Inloggen
FIVEL - ID 2204


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1977
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 7529342
Nat. Official Number: 4798 Z GRON 1977
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 Liebherr cranes
Lift Capacity: 16 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf Bodewes Bergum B.V., Bergum, Friesland, Netherlands
Werfnummer: 182
Launch Date: 1976-11-19
Delivery Date: 1977-01-21
Technical Data

Engine Manufacturer: A/B Bofors Nohab, Trollhättan, Sweden
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 12
Power: 2640
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Polar Nohab nr. 2646 Type F212V-D825 (250x300)
Speed in knots: 12.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1599.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1127.00 Net tonnage
Deadweight: 3085.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 135000 Cubic Feet
Bale: 121000 Cubic Feet
 
Length 1: 81.72 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 74.50 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 14.20 Meters Breadth, extreme
Depth: 6.46 Meters Depth, moulded
Draught: 5.404 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1977-01-21 FIVEL
Manager: Carebeka B.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij Motorschip Fivel, Haren, Groningen, Netherlands
Shareholder: Jan Bont & Harm Roelof Dost (schoonzoon)
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PECD
Additional info: Resp. 85 en 15%

Date/Name Ship 1980-00-00 FIVEL
Manager: Otto A. Müller, Hamburg, Germany
Eigenaar: Rederij Motorschip Fivel, Haren, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PECD

Date/Name Ship 1981-05-20 ATLANTIC COAST
Manager: Oost Atlantic Lijn B.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Rederij 'Hoek van Holland', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PCVN
Additional info: Leendert van den Oever.

Date/Name Ship 1989-03-31 ATLANTIC COAST
Manager: Oost Atlantic Lijn B.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Atlantic Horizon Shipping Corp., Nassau, Bahamas
Shareholder:
Homeport / Flag: Nassau / Bahamas
Callsign: C6HM5

Date/Name Ship 2003-02-00 ATLANTIC CLIPPER
Manager: Silkton Corp., Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Silkton Corp., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HOGA

Date/Name Ship 2008-04-00 NEPTUNO BLUE
Manager: Blue Gulf Shipping Inc., Santander, Spain
Eigenaar: Neptuno Navigation Co. Inc., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HOGA

Date/Name Ship 2013-04-00 ATLANTIC C
Manager: Euroven Maritima SRL, Santo Domingo, Dominican Republic
Eigenaar: Atlantic Trade Shipping Corp.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HOGA

Date/Name Ship 2013-06-00 ATLANTIC VII
Manager: Seastar Management Services, Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Cargo & Travel Shipping Corp., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Kingstown / St. Vincent (and Grenadines)
Callsign: J8QD4

Ship Events Data

1976-11-23: NvhN 23-11-1976: M. s. Fivel te water. Op de Scheepswerf Hoogezand B.V. te Hoogezand is het m.s Fivel te water gelaten. Het wordt gebouwd voor de rederij Bont-Dost in Haren (Gr.), die momenteel bij Scheepswerf Bergum B.V. te Bergum (een zusteronderneming van Hoogezand) nog een schip in aanbouw heeft. De Fivel is een gladdekschip met een totale lengte van 81,70 m. en een breedte, van 14,30 m. Het krijgt een 12 cylinder Nohab Polar-motor van 2640 pk. De Fivel heeft een laadruim met een lengte van 53 meter zonder tussenschotten: inhoud 4900 m 3. Het nieuwe schip meet 3100 ton en is in zijn genre een van de grootse, die tot dusver in Groningen gebouwd werden. De totale investering was bijna 10 miljoen gulden. Bij de Scheepswerf Hoogezand wordt op de vrijgekomen helling de kiel voor een auto- en passagiersveerschip gelegd. Dit schip wordt gebouwd voor Deense rekening.
1976-11-25: NvhN 25-11-1976: De 'Tijd-Zalt-Leren'. Er zijn uiteraard in Groningen veel meer die hun leren lang in de kustvaart hebben gezeten. Neem bijvoorbeeld de reder J. Bont (75) op wie ik attent gemaakt werd naar aanleiding van de tewaterlating van het motorschip „Fivel" bij de Scheepswerf Hoogeland H. V. Voor de reders J. Bont en U. R. Dost (50) is de bouw van dit schip een mijlpaal in de historie van hun rederij. Jan Bont is zijn loopbaan in de kustvaart op 11-jarige leeftijd wandelend begonnen. Met een bundeltje kleren op de rug ging hij van zijn ouderlijk huis in Loppersum naar Groningen om daar als dekknecht aan te monsteren op de zeilklipper met de toepasselijke naam “Tijd-Zalt-Leren ". Zijn ideaal: kapitein op een eigen zeeschip en dat lukte hem. Op 25-jarige leeftijd behaalde Jan Bont zijn stuurmansdiploma en werd al gauw daarna kapitein op de “Dolfijn" van rederij Tammes. Toen hij 29 jaar was kocht hij zijn eigen schip, de „Greta". 'Hij trouwde en zijn jongste dochter trouwde met Harm Dost, ook een telg uit een bekend Groninger zeevaardersgeslacht. Samen runnen Jan Bont en Harm Dost nu hun rederij, die inmiddels een scheepsruimte van ruim 7500 ton draagvermogen omvat.
1977-01-05: Op 05-01-1977 als "FIVEL", zijnde een motorschip, nog niet gemeten, liggende te Foxhol, door T. van 't Hof, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van brandmerk 4798 Z GRON 1977 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in achterschot van het dekhuis op de kampanje, 3.40 m. uit hekplaat, 0.25 m. uit de lengteas en 1.40 m. uit dek.
1977-01-26: NvhN 26-01-1977: Overdracht Fivel. Scheepswerf Hoogezand b.v. heeft het motorvrachtschip Fivel overgedragen aan de opdrachtgeefster, rederij Bont- Dost in Haren (Gr.). Dit schip meet 3075 ton d.w. (1599 brt) en is van het gladdektype. De belangrijkste afmetingen zijn: lengte 81,70 m. breedte 14,00 m, holte 6.45 men diepgang 5,38 m. De inhoud voor granen is 139.000 cub. feet en die voor balen 126.000 cub. feet. Voor de voortstuwing is een Nohab-Polar motor van 2640 pk geplaatst. De Fivel heeft één (lang) ruim zonder tussenschotten, die echter wel dusdanige voorzieningen heeft om halverwege een houten dwarsschot te plaatsen. De hutten hebben zwevende vloeren om geluidshinder tegen te gaan. De bouw vond plaats onder klasse Lloyds Register Ice 3, U.M.S. en Scheep-, vaart Inspectie Onbeperkte Vaart. De orderportefeuille van de scheepswerf omvat nu nog een carferry voor Deense rekening en een 3600-tons shelterdekker voor een Nederlandse opdrachtgever. Voor de rederij Bont-Dost is inmiddels bij Scheepswerf Bodewes Bergum (dochter van Scheepswerf Hoogezand) een 1600-tons gladdekker in aanbouw.
1981-04-27: NRC Handelsblad 27-04-1981: Advertentie. Executoriale verkoop m.s. „Fivel". Voor de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, Noordsingel 117, zal op 29 april 1981 te 11.00 uur ten verzoeke van 1. de naamloze vennootschap Scheepvaart Krediet N.V. en 2. de naamloze vennootschap Algemene Bank Nederland N.V., beiden gevestigd te Amsterdam, domicilie gekozen hebbende te Rotterdam aan het Weena 750 ten kantore van de advocaten maatschap Nauta van Haersolte, van wie Mr. M. A. van Peski ten deze als procureur optreedt, alsmede in alle overige gemeenten van Nederland ter respectieve gemeentesecretarie, worden verkocht ten laste van Jan Bont en Harm Roelf Dost, beiden wonende te Haren, Groningen, in privé en als enige leden van de rederij „Rederij motorschip Fivel", welke rederij tevens is gevestigd te Haren, Groningen, ter ten uitvoerlegging van twee in executoriale vorm uitgegeven grossen van aktes van schuldbekentenissen met hypotheekstelling respectievelijk verleden op 18 juni 1974 en 18 januari 1977 voor respectievelijk Mr F. H. Joekes, candidaatnotaris te Rotterdam en Mr H. J. B. Broekman, notaris te Groningen. Het schip is bestemd voor de vaart ter zee, is gebouwd in 1977 en gemerkt „4798 Z Gron 1977", een gladdektype, hebbende een hoofddek, een kampagnedek, een bootdek, een brugdek, een bakdek, een dubbele bodem, een stuurhuis, verblijven voor kapitein en bemanning in het achterschip, twee lichtmasten met een Liebherr mastkraan, capaciteit twee keer vijf ton, een motorkamer waarin geplaatst een Nohab Polar Marine dieselmotor, type F 212 V-D 825 nummer 2646 en met een afgesteld vermogen van 2448 pk, 12 cilinders viertakt, gebouwd op de scheepswerf Hoogezand B.V. te Hoogezand. Het schip heeft een bruto-inhoud van 1598,66 rt, een netto-inhoud van 1127,45 rt, een draagvermogen van 3075 ton op zomermerk. De afmetingen zijn 78.11 x 14.04 x 5.12 m. Het schip is teboekgesteld en ingeschreven op 3 januari 1977 in deel 187 nr. 4798 ten hypotheekkantore te Groningen. Het schip wordt verkocht met al het scheepstoebehoren. Het schip zal worden verkocht zoals het bij proces-verbaal van deurwaarder Leo Glimmerveen te Rotterdam op 6 januari 1981 in executoriaal beslag is genomen. De "Fivel" behoort in eigendom toe aan de „rederij motorschip Fivel", gevestigd te Haren, Groningen, van wie haar aansprakelijke leden zijn Jan Bont, reder te Haren, voor 85% en Harm Roelf Dost, reder te Haren, voor 15%, blijkens inschrijving in het handelsregister te Groningen is de rederij ingeschreven onder de naam: „Rederij Bont Dost m.s. Fivel" eveneens gevestigd te Haren, Groningen. Het schip ligt te Rotterdam bij de werf Waalhaven in de Waalhaven. De executie geschiedt tot verhaal van ƒ8.962.331,23, onverminderd renten en kosten. Eventuele gegadigden kunnen ter terechtzitting niet zelf opbieden of afmijnen, doch dienen zulks te doen door bemiddeling van een procureur of notaris. De veilconditiën zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. De eerste inzet van de executanten is ƒ 4.000.000,-- (vier miljoen gulden). Ten kantore van de advocaten maatschap Nauta van Haersolte, Keizersgracht 384 te Amsterdam zijn bij Mr. J. C. van Apeldoorn inlichtingen en permissiebiljetten ter bezichtiging verkrijgbaar. De procureur van executanten Mr M. A. van Peski
2015-02-03: Op 03.02.2015 bij Puerto Rico aangehouden voor drugssmokkel. While on routine patrol the evening of Tuesday, February 3, 2015, the crew of a Customs and Border Protection DCH-8 maritime patrol aircraft (MPA) detected the ATLANTIC VII hovering outside U.S. territorial waters, and launching a small delivery vessel laden with suspicious packages. The cocaine shipment, the detained smugglers, and the delivery vessel were transported to Coast Guard Sector San Juan, and transferred to U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) -Homeland Security Investigations (HSI) Special Agents for further investigation. The Atlantic VII and detained crew were brought to the Port of Ponce, Puerto Rico, for further investigation and the detained crew was transferred to custody of ICE-HSI Special Agents.
2016-05-00: Final Fate:
In 05-2016 gesloopt te Puerto Rico door Marine Enviromental.

Afbeeldingen


Omschrijving: FIVEL
Collectie: Reineking, Klaas
Vervaardiger: Otten, J. M. (Jean)
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: FIVEL op proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: FIVEL
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: FIVEL
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: FIVEL 16 april 1980
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.

Omschrijving: ATLANTIC COAST
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Kade

Omschrijving: ATLANTIC COAST op de Eems op 11-12-1990
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: ATLANTIC COAST voor anker in het Dukegat op 08-03-1992
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: ATLANTIC COAST op 28-07-1999
Collectie: Zee, T. van der (Teun)
Vervaardiger: Zee, Teun van der

Omschrijving: ATLANTIC CLIPPER
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown