Inloggen
JANTJE - ID 3190


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1925
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5282419
Nat. Official Number: 11432 GRON 1925
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity: 2
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: J.J. Pattje & Zonen, Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 128
Launch Date: 1924-11-12
Delivery Date: 1925-02-09
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Kromhout Motoren Fabriek D. Goedkoop Jr., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 100
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Goedkoop (Gloeikop) Type (335x350)
Speed in knots: 6
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 136.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 88.00 Net tonnage
Deadweight: 185.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 9359 Cubic Feet
Bale: 9000 Cubic Feet
 
Length 1: 31.50 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.19 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.00 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.15 Meters Depth, moulded
Draught: 1.98 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1933
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 2 cil 100 Pk Kromhout Type (335x350) 7,5 Kn.

Datum 00-00-1947
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 3 cil 120 Pk Industrie Type (250x350) 8,5 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1925-12-10 JANTJE
Manager: Eppo Schothorst, Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Eppo Schothorst, Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zuidbroek / Netherlands
Callsign: PFBW

Date/Name Ship 1933-02-06 JANTJE
Manager: Derk Schothorst Ezn., Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Derk Schothorst Ezn., Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zuidbroek / Netherlands
Callsign: PFBW
Additional info: 1934 callsign PFAW

Date/Name Ship 1937-03-26 SPES II
Manager: Harm Boon Harmszn., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Harm Boon Harmszn., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PHQH

Date/Name Ship 1939-02-22 FREM
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Arend Steenbergen, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEEA

Date/Name Ship 1962-07-20 PORT JOINVILLE
Manager: Charles Allaire et Fils, Nantes, France
Eigenaar: Charles Allaire et Fils, Nantes, France
Shareholder:
Homeport / Flag: Nantes / France
Callsign: THUJ

Ship Events Data

1925-12-09: Dagregister deel 24 nummer 1172, den tienden December Juli 1900 vijf en twintig. De ondergeteekende Eppo Schothorst, schipper gedomicilieerd te Zuidbroek, verklaart bij deze te zijn de eenige eigenaar van het stalen motorschip genaamd “Jantje”, hebbende een dek en twee masten zijnde groot volgens binnenmeting 216.922 tonnen en volgens zeemeting bruto 385.12 M3 of 135.95 tonnen van 2.83 M3 en netto 248.18 M3 of 87.61 tonnen van 2.83 M3., gebouwd te Waterhuizen bij Groningen aan de werf van J.J. Pattje en Zonen, thans aldaar liggende en gevoerd wordende door de ondergeteekende als schipper, welk vaartuig nog niet aan eenig kantoor van Hypotheken en der scheepsbewijzen is geboekt noch in of overgeschreven. Sappemeer, 9 December 1925. E. Schothorst. (In de kantlijn staat bijgeschreven 11432 en Blijkens verklaring van den scheepsmeters te Groningen d.d. 12 December 1925 no. 544 is nevens vermeld vaartuig gebrand met het merk: 11432 GRON 1925 en opnieuw geboekt deel5, nummer 1075.)
1929-01-23: Op 23.01.1929 als JANTJE, zijnde een staalijzeren motorzeilschip, liggende te Vreeswijk, door W. Elinga, scheepsmeter te Utrecht, ten verzoeke van Eppo Schothorst, schipper te Zuidbroek, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 1095 Z GRON 1928 op het achterschip op het boven halfrond van voorzijde roef, bakboordzijde. (Opm.: Het oude merk 11432 GRON 1925 is verwijderd.). Omschrijving: Motorschip met hulpzeil, hebbende 1 dek, 2 masten, voor volkslogies, 1 laadruim, 1 machinekamer waarin een 100 PK Kromhoutmotor. 1 woonroef en op het dek een stuurhuis.
1939-01-17: Eemsbode, 17.01.1939: M.S. "Spes II" verandert van eigenaar. Het motorschip "Spes II" toebehooorende aan kapitein H.Boon van Rotterdam, is ondershands verkocht aan den heer A. Steenbergen van Groningen. Het schip werd in 1925 te Waterhuizen gebouwd bij de Scheepswerf Pattje & Zn. en is van een 100 P.K. Kromhout motor voorzien. De heer Steenbergen zal het schip zelf bevaren.
1939-02-00: Bij verkoop door Boon liet hij NLG 21.000 als hypotheek in het schip zitten.
1939-11-18: De Telegraaf 18-11-1939: Deventer schipbrug aangevaren. (Van onzen corespondent). Deventer, 18 Nov. -Vanmorgen ongeveer halfnegen is de schipbrug aangevaren door een kustvaarder, geladen met steenen, en zeer ernstig beschadigd. Toen de schipper Steenbergen met zijn kustvaarder de "FREM”, metende 260 ton, op weg van Druten naar Kampen, de schipbrug wilde passeeren, kwam het schip bij het maken van een wending tegen de brug, waardoor deze licht werd beschadigd. Het schip kwam in een moeilijke positie te liggen en dwars voor de brug. Met behulp van enkele sleepbooten heeft men getracht het schip vrij te maken. Toen de kustvaarder los kwam, maakte hij daarbij zoo'n forschen zwaai, dat het schip met groote kracht opnieuw tegen de brug terechtkwam. De tweede aanvaring was ernstiger en de brug maakte een hevig krakend geluid. Enkele jukken moesten het ontgelden. De zeumer en enkele kettingen knapten af en een boei werd weggslagen. De brug werd daardoor ontzet. Het brugpersoneel nam onmiddellijk de noodige veiligheidsmaatregelen en zette het verkeer op de brug stop. Te ongeveer halftien, toen het schip van de brug verwijderd was, werd het verkeer voor voetgangers weer opengesteld; dat voor het andere verkeer zal nog geruimen tijd gestremd zijn. De schade aan de brug is belangrijk en loopt in de honderden; de schade aan het schip kon nog niet worden bepaald. Aan stuurboorzijde werd de scheepsromp ingedrukt.
1940-05-16: Ingeschreven bij the Netherland’s Shipping & Trading Committee, Londen. Raakte te Londen bij een luchtaanval op 23 augustus 1943 zwaar beschadigd. Het schip werd hersteld in Rochester en kwam weer in de vaart. Op 1 juni 1945 weer terug aan de eigenaar.
1947-00-00: De financiering van de nieuwe motor vond plaats d.m.v. een hypotheek van NLG 40.000 bij de Veenkoloniale Bank. Deze hypotheek werd in januari 1958 afgelost.
1947-10-01: NvhN 1 october 1947: Vanmorgen brak een brand uit op de kustvaarder “FREM “ eigenaar de heer Steenbergen alhier, gelegen aan de heling van de firma J. Vos aan het Winschoterdiep. Oorzaak: vonken van een apapraat waar klinken mee heet worden gemaakt, waren terechtgekomen op een partij hout in het ruim van het schip. Door spoedig ingrijpen van het personeel van de helling wier blussingswerk later werd overgenomen door de brandweer, kon de schade worden beperkt tot 4 a 500 gulden.
1952-00-00: Intussen had Steenbergen in juni 1952 en mei 1953 van Wagenborg Delfzijl nog hypothecaire leningen verkregen van NLG 20.000 resp. 10.000. Deze werden bij doorhaling van de teboekstelling eveneens doorgehaald.
1952-05-21: Op 21.05.1952 als FREM, zijnde een motorschip, metende 394.87 m3 bruto inhoud, volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravnhage no. 7197 d.d. 11-12-1947, liggende te Harlingen, opnieuw voorzien van hetzelfde brandmerk door het inbeitelen van 1095 Z GRON 1928 op het achterschip aan S.B zijde in achterkant stuurhut, 3.85 m. uit hekplaat, 0.80 m. uit lengteas en 1.10 m. uit dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen andere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)
1952-08-14: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van het aan de grond lopen van het motorschip Frem in de Stockholmer Scheren bezuiden Lovskären. De Frem was beladen met verpakt zout en op weg van Delfzijl naar Stockholm. Oordeel van de Raad is dat het aan de grond lopen van het motorschip Frem het gevolg is van het sturen van een verkeerde koers na het passeren van Smadalarö. Kapitein Steenbergen, die de navigatie leidde, had toen koers moeten stellen naar de toren van O. Stendörren. Maar hij overschatte zijn plaatselijke bekendheid en nam zonder enige controle aan, toen hij vooruit een toren zag, dat het die van O. Stendörren was, en ging daarop aanliggen. Het bleek echter de toren van Gronö te zijn. De Raad is van oordeel, dat het aan de grond lopen van de Frem te wijten is aan de schuld van de kapitein, maar wil bij het bepalen van de straf er rekening mee houden, dat op een schip met een zo kleine bemanning als de Frem heeft leiding van de navigatie door de Scheren zeer vermoeiend is, en met het feit, dat de kapitein reeds 13 jaar op dit schip heeft gevaren zonder ongelukken te hebben gehad. De Raad straft daarom de kapitein, Arend Steenbergen, geboren 13 juli 1905, wonende te Groningen, door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen voor de tijd van twee weken. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 16 december 1952.
1970-00-00: Op de wal getrokken bij Nantes en ingericht als nachtclub 'Stardust'. In 1980 door brand verwoest.


Afbeeldingen


Omschrijving: JANTJE
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: FREM op 03-06-1961 at Rotterdam.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Hoogerwaardt, P. (Paul)
Onderwerp: Kade

Omschrijving: FREM
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: FREM
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Kade

Omschrijving: STARDUST als nachtclub in Nantes in 07.1979.
Collectie: Gernaat, Ben Th.
Vervaardiger: Gernaat, B. Th. (Ben)