Inloggen
FAUNA - ID 2170

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1912
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo
Type Dek: Shelterdeck open
Material Hull: Steel
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Werf v/h Rijkee & Co., Rotterdam/Katendrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 143
Launch Date: 1912-05-23
Delivery Date: 1912-07-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Maatschappij Voor Scheeps- & Werktuigbouw Fijenoord, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 800
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: (19 1/2 , 31 & 50 - 36)
Speed in knots: 10
 
Gross Tonnage: 1254.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 728.00 Net tonnage
Deadweight: 2219.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 132000 Cubic Feet
Bale: 122000 Cubic Feet
 
Length 1: 251.50 Feet (British) Registered
Beam: 36.20 Feet (British) Registered
Depth: 16.00 Feet (British) Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1912-07-00 FAUNA
Manager: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PEBE

Ship Events Data

1914-08-11: 11-08-1914: Het vrachtschip ss 'FAUNA' (1912) van de KNSM, op weg van West-Indië naar Amsterdam, wordt in het Kanaal door een Frans oorlogsschip aangehouden en naar Falmouth opgebracht. Op 14 augustus wordt toestemming verkregen om de reis naar Amsterdam weer voort te zetten.
1927-06-23: Op 23.06.1927 liggende te Amsterdam van een nieuw brandmerk voorzien: 550 Z AMST 1927
1942-05-06: Final Fate:
De ‘FAUNA’ vertrok op 6 mei 1942 met een lading stukgoederen van New York naar Turks Island. Op 7 mei 1942 werd zij in de Caicos-Passage, ten Zuid-Oosten van de Bahamas, in positie 22°10’NB. en 72°30’WL. getorpedeerd door de Duitse onderzeeboot ‘U.558’. De ‘FAUNA’ zonk op 18 mei 1942 en was verloren. Van de opvarenden verloren 2 personen het leven bij de ramp. (De torpedering vond plaats op 17 mei 1942 om 23.55 uur lokale tijd).

Gezagvoerders

Familiegegevens

 

Lieuwe werd geboren op 18 juli 1893 te Sneek als z.v. Durk van Kampen (stuurman) en Akke Klazes de Jong. 

Lieuwe (27) (stuurman) trouwde op 24 febr. 1921 te Sneek met Aaltje Zwart (23) – geb. te Oldeboorn – d.v. Jan Zwart en Akke Jelles Koopmans. – Aaltje overleed op 09.04.1993 te Heemstede (95).

Lieuwe overleed op 24 aug. 1966 te Heemstede (73). 

 

Kinderen

???

 

Opleiding

 

Behaalde het diploma 3e stuurman Grote Stoomvaart op 20.03.1912 te Harlingen.

Behaalde het diploma 2e stuurman Grote Stoomvaart op 16.04.1915

Behaalde het diploma 1e stuurman Grote Stoomvaart op 23.10.1918 te Amsterdam.

 

 

De schepen van de kapitein

 

*   08/1927 – 08/1927 van het s.s. SIMON BOLIVAR – geb. in 1927 

*   06/1928 – 06/1928 van het s.s. SIMON BOLIVAR – geb. in 1927

*   02/1929 – 02/1929 van het s.s. SIMON BOLIVAR – geb. in 1927

*   12/1938 – 06/1939 van het s.s.  AJAX                      – geb. in 1923                                                                                      

*   06/1939 – 08/1939 van het s.s. FAUNA                  – geb. in 1912 

*   08/1939 – 09/1939 van het s.s. EUTERPE – geb. in 1903

*   09/1939 – 03/1940 van het s.s. AJAX       – geb. in 1923

*   03/1940 – 19..  van het s.s. JUNO              – geb. in 1908

 

Overige bijzonderheden

 

Stuurman en gezagvoerder bij de K.N.S.M.

Later na WO II werd hij Chef Nautische Dienst bij de K.N.S.M. te Amsterdam.

 

AH 25-07-1958

Eervolle loopbaan bij de Nederlandse koopvaardij. - De heer L. van Kampen neemt afscheid.

Donderdag 31 juli zal de heer L. van Kampen, oud-gezagvoerder en thans chef van de Nautische Dienst der K.N.S.M. met pensioen gaan. De heer Van Kampen genoot zijn nautische opleiding aan de school voor wis- en zeevaartkunde in Harlingen, behaalde er zijn derde rang, voer een korte poos als tweede stuurman op een Belgische tanker, maar na een half jaar werd hij derde op de PRINS MAURITS, een passagiersschip van de Kon. West-Indische Maildienst. Gedurende dertig jaren voer de heer Van Kampen, die inmiddels tot gezagvoerder was opgeklommen, zonder ongelukken en zonder rampen. De gehele eerste wereldoorlog heeft de heer Van Kampen op zee doorgebracht. Toen hij na een moeilijke reis als gezagvoerder met een volbeladen schip vlak na het uitbreken van de tweede oorlog Londen binnenliep, aanvaardde hij op verzoek van de heer D. Hudig — toenmaals directeur van de K.N.S.M. en voorzitter van de Nederlandsche Scheepvaart- en Handelscommissie — de post van inspecteur van Van Ommeren Londen, welke firma agent was van vele Nederlandse rederijen, die tezamen wel 130 schepen bezaten. Door de oorlog was Londen eensklaps de thuishaven van deze en zeer vele andere Nederlandse schepen geworden, schepen die zo plotseling waren afgesneden van het moederland en — voor zover ze tot een reder behoorden waarvan geen directieleden in Londen waren — ook van hun leiding. Met ontzaglijke moeite is in die eerste oorlogsdagen, onder de geniale leiding van de heer Hudig die door de Engelsen zeer werd gerespecteerd, een nieuwe organisatie als het ware in enkele dagen uit de grond gestampt. Allereerst moesten de schepen worden verzekerd, hetgeen de heer Hudig, na moeizame onderhandelingen, voor de gehele Nederlandse koopvaardijvloot gelukte. Voorts moest een redelijk lopende organisatie worden geschapen en uitgebouwd De heer Van Kampen heeft, samen met andere Nederlanders en onder directe leiding van de heer Hudig, zijn aandeel mogen leveren. Op 10 mei 1941 ging het kantoor van Van Ommeren Londen door een bombardement ten gronde. Men moest opnieuw beginnen, nu onder de auspiciën van de „Shipping", zoals de Nederlandsche Scheepvaart- en Handelscommissie kortweg werd genoemd. Voor zijn arbeid in Londen heeft de Koningin de heer Van Kampen tot ridder in de orde van Oranje Nassau benoemd; na de oorlog terug in Nederland heeft de directie van de K.N.S.M. hem aangesteld tot chef van de Nautische Dienst. Aan deze werkzaamheden zal dus donderdag 31 juli een einde komen en op die dag zal gelegenheid geboden worden om van de heer Van Kampen afscheid te nemen in de ontvangstzaal van de K.N.S.M. aan de Surinamekade 's middags van half vier tot vijf uur.

 

 

AH 25.08.1966

Datum vanaf: 1939
Kapitein: KAMPEN, LIEUWE van

Afbeeldingen


Omschrijving: FAUNA
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving:
Gemaakt door: Unknown
Algemene informatie

AH 280512
Scheepsbouw. Van de werf van de N.V. Werf v/h Rijkée & Co. te Rotterdam is (opm.: op 23 mei) met goed gevolg te water gelaten het stalen schroefstoomschip FAUNA, in aanbouw voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam. Dit stoomschip heeft een laadvermogen van 2.000 ton en wordt gebouwd volgens de hoogste klasse van het Bureau Veritas. De machine en ketels met een vermogen van 900 ipk, worden vervaardigd door de Maatschappij Fijenoord te Rotterdam.