Inloggen
IJSSELBORG - ID 2996


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1956
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5158474
Nat. Official Number: 3393 Z GRON 1956
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Lift Capacity: 2 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepsbouw- en Reparatiebedrijf Gebr. Sander, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 201
Launch Date: 1955-11-22
Delivery Date: 1956-02-06
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 224
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 10225 Type 4ED (290x450)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 376.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 197.00 Net tonnage
Deadweight: 471.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 23780 Cubic Feet
 
Length 1: 47.99 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 45.55 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.70 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.15 Meters Depth, moulded
Draught: 2.92 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1956-02-06 IJSSELBORG
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PIUL

Date/Name Ship 1969-06-17 KLAZINA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Anne Visser, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFKB

Date/Name Ship 1974-01-24 JENNY
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Gerben Abram Krikken (Scheepvaart- & Handelsonderneming G.A. Krikken B.V.), Tynaarlo, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFCW
Additional info: Aankoopbedrag HFl. 200.000,--

Date/Name Ship 1975-07-09 PERTINACIA
Manager: Ripmeester & Co. N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Ripmeester & Co. N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PGSD

Date/Name Ship 1977-06-00 PERTINACIA
Manager: St. Ives Motor & Marine (Cornwall) Ltd., Georgetown, Demerara, Cayman Islands
Eigenaar: St. Ives Motor & Marine (Cornwall) Ltd., Georgetown, Demerara, Cayman Islands
Shareholder:
Homeport / Flag: Georgetown, Demerara / Cayman Islands
Callsign: GXHW

Date/Name Ship 1978-02-00 PERTINACIA
Manager: Penelope Anne Churcher, Georgetown, Demerara, Cayman Islands
Eigenaar: Penelope Anne Churcher, Georgetown, Demerara, Cayman Islands
Shareholder:
Homeport / Flag: Georgetown, Demerara / Cayman Islands
Callsign: GXHW

Date/Name Ship 1980-05-00 AMANDA II
Manager: Amanda S.A. Ltda, Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Amanda S.A. Ltda, Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.

Ship Events Data

1955-11-23: NvhN 23-11-1955: Tewaterlating m.s. IJsselborg
Op de werf der N.V. Gebr. Sander te Delfzijl werd gistermiddag het m.s. IJsselborg met goed gevolg te water gelaten. Dit schip is van het gladdektype en wordt gebouwd voor rekening van N.V. Wagenborg's Scheepvaart en Expeditiebedrijf te Delfzijl. Het draagvermogen wordt 475 ton. de lengte bedraagt over alles 48.07 mter, lengte tussen de loodlijnen 43.23 meter, breedte 7.65 meter en holte 3.15 meter. Er zal een 240 p.k. motor in worden opgesteld. Het schip krijgt 2 masten en twee laadbomen met een hijsvermogen van 2 ton. De bouw geschiedt onder toezicht van Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie.
1956-01-30: Op 30-01-1956 als "IJSSELBORG", zijnde een motorschip, metende 1063.85 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no 10121 d.d. 20-01-1956, liggende te Delfzijl, door J. Frik, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van brandmerk 3393 Z GRON 1956 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in achterkant dekhuis op verhoogd achterdek, 4.90 m. uit hekplaat, 1.80 m. uit de lengteas en 1.30 m. uit dek.
1956-02-10: Het Vrije Volk 10-02-1956: Proefvaart „IJsselborg"
Op de Eems te Delfzijl vond de proefvaart plaats van het motorschlp „IJsselborg", bestemd voor E. Wagenborg's Scheepvaart- en Expeditiebedrijf te Delfzijl. Het vaartuig behoort tot het gladdektype en meet 470 ton d.w. Het is het laatste vaartuig dat op de oude werf van gebr. Sander te Delfzijl werd gebouwd. De „IJsselborg" is uitgerust met een 240 pk. Bronsmotor, twee masten, tweetons laadgerei en tal van moderne voorzieningen.De bouw vond plaats onder toezicht van het Klassebureau Veritas en Scheepvaartinspectie.
1957-06-00: Liggend in het Vänermeer (Zweden) verhinderde een landverschuiving nabij Lila Edet de doorvaart door het Götakanaal. (Zelfs een halve papierfabriek werd meegesleurd in het kanaal.) Samen met een veertigtal andere schepen kon pas na zes weken wachten (er moest eerst een nieuwe doorgang worden gebaggerd) de reis worden voortgezet.

Samenstelling uit meerdere krantenberichten (door Ben Scholten). 11-06-1957. Drie doden. Miljoenen schade. Aardverschuiving splitst sulfaatfabriek in tweeën.
Gothenburg, Zweden (UP) — Drie mensen zijn gedood bij een aardverschuiving, die in de omgeving van Gothenburg plaats vond. Zij waren te laat weggegaan uit de grote sulfaatfabriek, die door de verschuiving letterlijk door midden werd gesneden. Een scheur in de grond, die steeds wijder werd had de 250 arbeiders al enkele uren voor de eigenlijke verschuiving gewaarschuwd voor het dreigende gevaar. Twee arbeiders werden ernstig gewond. De schade zal, volgens een schatting van deskundigen in de miljoenen lopen. De wal van de rivier de Göta werd door de verschuiving over een lengte van anderhalve kilometer in het water geschoven. Het scheepsverkeer op deze waterweg tussen Gothenburg en het meer Vänern, waar elke dag ongeveer 60 schepen gebruik van maakten, zal maandenlang gesloten moeten worden. Naar schatting liggen nu ongeveer 60 schepen opgesloten in het Vänern meer, die daar zullen moeten wachten tot de aardmassa's uit de rivier verwijderd zijn. Hierbij zijn 14 Groninger kustvaarders, die hout kwamen laden en door de gedwongen ligging grote schade aan hun reders berokkenen. De schepen zijn: Bruiser, Confidence, Egbert Wagenborg, Henriëtte B, Jan, Makkum, Paraat, Admiraal de Ruyter, Soli Deo Gloria, Tuko, Wilja B, IJsselborg, Taifoen. Een ernstig probleem is verder, dat olie uit de opslagplaatsen bij de sulfaatfabriek in de rivier stroomt die drinkwater levert aan de haven Gothenburg. Men is onmiddellijk gestart met pogingen dit wegvloeien van olie stop te zetten, maar niemand kan zeggen of men succes zal hebben. Deskundigen waarschuwen ervoor, dat men nieuwe verschuivingen kan verwachten. Ongeveer 30 families werden uit hun huizen geëvacueerd. De schade aan de sulfaatfabriek wordt geschat op ongeveer elf miljoen gulden. Verder kwamen meldingen binnen van grote schade op verschillende plekken langs de rivier, waar een achttien voet hoge vloedgolf op de oevers beukte.
11-06-1957: Van onze correspondent) Stockholm, dinsdag. Twaalf Nederlandse kustvaarders zijn na de aardverschuiving, die vrijdag bij het dorp Lilla Edet, 55 km noordelijk van Gothenburg plaatsvond en waardoor het scheepvaartverkeer op de Götarivier volledig lag gestremd, in de haven rondom het Vänermeer ingesloten. Dit lot wordt door 21 Zweedse, 16 Duitse en 2 Russische schepen en een Noors schip gedeeld. De namen der Nederlandse, voornamelijk uit de provincie Groningen afkomstige schepen, die bezig waren hout te laden, zijn: Tuko, Makkum, Paraat, Wilja B, Soli deo Gloria, IJsselborg, Henriëtte B, Confiance,' Egbert Wagenborg. Jan, Bruiser en Admiraal de Ruvter, die in totaal een thans tot werkeloosheid gedoemde bemanning van ten minste 130 knapen hebben.
05-07-1957 (Van onze correspondent) Gothenburg. donderdag. Kapiteins en bemanningen van de 94 kustvaarders van zes nationaliteiten hebben donderdagmiddag vier uur een zucht van verlichting geslaakt. Op dat moment werd bekend, dat de vaargeul door de logge leemmassa, die tijdens de aardverschuiving van 7 juni de 80 km lange Göta-rivier volledig had gestremd, eindelijk gereed was gekomen. Vier uur later deed de kustvaarder „Paraat" zijn naam eer aan door als eerste van de 14 Nederlandse schepen, die met 70 lotgenoten van andere landen een maand in het Vaner-meer ingesloten zijn geweest, door de 40 m brede vaargeul langs het gebied van de ramp richting Gothenburg te stevenen. Onmiddellijk daarna kwam de beurt aan de Soli Deo Gloria". Vrijdagmorgen omstreeks vier uur zullen de „IJsselborg". de „Bruiser" en de „Jan" volgen en daarna komt de beurt aan „Egbert Wagenborg", „Confiance", „Admiraal de Ruyter" en „Duurt". Daarachter lagen donderdagavond: „Taifoen", „Bab T", „Henriëtte B", „Tuko" en „Makkum",
05-07-1957 (Van onze Zweedse correspondent) Donderdagmiddag vier uur is de voorlopige vaargeul door de Gota rivier op de plaats waar deze op 7 juni vijftig kilometer noordelijk van de Zweedse havenstad Gotenburg door een aardverschuiving volledig werd gestremd, gereedgekomen. Drie uur later kon de eerste van de veertien Nederlandse kustvaarders die een maand lang in de havens rond het Vänermeer ingesloten zijn geweest, uit zijn isolement worden verlost. Dat was de „Paraat",' die, onmiddellijk door de „Soli Deo Gloria gevolgd, die richting Gothenburg, het gebied van de ramp passeerde. Deze twee Nederlandse schepen lagen er het gunstigst voor. De maar al te welkome „bevrijdingsactie" duurde tot donderdagavond negen uur. Men achtte het niet verantwoord de vaartuigen na het invallen van de duisternis door de vrij gebrekkige vaargeul te loodsen.. Vanmorgen. is het verkeer opnieuw geopend. Voor Nederlandse kustvaarders de „Bruiser", de „IJsselborg" en de „Jan", „Egbert Wagenborg", de „Confiance", de „Admiraal de Ruyter" en de „Duurt". De positie van „Bab I', „Taifoen", Tuko", „Henriëtte B." en „Makkum" is minder goed en het was de vraag, of deze schepen vandaag Gotenburg nog zouden kunnen bereiken. In totaal verdrongen zich donderdag op het Trollhatten kanaal tussen Lilla Edit en Trollhatten niet minder dan 94 schepen, veertien Nederlandse, 24 Duitse, 52 Zweedse, twee Russische, een Deen en een Noor die na in vier sluizen te zijn geschut een voor een door de vaargeul moeten gaan. Hiermee is vanzelfsprekend veel tijd gemoeid. Zodra donderdagmiddag het startsignaal voor het eerste schip, een kleine Zweedse tanker , werd gegeven, ging onder de bemanning van alle vaartuigen een gejuich op. „De hemel zij dank, eindelijk", zo riep men in zes talen.
1961-12-07: Coastal Shipping, december 1961. De kustvaarder 'IJsselborg' voer donderdag 7 december tegen het stenen bruggehoofd van de spoorbrug over de Harlingervaart te Leeuwarden. De 'IJsselborg' liep een groot gat aan de voorsteven boven de waterlijn op. (LJ)
1976-05-29: 29-05-1976 Zaterdag. Rederij failliet; schip aan de ketting. Zeelui als ratten in de val in Britse haven. Plymouth, zaterdag. Terwijl zeiljachten uit de gehele wereld Plymouth binnenlopen om volgende week in de Trans- Atlanische solorace te starten, zitten twee Nederlandse zeelieden in deze Britse haven als ratten in de val. Kapitein Abel Nicolai uit Den Haag en stuurman Antoon Frenk mogen met hun Rotterdamse coaster “PERTINACIA" de Millbay Docks niet uitvaren en zijn al drie weken de gevangenen op hun eigen schip. De Britse autoriteiten leggen de kustvaarder, zoals wij al eerder beschreven, begin deze maand aan de ketting. Omdat de rederij Ritmeester uit Rotterdam—eigenaar van de “Pertinacia” en negen andere schepen—failliet is en haar financiele verplichtingen niet kan voldoen. In de Rotterdamse haven liggen de overige vijf kustvaarders van de rederij, die ook aan de ketting zijn gelegd. Alle bemanningsleden—rond 30 man—zijn op staande voet ontslagen. Het is de bedoeling, dat de 20 jaar oude kustvaarder in Engeland wordt verkocht, zodat de achterstallige gages alsnog uitbetaald kunnen worden. 'Maar', zegt kapitein Nicolai moedeloos, 'dat kan nog wel even duren en wie betaaldt zo lang ons huishouden. We zullen wel bij Sociale Zaken moeten aankloppen en dat is vooral voor mij een trieste zaak, want op mijn leeftijd is het niet makkelijk om als kapitein nog een job te vinden'. Kapitein Nicolai (51) van de “Pertinacia”: 'Een hopeloze toestand. Met onze vier Kaapverdische bemanningsleden hebben we bij de rederij samen nog 35.000,- gulden aan gages te goed, maar Ripmeester heeft ons totaal in de steek gelaten. We hebben altijd hard en met plezier voor dit bedrijf gewerkt en nu worden we opeens als oud vuil behandeld. Ze waren in Rotterdam niet eens bereid om ons wat zakgeld te sturen”. Berooid en diep teleurgesteld zijn Nicolai en zijn mannen gedwongen om volgende week naar Nederland terug te vliegen. Uitsluitend dank zij de hulp van de Nederlandse ambassade in Londen konden de tickets worden betaald. Nicolai: “We hebben op zee altijd goed verdiend en van de ene dag op de andere voel je je net een bedelaar. De Nederlandse Zeelieden Bond heeft er in samenwerking met de Britse zusterorganisatie gelukkig voor gezorgd, dat we de laatste weken toch onze normale proviand kregen. Maar van ons eigen pakjes shag moeten we afblijven, want zelfs mijn zegelkast is vergrendeld”.
1980-08-26: Final Fate:
Gezonken in pos. 36.11.00 N - 02.04.30 W. (ten zuiden van Cabo de Gata (Almeria), onderweg van Oran naar Malaga in ballast. Het schip raakte lek in een van de ruimen en kon niet meer gedicht worden. Bemanning werd gered.

Afbeeldingen


Omschrijving: IJSSELBORG op proefvaart
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: IJSSELBORG
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: IJSSELBORG
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: IJSSELBORG
Collectie: Churcher, Ed
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: KLAZINA
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Aeromarine (Manston Airport)
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: KLAZINA
Collectie: Churcher, Ed
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: JENNY
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Hill, Charlie A.

Omschrijving: JENNY passage Maassluis
Collectie: Vereniging De Binnenvaart / collectie Lelieveld
Vervaardiger: Riedijk, J.C.

Omschrijving: PERTINACIA
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: PERTINACIA
Collectie: Churcher, Ed
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname