Inloggen
HILVERSUM - ID 2839


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1883
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Tyne Iron Shipbuilding Company Ltd, Willington Quay-on-Tyne, Great Britain
Werfnummer: 51
Launch Date: 1883-10-00
Delivery Date: 1883-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer: North Eastern Marine Engineering Company Ltd, Sunderland, Great Britain
Motor Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power: 600
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 29 & 56-36
Speed in knots: 7.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1505.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 926.00 Net tonnage
Deadweight: 2100.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 79.25 Meters Registered
Beam: 10.71 Meters Registered
Depth: 5.54 Meters Registered
Draught: 4.70 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1897
Datum agenda: 1897-03-20
Register nr: 0
Scheepsnaam: HILVERSUM
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Vink, A.
Plaats: Amsterdam
Opmerkingen: voorlopige
uitreiking door consul te Newport1897-03-20, uitreiking74-

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1883-00-00 ISLE OF FRANCE
Manager: Dixon, Robson & Co., Newcastle on Tyne, Great Britain
Eigenaar: Dixon, Robson & Co., Newcastle on Tyne, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Newcastle on Tyne / Great Britain
Callsign: JGKL
Additional info: Off.no. 88765

Date/Name Ship 1897-02-00 HILVERSUM
Manager: Firma Vinke & Co, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Oostzee', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PBMV

Ship Events Data

1917-06-24: Final Fate:
Op reis in ballast van Le Havre naar Barry in charter van een buitenlandse maatschappij voer de HILVERSUM vanaf Wight zonder escorte toen men op 24 juni 1917 des middags te 15.00 uur plotseling een drijvende mijn zag en bijna op hetzelfde ogenblik had een hevige ontploffing plaats aan het achterschip. De HILVERSUM voer toen in het Bristol Channel op 5 mijl ten oosten van Lundy Island. Het schip zonk zo snel, dat de beide te water gelaten reddingsboten kantelden door de zuiging van de HILVERSUM. Een boot wist men weder op te richten, waarmede een aantal leden der bemanning veilig aan boord van het Britse patrouillevaartuig H.M.S.Night Hawk wisten te komen. Van de 19 leden der bemanning bleven echter 6 man, waaronder de gezagvoerder, vermist. De HILVERSUM was op een door de Duitse onderzeeboot UC.51 gelegde mijn gelopen.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 18??
Kapitein: Schuring, K.
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 941
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 19??
Kapitein: Wiebes, Jeppe (1866 - 1917)
Overige informatie: Geboren 1866 op Schiermonnikoog Gehuwd op 28-07-1892 met Trijntje Dobbinga Overleden tijdens de scheepsramp met het s.s. HILVERSUM

Afbeeldingen


Omschrijving: HILVERSUM
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: HILVERSUM
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: HILVERSUM
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: HILVERSUM
Gemaakt door: Unknown
Algemene informatie

NRC 130111. Londen, 12 januari 1911. Het stoomschip HILVERSUM is bevracht van de Wear naar Bayonnen met 1.900 ton (opm: ongetwijfeld steenkolen) tot Sh. 4/6.

RN 030717
Nederland en de oorlog. De HILVERSUM.
Volgens een bij de Stoomvaart Mij. ‘Oostzee’ uit Cardiff ontvangen telegram blijkt dat het stoomschip HILVERSUM op een mijn is gestoten en in het achterschip werd getroffen. Het schip zonk in twee minuten. Men is bezig geweest met het losmaken van de reddingboten doch deze konden niet vlug genoeg worden losgemaakt, zodat allen overboord sprongen. De 6 vermisten heeft men in het begin bezig gezien met een van de reddingboten, doch daarna zag men hen niet meer terug. Een Engels patrouillevaartuig heeft allen, die in de zee gesprongen waren, opgepikt. Men heeft vervolgens de plek afgezocht, doch van de 6 overigen niets kunnen ontdekken. Van de 6 vermisten zijn 5 Nederlanders en niet, zoals eerst vermeld werd 3. De vermisten zijn: De kapitein, de 2estuurman, de 3emachinist, de kok Smit en de bediende Huising en een Griekse stoker.

NRC 090817
Raad voor de Scheepvaart. De Raad heeft heden een onderzoek ingesteld naar het zinken van het stoomschip Hilversum ten gevolge van een ontploffing. De Hilversum behoorde aan de Maatschappij Oostzee; 6 opvarenden, onder wie de kapitein, hebben bij de ramp de dood in de golven gevonden. De stuurman Oosten verklaarde, dat de Hilversum op reis was van Rouen naar de zuidkust van Engeland. Ze mat 1.505 ton bruto. De bemanning bestond uit 19 koppen, behalve de kapitein. Van Rouen werd langs de Franse kust gevaren in konvooi met een 20-tal andere schepen onder bescherming van Franse torpedoboten. Deze gingen bij Wight weg. Alleen bleven twee gewapende treilers. Langs de zuidkust van Engeland werd doorgevaren. De Engelse mijnenvelden waren bekend. Op 24 juni 's middags 3 uur deed zich een geweldige ontploffing horen, waarop het schip onmiddellijk begon te zinken. Er waren twee goed uitgeruste sloepen aan boord en er waren meer dan voldoende zwemvesten. Deze waren geborgen in een kist op de brug. De kapitein en een roerganger bevonden zich bij de ontploffing op de brug. Getuige heeft zich naar de bakboord boot begeven met 9 man. De equipage bestond grotendeels uit Grieken. Het schip is zo vlug gezonken, dat de bakboord boot door de zuiging vol water is gelopen en omgeslagen. Tijd om zwemvesten aan te doen is er niet geweest. Het gelukte om de bakboord boot weer goed op het water te krijgen. Getuige is er met 5 man weer ingeklauterd. Van degenen, die in de andere boot zouden gaan, o.a. de kapitein, heeft men niets meer gezien. De tweede stuurman en de kok, die ook in de bakboord boot waren, zijn niet meer boven gekomen. De eerste machinist heeft zich op een reddingboei en een stuk wrakhout drijvende gehouden. Hij is na enige tijd bewusteloos door de bakboord sloep opgepikt. Later zijn allen door een Engels patrouillevaartuig gered. Van de stuurboord boot is niets meer gezien. De uitspraak volgt later.

AH 230817
Raad voor de Scheepvaart. De Raad deed gisteren uitspraak betreffende het vergaan van het stoomschip Hilversum. De Raad is van oordeel, dat de oorzaak van de ramp is te wijten aan de ontploffing van een mijn. De reddingsmiddelen waren, voor zover is te beoordelen, goed in orde; dat desniettegenstaande 6 leden van de bemanning zijn omgekomen, is een gevolg van het buitengewoon snelle zinken van de Hilversum. De Raad merkt intussen op, dat het gewenst is in de tegenwoordige tijdsomstandigheden steeds in de gedeelten van de zee, waar mijnen verwacht kunnen worden, een uitkijk op het voorschip te hebben, hieraan nochtans toevoegende, dat allerminst is gebleken, dat de onderhavige scheepsramp zou zijn voorkomen, indien dergelijke uitkijk aanwezig was geweest.

Opm: bij de ramp zijn naast de kapitein Jeppe Wiebes omgekomen:
de 2e stuurman, de 2e machinist Jan Wisse uit Terneuzen, de kok Smit, de bediende Huising en een stoker van Griekse nationaliteit.