Inloggen
JACOB TEEKMAN - ID 3101


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1957
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5167310
Nat. Official Number: 258 Z SNEEK 1957
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks, 2 winches
Lift Capacity: 2 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf 'Friesland' N.V., Lemmer, Friesland, Netherlands
Werfnummer: 4
Launch Date: 1957-07-13
Delivery Date: 1957-10-03
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 220
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 10270 Type 4 ED (290x450)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 392.67 Gross tonnage
Net Tonnage: 229.41 Net tonnage
Deadweight: 500.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 26840 Cubic Feet
Bale: 25190 Cubic Feet
 
Length 1: 48.55 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 44.01 Meters Registered
Beam: 7.94 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.20 Meters Depth, moulded
Draught: 2.95 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1957-10-03 JACOB TEEKMAN
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jan Teekman & Wed. Aaltje Teekman-Galenkamp, Hattem, Gelderland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PEYN

Date/Name Ship 1974-04-09 JACO
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij Jaco, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PEXZ
Additional info: Cornelis Petrus Maria van Straten & Wolfgang Harms.

Date/Name Ship 1977-12-12 IRENE-S
Manager: Seawave (Panama) S.A., Panama R.P.
Eigenaar: Seawave (Panama) S.A., Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Panama R.P.
Callsign: HO4149

Date/Name Ship 1981-00-00 SYLVIA ANNA
Manager: Gamma Trading S.A., Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Gamma Trading S.A., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HO4149

Date/Name Ship 1981-06-00 SYLVIA ANNA
Manager: Ocean Bulk Navigation, Tegucigalpa, Honduras
Eigenaar: Ocean Bulk Navigation, Tegucigalpa, Honduras
Shareholder:
Homeport / Flag: Tegucigalpa / Honduras
Callsign: HQNL

Date/Name Ship 1983-00-00 GISELA
Manager: Ocean Bulk Navigation, Tegucigalpa, Honduras
Eigenaar: Ocean Bulk Navigation, Tegucigalpa, Honduras
Shareholder:
Homeport / Flag: Tegucigalpa / Honduras
Callsign: HQNL

Date/Name Ship 1986-00-00 SEA POWER
Manager: Co Power & Energy Pte Ltd., San Lorenzo, Honduras
Eigenaar: Co Power & Energy Pte Ltd., San Lorenzo, Honduras
Shareholder:
Homeport / Flag: San Lorenzo / Honduras
Callsign: HQNL

Ship Events Data

1957-07-09: Het schip in aanbouw wordt op 09-07-1957 bij het Kadaster teboekgesteld als JACOB TEEKMAN. Eigenaar N.V. Scheepswerf Friesland te Lemmer. Op 13-07-1957 van Jan Teekman, scheepskapitein te Hattem 3/5 en Aaltje Teekman-Galenkamp, reedster te Zwolle 2/5 deel. Voltooid op 27-09-1957. Op 06-03-1973 Aaltje Galenkamp, weduwe van Marinus Teekman.
1957-07-11: Op 11-07-1957 als "JACOB TEEKMAN", zijnde een motorschip in aanbouw, bouwno. 4 van de N.V. Scheepswerf Friesland te Lemmer, nog niet gemeten, liggende te Lemmer, door M. Alberts, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van brandmerk 258 Z SNEEK 1957 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant opbouw op het kampanjedek, 3.53 m. uit hekplaat, 0.85 m. uit de lengteas en 1.45 m. uit dek.
1957-07-15: Fries koerier 15-07-1957: Jacob Teekman doopte de coaster „JACOB TEEKMAN”. Werf „Friesland" te Lemmer liet de eerste coaster te water.
(Van één onzer verslaggevers) Een twaalfjarig jongetje uit Zwolle, Jacob Teekman, de jongste zoon van mevrouw de weduwe Teekman, doopte zaterdagmorgen te Lemmer de eerste coaster, die van de scheepswerf Friesland in het water mocht glijden. „Ik doop U Jacob Teekman", schalde zijn heldere stem en meteen bruiste de champagne tegen de boeg, die torenhoog boven de doper uitstak. Een goed kwartier later kwam er beweging in de kolos en zakte het schip kalm en waardig in het water van de Lemster haven. De coaster „Jacob Teekman" is de eerste in de serie van acht coasters, die de scheepswerf te Lemmer in portefeuille heeft. Het schip is bijna 50 meter lang, 8 meter breed en heeft een inhoud van 500 ton dead weight. Het is gebouwd voor rekening van de rederij Teekman te Delfzijl en bestemd voor de vaart op de Oostzee. Onmiddellijk na de tewaterlating van de „Jacob Teekman" werd de kiel gelegd voor coaster no. 2, die gebouwd wordt voor rekening van de heer F. de Jong van Sneek. Deze coaster krijgt dezelfde afmetingen als de eerste. Eerst leek de „Jacob Teekman" muurvast op de langshelling te zitten, maar na wat wrikken en wegen kwam het schip in beweging en gleed het statig achterwaarts in het water.
1957-10-04: NvhN 04-10-1957: Proefvaart m.s. JACOB TEEKMAN. Op het IJsselmeer heeft de geslaagde proefvaart plaats gevonden van het nieuwe motorkustvaartuig Jacob Teekman, dat bij de Scheepswerf Friesland N.V. te Lemmer werd gebouwd voor rekening van de rederij J. Teekman te Hattum. De Jacob Teekman is van het gladdektype, meet 500 ton d.w. en heeft de volgende afmetingen: lengte o.a. 48.50 m, lengte tussen de loodlijnen 44 m., breedte op de spanten 7.90 m. en holte 3.20 m. De beladen diepgang bedraagt 2.95 m. De voortstuwing geschiedt door een 240 pk. motor, waarmede het schip tijdens de proefvaart een snelheid behaalde van ca. 9 knoop. De bouw geschiedde onder toezicht van Klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor de Grote Kustvaart
1957-10-04: Fries koerier 04-10-1957: Lemster werf levert de eerste kustvaarder af. Geslaagde proef tocht van JACOB TEEKMAN (van een onzer verslaggevers) Lemmer - De nieuwe scheepswerf in Lemmer, de Friesland N.V., is vandaag precies een jaartje oud. Op vier oktober 1956 vond namelijk de officiële ingebruikneming plaats van dit voor Lemmer zo belangrijke bedrijf aan welk feit de vlotte stapelloop van liet passagiersschip Schiermonnikoog toen een passend cachet verleende. Sinds die tewaterlating heeft men op deze Lemster werf al weer enige van dergelijke gebeurtenissen meegemaakt, die men als officieel pleegt aan te duiden, maar zich voornamelijk kenmerken door gemoedelijkheid. Doch officieel of gemoedelijk, het doet er in wezen weinig toe, het belangrijkste is maar, dat de intensiteit van dit soort plechtigheden precies vertelt in welk tempo daar op de Lemster werf wordt gewerkt. Welnu, wat dat betreft kan men dik tevreden zijn over deze nieuwe loot aan de stam van schepen-bouwend-Friesland. Binnen dat eerste jaar leverde men namelijk behalve dat fraaie passagiersschip voor de Waddenzee, nog een grote baggermolen, een binnentanker en nu weer een forse kustvaarder af. Officiële overdracht. Gisteren heeft de scheepswerf Friesland deze coaster aan de rederij overgedragen Dat gebeurde in het bijzijn van tal van genodigden tijdens de officiële proeftocht van het schip op het [Jsselmeer. Nadat de blauwe wimpel van de werf was gestreken hield één der directeuren van de Friesland N.V. de heer S. A. van der Werf uit Gorredijk een korte toespraak, waarin hij dank bracht aan het personeel en alle medewerkers en waarin hij het schip overdroeg aan de eigenares mevrouw A. Teekman - Galekamp uit Zwolle en de kapitein-eigenaar J. Teekman uit Hattem. Grondige inspectie. Deze korte plechtigheid werd gehouden aan het slot van een proeftocht, die om elf uur 's ochtends begon en tegen zessen 's avonds eindigde toen kapitein Teekman zijn nieuwe schip keurig meerde aan de improvisorische afbouwkade voor de werf. Dat deze tocht op het woelige Usselmeer vrij veel tijd in beslag nam was een gevolg van het feit, dat men in dit geval de technische met de officiële proefvaart liet samenvallen. Zo zagen de genodigden dus gisteren meteen hoe dit werkstuk van de Lemster werf tijdens dit eerste reisje, naar Lelystad ongeveer, grondig op zijn deugdelijkheid werd beproefd door de experts van de Scheepvaartinspectie en het Bureau Veritas. Zoals het dan haast altijd gaat ging het ook nu, een paar kleinigheden werden er wel genoteerd in de boekjes van die speurende deskundigen. Maar dat was dan ook alles; de heren van de werf waren tevreden en de kapitein, die glunderend achter het rad stond toen hij zijn schip de Lemster haven binnenstuurde, was dat bovenal. Die feiten wettigen dan maar weer één conclusie: ook in Lemmer kan men goede coasters bouwen.

1958-04-15: NvhN 15-04-1958: Ervaren gezagvoerder liet steek vallen. Kustvaarder JACOB TEEKMAN liep aan de grond. De hoofdinspecteur voor de Scheepvaart heeft de Raad voor de Scheepvaart voorgesteld de 44-jarige kapitein-eigenaar J. T. van de op 23 november ll., op het eiland Gran (Zweden) gestrande kustvaarder m.s. Jacob Teekman uit Delfzijl te straffen door hem zijn bevoegdheid voor de tijd van twee weken te ontnemen. Om veilig te varen moest op het witte van uit drie sectoren (rood-witgroen) bestaande licht worden aangehouden. „Gran leek verder weg dan naderhand bleek, afsturen hielp niet meer", aldus de kapitein. „U heeft bijna afgemeerd aan de vuurtoren", merkte de hoofdinspecteur op. Het schip liep aan de grond en begon direct water te maken. Om het schip lichter te maken en te pogen op eigen kracht vlot te komen — hetgeen mislukte — besloot men de deklast hout te steken. De kustvaarder werd door een sleepboot er af gehaald, en bij Sundsvall aan de grond gezet, waarna een noodreparatie werd verricht. Het schip moest daarvoor geheel leeg worden gehaald en werd daarna opnieuw geladen. Als gevolg van de stranding is men 30 standaard hout kwijt geraakt. „U heeft volkomen op zicht gevaren. Een kapitein met 20 jaar ervaring heeft daar niet op te komen", zo stelde een raadslid. De kapitein zei, dat hij zich verkeken had op de dwarsafstand om het eiland vrij te varen. De hoofdinspecteur voor de Scheepvaart, de heer J. Metz, zei, dat het varen langs de kust grote oplettendheid vergt. Men is zo gewend aan het varen in deze lichtsectoren, dat men er blindelings op vertrouwt en heeft nagelaten, althans dit keer, het te toetsen op de gevaren die het kan inhouden. Men heeft de neiging om te vergeten koers te noteren waardoor men het gevoel voor tijd en afstand meer kwijt raakt dan verantwoord is, zo betoogde de heer Metz. Een te gemakkelijk opvatten van de taak. Een ervaren gezagvoerder heeft hier een steek laten vallen. Als met een beetje accuratesse was genavigeerd, dan had men eerder een aanwijzing gehad en was tijdig gewaarschuwd. Enigszins nonchalant en niet te verontschuldigen, aldus de hoofdinspecteur. De Raad zal later schriftelijk uitspraak doen.

1999-00-00: Uiteindelijk lot onbekend, in 1999 uit Lloyd's Register wegens twijfel over bestaan schip

Afbeeldingen


Omschrijving: Jacob Teekman 1957
Gemaakt door: Kleyn, R. (Ruud)

Omschrijving: Jacob Teekman 1957
Gemaakt door: Skyfotos Ltd.
Klik hier voor website fotograaf
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: Jaco (ex Jacob Teekman)
Gemaakt door: Kleyn, R. (Ruud)

Omschrijving: Jaco 1957 ex. Jacob Teekman at Terschelling summer 1975.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Irene-S (ex Jacob Teekman)
Gemaakt door: Johannes, L.M. (Leo)

Omschrijving: Irene-S 1957 ex.Jacob Teekman moored by Shipyard Gebr.Sander B.V.at Delfzijl in 1978.
Gemaakt door: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: 'Sylvia-Anna' (ex 'Jacob Teekman')
Gemaakt door: Otten, J. M. (Jean)

Omschrijving: Gisela 1957 ex Sylvia Anna ex Irene-S ex Jaco ex Jacob Teekman at Parkkade, Rotterdam on 21-05-1983.
Gemaakt door: Bolhuis, Riemer J. van
Onderwerp: Kade

Omschrijving: Gisela 1957 ex Sylvia Anna ex Irene-S ex Jaco ex Jacob Teekman at Parkkade, Rotterdam on 21-05-1983.
Gemaakt door: Bolhuis, Riemer J. van
Onderwerp: Kade
Algemene informatie

 

NvhN 251157
Nederlands motorschip aan de grond.
Het 600 ton metende Nederlandse motorschip JAKOB TEEKMAN is ter hoogte van Gavle (Botnische Golf) aan de grond gelopen. De sleepboot PJAELPAREN III en de hulpkruiser EMANUEL HOGBERG verleenden assistentie en slaagden er in het schip los te slepen. De JAKOB TEEKMAN werd naar Sundsvall gebracht voor een onderzoek naar de schade. De deklading hout moest overboord worden gezet.