Inloggen
INGEBORG - ID 3034


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1912-11-27 / 1913-07-07 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1912
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 7845 GRON 1912
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Three masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Voor 1903 was de werf te Sappemeer.

Scheepsbouwer: Johannes. Berg - Scheepswerf & Machinefabriek 'Eems', Farmsum, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 97
Launch Date: 1912-05-04
Delivery Date: 1912-12-13
Technical Data

Engine Manufacturer: A.F. Smulders, Werf 'Gusto', Schiedam, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: 9 1/10-15
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 268.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 162.00 Net tonnage
 
Length 1: 134.80 Feet (British) ***Unknown***
Beam: 24.8 Feet (British) Registered
Depth: 8.70 Feet (British) Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1912-11-27 INGEBORG
Manager: Jan Jacob Onnes, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Maatschappij Motorschoener 'Ingeborg', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCKN

Date/Name Ship 1913-07-07 CARA
Manager: Hailaust & Gutzeit, Nantes, France
Eigenaar: La Societé Nantaise d'Importitation au Moroc, Nantes, France
Shareholder:
Homeport / Flag: Nantes / France
Callsign: HPKG

Date/Name Ship 1913-10-00 CARA
Manager: G.M. Bryde, Kristiania (Oslo), Norway
Eigenaar: G.M. Bryde, Kristiania (Oslo), Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Kristiania (Oslo) / Norway

Date/Name Ship 1914-00-00 CARA
Manager: G.M. Bryde, Kristiania (Oslo), Norway
Eigenaar: A/S Galveston Steamship Company, Kristiania (Oslo), Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Kristiania (Oslo) / Norway
Callsign: MKJG

Date/Name Ship 1915-12-00 GOODWIN
Manager: Otto & Viggo Kallevig, Arendal, Norway
Eigenaar: A/S Goodwin, Arendal, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Arendal / Norway

Ship Events Data

1912-04-00: NRC 29.04.1912: Rotterdam, 29 april:
Voor enige tijd werd op de werf van de Firma Joh. Berg en Zoon te Delfzijl een schip op stapel gezet, dat dienst moest doen voor de Zeppelin-expeditie naar de Noordpool. De toen te Hamburg gevestigde combinatie, die deze expeditie zou uitrusten, heeft echter het schip verkocht aan de Firma Spielmann en Co. te Hamburg en die firma verkocht het vaartuig weer aan de heer J.J. Onnes te Groningen. Het schip, dat in het vervolg de naam 'Ingeborg' zal dragen, wordt 4 mei te water gelaten en heeft de volgende hoofdafmetingen lang 36, breed 7,50 en hol 3,50 m. Het wordt als driemastgaffelschoener getuigd en is geklasseerd Germanische Lloyd, Atlantische vaart E. Verder zal de 'Ingeborg' voorzien worden van Diesel-motor sterk 150 Pk, in aanbouw op de werf Gusto te Schiedam. Buitendien wordt er op dek, voor het laden en lossen, een motor geplaatst. Verder wordt het schip van een dubbelbodem, groot 115 m3, in vier delen verdeeld, en van strijkende masten voorzien. Dit laatste om het vaartuig geschikt voor de Rijnvaart te maken. Het laadvermogen is ruim 400 ton bij ten hoogste 3 meter diepgang. Over 5 maanden wordt de 'Ingeborg' in de vaart gebracht.
1912-11-28: Dagregister deel 19 nummer 474, den acht en twintigsten November 1900 en twaalf. Verklaring van eigendom. De ondergeteekende Jan Jacob Onnes, houtagent te Groningen als directeur van de Naamlooze Vennootschap Motor Schoener Ingeborg, gevestigd te Groningen, verklaart dat gemelde Naamlooze Vennootschap, opgericht bij akte den 19 November 1912 voor den notaris Poelstra te Slochteren verleden eigenares is van het motorschoenerschip genaamd “Ingeborg”, varende onder Nederlandsche vlag en in den Nederlanden thuis behoorende te Groningen, volgens meetbrief afgegeven door den scheepsmeter Smit te Farmsum den 23 November 1912 groot bruto zeven honderd negen en vijftig acht en zeventig honderdste kubieke meter of twee honderd acht en zestig negentien honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op vier honderd zes en vijftig zestig honderdste kubieke meter of honderd een en zestig zeventien honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter, welk schip voor rekening van gemelde vennootschap is gebouwd op de werf van de heeren Hendrik Hulshof en Roelf Berg, scheepsbouwmeesters te Farmsum, gemeente Delfzijl en nog niet aan eenig hypotheekkantoor is te boek gebracht. Groningen, 27 November 1900 en twaalf. J.J. Onnes. In de eene kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 3 Dezember 1912 is nevensvermeld vaartuig gebrand met het merk: 7845 GRON 1912 en in de ander kantlijn: Blijkens verklaring overgeschreven 7 Juli 1913, deel 34 nummer 7963, is nevensvermeld schip in het buitenland aan een buitenlander verkocht het wordt het dien ten gevolge voor zoveel nodig hier uitgeboekt. Groningen 7 Juli 1913. De Bewaarder.
1912-12-00: NRC 14.12.1912: Delfzijl, 13 december:
Heden werd van de werf van firma Joh. Berg, alhier, afgeleverd de nieuwgebouwde driemast-motorschoener 'Ingeborg' voor rekening van de rederij J.J. Onnes te Groningen.

NRC 24.12.1912: Inschrijving:
Motorschoener 'Ingeborg' te Groningen. Doel: het uitoefenen van vrachtvaart met motorschepen, zonder dat zij ooit meer dan één schip in eigendom mag hebben. Duur: 30 jaren. Kapitaal: f. 32.000,-- verdeeld over 32 aandelen van f. 1000,--, waarvan 26 geplaatst en volgestort. Het bestuur wordt opgedragen aan één van de aandeelhouders als directeur. Voor de eerste maal is tot directeur benoemd de heer J.J. Onnes, houtagent, te Groningen.
1913-02-01: Op weg van Leith naar Casablanca met een lading steenkolen, werd de INGEBORG in de ochtend van 1 februari 1913 lek op haar eerste geladen reis en werd op het strand gezet benoorden Scheveningen. De 11 man bemanning werd door de reddingboot van Scheveningen van boord gehaald. Later werd het schip gelost en pas op 21 februari door sleepboten vlot gebracht.
1913-05-00: NRC 17.05.1913: Rotterdam, 16 mei.
De motorschoener 'Ingeborg', welke onlangs te Scheveningen op strand gezeten heeft, welk vaartuig slechts enige maanden oud is en voorzien van een Gusto-motor, is door de makelaar Jacq. Pierot Jr. alhier naar Frankrijk verkocht om dienst te doen voor de vaart op Marokko. Het vaartuig zal herdoopt worden in 'Cara'.
1913-07-00: NRC 16.07.1913: Rotterdam, 16 juli:
De motorschoener 'Cara', ex 'Ingeborg', door de makelaar J. Pierot Jr. naar Frankrijk verkocht is hedenavond van Hoek van Holland naar St. Nazaire vertrokken met 360 ton steenkool. Het schip zal daarna voor de houtvaart van Frankrijk op Marokko worden gebezigd.

NRC 31.07.1913: Rotterdam, 30 juli:
De motorschoener 'Cara' ex 'Ingeborg', door de makelaar J. Pierot Jr. naar Frankrijk verkocht, is, na tweemaal in een haven van de Franse kust met defecte machine binnengelopen te zijn, hedenmiddag ter plaatse van bestemming (St. Nazaire) aangekomen.
1914-03-00: NRC 18.03.1914: Rotterdam, 17 maart:
Wij vernemen, dat de Franse motorboot 'Cara' ex 'Ingeborg', voor enige tijd ter veiling hier opgehouden, door de makelaar Jacq. Pierot Jr. naar Noorwegen is verkocht.

1915-12-18: Vertrokken van Leith naar Arendal met een lading steenkool. Voor het laatst gezien op 23 december ter hoogte van Lillesand, sindsdien vermist met een bemanning van 10 personen.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1913
Kapitein: Wit, Gerrit Foppe de
Overige informatie: woonplaats Midwolda

Externe informatie - Overig
Type onbekend: De eerste reis van de Ingeborg door Frits Loomeijer
Afbeeldingen


Omschrijving: De INGEBORG wordt op het strand ten noorden van Scheveningen gelost (februari 1913)
Collectie: Lous, C.
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Stranding
Algemene informatie
NRC 01.02.1913: 
Het nieuwe Nederlandse driemastschoenerschip 'Ingeborg', kapitein G.F. de Wit, van de rederij J.J. Onnes te Groningern, is volgens een uit Scheveningen ontvangen telegram hedenochtend 7 uur benoorden het Kurhaus gestrand. Het zit tussen de pier en het schietterrein. Dit met steenkool geladen schip, draagvermogen 390 ton, maakte de eerste reis en wel van Leith naar Casa Blanca. De bemanning, bestaande uit 11 personen, is door de motorreddingsboot van de vissershaven te Scheveningen gered en aldaar geland.
Nader vernemen wij, dat de 'Ingeborg' zware slagzij naar zee heeft en vol water staat. Verder werd ons nog medegedeeld, dat er met de firma L. Smit en Co., een bergingscontract was gesloten, en dat het casco op de Rotterdamse Beurs was verzekerd voor f. 40.000,-- en f. 10.000,-- voor behouden varen.
 
NRC 03.02.1913: Rotterdam, 3 februari:
Aangaande het nabij het Kurhaus te Scheveningen gestrande nieuwe Nederlandse motorschip 'Ingeborg' vernemen wij, dat het tamelijk hoog op het strand zit. Met laag water kan men het schip bijna te voet naderen. De 'Ingeborg' is voor dat het op het strand geraakte, omdat het roer was gebroken, nog op sleeptouw geweest tot kort voor de Nieuwe Waterweg, doch door het breken van de tros is het schip om de Noord op het strand geslagen. Gisteren is het schip, door het slechte weer hogerop geslagen en in een ongustige positie gekomen. Heden zou men met het lossen een aanvang maken, doch omdat het slecht weer is en de zee met hoogwater over het schip slaat, is het niet mogelijk.
 
NRC 7 februari 1913: ’s Gravenhage: 7 februari:
De 300 ton machinekolen, welke de lading van de gestrande schoener 'Ingeborg' uitmaakt en thans gelost wordt, is aangekocht voor Scheveningse rekening. Volgens nader uit Scheveningen ontvangen berichten is er nu 80 ton van de lading van de 'Ingeborg' gelost. Bij opkomend water was men verplicht de luiken dicht te leggen en men zal met dit getij trachten het schip op de uitgebrachte ankers naar zee te hieuwen.
 
NRC 07.02.1913: ’s Gravenhage, 6 februari:
Het ligt in de bedoeling de 'Ingeborg' zondag a.s. af te brengen, daarbij gebruik makend van de springvloed, die te 4 uur n.m. zijn hoogste punt zal hebben bereikt.
 
NRC 08.02.1913: Rotterdam, 8 februari:
Wegens het ruwe weer heeft men in de afgelopen nacht geen gelegenheid gehad om bij de 'Ingeborg' te komen. Heden in de namiddag zal men een vernieuwde poging doen. De toestand van het schip is onveranderd.
 
NRC 08.02.1913: Rotterdam, 8 februari:
Men meldt ons uit Scheveningen:
Nadat de 'Ingeborg' hedenmiddag te 3 1/2 uur bij hoog water op eigen anker vlot was geworden, kwamen tegen 4 ½ uur de sleepboten 'Kijkduin' en 'Staalduin' uit de haven om het vaartuig af te brengen. Nadat de trossen waren uitgebracht naar het schip, werd ongeveer gedurende een half uur getracht het los te trekken, hetgeen evenwel niet gelukte. 
Tegen 5 ¼ uur werd de poging opgegeven en keerden de sleepboten naar de haven terug, ook het motorhavenbootje, waarmede eveneens was uitgevaren. Vermoedelijk zal morgenochtend bij vroegtij (vier uur) een nieuwe poging worden aangewend.
 
NRC 09.02.1913: ‘s Gravenhage, 8 februari:
Hedenmiddag ongeveer 4 uur werden weer pogingen aangewend om de voor Scheveningen gestrande 'Ingeborg' vlot te krijgen, maar door de hoge zeeën konden geen trossen naar de 'Ingeborg' worden uitgebracht. De ankertros van de 'Ingeborg' is gebroken en daardoor is het vaartuig weer hooger op het strand gekomen. 
 
NRC 11.02.1913:
H.M. de Koningin heeft hedenochtend omstreeks 11 uur met gevolg een bezoek gebracht aan het Artilleriepark in Scheveningen, ter bijwoning van proeven met een nieuw snelvuurkanon. Nadat er 30 schoten waren gelost, begaf H.M. zich naar het doel, waar de uitwerking van de proeven werd waargenomen. Ook schonk H.M. aandacht aan de gestrande schoener 'Ingeborg', die de driekleur gehesen had. Te half een keerde H.M. naar Den Haag terug.
 
NRC 11.02.1913: ’s Gravenhage, 10 februari:
Van verdere pogingen om de 'Ingeborg' af te brengen en naar de Waterweg te brengen is voorloping afgezien. Inmiddels zal de lossing worden voortgezet van de nog in de schoener aanwezige kolen.
 
In de NRC van 14.02.1913 staat een verslag van de behandeling van dit ongeval van de Raad voor de Scheepvaart.
 
NRC 21.02.1913: Rotterdam, 21 februari:
De sleepboten 'Rozenburg', 'Wodan', en 'Kijkduin' van de firma L. Smit & Co., alhier, hebben heden het Nederlandse schip 'Ingeborg' dat 1 dezer op de reis van Methil naar Casa Blanca te Scheveningen op het strand was gelopen, vlot gebracht.
 
In het NRC van 09.03.1913 staat de verwijzing naar de Staatscourant nr. 58 betreffende de uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart.
Bronnen

Jaar: 1986
Bron: Book
Omschrijving: Artikel in "Spiegel der Zeilvaart" nr.4 van mei 1986.