Inloggen
ALHENA - ID 232


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1922
Nat. Official Number: 14170 ROTT 1922
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Shelterdeck open
Material Hull: Steel
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: Deutsche Werft A.G., Hamburg, Germany
Werfnummer: 16
Launch Date: 1921-10-26
Delivery Date: 1922-02-26
Technical Data

Engine Manufacturer: Gutehoffnungshütte, Oberhausen, Germany
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 2800
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: (28 9/16 , 45 5/16 & 75 - 55 1/8)
Speed in knots: 11
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 4930.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 2969.00 Net tonnage
Deadweight: 8690.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 481000 Cubic Feet
Bale: 443000 Cubic Feet
 
Length 1: 126.80 Meters Registered
Beam: 16.44 Meters Registered
Depth: 9.23 Meters Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
12 0 0 0 0 12
Configuration Changes

Datum 27-01-1927
Type: Remeasurement
Omschrijving: Liggende te Rotterdam van een nieuw brandmerk voorzien: 213 Z ROTT 1926

Ship History Data

Date/Name Ship 1922-00-00 ALHENA
Manager: Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart-Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart-Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NCLG
Additional info: 1934 callsign PCLR

Ship Events Data

1933-01-02: Het Vaderland 030133
De bemanning van de ALHENA gedecoreerd.
Toen in januari 1928 ten kantore van Van Nievelt, Goudriaan & Co. te Rotterdam de officiële, grootse huldiging plaats had van de bemanning van het Nederlandse stoomschip ALHENA, die op 25 oktober 1927 bij de schipbreuk van het Italiaanse stoomschip PRINCEPESSA MAFALDA 536 schipbreukelingen het leven redde, deed de toenmalige Italiaanse gezant, graaf Barbero, mededeling van een telegram van de Italiaanse Minister van Verkeerswezen, Ciano, waarin deze beloofde dat de regering onderscheidingen zou toekennen zodra het onderzoek naar de ramp zou zijn afgelopen. De belofte is thans, na ruim 5 jaar, nagekomen.
Gistermorgen om 11 uur zijn op het Italiaanse consulaat aan de Mathenesserlaan, de verleende decoraties uitgereikt.
De plechtigheid werd geopend door de consul, de heer Gino Berri, die in het Italiaans een rede hield. Spreker schetste nog eens in het kort de ramp, die de 25e oktober 1927 op de Atlantische Oceaan is geschied, en welke de gehele Italiaanse zeevaartwereld in rouw dompelde. Spreker herinnerde aan den tragische dood van de kapitein van de PRINCEPESSA MAFALDA, Gulli, die zijn schip niet wilde overleven.
Daarop heeft de consul de medailles op de borst gespeld, van de redders, die aanwezig waren, daarbij de brevetten voorlezende, die hulde brengen aan de betoonde heldenmoed en de doodsverachting bij het redden van de schipbreukelingen. Dit geschiedde achtereenvolgens bij de heren C.H. Bakker, 1e stuurman, J. van Engelsdorp Gastelaar, 1e machinist (beiden zilveren reddingsmedaille), N. Laarman, 4e machinist, mevr. Lekkerkerk. — die zich in plaats van haar man de medaille op de borst gespeld zag, — J. Holtrop, timmerman, (beiden bronzen medailles) en H.J. Krijnen, thans 4e stuurman, (ridder in de Kroonorde van Italië).
De andere, niet aanwezige, gedecoreerden zijn de volgende: J. Kuiper, 2e stuurman (zilveren medaille), G. Sissingh, 3e stuurman. W. Raadsen, 4e stuurman. M.J. van Doeselaar, bootsman, J. Zwaal, matroos. P. Kalkman, matroos, P. Teekens, matroos, Oosterom, matroos (allen bronzen medaille), gezagvoerder H.G. Smoolenaars werd benoemd tot commandeur in de Kroonorde van Italië, tot ridders in de Kroonorde van Italië werden benoemd de heren: C.H. Bakker, 1e stuurman. M.A. Wentzel, radiotelegrafist, J. Kuiper, 2e stuurman, J. van Engelsdorp, 1e machinist, N. Laarman, 4e machinist, G. Sissingh, 3e stuurman, W. Raadsen, 4e stuurman.
Bovendien is er een zilveren herdenkingsmedaille toegekend aan de gezagvoerder, de heer H.G. Smoolenaars en een bronzen herdenkingsmedaille aan de radiotelegrafist, de heer M.A. Wentzel.
1940-12-21: Het vrachtschip ms. 'Alhena' (1922) van Van Nievelt, Goudriaan & Co wordt, liggende in de haven van Liverpool, zwaar beschadigd tijdens een Duits bombardement. In januari 1941 zal het schip na reparatie weer in de geallieerde oorlogsvaart worden gebracht.
1941-01-28: Final Fate:
In konvooi varende van Liverpool naar Port Said en Haifa met legermateriaal en post voor Noord-Afrika, gestrand tijdens dichte mist bij South Rock lichtschip (Pladdy Rock, oostkust Noord-Ierland). Schip door bemanning en passagiers verlaten, de laatsten op 30 januari. Na berging van de lading kon de ALHENA maanden later worden vlotgebracht, maar zonk nog tijdens de sleepreis van Portaferry naar Troon (Schotland) in de Firth of Clyde op 10 september 1942.


Afbeeldingen


Omschrijving: ALHENA
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving:
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ALHENA
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: ALHENA
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Onbekend *
Bronnen

Jaar: 0000
Bron: Book
Omschrijving: Behouden Vaart 1905 - 1955 Een halve eeuw Scheepvaart. Gedenkboek Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Mij. N.V. - Jaar 1955.
Op de uitkijk, aan het roer. NIGOCO 75 Jaar. - Jaar 1980 - Donia Pers Producties, Rotterdam.
Van Nievelt, Goudriaan & Co. 1905 - 1980. ISBN 90 228 1850 0 - Jaar 1981 - Unieboek B.V., Bussum.
Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Maatschappij (NIGOCO) - ISBN 90 6013 029 4 - Jaar 1995 - De Alk B.V., Alkmaar, Holland.
De vlag gestreken. De laatste jaren van de rederij Van Nievelt, Goudriaan & Co. door George Reuchlin. - Jaar 2000.