Inloggen
HENDRIKA JOHANNA - ID 2781


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1909
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 7253 GRON 1909
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Aak
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf, van der ,Geert Willem.., Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1909-07-00
Technical Data

Gross Tonnage: 134.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 99.87 Net tonnage
Deadweight: 170.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 30.18 Meters Registered
Beam: 6.10 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.19 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1909-06-24 HENDRIKA JOHANNA
Manager: Bernardus Oosterwijk, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Bernardus Oosterwijk, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands
Callsign: NWJB
Additional info: HFl. 4.000,--

Date/Name Ship 1916-09-02 HENDRIKA JOHANNA
Manager: Van der Eb & Dresselhuys' Scheepvaart Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Van der Eb & Dresselhuys' Scheepvaart Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NWJB
Additional info: HFl. 17.000,--

Ship Events Data

1909-06-28: Dagregister deel 18, nummer 361, den acht en twintigsten Juni 1900negen. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Bernardus Oosterwijk, schipper gedomicilieerd te Sappemeer, verklaar dat het stalen zeilaakschip “Hendrika Johanna”, hebbende een dek en twee masten, gemeten netto op 282.93 kubieke meter of 99.87 tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende schipper, aan mij toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier te lande woonachtig, en dat genoemd schip, dat te Hoogezand is gebouwd, niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den staat op voet van oorlog uitgerust zal worden en dat het bestuur over al hetgeen het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Hoogezand wordt gevoerd. Hoogezand den 24 Juni 1909. B. Oosterwijk. In de kantlijn staat bijgeschreven 7253.
1909-07-12: Eerste meting op 12-07-1909 te Hoogezand. Meetnummer: Hz1414N. Lengte: 31 m 48 cm, breedte: 6 m 10 cm, waterverplaatsing: 224,967 ton. Eigenaar: Bernardus Oosterwijk, domicilie: Sappemeer.
1913-00-00: In 1913 onder klasse van Bureau Veritas gebracht.
1917-05-00: Final Fate:
16.05.1917 onderweg met een lading ijzer van Gothenburg naar Rotterdam in de Noordzee door een Duitse onderzeeboot beschoten en tot zinken gebracht. De bemanning ging in de reddingsboot en werd na 12 uur opgepikt door de Logger "L.R. Koolemans Beynen" (SCH 250) en op 17.05.1917 in Scheveningen aan land gezet.
NRC 18.05.1917: Zonder enige waarschuwing is de Nederlandse kotter “Hendrika Johanna”, eigenaar M.J. van der Eb te Rotterdam, groot bruto133.86 register ton, in 1909 gebouwd, met ruw ijzer van Gothenburg naar Rotterdam, woensdagochtend j.l. om 6 uur, op ongeveer 52°31’ N.B. en 4°20’ O.L., 20 mijl afstand dwars van Scheveningen, door een groot model Duitse onderzeeboot, welke geen vlag voerde, in de grond geboord. Hoewel direct na het plotseling beschieten van het vaartuig de zeilen waren gestreken, ging de duikboot toch steeds door met schieten. De duikbootkommandant heeft niet gevraagd, waar het schip vandaan kwam, alleen wat de lading was. Nadat uit de 3 koppen bestaande bemanning (de kok was 2 dagen te voren overleden) was weggeroeid, heeft ze twaalf uur in open zee vertoefd, Ze is daarna door de Scheveningse logger “SCH 250” opgepikt en te Scheveningen geland.