Inloggen
HYDRA - ID 2963

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1934
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 1637 Z GRON 1934
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf 'Gideon' J. Koster Hzn., Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 141
Launch Date: 1934-01-03
Delivery Date: 1934-02-26
Technical Data

Engine Manufacturer: Humboldt-Deutz Motoren A.G., Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 195
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz Type (280x450)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 200.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 98.00 Net tonnage
Deadweight: 320.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 23250 Cubic Feet
 
Length 2: 36.63 Meters Registered
Beam: 7.38 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.86 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1940
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: In 1940 bij de RDM te Rotterdam verbouwd tot half-shelterdekschip.

Ship History Data

Date/Name Ship 1934-02-26 HYDRA
Manager: Frans van der Laan, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Frans van der Laan, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEUY

Ship Events Data

1934-02-22: Op 22-02-1934 als HYDRA, zijnde een motorzeevrachtschip, groot 199,91 reg. ton, liggende te Groningen ten verzoeke van Frans van der Laan, kapitein ter koopvaardij, gedomicilieerd te Groningen, door J. Frik, scheepsmeter te Groningen van brandmerk 1637 Z GRON voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant lichtkap kajuit.
1934-02-26: NvhN 27-02-1934: Proefvaart „HYDRA". Gisteren vond op de Eems bij Delfzijl de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorschip „Hydra". Dit schip, groot netto 278 M 3., is gebouwd op de scheepswerf Gideon van den heer J. Koster te Groningen voor rekening van kapt. F. van der Laan te Groningen. Het schip is gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie, groote kustvaart en het heeft een D. W. van 340 ton met een ruiminhoud van 1.85 M 3. per ton D.W. Het vaartuig is gebouwd met een gedeeltelijken dubbelen bodem, voor waterballast. terwijl het alles te zamen 97 ton waterballast kan vervoeren. Aan dek is een tweetal motoren opgesteld voor de aandrijving van de motordeklier. In de machinekamer is voor de voortstuwing een viertact compressorlooze Deutz Diesel motor geplaatst met een vermogen van 200—240 p.k. Verder is in de motorkamer nog een hulpmotor geplaatst voor de aandrijving van de pompen en de dynamo. De verlichting geschiedt geheel electrisch. Het schip, dat van een Oertz stroomlijn-roer is voorzien, behaalde in ballast een snelheid van 8 3/4 mijl en werd na de proefvaart zeer ten genoegen door den kapitein overgenomen.
1934-03-07: NvhN 07-03-1934: Het motorschip „HYDRA”. Een nieuw type kustvaartuig. Ter gelegenheid van de proefvaart van het motorschip „Hydra", dat voor rekening van kapitein F. van der Laan te Groningen werd gebouwd op de scheepswerf „Gideon" van den heer J. Koster Hzn., hebben wij enkele technische bijzonderheden vermeld van dit vaartuig, dat een nieuw type in dit genre kustvaartuigen inluidt. Het nieuwe zit in hoofdzaak in de grootere laadruimte, welke in dit schip is verkregen door middel van een opbouw. Hierdoor is het nadeel van den voor de zeewaardigheid noodzakelijken dubbelen bodem ruimschoots weggenomen. Deze opbouw heeft namelijk de laadruimte met niet minder dan een derde vergroot, van 240 tot 320 ton. De „Hydra" kan geheel worden afgeladen met verschillende soorten lichte lading als carton, cokes en aardappelen. De groote moeilijkheid in het construeeren van dit nieuwe type was, dat de opbouw de netto- en bruto-tonnage niet mocht verhoogen. Dit probleem heeft men weten op te lossen: bruto blijft zij beneden de 200, namenlijk 199.91 reg. ton, netto beneden de 100, namelijk 98.21 reg. ton. Zoodoende zijn alle kosten en lasten voor dit schip niet hooger dan voor een ander kustvaartuig. In kringen van deskundigen heeft men tevoren de vrees uitgesproken, dat de opbouw heft schip minder zeewaardig zou maken. Naar de heer Koster ons verzekerde, is het tegendeel waar, het schip is meer zeewaardig, terwijl nog als een groot voordeel kan worden genoemd, dat het bovenste dek 2.20 Meter boven het andere ligt. De „Hydra" is een zeer economisch schip, het kan een derde vracht meer dan andere meenemen tegen dezelfde kosten. De scheepswerf „Gideon" heeft met dezen bouw haar goede reputatie op het gebied van kustvaartuigen, begonnen met de „Gideona", in 1924 gebouwd, weer eens bevestigd. Zij kan wat de afgeloopen tien jaren betreft op een respectabel aantal gebouwde kustschepen terugzien. In dit verband moge een voor den heer Koster zeer vereerend citaat uit een artikel in het Engelsche blad „The Journal of Commerce and Shipping Telegraph" worden genoemd. Dit artikel betreffende de ontwikkeling van het Nederlandsche type kustvaartuigen begint als volgt: „De ontwikkeling van het kleine motortype is in niet geringe mate te danken aan het streven van den heer J. Koster van de scheepswerf „Gideon" te Groningen, dien men met recht de Henry Ford op het gebied van kustvaartuigen zou kunnen noemen. Hij heeft de kustvaart-constructie tot een zaak van standaardiseering en uitvoer gemaakt, in beide opzichten heeft hij zeer veel succes gehad. Er zijn andere zeer succesvolle werven van kustvaartuigen, maar niet vele hebben zulk een basis weten te leggen, waarvan de grondtoon is te beluisteren in zijn eigen uitspraak, dat „de motor een zoo economische factor is geworden van den kusthandel, dat stoom- en zeilschepen niet meer kunnen bestaan". Dit is een optimistische meeningsuiting, waarmee velen het niet eens zullen zijn. doch zij typeert het streven van Nederlandsche bouwers van kustvaartuigen". Tot zoover het artikel dat voor den Nederlandschen scheepsbouw en voor den heer Koster in het bijzonder een loffelijk getuigschrift
1941-00-00: Final Fate:
16.06.1941 te Delfzijl liggend gevorderd. Overgedragen aan Partenreederei "Hydra" te Hamburg en naam behouden. In dienst in de Noorse wateren. Op 18.03.1943 in bezit van de Organisation Todt te Hamburg onder dezelfde naam. In de nacht van 22 op 23.06.1944 door het Canadeese 65ste MTB flotille tot zinken gebracht bij St. Helier. De Duitse bemanning werd gered. Het werd gefilmd door het flotille. De bemanning werd in Poole aan land gezet.

Afbeeldingen


Omschrijving: Hydra 1934
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: HYDRA (Photo Port of Dublin, River Jiffey)
Gemaakt door: Unknown