Inloggen
JOHANNA TE VELDE - ID 3271

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1926-00-00 / 1939-06-30 | Reden uitgevlagd: Buitenland verkocht

Identification Data

Bouwjaar: 1921
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO nummer: 5096781
Nat. Official Number: 10261 GRON 1921
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: Aux. Schooner
Masten: Three masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. Niestern, Scheepswerf 'Farmsum', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 132
Launch Date: 1920-05-01
Delivery Date: 1926-10-02
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 105
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 791 Type C/D (280x350)
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 323.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 233.00 Net tonnage
Deadweight: 450.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 21774 Cubic Feet
 
Length 1: 43.01 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 40.81 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.75 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.25 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-01-1937
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Gehermotoriseerd: 4tew 6 cil 200 Pk Deutz (1929), 10 5/8-13 3/8.

Datum 00-00-1944
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 4 cil 240 Pk Frederikshavn Type (230x400) 8,5 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1926-10-02 JOHANNA TE VELDE
Manager: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschoener 'Johanna te Velde', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: Jan Niestern, Doeko Oosting & Nicolaas Wijnstok
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PGCN
Additional info: Resp. 1/2, 1/4 en 1/4 deel.

Date/Name Ship 1930-09-05 HINRY
Manager: Doeko Oosting, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschoener 'Hinry', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: Doeko Oosting & Nicolaas Wijnstok
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PBNR
Additional info: Deze mutatie staat NIET in Kadaster

Date/Name Ship 1932-03-05 HINRY
Manager: Derk Tuil, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Derk Tuil, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PBNR
Additional info: 1934 callsign PERW. 16.1.1933 paar dagen van N.V. Motorschoener 'Hinry' in liquidatie

Date/Name Ship 1937-03-14 HINRY
Manager: Doeko Oosting & Nicolaas Wijnstok, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Doeko Oosting & Nicolaas Wijnstok, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PERW

Date/Name Ship 1939-02-25 HINRY
Manager: Doeko Oosting, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Doeko Oosting, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PERW

Date/Name Ship 1939-06-30 ESTHER
Manager: Poul Jørgensen, Aalborg, Denmark
Eigenaar: Poul Jørgensen, Niels Christian Jensen, Salling Jensen, I. Lassen Studstrup, Johannes Mortensen e.a., Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: OZCY

Date/Name Ship 1942-09-19 GRENEN
Manager: R. Fischer-Nielsen, Copenhagen, Denmark
Eigenaar: D/S Draco A/S, Copenhagen, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Copenhagen / Denmark

Date/Name Ship 1946-06-17 GRENEN
Manager: Axel Christensen, Copenhagen, Denmark
Eigenaar: Rederi A/S Polaris, Copenhagen, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Copenhagen / Denmark
Callsign: OZCY

Date/Name Ship 1952-10-20 NUNZIATINA
Manager: Salvatore Tandurella fu Emanuele, Torre del Greco, Italy
Eigenaar: Salvatore Tandurella fu Emanuele, Torre del Greco, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Torre del Greco / Italy
Callsign: IRER

Date/Name Ship 1955-00-00 EDDA VILLARI
Manager: Raffaele Villari, Genoa, Italy
Eigenaar: Raffaele Villari, Genoa, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Genoa / Italy
Callsign: IRER

Date/Name Ship 1966-00-00 LINO GIACOMELLI
Manager: Giuseppe Barraco, Brindisi, Italy
Eigenaar: Giuseppe Barraco, Brindisi, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Brindisi / Italy
Callsign: IRER

Ship Events Data

1916-00-00: Opdracht tot de bouw van het schip werd in 1916 gegeven door kapitein Heinrich Hansen te Duisburg. Op de dag van de tewaterlating bleek dat het schip, volgens het bouwcontract, te laat werd opgeleverd. Het werd op 1 mei 1920 te water gelaten als 'Henri'. Hoewel het schip in 1921 afgebouwd was, vond aflevering niet plaats en er volgde een juridische procedure. Op 15 maart 1923 liet kapitein Heinrich Hansen beslag leggen op het schip dat inmiddels was gekocht door de opgerichte N.V. Scheepsbouw Mij. 'Farmsum' (Gebr. Niestern & E. Wagenborg) en was gedoopt 'Johanna te Velde'. De heer Hansen ging hiermee niet accoord en bood het schip op 23 oktober 1925 te koop aan. De claim werd nadien afgekocht en hiermee ging Hansen accoord. Het beslag werd op 2 maart 1927 opgeheven.
1921-06-26: Dagregister deel 23, nummer 160, den acht en twintigsten Juli 1900 een en twintig. Ondergeteekende firma Gebr. Niestern en Co, van beroep reeders, wonende te Delfzijl, verklaren bij dezen met uitsluiting van alle anderen eenig en alleen eigenaar te zijn van het motorschoenerschip genaamd “Johanna te Velde”, groot volgens meetbrief No. 2359 Bruto 913.81 kubieke meter en Netto 661.42 kub. Meter, in het Koninkrijk der Nederlanden thuis behoorende en thans liggende te Delfzijl en nog aan geen ander hypotheekkantoor te boek gesteld. Geteekend te Delfzijl den 26. Juni 1921. Gebr. Niestern en Co. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 1 Augustus 1921 no. 212 is nevens vermeld vaartuig gebrand met het merk 10261 GRON 1921.
1927-11-16: Op 16-11-1927 als JOHANNA TE VELDE, zijnde een motorschoenerschip, groot 913.81 m3, liggende te Delfzijl, door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van de N.V. Motorschoener Johanna te Velde te Delfzijl, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbranden van: 244 Z GRON 1927 op 't achterschip, op het dek aan bakboordzijde. (Opm.: Brandmerk 10261 GRON 1921 is verwijderd.)
1933-09-00: Eemsbode 22.09.1933: M.S.'Henri' tegen een brug gevaren. Een schade van F. 7000.-- De brug over de Rupel te Boom werd woensdag door ’t Nederlandse motorschip 'Henri' uit Delfzijl, kapt. Tuil met zulk een kracht aangevaren, dat de railing over een lengte van minstens vijftien meter werd beschadigd. Een dikke balk werd gebroken. De schade zou 7000 gulden bedragen. Drie sleepboten waren nodig om het vaartuig weg te slepen, dat bovendien een lek had gekregen.
1937-01-00: Eemsbode 22.01.1937: De te Delfzijl thuisbehorende driemast motorschoener 'Hinry', kapitein Tuil, wordt van een andere motor voorzien en wel een 200 PK Deutz Diesel. De oude 105 PK Brons motor wordt thans uit het schip gedemonteerd. De ombouw heeft plaats bij de fa. Niestern te Farmsum.
1938-12-00: Schuttevaer 17.12.1938: Hachelijke oogenblikken voor schippersknechtje. Dinsdagmiddag omstreeks drie uur waren de stuurman en een lichtmatroos van het zeeschip 'Hinry', schipper W. Pomp uit Gasselternijveen, dat geladen was met hout en in het Verbindingskanaal bij het hoofdstation te Groningen lag, bezig met de ankerspil: plotseling brak de remband, vermoedelijk doordat hij was doorgeroest, middendoor. Daardoor schoot het plm. 500 kg wegende anker los en kwam terecht in een roeibootje dat aan het schip verbonden was en waarin zich de tot de bemanning behoorende 17 jarige schippersknecht W. ten Kate bevond die de houtboot aan het verven was. Het bootje sloeg om en de jongen kwam er onder, hij bleef met zijn trui aan den dol van het bootje haken, waardoor hij met zijn hoofd nog boven water uitstak. Een onbekende gebleven burger wilde hem te hulp komen en sprong op het bootje, waardoor de knecht geheel onder water verdween en zijn positie hachelijk werd, daar hij nog steeds aan den dol vast zat. Een andere knecht van het schip de 18 jarige Scharloo, die juist van een ernstige longontsteking was genezen, bedacht zich geen ogenblik toen hij zijn collega in gevaar zag, sprong van het dek van de houtboot in het water en wist met veel moeite den jongen los te krijgen, die toen door toegeschoten helpers op het droge werd gebracht. De jongeman is ter observatie in het ziekenhuis opgenomen, na eerst door een dokter geholpen te zijn. De redder is snel aan boord te bed gebracht.
1939-07-09: Algemeen Handelsblad 09-07-1939: Verkochte schepen. M.s. „HINY”. Het te Delfzijl thuisbehoorende motorschip „Hinry", groot 322 br. r.t., en voorzien van een Deutz dieselmotor van 200 p.k., is door kapt. D. Tuil naar Denemarken verkocht. Het schip zal herdoopt worden in „Esther".
1994-00-00: Final Fate:
Uit Lloyd's 1994/95 verdwenen.

Afbeeldingen


Omschrijving: De JOHANNA TE VELDE, nog bij Niestern op de helling staande.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Johanna te Velde 1921
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Varende Johanna te Velde
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: 'Hinry' (ex 'Johanna te Velde')
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Achteropname van de Hinry ex Johanna te Velde 1921
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: 'Hinry' (ex 'Johanna te Velde')
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: m.s. GRENEN in de haven van Kolding, Denemarken.
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: m.s. GRENEN - thuishaven Kopenhagen.
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: ms Lino Giacomelli
Gemaakt door: Unknown