Inloggen
IDA - ID 2979


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1931
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 1512 Z GRON 1931
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 134
Launch Date: 1931-08-00
Delivery Date: 1931-10-13
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 105
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1657 Type (11-13 3/4)
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 208.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 126.00 Net tonnage
Deadweight: 240.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 13000 Cubic Feet
 
Length 2: 32.48 Meters Registered
Beam: 6.25 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.39 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1931-10-13 IDA
Manager: Jan Westers Fzn, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschip Ida, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCFQ
Additional info: Call sign 1935: PEVD

Date/Name Ship 1936-01-06 IDA
Manager: Geert Kuur, Zwartsluis, Overijssel, Netherlands
Eigenaar: Geert Kuur, Zwartsluis, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zwartsluis / Netherlands
Callsign: PEVD
Additional info: fl. 36.000

Ship Events Data

1931-10-01: Als IDA, zijnde een motorschip, groot 564.24 m3, liggende te Groningen, door J. Gerrrits, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van de naamlooze vennootschap Motorschip Ida, gevestigd te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1512 Z GRON 1931 op het achterschip midden op achterkant van den ingang motorkamer.
1931-10-14: NvhN 14-10-1931: Scheepsbouw. Gisteren heeft met goed gevolg op de Eems te Delfzijl proefgestoomd het nieuwe tweemast motorschip „IDA', gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie, groote kustvaart, op de werf van de N. V. Noord Nederlandsche Scheepswerven te Groningen voor rekening van kapt. J Westers te Groningen. De afmetingen van het schip zijn: lengte over alles 35 M., breedte op buitenkant grootspant 6 40 M., holte in de zijde 2.55 M.; het is groot bruto 199 Reg. ton of 564 M 3. en netto 129 Reg. ton of 366 M 3. Voor de voortstuwing is in de machinekamer een 105—120 pk Brons motor van het 4-tact systeem opgesteld, waarmee een snelheid werd behaald van 7 mijl. Verder bevindt zich hier een Vänern hulpmotor voor de aandrijving van de hulpcompressor en de lens-ballastpomp. Voor het laden en lossen bevindt zich aan dek achter de groote mast een Vänern motordeklier. Het schip, dat beladen is met zout met bestemming Skive en dat zeer modern is ingericht, werd na de proefvaart met volle tevredenheid door den kapitein overgenomen.
1940-02-26: Final Fate:
In zwaar weer op een drijvend voorwerp of rots gestoten in pos. 51.22.N. – 05.56.W., 30 mijl ten westen van The Smalls bij St. David's, in het Bristol Kanaal en binnen een uur gezonken. Zes bemanningsleden en twee passagiers werden later op de dag gered door een passeerde tanker. Ze was onderweg van Plymouth (24 febr. vertrokken) naar Androssan met een lading van 230 ton schroot. Op 21.03.1940 wordt de teboekstelling in het Kadaster doorgehaald.
1940-03-04: Rotterdamsch Nieuwsblad 04-03-1940. De Ida-bemanning weer thuis. De bemanning van den Groningschen kustvaarder “IDA”, welke op de Oostkust van Engeland op een onder water drijvend voorwerp is gestooten en daarna is gezonken, is Zaterdagavond met de “Batavier II” hier teruggekeerd. Alleen de kapitein is in Engeland achtergebleven om enkele zaken af te handelen. Zooals bekend hebben de schipbreukelingen 14 uur in een open boot gezeild, voor zij bij St. Davies de Engelsche kust bereikten. Zij zijn nog Zaterdagavond naar hun woonplaatsen doorgereisd.
Arnhemsche Courant 04-03-1940: De Ida-bemanning in het vaderland terug. Van de “IDA” waren het de mannen J. Tilgenkamp uit Dordrecht en de matrozen T. Langerhuizen uit Wedde (Gr.) en J. Rondel uit Vlissingen, die in het vaderland terugkeerden. Hoe het schip verging. De “Ida” was een Groningsch motorschip, dat slechts zelden naar Holland kwam. Het voer regelmatig tusschen de verschillende Engelsche havens. Op de laatste reis was het bijna 200 ton metende schip op 24 Febr. met een lading van 130 pond ton oud ijzer uit Plymouth vertrokken naar Adrossan op de Westkust van Schotland. De reis had een gunstig verloop tot 26 Februari des nachts twee uur. Men bevond zich toen op 30 graden Z.Z.W., van Swall's lichtschip. Plotseling ging er een hevige schok door het schip, met het gevolg, dat het eensklaps zwaar begon te trillen. Er werd een schuivend geluid gehoord en de kapitein, die alleen op de brug stond, begreep, dat de “Ida” een onder water liggend voorwerp moest hebben geraakt. Het schip bevond zich juist in een zeer diep zeegedeelte, want er werd geen grond gepeild. Het was dan ook een raadsel, wat het voorwerp, waarop het schip was lek gestooten, geweest was. Een mijn had de kapitein niet gezien en er was geen reden om aan te nemen, dat er een scheepswrak of een duikboot in de buurt was. Intusschen bleek, dat het lek vrij groot was en een kwartier na den schok was de geheele machinekamer vol geloopen. Het water stroomde dan ook het ruim binnen en de kapitein gaf toen opdracht de sloepen uit te zetten. Ook werden noodseinen gegeven, maar er waren geen schepen in de nabijheid, die deze seinen hebben opgemerkt. Nog tweemaal ging kapitein Kuur van de sloep uit aan boord, maar het schip bleek niet meer te redden. Urenlang op een onstuimige zee. De schipbreukelingen zetten toen de zeilen op om te trachten de kust van Wales te bereiken. De zee was onstuimig en het overkomende water maakte het den mannen zeer moeilijk. Daarenboven moest worden gehoosd, omdat de boot lek was. Toen de zon opkwam, zagen de zeelieden, dat zij in de goede richting zeilden, maar het duurde tot elf uur voor men land zag. Toen werden de mannen spoedig opgemerkt door de kustwacht, die een motorsloep uitzond, waarmede de uitgeputte mannen de laatste mijlen werden gesleept. Zij kwamen aan land in Saint David om kwart over twaalf in den middag.

Afbeeldingen


Omschrijving: De IDA bij de oplevering. 2e persoon van rechts is Tonnis Tammes, 5e van rechts (met pet) is Jan Westers. Uit het raam in de stuurhut kijken rechts Anna Westers, in het midden Ietje Westers-Bolhuis. Overige personen nog onbekend
Collectie: particuliere collectie, niet gespecificeerd
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De oplevering van de IDA. De dames op de brug zijn Anja Westers (met hand op boei), 3e van links Anna Westers, 4e van links Ietje Westers-Bolhuis. De overige peronen zijn nog niet geidentificeerd.
Collectie: particuliere collectie, niet gespecificeerd
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Proefvaart IDA
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: IDA
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: IDA
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: IDA in 1936 op de werf van van Goor & Spiekman te Zwartsluis.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: IDA
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: IDA
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Onbekend