Inloggen
HUNZE XXV - ID 2958


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1913
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 8048 GRON 1914
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Gebroeders Bos, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1913-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Engine, Hot bulb (gloeikop)
Number of Cylinders: 2
Power: 60
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons nr. 510 Type (11-13 3/4)
Speed in knots: 6
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 106.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 80.00 Net tonnage
Deadweight: 136.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 31.46 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.59 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.38 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.08 Meters Depth, moulded
Draught: 1.85 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-06-1938
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: In 06-1938 wordt de motor omgebouwd tot injectiemotor van 70 PK met keerkoppeling.

Ship History Data

Date/Name Ship 1913-00-00 HUNZE XXV
Manager: Groninger-Rotterdammer Stoomboot Maatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Groninger-Rotterdammer Stoomboot Maatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCDF
Additional info: 1934 callsign PEUW

Date/Name Ship 1942-10-26 HUNZE XXV
Manager: Deutsche Kriegsmarine, Germany
Eigenaar: Deutsche Kriegsmarine, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Germany

Date/Name Ship 1942-11-12 HUNZE XXV
Manager: Groninger-Rotterdammer Stoomboot Maatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Groninger-Rotterdammer Stoomboot Maatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1943-07-19 NORD-140
Manager: Nordreederei, Hamburg, Germany
Eigenaar: Nordreederei, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Ship Events Data

1913-12-03: 03-12-1913: Meetbrief Groningen G1351N.
1914-02-07: Bij het Kadaster te Groningen wordt in het RSV 34 NR 8048 de volgende verklaring ingeschreven: "Ik, ondergetekende, Dirk van Houten, directeur - bestuurder der N.V. GRSM gevestigd te Groningen, verklaar dat de motorboot genaamd HUNZE XXV hebbende 1 dek, 1 mast, gemeten op Bruto 302,19 m3 of 106.67 ton van 2.83 m3, netto op 226.33 m3 of 79.89 ton van 2.83 m3, gevoerd wordende door schipper Take Rozenberg te Groningen, ....., dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedogen in strijd met onzijdigheid van de Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Groningen, 6 februari 1914. (wg: D. van Houten)
1927-04-14: Op 14.04.1927 als HUNZE XXV, zijnde een motorschip, groot 302.19 m3, liggende te Groningen, door Jan Gerrits, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van de Groninger Rotterdammer Stoomboot Maatschappij, gevestigd te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 272 Z GRON 1927 op het achterschip op de rand van het vastboord naast het roer stuurboordzijde. (Opm.: Het brandmerk 8048 GRON 1914 is verwijderd.)
1932-02-13: 13-02-1932: Meetbrief Groningen G3390N.
1942-00-00: Gevorderd en gevaren voor de Duitse Kriegsmarine en in dienst in Noorwegen. (De teboekstelling bij het Kadaster wordt op 04-07-1944 doorgehaald.) In 10-1944 tijdens de ontruiming van Kirkenes motorschade opgelopen. Door de Duitsers op 22-10-1944 opgeblazen om in beslagname door de Russen te voorkomen en in gezonken toestand achtergelaten. In 1947 geabandonneerd.


2014-10-00: Onderstaand informatie uit de Schepenlijst Hunzeboten, opsteller R.K. Mast.
1913 Bouwjaar casco vlgs opgave GRSM.
12/04/1913 In het Verkoopboek van de Appingedammer Bronsmotorenfabriek staat achter motornummer 510 vermeld: Tentoonstelling Amsterdam / snellopend 290 omw. Als besteldatum staat 12 maart 1913 genoteerd, als facturerings datum 4 december 1913.
07/02/1914 Bij het Kadaster te Groningen wordt in het RSV 34 NR 8048 de volgende verklaring ingeschreven: "Ik, ondergetekende, Dirk van Houten, directeur - bestuurder der N.V. GRSM gevestigd te Groningen, verklaar dat de motorboot genaamd HUNZE XXV hebbende 1 dek, 1 mast, gemeten op Bruto 302,19 m3 of 106.67 ton van 2.83 m3, netto op 226.33 m3 of 79.89 ton van 2.83 m3, gevoerd wordende door schipper Take Rozenberg te Groningen, ....., dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedogen in strijd met onzijdigheid van de Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Groningen, 6 februari 1914. (wg: D. van Houten)
03/01/1916 LC / Schepen gestrand. Vier schepen der HUNZE-mij (opm: de HUNZE VI, HUNZE VII, HUNZE XX en HUNZE XXV) zijn de vorige week op het Kooizand voor Enkhuizen gestrand. Gisterochtend zijn ze weer losgekomen doordat de Westerstorm het zeewater sterk had doen stijgen. De schepen liggen thans in de Enkhuizer haven. De HUNZE VII, bestemd voor Rotterdam, had lichte averij. De ladingen hebben weinig of geen schade geleden. Twee sloepen zijn verloren gegaan.
03/01/1916 NvhN / De stoomboot HUNZE VI is woensdagavond gestrand op het Kooizand, aan de ingang van het Krabbersgat. De HUNZE XX en de HUNZE XXV kwamen de stoomboot te hulp, maar zijn ook vastgeraakt. Enkhuizer vrachtschepen hebben een gedeelte der ladingen van de gestrande vaartuigen der HUNZE-mij overgenomen, waarna de boten spoedig weer losgekomen zijn. Ze zijn reeds op reis naar hier.
15/09/1916 LC / Nederland en de oorlog. De doortocht der vrachtboten. Daar het de kapiteins van verschillende vrachtboten nog niet bekend was, dat een inlandse pas en een volledige lijst van de stukgoederen der lading vereist worden, om de Lauwerszee over te steken, trof, schrijft men ons, de gezagvoerders van HUNZE II, HUNZE VIII, HUNZE XX en HUNZE XXV te Dokkumer Nieuwe Zijlen, en HUNZE V, MAASTRICHT en TWEE PROVINCIËN te Zoutkamp een teleurstelling. Tot nu toe had elke boot bij de overtocht een soldaat aan boord voor de goede gang van zaken. Na één dag wachtens werd aan de HUNZE V en MAASTRICHT toegestaan de Lauwerszee over te steken, doch de TWEE PROVINCIËN moest, om te Leeuwarden te komen, naar Groningen terug stomen, terwijl de vier eerstgenoemde HUNZE’s naar Leeuwarden terug moesten, om te Groningen te komen. En daar nu toch met genoemde boten dezelfde vrachtgoederen ter bestemder plaatse komen, ligt de vraag voor de hand: Waarvoor dient deze maatregel?
13/12/1917 LC / Harlingen, 12 dec. Heden kwam hier binnen het ms HUNZE XXV, slepende het lichterschip HUNZE VIII, kapitein A. Albers. De HUNZE VIII maakt veel water, zodat men genoodzaakt was, de lading zoveel mogelijk op de HUNZE XXV over te brengen. Zij bestond hoofdzakelijk in meel en stukgoederen. Door voortdurend pompen en door het lek met spek te dichten, tracht men de lading voor waterschade te behoeden.
1927 Bij het aanbrengen van het brandmerk 272 Z Gron 1927 wordt het schip omschreven als: ….motorschip met 1 dek, 1 mast, een 2-cyl Bronsmotor van 70 pk en 1 schroef….
06/02/1933 NvhN / Droevig ongeluk te Dokkumer Nieuwe Zijlen. 67-jarige loods verdronken. Gistermorgen had te Dokkumer Nieuwe Zijlen een noodlottig ongeval plaats. De 67-jarige visser en tevens loods, Frans Loonstra, was bezig geweest met het plaatsen van bakens langs de vaargeul in de Lauwerszee. Nadat deze werkzaamheden waren gedaan, keerde hij in zijn klein bootje huiswaarts. Juist passeerde een der boten (opm: de HUNZE XXV) van de HUNZE-mij. Daar er nogal een stevige wind was, en Loonstra tegen de stroom inging, gooide hij een lijn uit naar de HUNZE-boot en werd vastgemaakt. Ongelukkigerwijze geraakte hij echter met de voet in het touw, zodat hij voorover in zee viel. Op de boot had men het ongeluk opgemerkt en er werden direct pogingen aangewend om de drenkeling te redden. Het duurde niet lang of men had hem reeds aan boord. Het bleek echter reeds te laat te zijn. De ontboden geneesheer Dr. De Jager, arts te Kollum, kon slechts de dood constateren. Geruime tijd is men nog bezig geweest, om door kunstmatige ademhaling, de levensgeesten weer op te wekken, maar het mocht niet meer baten. Vooral onder de schippers was Loonstra een zeer bekende figuur. Zeer veel schepen zijn door zijn hand behouden in Zoutkamp of andere havens binnengebracht.
06/03/1934 NvhN / Zoutkamp, 5 maart. De motorboot HUNZE V, kapt. E. Nieboer, die de vorige week eerst in Amsterdam was binnengebracht om de nodigste reparaties te ondergaan na de aanvaring met de spoorboot passeerde hier zaterdagmorgen. De HUNZE V was op sleeptouw van de HUNZE XXV, die het sterk gehavende schip naar Groningen bracht waar de verdere reparatie zal gebeuren.
05/09/1936 NvhN / Delfzijl 6 sept. Het ms HUNZE XXV, op weg van Groningen met bestemming Hamburg, is alhier in de haven op het droge gezet om de schroef na te zien.
08/09/1936 NvhN / Delfzijl, 7 sept. Het ms HUNZE XXV, dat alhier in de haven op het droge was gezet om de schroef na te zien, zette heden de reis weer voort. Het was op weg van Groningen met bestemming Hamburg.
20/12/1938 NvhN / Berichten over de vorst. Daarin:…….De scheepvaart ligt dus finaal stil, en men doet al zijn best met vrachtauto’s de gang er in te houden. Hetzelfde lied klinkt bij de HUNZE-boten. Uit Amsterdam is gisteren nog een HUNZE-boot vertrokken, die het door het Nieuwediep wil proberen. Deze was vanmorgen tot de Zaan, maar erg hoopvol zag het er niet uit. De HUNZE XXV kwam door het Eemskanaal van Delfzijl te Groningen aan, terwijl het ms DE HOOP, dat gistermorgen van hier vertrokken is, Delfzijl heeft bereikt. Zo is het Eemskanaal gisteren nog open gebleven, maar ook daar zijn de kansen op scheepvaart door de strenge vorst al weer aanzienlijk verminderd.
1938 De gloeikopmotor wordt omgebouwd tot injectiemotor. In het Verkoopboek van de Appingedammer Bronsmotorenfabriek staat in de kolom Aanmerkingen nog vermeld: Later 24.6.38 omgebouwd tot 70 pk injectiemotor met omkeerkoppeling.
26/10/1942 Het schip wordt gevorderd door de bezetter ten behoeve van de Kriegsmarine, Sperrkommandant Westliche Ostsee. Registratie kenmerken onbekend.
12/11/1942 HUNZE XXV wordt door de Sperrkommandant teruggegeven omdat het niet geschikt blijkt voor de beoogde dienst op de Oostzee. Mogelijk gaat het vaartuig daarna naar een werf aan de Elbe voor ombouw voor de NORD-Reederei.
19/07/1943 De HUNZE XXV wordt door de bezetter in eigendom gevorderd, ditmaal voor de Reichskommissar für die Seeschiffahrt [Reiko See]. Zij wordt overgedragen aan de NORD-Reederei, Hamburg en krijgt als kenmerk NORD 140. Haar standplaats wordt mogelijk Kirkenes, Noorwegen.

08/06/1944 Feitelijke vorderingsdatum van de HUNZE XXV vlgs opgave GRSM dd 02 april 1948.
04/07/1944 Doorhaling der te boekstelling vlgs Aant. 516 (circ 2977).
22/10/1944 In de maand oktober 1944 ontstaat motorschade. Wanneer de Duitsers Kirkenes moeten ontruimen wordt het vaartuig opgeblazen ter voorkoming van in beslagneming door de Russische troepen.
28/06/1945 De GRSM dient voor de HUNZE XXV een Formulier A in bij de Vakgroep Binnenlandsche Beurtvaart inzake een door een Duitse instantie gevorderd schip. Uit de aanvraag blijkt o.a. dat ten tijde van de vordering de waarde van het schip, na overleg met de dienst van de Inspecteur Generaal voor de Scheepvaart, is getaxeerd en op NLG 24.600 (€ 153.600) is bepaald. Uitkering van dit bedrag vond destijds niet plaats; het schip werd ingeschreven in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot.
1945 - 1948 De inschrijving van een kustvaartuig in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvaart blijkt onjuist. Slechts met grote moeite slaagt de GRSM er in het schip onder te brengen bij de Casco verzekering, waar Mees voor de Regering optreedt. De molestschadevordering bedraagt NLG 39.008 (€ 175.000).
02/04/1948 De GRSM doet bij het Bureau Terugvoering Vaartuigen (BTV) opgave van het verloren gaan van de HUNZE XXV. In de bijlage bij die opgave meldt zij alleen de feitelijke scheepsgegevens en de vorderingsdatum.
07/05/1948 De GRSM zendt op deze datum (nogmaals) een ingevuld formulier m.b.t. de HUNZE XXV retour aan het Min. van Verkeer & Waterstaat, Bureau Terugvoering Vaartuigen te Rotterdam. Uit de bijlage met scheepsgegevens die de brief vergezeld staat m.b.t. de ligplaats: '....Ligplaats onbekend. Het schip zou gezonken zijn te Kirkenes (Noorwegen). Op onze desbetreffende informatie bij de Havenmeester van Kirkenes ontvingen wij echter het volgende antwoord: " I am sorry to inform you that I have no information about the above named motorvessel. The ships sunk in the harbour, alongside the quay or beached, which could be salvaged has already been salved by Russians and taken away. Regretting that I am unable to give you any further information, I am dear Sirs..." ...'
onbekende datum De NORD 140 wordt als constructive total loss in Kirkenes aangetroffen. Van berging wordt afgezien en het wrak wordt geabandonneerd.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1914
Kapitein: Rozenberg, Take
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 19??
Kapitein: Smit, E.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1933
Kapitein: Schokker, J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1936
Kapitein: Wijntjes, J.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: Hunze XXV 1913
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Hunze XXV 1913
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown