Inloggen
FOLKERDINA - ID 2252


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1902-09-18 / 1925-04-03 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1902
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 5965 GRON 1902
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Johannes Wijnandus Boerma, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1902-07-00
Technical Data

Gross Tonnage: 95.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 74.92 Net tonnage
Deadweight: 150.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 24.85 Meters Registered
Beam: 5.34 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.21 Meters Depth, moulded
Draught: 1.92 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1926
Type: Fitted with engine
Omschrijving: In 1926 te Oldenburg verbouwd en gemotoriseerd met een 2 tew 2 cil 70 Pk Deutsche Werke.

Datum 00-02-1951
Type: Lengthened
Omschrijving: Te Oldersum verlengd met 6 meter. Loa 30,37 - Brt 123, Nrt 73, Dwt 220.

Ship History Data

Date/Name Ship 1902-09-18 FOLKERDINA
Manager: Johannes Jacob Balk, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Johannes Jacob Balk, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NRPF

Date/Name Ship 1913-02-03 FOLKERDINA
Manager: Johannes Jacob Balk (Junior), Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Johannes Jacob Balk (Junior), Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NRPF
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 8.500,--

Date/Name Ship 1925-04-03 MIMI
Manager:
Eigenaar: Johann Niemeyer, Barssel, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Barssel / Germany
Callsign: NMQJ

Date/Name Ship 1926-00-00 MIMI
Manager:
Eigenaar: Johann Niemeyer, Barsselermoor, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Barssel / Germany
Callsign: NMQJ
Additional info: 1934 Call Sign: DNWS

Date/Name Ship 1935-00-00 IMMANUEL
Manager:
Eigenaar: J. Ulpts, Rhaudermoor, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Rhaudermoor / Germany
Callsign: DNWS

Date/Name Ship 1950-04-00 IMMANUEL
Manager:
Eigenaar: J. Ulpts, Holterfehn, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Holterfehn / German Federal Republic
Callsign: DCJJ

Ship Events Data

1902-09-18: Dagregister deel 15, nummer 624, den negentienden September 1900 twee. Eigendomverklaring. Ik, ondergeteekende, Johannes Jacob Balk, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaar dat het stalen zeil tjalkschip, genaamd “Folkerdina” hebbende een dek en een mast, en een netto inhoud van 212.24 kubieke meter of 74,92 tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende schipper aan mij toebehoord, dat ik Nederlander ben hier te lande woonachtig, dat het bestuur van al hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrustining en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt word en dat genoemd te Groningen wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Hoogezand 18 September 1902 . W.g. J.J. Balk. In de kantlijn staat bijgeschreven 5965 GRON 1902.
1905-09-00: NRC 19.09.1905: Aalborg, 15 september. Het met zout en veevoeder naar Skive bestemde Nederlandse schip “FOLKERDINA” is verschenen maandag (11 september) nabij Nordmans-hage gestrand. Men verwachtte het schip weder vlot te kunnen brengen.
1908-11-00: PGC 05.11.1908: Hamburg (geen datum) Het s.s. “Else Zum Bach” is in aanvaring geweest met de Groningen thuisbehorende tjalk “Folkerdina”, kapt. J.J. Balk.
NRC 05.11.1908: Hamburg, 3 november. Het uitgaande stoomschip “Else Zum Bach” is in de Segelschiffhafen met een Nederlandse tjalk in aanvaring geweest, waardoor laatstgenoemd schip zwaar werd beschadigd. Het stoomschip heeft ogenschijnlijk onbeschadigd de reis voortgezet.
PGC 10.11.1908: Hamburg, 7 november. De Groninger tjalk “Folkerdina” die met het inmiddels naar Rotterdam vertrokken s.s. “Else Zum Bach “ in aanvaring is geweest is heden, na gelost te hebben, naar Wewelsfleth vertrokken om aldaar te repareren.
1925-04-00: NRC 11.04.1925: Delfzijl 10 april:
Het zeilschip “FOLKERDINA” groot 212 m3, eigenaar J. Balk, alhier, is voor een geheime prijs verkocht naar Duitsland aan J. Niemeijer.
1925-04-00: Dagregister deel 24 nummer 776, zes April 1900 vijf en twintig. De ondergeteekende J.J. Balk, kapitein, gedomicilieerd te Groningen, eigenaar van het na te melden vaartuig, breng bij dezen ter kennis van den Heer Hypotheekbewaarder te Groningen, dat schip “Folkerdina”, buitenlands aan een buitenlander is verkocht en verzoekt ingevolge Art. 12 v.h. K.B. van 21 Juni 1836 Staatsblad No. 41 den betrokken heer hypotheekbewaarder hiervan aantekening te doen in zijn registers. Groningen April 1925. w.g. Joh.J. Balk. In de kantlijn staat bijgeschreven: Gebrand 5965 -1902
1965-12-00: In 12. 1965 te Leer opgelegd.
1966-02-00: Final Fate:
Te Leer verkocht voor de sloop.