Inloggen
IRENE - ID 3057


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1927
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 481 Z GRON 1927
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 1 derrick
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerven v/h. Gebr. G. & H. Bodewes, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 718
Date Laid Down: 1927-03-28
Launch Date: 1927-08-13
Delivery Date: 1927-09-22
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 120
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1530 Type C/D (270x340)
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 199.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 101.00 Net tonnage
Deadweight: 250.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 11300 Cubic Feet
 
Length 1: 32.33 Meters Length overall (Loa)
Beam: 6.61 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.68 Meters Depth, moulded
Draught: 2.39 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1927-09-08 IRENE
Manager: Harm Mulder Bzn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschip 'Irene', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Roelf Mulder & Roelf Eppinga (Eppenga)
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCLK
Additional info: In 1934 call sign: PEXI

Date/Name Ship 1942-00-00 IRENE
Manager: Deutsches Reich, Hamburg, Germany
Eigenaar: Deutsches Reich, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Ship Events Data

1927-00-00: Ze is gebouwd op de werf van de Gebr. Verstockt in Martenshoek. De bouwprijs was Hfl. 53.000,-- en de prijs van de motor was Hfl. 14.895,-- netto en Hfl. 16.700,-- bruto. Op 12.09.1927 werd voor de 1e keer proefgedraaid met de motor.
1927-08-23: Algemeen Handelsblad 23-08-1927: Scheepsbouw. Bij de N.V. Scheepswerven v/h. G. en H. Bodewes, te Martenshoek, zijn met goed gevolg te water gelaten de stalen motorzeebooten „IRENE" en „Wega", groot circa 250 ton B. W., voor rekening van de N.V. Motorschip „Irene" te Groningen en de H.H. A. van Dijk en Klugkist, béiden te Groningen. De booten zijn van het verhoogd achterdektype en krijgen 4 cyl. 120 P.K. Bronsmotoren. De schepen zijn gebouwd onder toezicht van de Germ. Lloyd en Scheepvaartinspectie voor de groote kustvaart. De kiel is gelegd voor een Dortmund—Eemskanaalschip van circa 940 ton, voor Duitsche rekening.
1927-09-09: Op 09-09-1927 als IRENE, zijnde een motorschip, groot 562.99 m3, liggende te Martenshoek, door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van de N.V. Motorschip Irene, gevestigd te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 481 Z GRON 1927 op 't achterschip voor op de lichtkap van de motorkamer.
1927-10-03: NvhN 03-10-1927: Heden is van hier vertrokken het op de werf van Gebr. Bodewes te Martenshoek nieuw gebouwde motorzeilschip „Irene", kapt. G. Timmer. Het schip is voorzien van een 120 P.K. Brons motor en gebouwd voor rekening van de N.V. Seheepvaartmij. „Irene" te Groningen. Het is bestemd voor de internationale vrachtvaart.
1930-09-30: 0p de Schelde, in de bocht van Biezelinge, in aanvaring met een tegenliggende sleepboot ‘Papin'. De schade werd in Papendrecht hersteld.
Voorwaarts 02-10-1930: IRENE—PAPIN. Hansweert, 1 October. Gisterenavond had in den Biezelingschen Ham een aanvaring plaats tusschen de naar Londen bestemde motorschoener IRENE en de sleepboot Papin. De Papin bekwam schade aan het berghout en de Irene aan den voorsteven. De Irene is hier binnen geloopen en wacht een expert af alvorens de reis voort te zetten. De Papin heeft de reis naar Dordrecht voortgezet.
De Banier 12-02-1931: Rechtszaken. Aanvaring op de Schelde. De Raad voor de Scheepvaart heeft een onderzoek ingesteld betreffende het m.s. Irene, dat op 30 Sept. jl. op de Schelde in aanvaring is geweest met de sleepboot Papin. De schipper van het m.s. Irene verklaarde, dat hij 's avonds te 6 u. 30 van Hansweert was vertrokken, geladen met superfosfaat voor Schotland. Het was vloedtij. Van de haven af hield de schipper middenvaarwater. In de bocht van Biezelinge gekomen, werd een sleep op ongeveer 2 streken aan S.B. vooruit gezien. De sleepboot toonde duidelijk groen, terwijl ook de Irene het groene licht liet zien. Op 200 a 300 M. afstand ging de sleepboot plotseling S.B. uit, gaf één stoot en liet rood zien. De Irene gaf twee stooten en B.B.--roer, zij kon geen S.B.-roer geven vanwege den korten afstand. Toen een aanvaring onvermijdelijk bleek, werd de machine gestopt en vk.a. geslagen. De Irene raakte evenwel de sleepboot, Papin genaamd, aan B.B., even achter de midscheeps. Vervolgens kwam zij in aanraking met den door de Papin gesleepten lichter. De stuurman van de sleepboot Papin sleepte een gevulden tanklichter Algeria van Terneuzen naar Dordrecht. Schipper en stuurman waren in het stuurhuis. Na het passeeren van de gaston no. 21 in de bocht van Biezelinge op 25 M. afstand, werd aan 5.8.-zijde toplicht-groen gezien. Een lange stoot werd gegeven kort daarop herhaald. Boei no. 22 werd ten slotre aan B.B.-zyde gebracht, waarop nogmaals werd gefloten. Na het 3e fluitsein is de lichter losgegooid; op hetzelfde oogenblik werd de sleepboot aangevaren. Er liep nog vloed. Uitspraak later.
De Banier 21-03-1931: Rechtszaken. Raad de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart heeft uitspraak gedaan: a. inzake de aanvaring van het motorschip „Irene" met de sleepboot „Papin" op de Schelde; b. betreffende de klacht van den Hoofd- Inspecteur voor de Scheepvaart tegen den kapitein van dit motorschip, terzake van het bevaren van de Schelde zonder een bijgewerkte kaart van deze rivier aan boord te hebben genomen. De Raad is van oordeel, dat deze aanvaring geheel is te wijten aan de schuld van de “Irene". De kapitein van dit vaartuig heeft de navigatie op onbekwame wijze gevoerd en zich er geen rekenschap van gegeven, dat, door de bocht, welke de Schelde ter plaatse maakt, het heel gewoon was, dat hij het groene licht van een tegenligger zag, ook al zouden de schepen elkander op de normale wijze, bakboord over bakboord passeeren. Het is den Raad onbegrijpelijk dat een kapitein, die blijkbaar op de Schelde zeer slecht georiënteerd is, zich niet van een loodshulp heeft voorzien, des te onbegrijpelijker, omdat de kaart, welke volgens zijn verklaring aan boord was, een zoogenaamde „blue back" van de Noordzee, absoluut ongeschikt was om daarmede op de Schelde te navigeeren. Deze kaart kan dan ook niet gelden als een behoorlijk bijgewerkte kaart van de Schelde. De klacht is dan ook gegrond. Deswege straft de Raad den aangeklaagde, kapitein van het motorschip „Irene" door het uitspreken van een berisping.
1937-04-07: Op 7 april 1937 vastgeloopen op de westpier bij Duinkerken, de volgende dag met sleepboothulp vlot gebracht.
De Banier 26-01-1938: Rechtzaken. M.s. „Irene” te Duinkerken op de Westpier geloopen. Amsterdam, 25 Jan. — Vandaag stelde de raad voor de scheepvaart een onderzoek in naar de oorzaak van het vastloopen op de westpier bij Duinkerken van het Groningsche m.s. „Irene" in den avond van den 7en April 1937. Tevens op vermoeden van schuld werd de kapitein gehoord, die verhaalde hoe zijn schip, met een lading cement aan boord, bij zuidwesten wind, helder zicht, kalme zee en vloed tij, de voor de nieuwe buitenhaven van Duinkerken liggende lichtboei passeerde, toen hij aan stuurboord een vast wit licht zag. Terwijl hij nog onderzocht wat dit kon beduiden, liep het schip vast. Eerst den volgenden morgen kwam het met sleepboothulp vlot. Getuige voerde tot zijn verdediging aan dat de almanak die hij voor het bewuste licht raadpleegde, foutief was samengesteld. De voorzitter, prof. Taverne, merkte op dat de kapitein in dergelijke gevallen een ervaren persoon op de brug dient te hebben, hetgeen in dit geval niet was geschied. De raad zal later uitspraak doen.
De Banier 01-04-1938:Voorts deed de Raad 'Uitspraak; inzake het varen tegen het westelijk havenhoofd van de nieuwe buitenhaven van Duinkerken door het motorschip „Irene". De Raad is van oordeel, dat deze ramp geheel aan de schuld van den betrokkene is te wijten. Hij kende het vaarwater onvoldoende en begaf zich naar beneden, toen hij de lichten, welke hij in zicht had, niet behoorlijk kon thuisbrengen. De Raad straft den betrokkene door hem de bevoegdheid te ontnemen als kapitein te varen op een schip, als bedoeld bij artikel 2 der schepenwet, voor den tijd van veertien dagen.
1940-00-00: Final Fate:
In de oorlog opgelegd in het Reitdiep in Groningen. Werd op 21 april 1942 gevorderd in Frankrijk en werd ingezet voor het vervoer van de Kanaaleilanden naar St. Malo. (Kanalinselversorger voor de Org. Todt). Op 15 juni 1944 bij een geallieerde aktie op de kust gelopen. Na de oorlog gezonken en totaal wrak teruggevonden bij Saint Servan. Op 15.02.1947 wordt de teboekstelling in het Kadaster doorgehaald. (zie ook hoofdstuk 24 in het boek “De schippers Mulder.)

Afbeeldingen


Omschrijving: De 'Irene' (bj 1927) nieuw van de werf liggend in de Groninger Oosterhaven.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Werf

Omschrijving: De 'Irene' afgemeerd in de Noorderhaven te Groningen, foto: eind 30er jaren.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: IRENE met bazaansmast
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: IRENE zonder bezaansmast.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Onbekend