Inloggen
JANTJE - ID 3185


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1909-02-16 / 1971-04-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1909
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 7165 GRON 1909
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kotter
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 1 derrrick
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Niestern & Zn., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 16
Launch Date: 1908-10-09
Delivery Date: 1909-02-16
Technical Data

Gross Tonnage: 132.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 92.00 Net tonnage
Deadweight: 185.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 10550 Cubic Feet
Bale: 9800 Cubic Feet
 
Length 2: 29.63 Meters Registered
Beam: 6.00 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.02 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1917
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Gemotoriseerd: tew 1 cil 45 Pk Goedkoop (Gloeikop), Type (13¾x13¾) 5 Kn. Omschrijving: Motorkotterschip met 1 dek, 2 masten, volkslogies, 1 laadruim,1 machinekamer, waarin een 45 PK verticale 1 cyl ruweolie Kromhoutmotor, en aan het dek een woonroef, en stuurhuis (zeilschip met hulpmotor)

Datum 00-00-1926
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Gehermotoriseerd: tew 2 cil 70 Pk Kromhout.

Datum 00-00-1944
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 2 cil 100 Pk Brons Nr. 6244 Type T (240x360), 7,5 Kn.

Datum 00-00-1946
Type: Rebuilt
Omschrijving: In 1946 en 1948 volledig verbouwd tot een eenmast schip met een nieuwe kop en een nieuwe kont. GRT 154, NRT 104.

Datum 00-00-1959
Type: Lengthened
Omschrijving: In de winter van 1958/1959 met 6 meter verlengd bij Scheepswerf Vos te Groningen: Brt 181 Nrt 122 Dwat 200. Loa 37,10 Ll 35,38 B 5,94 H 2,04 Dg 1,97

Ship History Data

Date/Name Ship 1909-02-16 JANTJE
Manager: Paul Vellinga, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Paul Vellinga, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFBK

Date/Name Ship 1912-02-12 JANTJE
Manager: Jacob Koopman, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jacob Koopman, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFBK
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 13.200,--

Date/Name Ship 1921-11-29 JANTJE
Manager: Hendrik Schothorst, Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Schothorst, Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zuidbroek / Netherlands
Callsign: PFBK
Additional info: Aankoopprijs HFl. 22.000,--

Date/Name Ship 1928-10-22 JANTJE
Manager: Harm Smid, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Smid, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFBK
Additional info: Roepsein 1934: PFAT

Date/Name Ship 1935-05-29 WILJA
Manager: Willem Slobben, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem Slobben, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIPX

Date/Name Ship 1940-12-23 WILJA
Manager: V.o.F. A. van Dijk (Tjark van Dijk en Albert van Dijk Jr.), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Lambertus Bakker, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIPX

Date/Name Ship 1944-05-23 FORTUNA
Manager: V.o.F. A. van Dijk (Tjark van Dijk en Albert van Dijk Jr.), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Lambertus Bakker, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEDJ
Additional info: Naamswijziging, datum twijfelachtig.)

Date/Name Ship 1955-03-30 AUDREY
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Buitenkamp, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCWC

Date/Name Ship 1961-05-18 ENGELINA
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wolter Smit, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDYB

Ship Events Data

1909-00-00: Gebouwd i.o.v. J. Pleyzier te Delfzijl. Het zou de naam 'Linquenda' krijgen, echter direct na de tewaterlating verkocht.
1909-02-16: Dagregister deel 18, nummer 185, den achttienden Februari 1900negen. De ondergeteekende Paul Vellinga, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaart de eenigste eigenaar te zijn van de stalen kotter genaamd “Jantje”, hebbende een dek en twee masten, groot 108 73/100 tonnen van 2.83 M3 gebouwd te Delfzijl aan de werf van de Gebroeders Niestern , thans aldaar liggende en gevoerd wordende door hem ondergeteekende als schipper. Getekend 16 Februari 1909 P. Vellinga. In de kantlijn staat bijgeschreven 7165 en opnieuw geboekt 3/1026.
1921-12-01: Hypotheek
Hendrik Schothorst gaf een hypotheek van ƒ 12.500,-- en een dag later nog een van ƒ 3.000,--
1928-10-15: Op 15-10-1928 als JANTJE, zijn de een stalen motorkotter, groot 374.78 m3, liggende te Vlissingen, door Pieter van Wouwe, scheepsmeter te Vlissingen, ten verzoeke van Hendrik Schothorst, schipper te Zuidbroek, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1026 Z GRON 1928 op de boeing van het achterschip aan stuurboordzijde. (Opm.: De merken van vorige branding, zijnde 7165 GRON 1909, zijn onvindbaar.)
1937-12-00: De Eemsbode 29.12.1937:
Het te Groningen thuisbehorende motorschip 'WILJA', eigenaar W. Slobben, is gistermiddag op de Theems gezonken. Kapitein Slobben, zijn jonge vrouw en een baby van acht maanden, alsmede de andere leden van de bemanning, Oldenraade, Thijs de Vries, en Evert Swiers, zijn met de roeiboot gered. De 'Wilja', die op weg was naar Nederland werd door een zware golf getroffen en langs de boeg van een boot van de Blue-Funnel-Line geworpen, die juist de Theems op kwam varen. Daarna dreef het vaartuig hulpeloos rond naar de zuidelijke oever. Zij ontsnapte nog juist aan een botsing met de veerboot 'Edith', die bij de pier lag. De 'Edith', die het gevaar zag aankomen, maakte zich zelf bijstijds los en stoomde de rivier op. Nog trachtte de sleepboot 'Hibernia' hulp te bieden, doch het was te laat em het Nederlandse motorschip botste tegen de pier aan. Het schip zonk hierna spoedig, doch niet voordat de visserman Sutherland er is geslaagd was, de opvarenden naar de vaste wal over te brengen
1944-05-23: Op 23.05.1944 als FORTUNA, zijnde een stalen motorvrachtschip, groot 374.78 m3 bruto inhoud volgens meetbrief Amsterdam d.d. 09-04-1918 no. 827, liggende te Foxhol door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, opnieuw voorzien van hetzelfde brandmerk door het inbeitelen van 1026 Z GRON 1928 op het achterschip aan S.B. zijde in achterschot verhoogd achterdek, 1.52 m. uit hekplaat, 2.00 m. uit lengteas en 1.25 m. boven dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen andere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)
1959-05-06: Op 06.05.1959 als AUDREY, zijnde een motorschip, metende 435.39 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 6594 d.d. 19-05-1948, liggende te Groningen, door C.J.A Matthijssen, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, opnieuw voorzien van hetzelfde brandmerk door het inbeitelen van 1026 Z GRON 1928 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant ingang motorkamer, 6.10 m. uit hekplaat, 0.90 m. uit lengteas en 1.40 m. uit dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen merken van teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan aangetroffen.)
1959-11-20: Onderweg van Zweden naar Doetinchem op de Deense kust gestrand. 30 november vlotgesleept en naar Gedser gebracht voor reparatie.
NvhN 21-11-1959: De AUDREY aan de grond Groninger kustvaarder. De 155 ton metende kustvaarder Audrey uit Groningen is gisteravond aan de zuidkust van het Deense eiland Lolland in de Oostzee aan de grond gelopen. Er bestaat voor het ogenblik geen gevaar voor het schip en zijn vier opvarenden. De Audrey was met een lading hout op weg van Zweden naar Doetinchem. Waarschijnlijk is de kustvaarder gestrand, doordat men de vuurtoren van Hyllekrog aanzag voor die van Femern. De sleepboot Urd zal assistentie verlenen. De Audrey was waarschijnlijk wegens het slechte weer al een paar dagen over tijd.

Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van de stranding van het
motorschip Audrey in de Mecklenburger bocht op de zuidkust van Lolland. Het
schip was geladen met 72 standaard gezaagd hout waarvan 13 aan dek en op
reis van Kramfors naar Deventer. Oordeel van de Raad is dat de stranding in de eerste plaats en voornamelijk daaraan moet worden geweten dat aan boord van de Audrey bij de navigatie gebruik werd gemaakt van oude kaarten, die bovendien onvoldoende waren bijgewerkt, waarvoor kapitein Buitenkamp verantwoordelijk is. Immers bij
controle door de Raad bij het onderzoek bleek, dat ten tijde van de stranding
Gedser vuurschip 2½ mijl noordoost lag van de plek die de aan boord van de
Audrey gebruikte kaart daarvoor aangaf. De Raad is van mening dat de stranding
moet worden geweten aan de schuld van de kapitein die niet heeft gezorgd voor
een goed kaart en daardoor heeft gewerkt met verkeerde navigatiemiddelen.
Gelet op een en ander straft de Raad kapitein Buitenkamp door hem de
bevoegdheid te ontnemen om als kapitein op zeeschepen te varen voor de tijd
van drie weken. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 31 maart 1960
1962-12-08: In aanvaring met het Deense m.s.'Ebba Klit'. De 'Engelina' begon water te maken maar bleef drijven op haar lading hout.
NvhN 10-12-1962: Drijven op lading. De ENGELINA, die bij Zuid-Zweden bij dichte mist en stormachtige wind in aanvaring kwam met de Deense kustvaarder Ebba Klit, leek verloren. Aanvankelijk werd gemeld, dat de Engelina gezonken was, maar later bleek, dat 't schip op de lading hout was blijven drijven en door Zweedse boten op sleeptouw zou worden genomen. De bemanning van het schip werd aan boord genomen door de Ebba Klit. die de reis op eigen kracht kon voortzetten. De Engelina is nu eigendom van een bergingsmaatschappij.
1969-00-00: Opgelegd in Groningen.
1971-04-00: Final Fate:
Verkocht en gesloopt te Antwerpen. Aankomst 5 juni aldaar. (De teboekstelling in het Kadaster wordt 22.04.1971 doorgehaald.)

Monsterrollen

Opgemaakt Delfzijl
Datum: 1909-03-12
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: JANTJE
Schipper: Vellinga, P.
Scheepstype: kotter
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Afbeeldingen


Omschrijving: JANTJE te Great Yarmouth.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: JANTJE tijdens WO I.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: WILJA
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: WILJA
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: WILJA tijdens WO2
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Kade

Omschrijving: FORTUNA
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: AUDREY
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: AUDREY
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: AUDREY
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Werf

Omschrijving: AUDREY
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: De ENGELINA afgemeerd aan de Eendrachtskade in Groningen - foto eind 60er jaren.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ENGELINA opgelegd aan de Eendrachtskade in Groningen in 1968/69.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: ENGELINA opgelegd aan de Eendrachtskade in Groningen in 1968/69.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: De ENGELINA bij Zoutkamp onderweg naar Dokkum - foto 1968
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Wilstra, W. (Willem)

Omschrijving: De ENGELINA bij Zoutkamp onderweg naar Dokkum - foto 1968
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Wilstra, W. (Willem)
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Bronnen

Jaar: 0000
Bron: GRONINGER ARCHIEVEN
Omschrijving: Notaris D.L. de Koe te Sappemeer, toegang 106, inv. nr. 143, aktenummer 48, 16 febr. 1909