine reparatie naar de N.V. Machinefabriek en Reparatiebedrijf J.H. Keller te Kralingsche Veer.

RN 231039
Door bemiddeling van de makelaars Jac. Pierot Jr. & Zonen te Rotterdam is het Nederlandse zeemotorschip KARANAN, gebouwd in 1936 bij J. Koster Hzn. te Groningen, 400 ton d.w., met twee dekken en uitgerust met een 360 pk. Deutz dieselmotor, welke midscheeps geplaatst is en toebehorende aan de heer J.J. Weeber te Rotterdam, verkocht aan een Zweedse rederij. Het schip zal eerdaags naar Gotenburg vertrekken.