Inloggen
GEERTJE - ID 2391


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1910-11-22 / 1919-00-00 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)
Onder Nederlandse Vlag tussen:1924-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1910
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 7526 GRON 1910
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoeneraak
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: J. Smit, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1910-09-23
Delivery Date: 1910-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 142.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 97.00 Net tonnage
Deadweight: 185.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 10000 Cubic Feet
 
Length 1: 31.15 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 28.72 Meters Registered
Beam: 6.20 Meters Registered
Depth: 2.48 Meters Depth, moulded
Draught: 2.29 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1920
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Motor ingebouwd: 2tew 2 cil 90 Pk Industrie Gloeikop, 12 1/2-13 1/2.

Datum 05-02-1929
Type: Remeasurement
Omschrijving: Op 05-02-1929 als VLEDDERVEEN, zijnde een stalen motorzeilschip, groot 402.49 m3, liggende te Vlissingen, door Pieter van Wouwe, scheepsmeter te Vlissingen, ten verzoeke van Johannes Hijlkema, schipper te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbranden van 1115 Z GRON 1929 op de kroonlijst van de roef op het achterschip aan de achterzijde. (Opm.: Merken van vorige branding zijnde 7526 GRON 1910 zijn vernietigd.)

Datum 00-00-1930
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Gehermotoriseerd: 2tew 2 cil 100 Pk Industrie Gloeikop Gloeikop, 13 4/5-15

Ship History Data

Date/Name Ship 1910-11-22 GEERTJE
Manager: Harm Warnderz Kramer, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Warnderz Kramer, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NSMP

Date/Name Ship 1918-07-31 GEERTJE
Manager: Gebr. Derk Cornelis & Jan Gerrit Mühring, IJmuiden, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Gebr. Derk Cornelis & Jan Gerrit Mühring, IJmuiden, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: IJmuiden / Netherlands
Callsign: NSMP
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 55.000,--

Date/Name Ship 1919-00-00 HENRI
Manager: Georges Dupuy, La Rochelle, France
Eigenaar: Georges Dupuy, La Rochelle, France
Shareholder:
Homeport / Flag: La Rochelle / France

Date/Name Ship 1922-00-00 HENRI
Manager: Société Selicia, La Rochelle, France
Eigenaar: Société Selicia, La Rochelle, France
Shareholder:
Homeport / Flag: La Rochelle / France

Date/Name Ship 1924-00-00 VLEDDERVEEN
Manager: Johannes Hijlkema, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Johannes Hijlkema, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PWMR
Additional info: Aankkoopprijs HFl. 16.000,-- In 1934 roepsein: PIGZ

Date/Name Ship 1941-06-00 VLEDDERVEEN
Manager: C.V. Björkland, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: C.V. Björkland, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PIGZ

Date/Name Ship 1942-05-00 AMULET
Manager: C.V. Björkland, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: C.V. Björkland, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PCQK

Ship Events Data

1910-09-23: NNO 250910
Sappemeer, 23 september. Heden werd van de werf van de heer Jac. Smit met goed gevolg te water gelaten een stalen 2-mast gaffelschoener, groot plm. 200 ton, genaamd GEERTJE, Bureau Veritas, voor rekening van de heer H. Kramer te Groningen.
1910-11-22: Dagregister deel 18 nummer 903, den veertienden December 1900 tien. Ik ondergeteekende Jac. Smit, scheepsbouwer wonende te Sappemeer verklare bij dezen in dit jaar op mijn werf alhier te hebben volbouwd en nieuw van de werf te water gelaten een schoenerschip genaamd “Geertje” in vollen en vrijen eigendom toebekoomende aan Kapt. Harm Kramer van Groningen, ingevolge meetbrief groot bruto vierhonderd en acht veertien honderdste kubiek meter of een honderd vier en veertig en zeven honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter en netto drie honderd drie en dertig zeven en zestig kubieke meter of een honderd en zeventien acht en zeventig honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter. Aldus opgemaakt en geteekend te Sappemeer op heden den twee en twintigsten November negentien honderd en tien. Jac. Smit. In de kantlijn staat bijgeschreven 7526.
1910-12-15: Op 15-12-1910 eerste meting te Groningen. Meetnummer: G1217N. Lengte: 31 m 27 cm, breedte: 6 m 22 cm, waterverplaatsing: 180,050 ton. Eigenaar: Harm Kramer, domicilie: Groningen.
1911-00-00: Het schip werd pas in maart 1911 in de vaart gebracht.
1912-11-04: Leeg onderweg van Nykobing naar Aalborg is het schip door een plotselinge windhoos t.h.v. Logstaer gekanteld en gezonken. De vrouw van de kapitein en hun zes jarig zoontje komen hierbij om het leven. Svitzer heeft het schip geborgen. (Contract voor DKr. 18.000,--)
1912-11-04: Algemeen Handelsblad 07-11-1912: Schip omgeslagen. Maandagavond ïs bij de familie M. te Groningen telegraphisch bericht ontvangen, dat het Groningsche schip "GEERTJE", kapitein H. Kramer, op weg van Nykjöping naar Aalborg den 4en dezer zij Laegstoer is omgeslagen. Het schip was leeg. Aan boord waren behalve de kapitein, diens vrouw, G. Slangenberg, hun 6-jarig zoontje en een viertal manschappen. Van hen werd de kapitein gered, de vrouw en het kind hebben den dood in de golven gevonden. Men kon ons niet mededeelen of de bemanning gered is. Eenige zekerheid omtrent de oorzaak van hot ongeluk kon men ons ook niet geven. „Geertje" was een nieuw schip. Het is verleden jaar bij de scheepstimmerwerf-Bos te Groningen van de helling gegaan. Het schip was aanvankelijk geladen met hout. Vermoed wordt, dat het schip wegens te hoogen deklast gekanteld is. - („N. Gron. Ct.)
1912-11-09: Rotterdamsch Nieuwsblad 13-11-1912: Frederikshaven, 9 Nov. Met Svitzer is contract gemaakt om de gezonken Nederl. gaffelschoener GEERTJE te lichten. Het bergloon zat circa 18000 kronen bedragen. Het schip is voor 30000 kronen verzekerd.
1912-11-18: Rotterdamsch Nieuwsblad 25-11-1912: Lögstör, 18 Nov. De schade van het schip GEERTJE is niet belangrijk. De reparatie kan waarschijnlijk hier plaats hebben.
1912-12-31: Algemeen Handelsblad 31-12-1912: Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart houdt openbare vergaderingen op: Vrijdag 3 Jan., 2 n.m. behandeling van het omslaan in de Limfjord, waarbij vrouw en kind van den schipper verdronken op 4 Nov. van den schoener „GEERTJE, Schipper en eigenaar H. Kramer te Groningen.
1913-01-11: Nieuws van de Dag 11-01-1913: Raad voor de Scheepvaart. GEERTJE. Uitspraak doende in de zaak betreffende het omslaan in de Liimfjord op 4 Nov. van den schoener GEERTJE, (waarbij de vrouw en het zoontje van den schipper verdronken), besliste de Raad voor de Scheepvaart, dat naar zijn oordeel een plotselinge rukwind of hoos het schip heeft doen kenteren. Ook al ware het schip geballast geweest op de wijze als bij vaart over zee gebruikelijk b.v. met 20 ton ballast, dan zou het waarschijnlijk aan dien plotselingen druk geen weerstand hebben kunnen bieden. Dan ware tegelijk met het kenteren de ballast overgegaan en ware het schip veel minder in staat geweest zich weder te richten en vermoedelijk nog sneller gezonken. Waren de luiken goed gedekt en de perserningen door schalklatten en keggen vastgezet geweest, dan ware het zinken van het schip zoo al niet geheel dan toch voor eenigen tijd voorkomen en had er gelegenheid bestaan tot het redden van de personen die nu den dood in het water hebben gevonden.
1939-11-17: Op 17-11-1939 meting te Terneuzen. Meetnummer: R12250N. Lengte: 31 m 45 cm, breedte: 6 m 21 cm, waterverplaatsing: 215,585 ton. Eigenaar: H. Hylkema, domicilie: Delfzijl.
1941-03-00: Eemsbode 21.03.1941:
De motorschoener 'VLEDDERVEEN' van kapitein J. Hijlkema te Delfzijl, is naar Amsterdam verkocht. Dit schip werd indertijd door kapitein Hijlkema in Algiers aangekocht. Het was in 1910 gebouwd bij Scheepswerf J. Smit te Sappemeer en werd in 1930 van een 90 P.K. Industriemotor voorzien. Het schip is 180 ton ter zee en lag sedert geruime tijd in Vreeswijk opgelegd.
1944-09-24: Final Fate:
In konvooi varend, onderweg van Delfzijl via Hamburg naar Noorwegen, is de AMULET op de Elbe bij Wester Till door een Duitse voorpostenboot aangevaren en gezonken. Alle opvarenden werden gered. Na de oorlog gelicht en total loss verklaard. Gesloopt in Hamburg.


Gezagvoerders

Datum vanaf: 1911
Kapitein: Kramer, H.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1917
Kapitein: Winter, J. de
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: GEERTJE
Collectie: particuliere collectie, niet gespecificeerd
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Kade

Omschrijving: GEERTJE, tijdens de eerste wereldoorlog de Nieuwe Waterweg binnenkomende.
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Nieuwland, Cornelis
Onderwerp: Oorlogsschildering

Omschrijving: GEERTJE tijdens de eerste wereldoorlog
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: VLEDDERVEEN foto genomen in 1926
Collectie: Nierop, J.G.
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Kade

Omschrijving: VLEDDERVEEN
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Kade

Omschrijving: VLEDDERVEEN
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: VLEDDERVEEN
Collectie: Pilkes, D.
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname
Algemene informatie

AH 071112
Schip omgeslagen. Maandagavond is bij de familie M. te Groningen telegrafisch bericht ontvangen, dat het Groningse schip GEERTJE, kapt. H. Kramer, op weg van Nykjöping naar Aalborg de 4e dezer bij Laegstoer is omgeslagen. Het schip was leeg. Aan boord waren behalve de kapitein, diens vrouw G. Slangenberg, hun 5-jarig zoontje en een viertal manschappen. Van hen werd de kapitein gered, de vrouw en het kind hebben de dood in de golven gevonden. Men kon ons niet meedelen of de bemanning gered is. Enige zekerheid omtrent de oorzaak van het ongeluk kon men ons ook niet geven. GEERTJE was een nieuw schip. Het is verleden jaar bij de scheepstimmerwerf Bos te Groningen van de helling gegaan. Het schip was aanvankelijk geladen met hout. Vermoed wordt, dat het schip wegens te hoge deklast gekanteld is. (opm.: Eerder wordt gezegd dat het schip leeg is ?)

AH 071112
Lemvig, 5 november. Behalve de schipper, heeft ook de overige bemanning van het Nederlandsche schoenerschip GEERTJE (zie Ochtendblad) zich kunnen redden. De lijken van de vrouw en het kind van de schipper zijn door een duiker geborgen. Het schip dat zonder ballast zeilde, bevond zich op reis naar Aalborg om aldaar een lading zwavelerts voor Hamburg in te nemen. Het is in 4 vaam water gezonken.

Schuttevaer 16.11.1912: Over het droeve scheepsongeluk van de tweemast-schoener 'Geertje', kapitein  H. Kramer uit Groningen, waarbij de vrouw van de kapitein, de 40 jarige Geertje Kramer en het 6 jarige zoontje het leven lieten,  kan het Nieuwsblad van het Noorden nog het volgende meededelen: Het schip kwam leeg van Nykoping met bestemming naar Aalborg om daar te laden. In een brief van de kapitein aan zijn familie te Groningen wordt het treurige ongeval als volgt weergegeven. Met heel mooi weer werd de reis van Nykoping met het lege schip aanvaard, om dat het schip leeg was werd besloten twee reven in het grootzeil te steken. ‘s Namiddags tussen een en twee uur begon de lucht bewolkt te worden en werd het weer buiig. Daar men echter geen windhoozen bemerkte, maakte men zich niet bezorgd. Later bleek evenwel, dat er toch windhoozen waren want plotseling  werd het schip in de nabijheid van Logstaer door een ervan gekanteld. De kapitein riep daarom zijn vrouw, die op het dek was en het kind bij zich had toe: Houdt je aan de ruimbalk vast, ik ga de boot halen. Hij sprong daarop in de boot, sneed de vanglijn los en ging eerst de 3 mannen die in het water lagen redden, hetgeen hem gelukte. Hierop keerde men naar het schip terug, doch van vrouw en kind was niets meer te bespeuren. Ze waren in het ruim gevallen mag verondersteld worden. De mannen hebben zich daarna in de boot gered. Een duiker is naar de ongeluksplaats vertrokken om de twee lijken op te zoeken, die hoogstwaarschijnlijk nog wel in het ruim zullen liggen. Het stalen schip was twee jaar geleden gebouwd op de werf van den heer Jac. Smit te Sappemeer.Voor de berging werd  met Svitser contract gemaakt van ca 18.000 Kr. Het schip was verzekerd voor 30.000 Kr.

NRC 04.01.1913 (Geen datum) De Raad voor de Scheepvaart behandelde gisteren het ongeval dat op 4 november is overkomen aan de gaffelschoener GEERTJE, schipper en eigenaar H. Kramer te Groningen. Op de reis van Nykjöbing naar Aalborg, waar een lading zwavelerts voor Hamburg zou worden ingenomen, sloeg het in de Limfjord om. De vrouw en het 5-jarige zoontje van de schipper verdronken. Hij en vier man werden gered. Het schip is later door twee Svitzerstoomlichters gelicht en te Lögstör binnengebracht. De schipper, als getuige gehoord, verklaarde vroeger stuurman geweest te zijn en sedert 13 jaar als gezagvoerder te hebben gevaren. De GEERTJE was in 1910 op zijn aanwijzing gebouwd op de werf van de heer Smit te Hoogezand, voor NLG 16.000. Zij was voor NLG 16.500 verzekerd. Zij had een platte bodem en voer 1½ mast. Bij aflevering, begin 1911, was het door de scheepvaartinspectie goedgekeurd en het maakte zijn eerste reis naar Boulogne-sur-Mer bij slecht weer, zodat hij de bouwmeester als blijk van voldoening schreef dat het zich goed gehouden had. Van Boulogne ging de reis naar Stockholm en van daar weer de Noordzee in. Kort vóór het ongeval werd een reis gemaakt van Harbolle in de Groene Sont naar Riga, met leeg schip bij stevige bries, doch weer hield het schip zich goed. Vervolgens van Lemvig naar Aalborg. Het weer was goed, wind w.n.w. Aan dek waren de stuurman, een matroos en getuige. Plotseling kwam er uit het n.w. een buitje
opsteken en in een ogenblik was het schip, hetwelk ledig was, omgeslagen. Hij hield zich aan een rad vast en riep om zijn vrouw en kind; de stuurman hoorde hij nog roepen dat hij hen hoorde, maar getuige zag niets anders dan drie man te water, die zich in de boot redden. Later werd in het ruim alleen het lijkje van het kind gevonden. Er op opmerkzaam gemaakt dat het schip zonder ballast voer, zei de schipper dat zo velen het er zonder doen. Hij beschouwde de reis als een binnenvaart. Nader gevraagd antwoordt hij, dat reddingboeien en vier zwemvesten aan boord waren.
Voorlezing geschiedde van de verklaringen van de matroos en de kok. In de verklaring van laatstbedoelde waren de laatste hachelijke momenten geschetst toen de moeder (opm: Geertje Kramer-Slangenberg) met het kind op de arm de dood voor ogen zag.
Na de schipper werd gehoord de heer T.L. Mellema, adjunct-inspecteur van de scheepvaart te Groningen. Getuige verklaarde, dat het schip alleszins geschikt was om over zee te gaan. De uit- en inwendige toestand liet niets te wensen. Hij geloofde ook wel dat een schip als de GEERTJE zonder ballast kon varen, natuurlijk met inachtneming van de nodige voorzichtigheid.
Tenslotte werd gehoord de heer Jac. Smit, scheepsbouwmeester te Sappemeer. Hij verklaart dat de GEERTJE gebouwd was onder toezicht van Veritas en door dat bureau vóór het eigenlijke te water laten was beproefd. Ook deze getuige verklaart dat het schip wel zonder ballast kon varen. De Raad zal later uitspraak doen.
 

RN 271117
Een sloep van de MEGREZ. Schipper J. de Winter van het zeilschip GEERTJE heeft bij de rivierpolitie aangebracht een sloep met mast, zwemvesten, anker, tank met scheepsbeschuit, kaartenkoker, op 22 november drijvende gevonden op enige mijlen bezuiden de Noord Hinder Een van de zwemvesten was gemerkt MEGREZ —Rotterdam en de sloep is door de firma Van Nievelt, Goudriaan herkend als van de getorpedeerde MEGREZ afkomstig.

 

Bronnen
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk